Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

13 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • gierig
 • knecht
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

sage uit 1970
 • Een knecht, die een stukje bloedworst opeet, wordt door de gierige boer geslagen en krijgt van een toverkundige oude
 • raakt. De pastoor wordt erbij gehaald, deze laat de knecht komen, die het toegeeft, het popje verwijdert en door de pastoor
 • gierig
 • knecht
 • Een knecht, die een stukje bloedworst opeet, wordt door de gierige boer geslagen en krijgt van een toverkundige oude man een popje, dat hij in de haard moet leggen; het gevolg is, dat eenieder, die…

mop uit 1968
 • Een zuinige bakker wil nooit onnodig het licht laten branden en beveelt zijn knecht Tijl Uilenspiegel het meel te zeven
 • gierig
 • knecht
 • Een zuinige bakker wil nooit onnodig het licht laten branden en beveelt zijn knecht Tijl Uilenspiegel het meel te zeven bij het licht van de maan, 'in de maneschijn'. De volgende ochtend ligt al het…

mop uit 1659
 • Seeckere aensprake van een Dienst-knecht gedaen aen sijn voorige Heerschap. Een seecker Boeren Knecht, Quirte ghenaemt
 • Seeckere aensprake van een Dienst-knecht gedaen aen sijn voorige Heerschap.
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar
 • gierig
 • knecht
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar goed te eten krijgt, besluit hij wraak te nemen op zijn oude baas. Hij laat hem…

mop uit 1970
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat
 • de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan eten. De boer weet niet dat de knecht
 • gierig
 • knecht
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan…

mop uit 1554
 • tafelen gheroepen werdt, want hi moeste eenen meten. Daerentusschen ginck die knecht ende stack die cleyne viskens in syn
 • die meester weder quam, woorde hi seer vervaert ende vraechde den knecht wat dat bediede. Die knecht gheliet hem oft
 • Een kleermaker kocht voor het eten altijd de kleinste, goedkoopste visjes op de markt die hij kon vinden. Zijn knecht
 • de knecht zijn zin en kocht grotere vis. Maar na de drukke periode kreeg de knecht zijn ontslag.
 • gierig
 • knecht
 • Een kleermaker kocht voor het eten altijd de kleinste, goedkoopste visjes op de markt die hij kon vinden. Zijn knecht was het zat, en haalde een grap met hem uit. Toen de meester even weg was, stak…

mop uit 1651
 • [te] hebben, voelende dat sijn uyr was naeckende, riep sijn knecht. R. 'Abram, hoeveel wijn leyt er noch in de kelder?' R
 • er nog was. Volgens zijn knecht was er nog ongeveer een vat. De vrek gaf toen opdracht om voor zijn begrafenis nog wat
 • gierig
 • knecht
 • Een gierigaard had in 12 jaar tijd geen accijns over zijn wijn betaald. Op zijn sterfbed wilde hij weten hoeveel wijn er nog was. Volgens zijn knecht was er nog ongeveer een vat. De vrek gaf toen…

mop uit 1651
 • Een gierig en niet min rijck beest beroemde sich dat hij in l2 jaeren van alle de wijn, die in sijn huys geconsumeert
 • hadt. Op sijn doodbedde leggende riep hij sijn knecht bij hem. R. 'Maerten, hoeveel, hoeveel wijn isser noc in huys?' R
 • knecht hoeveel wijn er nog was. Toen hij hoorde dat er te weinig was voor op zijn begrafenis, droeg hij zijn knecht op te
 • gierig
 • knecht
 • Een gierige rijke man was erg trots dat hij nooit accijns had betaald over zijn wijn. Op zijn sterfbed vroeg hij zijn knecht hoeveel wijn er nog was. Toen hij hoorde dat er te weinig was voor op zijn…

sage uit 1923
 • ! Godeslas riep om den knecht. Deze kwam en kreeg bevel eens te gaan kijken, wat er aan de hand was. De knecht, hoewel verstoord
 • zijn heele lichaam. “Wat is er voor gemorrel in de keet?” vroeg Godeslas met een drift bulderende stem. De knecht stamelde
 • gierig
 • knecht
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

mop uit 1651
 • Een gierigaert te gast genoodicht sijnde, seyde tegens sijn knecht: 'Jongen, gij moet nu voor twee daegen eeten, voor
 • vandaeg en morgen.' 'Voor vandaeg en gisteren', antwoorde de knecht.
 • Een gierigaard die buitenshuis eet zegt zijn knecht dat hij nu voor twee dagen moet eten, vandaag en morgen. 'Voor
 • vandaag en gisteren,' zegt zijn knecht daarop.
 • gierig
 • knecht
 • Een gierigaard die buitenshuis eet zegt zijn knecht dat hij nu voor twee dagen moet eten, vandaag en morgen. 'Voor vandaag en gisteren,' zegt zijn knecht daarop.

sage uit 1966
 • boern warn vrouger zo gierig as de pest. Zulf vratn ze zuk de pokkel vol, moar de knechtn kreegn moar zunig wat. Dizze boer
 • knecht hom weer. Den luip e deur de boerderij; gain wonder dat de jongelu zuk door baange veur muiken. Toun dat gespook nait
 • gierig
 • knecht
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

sage uit 1918
 • te kallen, dat ik gierig ben. Ik zal u wat schenken: vijf Mark zilvers. Hoe! verlangt ge soms meer van me? Gaat dan
 • boos. Welke onverlaat dreef hem midden in den nacht zijn molen? Hij riep den knecht, en het duurde niet lang, of deze stond
 • gierig
 • knecht
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

mop uit 1651
 • , voelende dat sijn uyr was naeckende, riep sijn knecht. R. 'Joris, hoeveel wijn leyt er noch in de kelder?' R. 'Ruym een aem
 • naderen. Hij riep zijn knecht om te vragen hoeveel wijn er nog was. Het bleek dat er niet genoeg zou zijn voor de begrafenis
 • , en de man beval zijn knecht wat extra binnen te smokkelen.
 • gierig
 • knecht
 • Een gierigaard die erg trots was dat hij in twaalf jaar geen belasting over zijn wijn had betaald voelde zijn dood naderen. Hij riep zijn knecht om te vragen hoeveel wijn er nog was. Het bleek dat er…