Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

40 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die
 • plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.
 • hand
 • knecht
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.

mop uit 1966
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • hand
 • knecht
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 1968
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen
 • moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van de boer met hun naar bed moest. De vrouwen
 • hand
 • knecht
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van…

sage uit 1968
 • hand
 • knecht
 • Er was eens een boerenknecht die zo sterk was als een paard. Hij kon alleen een vracht hooi voorttrekken. Een dode jonge koe kon hij op zijn nek dragen. Hij had hele grote handen.

sage uit 1951
 • Een knecht neemt een andere huishoudster en trouwt met haar. De eerste huishoudster laat een roddel in de omgeving
 • proef met het gloeiende ijzer doen. Ze brandt haar hand niet en daarmee is haar onschuld aangetoond. Vervolgens ontbiedt de
 • hand
 • knecht
 • Een knecht neemt een andere huishoudster en trouwt met haar. De eerste huishoudster laat een roddel in de omgeving verspreiden, als zou de vrouw overspel plegen. Deze vrouw gaat bij de smid, die ook…

sage uit 1966
 • Een man zag een hand de lantaarn van zijn stoomfiets uit slaan. Hij zei: "Nou nog eens!" Toen brandde de lamp weer
 • hand
 • knecht
 • Een man zag een hand de lantaarn van zijn stoomfiets uit slaan. Hij zei: "Nou nog eens!" Toen brandde de lamp weer gewoon.

mop uit 1967
 • . De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze. Toen deed de meid haar rokken over haar
 • hand
 • knecht
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

mop uit 1970
 • Een boer had koude handen en stuurde de knecht om een paar handschoenen naar binnen. Bij de deur zei de knecht tegen de
 • boerin en de meid dat de boer wilde dat hij hen beiden zou nemen. Ze geloofden er niets van, en dus riep de knecht naar de
 • hand
 • knecht
 • Een boer had koude handen en stuurde de knecht om een paar handschoenen naar binnen. Bij de deur zei de knecht tegen de boerin en de meid dat de boer wilde dat hij hen beiden zou nemen. Ze geloofden…

mop uit 1969
 • , en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo hard mogelijk met zijn hamer op de hand
 • logisch." Thuis probeerde de boer het nu ook aan de knecht uit te leggen. Hij haalde een bezem door de mest, hield zijn hand
 • hand
 • knecht
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende, en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo…

mop uit 1970
 • Boer draagt knecht op beide handschoenen te halen. Knecht zegt tegen boerin en dienstmeid dat hij beiden moet hebben
 • . Ze geloven dat pas als de boer op de vraag van de knecht één of beide, allebeide als antwoord geeft.
 • hand
 • knecht
 • Boer draagt knecht op beide handschoenen te halen. Knecht zegt tegen boerin en dienstmeid dat hij beiden moet hebben. Ze geloven dat pas als de boer op de vraag van de knecht één of beide, allebeide…

sage uit 1968
 • Een man bezoekt met zijn twee broers een oud echtpaar waar hij vroeger als knecht gediend heeft. De drie broers brengen
 • wordt geboren met een knuistje - een hand zonder vingers: het goddelijk teken. De drie moordenaars krijgen ieder twintig
 • hand
 • knecht
 • Een man bezoekt met zijn twee broers een oud echtpaar waar hij vroeger als knecht gediend heeft. De drie broers brengen het oude stel vervolgens om het leven. De bloedvlekken die bij de moord ontstaan…

mop uit 1974
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze
 • weigeren en afdoen als onjuist. Knecht roept naar de boer of het één moet zijn of allebeide. De boer antwoordt allebeide
 • hand
 • knecht
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze weigeren en afdoen als onjuist. Knecht roept naar de boer of het één moet zijn…

sprookje uit 1881
 • (Dit is wel eenigszins gelijkend op 'Het huis van Adriaan', niet waar?) Bij die en dat wordt de hand, waarin de sleutel
 • , Die sloeg de hond, Omdat hij beet de kat, Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat. Toen kwam de knecht. Die
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de meid sloeg daarop de hond en toen de knecht de meid en toen de vrouw
 • de knecht, waarop de heer de vrouw wegjoeg, zij de knecht, deze de meid, die de hond en die de kat, omdat die de sleutel
 • hand
 • knecht
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de meid sloeg daarop de hond en toen de knecht de meid en toen de vrouw de knecht, waarop de heer de vrouw wegjoeg, zij de knecht, deze de meid, die de…

mop uit 1979
 • Een boerenknecht begint interesse in meisjes te vertonen. Een andere knecht kan altijd precies aan de hand van zijn
 • zijn hand in een varken. Als de andere knecht zijn vinger ruikt, denkt hij dat er een nieuw meisje in de stad is.
 • hand
 • knecht
 • Een boerenknecht begint interesse in meisjes te vertonen. Een andere knecht kan altijd precies aan de hand van zijn maat ruiken bij welk meisje die geweest is. De knecht besluit de 'kenner' eens voor…

sage uit 1971
 • werd het voor hem gedaan. Die knecht had een verbond met de kwade happert.
 • hand
 • knecht
 • Een boerenknecht deed zijn werk altijd heel snel. Als hij mest moest strooien, klapte hij even in zijn handen, en dan werd het voor hem gedaan. Die knecht had een verbond met de kwade happert.

sage uit 1923
 • erop gesteld, dat men hem met rust liet en niet plaagde of kwelde. Daar kon hij allerminst tegen. Dat ondervond een knecht
 • ernaast heuvels en zandbergen. De knecht zag op een van die heuvels een man staan. Hij dacht, dat het een zijner kameraden was
 • Spötter pfeift Feuermann heran. Von ihm verfolgt, entwischt er mit knapper Not. Hand des Feuermanns in die Tür gedrückt
 • staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf ronddolen als vuurman.
 • hand
 • knecht
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1923
 • ! Godeslas riep om den knecht. Deze kwam en kreeg bevel eens te gaan kijken, wat er aan de hand was. De knecht, hoewel verstoord
 • knecht vertelde met horten en stooten, dat er een kwaaie hand in den molen was en dat hij in geen geval meer terugging, al
 • hand
 • knecht
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sprookje uit 1893
 • . Opeens zate vier haan1 oan de pot, of ze'r oan gespijkerd ware. In d'rn angst riep 't wijf de knecht wakker: 'Zet de pispot
 • is op de plank'. De knecht vat 'm. 'Houvast', klinket doar bove en vast zat i, zoo vast of i er oan geklonke zat. Nou
 • vasthouden zegt hij houvast, waarop ze vastzitten. Achtereenvolgens komen de knecht en de meid, en onderweg naar het kasteel een
 • hand
 • knecht
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

mop uit 1651
 • Een heer liet sijn knecht twee kostelijcke glasen spoelen. Het eene brack hij, het ander bracht hij binnen. De heer na
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer
 • gekregen!' 'Nou zo, meneer' zegt de knecht en laat het andere glas ook uit zijn handen vallen.
 • hand
 • knecht
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer ontdekt dat hij een van de glazen heeft gebroken vaart hij tegen hem uit: 'Jij…

sage uit 1962
 • hand
 • knecht
 • De Fransen probeerden smokkel tegen te gaan door soldaten op schepen mee te laten varen. Een schipper laat hen jenever drinken, de soldaten raken dronken en letten niet meer op. De man kan zijn pijp…

sage uit 1966
 • . “Ik was knecht bie de muller in Bunermond. Op een dag sturf de oale muller; toen dacht ik, dat is mis jong. Reken dr op
 • hielemaal niet bliede mit heur. En k wol hum ook niet veurde kop steutn; op een oavend stak ik hum de hand toe. Maar, o wee, de
 • bekannt zu geben. (Händedruck, wenn das Versprechen erfüllt ist: Abdruck der Geisterhand in dem Tuch, das vorher um die Hand
 • zijn hand als hij die naar de geest uitsteekt. Voortaan steekt hij een zakdoek uit naar de geest, waarvan een punt
 • hand
 • hand toesteken
 • Met de helm geboren man heeft meegemaakt dat zijn baas na zijn dood terugkomt en rond zijn huis zweeft. Hij verbrandt zijn hand als hij die naar de geest uitsteekt. Voortaan steekt hij een zakdoek uit…

sage uit 1925
 • verplaatsen. Een knecht die laat groenten uit het veld haalde, had er zijn overleden meester in herkend. Een meisje van dezelfde
 • het spook een hand op de schouder van de dronken boer en zei: 'God zal je zegenen, je hebt mij verlost!' Toen de volgende
 • hand
 • knecht
 • Een verplaatser van een grenssteen moest ronddolen rond de fout geplaaste steen tot iemand hem zou verlossen. Een dronken boer verloste hem door, overmoedig, te roepen dat de geest de steen moest…

sage uit 1966
 • knecht hom weer. Den luip e deur de boerderij; gain wonder dat de jongelu zuk door baange veur muiken. Toun dat gespook nait
 • gript de buusdouk aan en is tegeliek vot. De helfte van buusdouk was ook weg. Poater ston mit de andere helfte in de hand
 • geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de zakdoek en verdwijnt meteen. Nadien is de
 • hand
 • knecht
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

sprookje uit 1901
 • zijn knecht op af en nam pistole en een paar kaarse mee. Toe hij bij het kasteel was, zeidie teuge zijn knecht: "Gaan jij
 • hand
 • knecht
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte gedaante die hem wenkt mee te gaan. Beiden verzinken in de vloer, en in de kelder…

sage uit 1980
 • knecht wist zich met moeite op de kar staande te houden. Zo stormden ze het erf van de molen op, regelrecht naar het gapende
 • gat van de grote schuur. De knecht had nog net tijd om van de wagen te springen en de deuren achter zich in het slot te
 • . De volgende dag staat er een koolzwarte afdruk van een hand in de deur gebrand.
 • hand
 • knecht
 • Een rover wordt na zijn dood nog meer gevreesd dan bij zijn leven. Zijn donkere gestalte wordt van binnen door vuur verteerd. Op een nacht komt de gestalte zo snel van een berg naar beneden, dat het…