Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • De profeet Mohammed komt te overlijden. Hij stijgt op ten hemel. Hij komt Maria tegen. Maria: "Hallo Mohammed, alles
 • De profeet Mohammed komt in de hemel, en komt er achter dat Allah daar als een knechtje de koffie schenkt aan de
 • hemel
 • knecht
 • De profeet Mohammed komt in de hemel, en komt er achter dat Allah daar als een knechtje de koffie schenkt aan de christenen.

mop uit 1998
 • Een man komt in de hemel en heeft Jezus en Boeddha al gezien. Geïnteresseerd vraagt de man aan Petrus of Mohammed er
 • Een man komt in de hemel en heeft Jezus en Boeddha al gezien. Geïnteresseerd vraagt de man aan Petrus of Mohammed er
 • hemel
 • knecht
 • Een man komt in de hemel en heeft Jezus en Boeddha al gezien. Geïnteresseerd vraagt de man aan Petrus of Mohammed er ook is. Petrus beaamt dat die er ook is en hij vraagt vervolgens of de man ook…

sprookje uit 1970
 • wereld om hem als knecht te dienen.""Nu, kom dan maar met mij mee," zei de vreemde heer, "want ik ben de rechtvaardigste van
 • kan ik uw knecht niet worden," zei de man, "want niet alle mensen komen in de hel. U bent dus niet de rechtvaardigste."Met
 • gaat naar de hemel, dus de Lieve Heer is het ook niet. Dan komt de man de dood tegen. Deze is de rechtvaardigste, want
 • hemel
 • knecht
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

mop uit 1888
 • spreken... "Ik ben een engel uit den hemel," zei Jan: "God heeft mij gezonden, om den braven ouden pastoor naar den hemel te
 • goede God u naar zijnen schoonen hemel doet halen, om er eeuwig gelukkig te zijn, durft gij zijnen afgezant bedriegen? Weet
 • alsof hij een engel is die de pastoor komt halen om naar de hemel te gaan. Hij vraagt eerst al het geld van de pastoor. Dan
 • hemel
 • knecht
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sage uit 1968
 • : Doe't de hemel fan koper wie, doe gong der de panne fan sisser-de-sis. Doe woarden de boer en de frou yndachtich.
 • Toen de hemel van koper was
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren
 • thuiskwamen, vroegen ze de papegaai hoe het geweest was. Hij zei: "Toen de hemel van koper was, ging de pan van sisser-de-sis."
 • hemel
 • knecht
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de…

mop uit 1951
 • wie, frege er oan 'e papegaei: "Hwat is der hjoed gebeurd?" De papegaei antwurde: "Toen ik onder de koperen hemel zat
 • Toen de hemel van koper was
 • onder een koperen emmer. Als de boer thuiskomt, spreekt de vogel echter 'Toen ik onder de koperen hemel zat, toen gingen de
 • hemel
 • knecht
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sprookje uit 1967
 • sy koenen net iens sjen hoe heech as er wie. Mike sei: "Hy rikt wol oan 'e hemel ta. Dû moatst der yn opklimme, Pier, dan
 • bean op, al heger en heger en sa kaem er op 't lêst yn 'e hemel by ús leaven Hear. Hy neamde Mike har bigearte en ús leaven
 • hemel
 • knecht
 • Een echtpaar vond een hele grote boon. Deze stopten ze in de grond, en de volgende dag zo'n grote boom, dat ze de top ervan niet konden zien. De vrouw stuurde haar man naar boven om tegen de lieve…

mop uit 1971
 • En toen de hemel van koper was In feint en in faam wennen by in boer en dy boer hie in pappegaai. Op in kear soenen de
 • en de frou wer thús. De júns sieten se te iten en doe begûn de pappegaai: 'En toen de hemel van koper was, Toen ging er
 • En toen de hemel van koper was
 • Toen de hemel van koper was
 • Een boer en boerin hebben een papegaai. Als ze een keer van huis gaan, nemen de knecht en dienstbode het er lekker van
 • dat hij ze niet zal verraden. Na thuiskomst van de boer en boerin gaan ze eten en dan zegt de papegaai: 'en toen de hemel
 • hemel
 • knecht
 • Een boer en boerin hebben een papegaai. Als ze een keer van huis gaan, nemen de knecht en dienstbode het er lekker van en gaan in plaats van het werk doen pannekoeken bakken. Voordat ze beginnen…

sage uit 1971
 • der ek hwat bysûnders gebeurd?" Doe sei de papegaei: "Toen ik onder de koperen hemel zat deden de pannen van sisserdesis
 • Toen de hemel van koper was
 • Op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren, besloten de meid en de knecht pannenkoeken te bakken. Ze zetten de
 • papegaai onder een ketel. Toen het echtpaar weer thuiskwam, vertelde de papegaai dat toen hij onder de koperen hemel zat, de
 • hemel
 • knecht
 • Op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren, besloten de meid en de knecht pannenkoeken te bakken. Ze zetten de papegaai onder een ketel. Toen het echtpaar weer thuiskwam, vertelde de papegaai…

sprookje uit 1972
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij
 • wat de rentmeester nu dacht. Toen zei de knecht dat hij dacht de boer voor zich te hebben, maar dat hij de knecht was
 • hemel
 • knecht
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij de antwoorden wel wist, en ging naar de rentmeester.Hij antwoordde de eerste…

mop uit 1973
 • : "Doe't de hemel fan koper wie, doe gongen de pannen fan snuorre, snuorre..."
 • Toen de hemel van koper was
 • Als de boer en boerin van huis waren, maakten de meid en de knecht altijd lekker eten. De papegaai verklikte dat later
 • kwamen, zei de papegaai: "Toen de hemel van koper was, toen gingen de pannen van snorre, snorre..."
 • hemel
 • knecht
 • Als de boer en boerin van huis waren, maakten de meid en de knecht altijd lekker eten. De papegaai verklikte dat later altijd aan zijn baasjes. Daarom deed de meid op een keer een koperen ketel over…

mop uit 1973
 • hwat gebeurd?" De papegaei sei: "Toen de hemel van koper was, toen gingen de pannen van snotterdesnot."
 • Toen de hemel van koper was
 • Een knecht en een meid werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht
 • boer thuiskomt, en de papegaai vraagt wat er gebeurd is, zegt die: 'Toen de hemel van koper was, toen gingen de pannen van
 • hemel
 • knecht
 • Een knecht en een meid werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sprookje uit 1893
 • den hemel toe' en hij keerde de hellepoort den rug en ging regelrecht op reis naar den hemel. Maar ook daar werd hem niet
 • ontsloten of hij sprong van zijn zitplaats op, wipte de poort door en rende als een haas den hemel in. En heel op het einde
 • hem en grendelen de hel af. Sint Petrus laat hem ook niet toe in de hemel, maar door met iemand mee te glippen lukt het
 • hemel
 • knecht
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1969
 • vremd. Ze zèi: “Zou ie nie gelukkig ien den hemel zien? Zou ie nie goed terech zien gekomme?” Ze zien er toe soaves nie
 • achter. Een tijdje later ziet de knecht zijn overleden baas ineens bij het water staan. Hij is misschien niet naar de hemel
 • Een man is de knecht van een parlevinker. Op een dag komt zijn baas te overlijden; hij laat een vrouw en kinderen
 • hemel
 • knecht
 • Een man is de knecht van een parlevinker. Op een dag komt zijn baas te overlijden; hij laat een vrouw en kinderen achter. Een tijdje later ziet de knecht zijn overleden baas ineens bij het water…

sage uit 1918
 • Jezus' graf. Toen kwam men bij Godeslas, den mulder. "Geef, geef met volle handen," zeide men. "Ge zijt oud, en Hemel of
 • boos. Welke onverlaat dreef hem midden in den nacht zijn molen? Hij riep den knecht, en het duurde niet lang, of deze stond
 • hemel
 • knecht
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sage uit 1933
 • ging de knecht mee, omdat ze alleen niet meer wilde. Ze zagen dezelfde gedaante weer, maar nu kwam ze veel dichter bij. De
 • knecht zag het ook, en was ook angstig genoeg, maar toch hadden ze den moed om de beesten verder te melken. Toen ze thuis
 • dag ging de knecht mee. Ook hij zag de geest. De geest kwam elke avond dichterbij en de pastoor zei dat ze aan de geest
 • moesten vragen wat zijn begeerten zijn. De boerin, knecht en de dochter vroegen de geest naar zijn begeerten en hij vertelde
 • hemel
 • knecht
 • In Aalst zag de dochter van een boerin een geest, terwijl ze de koe aan het melken was. Ze was erg bang en de volgende dag ging de knecht mee. Ook hij zag de geest. De geest kwam elke avond dichterbij…

mop uit 1974
 • 'e papegaei hwat der gebeurd wie de foarige deis. Doe sei dy papegaei: "Toen de hemel van koper was, toen gingen de
 • Toen de hemel van koper was
 • , besluiten de knecht en de meid de vogel een koperen emmer over het hoofd te zetten zodat het dier niets kan zien. Als de
 • of er nog nieuws is, antwoordt de vogel 'Toen de hemel van koper was, toen gingen de pannen van snorredesnor'.
 • hemel
 • knecht
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de…

sage uit 1963
 • . Maar voor zover ik het heb begrepen, zou dat in Polsbroek gesitueerd zijn. Die boer of die knecht stak recht omhoog met die
 • hooivork, naar de hemel. En toen zat het bloed aan de hooivork.
 • Een boer of knecht stak met zijn hooivork recht omhoog in de lucht. Toen zat er bloed aan de hooivork.
 • hemel
 • knecht
 • Een boer of knecht stak met zijn hooivork recht omhoog in de lucht. Toen zat er bloed aan de hooivork.

sage uit 1962
 • Vuurbollen: Omstreeks 1914-15 woonde ik als paardenknecht bij “Boers” in de Donk, met als tweede knecht Piet Hendricks
 • fel licht. We keken omhoog, en zagen een grote vurige bol van hoog uit de hemel, schuin naar beneden schieten. Ik heb
 • hemel
 • knecht
 • Mannen die om middernacht thuiskomen, zien een fel verlichte vurige bol naar beneden schieten.