Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

12 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die
 • plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.
 • jongeman
 • knecht
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.

sage uit 1968
 • jongeman
 • knecht
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.

sage uit 1967
 • knecht hoorde hoe mooi ze zong. Hij verstopte haar vaartuigje en wachtte tot ze terugkwam. Toen hij het bootje teruggaf
 • jongeman
 • knecht
 • Nachtmerries komen over het water in een boterbak. Op een keer kwam een nachtmerrie over het meer aangevaren, en een knecht hoorde hoe mooi ze zong. Hij verstopte haar vaartuigje en wachtte tot ze…

sage uit 1968
 • us even sjen, boer." De boer sei: "Dû mast noait fan dy koeke ite." De boer gong hinne en stjûrde syn eigen knecht nei de
 • ) Hy mat komme." Doe hie dy frijer tsjin 'e knecht sein: "Ik kom net, mar jim matte har mar in mingel feare koemolke jaen
 • was. De vrijer zei dat hij niet kwam, maar dat ze melk moest drinken. Toen de knecht terug kwam, vonden ze in de melkemmer
 • jongeman
 • knecht
 • Een boerenmeid had verkering met een jongen op zee. Op een keer kreeg ze een koek van hem, die ze bewaarde in een koperen melkemmer die in de keuken hing. Op een dag zagen ze de melkemmer bewegen. De…

sage uit 1966
 • Een jongeman blufte eens dat hij de duivel wel zou willen zien. Diezelfde avond werd hij van de weg getild en in een
 • jongeman
 • knecht
 • Een jongeman blufte eens dat hij de duivel wel zou willen zien. Diezelfde avond werd hij van de weg getild en in een sloot gegooid.

sage uit 1967
 • Kort nadat de zus van een knecht is overleden, werd de jongeman achtervolgd door een doodskist.
 • jongeman
 • knecht
 • Kort nadat de zus van een knecht is overleden, werd de jongeman achtervolgd door een doodskist.

sage uit 1969
 • jongeman
 • knecht
 • Een stelletje maakte buiten eens ruzie. Toen kwam er een ding, wel zo groot als een kerel. Dat bleef hen achtervolgen, en wanneer zij stil stonden, stond hij ook stil.

sage uit 1969
 • jongeman
 • knecht
 • Een man liep eens langs een huis toen hij allerlei geluiden hoorde. Er werd met stenen gesmeten en met planken. Maar er was niets te zien. Later werd het huis afgebroken, en hoorde hij dezelfde…

sage uit 1969
 • Een jongeman wilde eens een dominee vermoorden. Hij wachtte hem op met zijn geweer. Maar toen de dominee langs liep
 • , was hij opeens niet meer alleen, en de jongeman durfde niet te schieten. Later ging hij alles opbiechten bij de dominee
 • jongeman
 • knecht
 • Een jongeman wilde eens een dominee vermoorden. Hij wachtte hem op met zijn geweer. Maar toen de dominee langs liep, was hij opeens niet meer alleen, en de jongeman durfde niet te schieten. Later ging…

sage uit 1969
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar
 • jongeman sprong door het glas en was dood. Het lijk is bij de boer opgebaard. Later spookte het op de dorsvloer, de boer hoorde
 • jongeman
 • knecht
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…

sage uit 1974
 • jongeman
 • knecht
 • Imke is een goochelaar. Volgens sommigen is hij zelfs een tovenaar. Waar hij precies vandaan komt weet niemand. Hij heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke…

sage uit 1881
 • had veel knechten en meiden. Een van deze meiden had reeds een aardig hooge leeftijd bereikt. Maar geen jongeman begeerde
 • zichzelf: "Als ik nu geen jongen krijg, dan ga ik met de duivel uit." En warempel, ze kreeg 's avonds een knappe jongeman. Ze
 • knappe jongeman, die echter niet meer weggaat. De dominee wordt er bij gehaald en deze spreekt het Onze Vader uit. Bij de zin
 • 'verlos ons van den booze', verdwijnt de jongeman. Dit moet wel de duivel zijn geweest.
 • jongeman
 • knecht
 • Een rijke boer heeft veel knechten en meiden in dienst. Een van deze meiden begint wat ouder te worden, naar ze heeft nog steeds geen man. Op een dag zegt ze, dat als ze deze dag geen vrijer ontmoet,…
1173.jpg