Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • 'n iezern kerel ien. Dei iezern man nammen ze mit nanner gevangen. Ze deden hom ketten om aarms en bainen en stopten hom
 • gevangen
 • knecht
 • Een koning vangt een ijzeren man die op de bodem van een meer leeft en al het wild in het bos laat verdwijnen. Zijn jonge zoon laat de man vrij en de koning wordt door een eed die hij heeft gezworen…

sprookje uit 2007
 • Fulco de Minstreel Fulco leefde rond de 13e eeuw, hij was knecht van de heer Gijsbrecht van Amstel en zijn vrouw
 • IJsselstein, overvallen en gevangen genomen door Heer Hendrik van Vianen. Hij werd naar Dordrecht gebracht, waar hij streng
 • gevangen
 • knecht
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

sprookje uit 1979
 • . 'Is het soms een officier?' - geen woord; 'de knecht?' - geen woord; een der schildwachten soms?' - geen woord; 'is het de
 • gevangen
 • knecht
 • Heer Spin gaat naar het dorpshoofd en vraagt hem tijdens een gesprek: "Wat is pijnlijker: een wond of een leugen?" De gouverneur antwoordt dat een wond pijnlijker is, maar Spin is het hier niet mee…

sprookje uit 1893
 • oogenblikkelijk dat hij gevangen zat. Te laat evenwel. Nu riep de smid zijn knechten uit de werkplaats en dezen kwamen met gloeiende
 • daarbinnen krioelde het van al die honderden en honderden duiveltjes maar ... ze zaten gevangen en al hunne pogingen om weder los
 • gevangen
 • knecht
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1970
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het
 • paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als gevangene mee. Hij verzon een list om samen
 • gevangen
 • knecht
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als…

sage uit 1925
 • EEN ONSCHULDIGE GEHANGEN. In het jaar 1595 deed het volgende zich voor te Weert: Een knecht was door zijn heer naar de
 • en terwijl de baas werd geroepen, kwamen andere koopers nader en drongen den knecht op zijde. Toen sprongen plotseling
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de
 • . Het voorval wordt gemeld aan Aartshertog Albert en de knecht wordt naar Brussel gebracht en daar in triomf, begeleid door
 • gevangen
 • knecht
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de haringen te hebben willen stelen. Ondanks al zijn ontkenningen, wordt hij…

sprookje uit 1901
 • bestolen." Hij keek toen goed toe en ja, toen zag hij dat zijn knecht het geld uit de winkellade stal. Hij gaf hem een geduchte
 • schrobbeering. De knecht werd kwaad en stal nog erger. Natuurlijk werd de man toen weggejaagd, maar hij ging heen met de bedreiging
 • Alhoewel de zaken van een handschoenmaker goed lopen, komt hij toch steeds geld te kort. Dan merkt hij dat zijn knecht
 • hem besteelt. Hij geeft de knecht een uitbrander, waarna deze nog erger begint te stelen. Dan ontslaat de handschoenmaker
 • gevangen
 • knecht
 • Alhoewel de zaken van een handschoenmaker goed lopen, komt hij toch steeds geld te kort. Dan merkt hij dat zijn knecht hem besteelt. Hij geeft de knecht een uitbrander, waarna deze nog erger begint te…

mop uit 1750
 • zijt gy gevangen;" Maar hy dit van zig zelf verston; Want niemant zijne naam en kon. Doe sprak de Heer: "Ik zie met
 • laat de boer ernaar raden. Deze heet Kriekje en zegt: "Ach Kriekje, nu ben je gevangen." En ook de man is van zijn
 • gevangen
 • knecht
 • Een boer, die graag lekker wil eten, geeft zich uit voor waarzegger en wordt - tegen drie maaltijden - aangenomen door een dame, die haar diamant kwijt is. Deze is gestolen door de drie lakeien van…

sprookje uit 1647
 • Koning, tot zijn leedwezen, in bewilligen moest. Artus met een paert en een knecht op reys trekkende quam ook te Kalis, daer
 • bosch, daer hy veel dagen in doolde en groote armoe van dorst en honger leê, in voegen, dat sijn knecht, en daer na zijn
 • gevangen
 • knecht
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

sage uit 1892
 • voor het huis aan de bedienden overlatende. De knecht was toevallig afwezig en twee dienstmeisjes waren te huis en besloten
 • leefde nu altijd hoog geëerd en geacht bij den familie, toen de familie een nieuwe knecht in huis nam. De knecht, Piet
 • het huis gehangen. Als er een nieuwe knecht in het huis komt werken, wordt de meid verliefd op hem. Ze gaan trouwen en
 • daarom wil de knecht haar voorstellen aan zijn ouders. Onderweg blijkt dat de knecht de zevende rover is, en dat hij wraak
 • gevangen
 • knecht
 • Terwijl de familie des huizes afwezig is, beraamt een bende van zeven rovers een overval op het huis. Het dienstmeisje hakt zes van de zeven kerels het hoofd af wanneer ze hun hoofd door het luik van…
163.jpg