Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • jonker
 • knecht
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

mop uit 1651
 • Als seecker Hoogduyts joncker dieven in sijn stal hoorde, riep hij sijn knecht op en saemen aen de stal koomende, seyde
 • Een jonker hoort een dief in de stal en gaat er met de knecht op af. De jonker zegt dat de knecht als eerste naar
 • binnen moet, maar de knecht zegt dat de jonker mag voorgaan. De jonker antwoordt: Je hebt maar één leven, en je hebt het nu
 • jonker
 • knecht
 • Een jonker hoort een dief in de stal en gaat er met de knecht op af. De jonker zegt dat de knecht als eerste naar binnen moet, maar de knecht zegt dat de jonker mag voorgaan. De jonker antwoordt: Je…

mop uit 1554
 • -eten. De knecht smaecte wel dat si goet waren ende adt se al met honderden seffens, also dat hem de andere goede lieden
 • die bi hem ter tafelen saten al aensaghen. Die goede joncker woude den knecht straffen ende seide: 'Knecht, het syn cleyne
 • Een edelman was met zijn knecht in een herberg, en zaten daar met een groep mensen aan tafel. Ze kregen daar een
 • bepaalde soort vis te eten die zo klein was, dat je ze wel met honderden tegelijk kon eten. De knecht vond ze goed smaken en
 • jonker
 • knecht
 • Een edelman was met zijn knecht in een herberg, en zaten daar met een groep mensen aan tafel. Ze kregen daar een bepaalde soort vis te eten die zo klein was, dat je ze wel met honderden tegelijk kon…

mop uit 1651
 • Een knecht, die heel graag een nieuw kleed wilde zei tegen zijn heer dat hij gedroomd had dat hij een nieuw kleed van
 • jonker
 • knecht
 • Een knecht, die heel graag een nieuw kleed wilde zei tegen zijn heer dat hij gedroomd had dat hij een nieuw kleed van hem kreeg. De heer antwoordde: 'Alleen gekken vertrouwen op dromen, de wijzen…

mop uit 1651
 • Een joncker hadt een deel van sijn vrienden op zijn geboortetaert genoot. De knecht, daermede coomende, valt de
 • camerdeur in, over een oragnieschil. De joncker, dit siende, seyde: 'Dat can ick oock wel, des heb ick geen knecht daertoe van
 • Een jonker nodigt zijn vrienden uit voor zijn verjaardag, maar de knecht laat de taart vallen. De jonker zegt dat hij
 • daar geen knecht voor nodig heeft, dat kan hij zelf ook wel. De knecht antwoordt dat hij dat ook wel gelooft, nu hij heeft
 • jonker
 • knecht
 • Een jonker nodigt zijn vrienden uit voor zijn verjaardag, maar de knecht laat de taart vallen. De jonker zegt dat hij daar geen knecht voor nodig heeft, dat kan hij zelf ook wel. De knecht antwoordt…

mop uit 1651
 • Seker Hoogduyts jonker raeckte in geselschap van juffrouwen, daer hij dapper wiert verhoogt en geluckig geacht over 't
 • beeter wist, seyde hij, sich tot sijn knecht Hans keerende: 'Hans weiss auch wol, aber er will's nicht sagen.'
 • aanzienlijke dame. De jonker wil het echter niet bevestigen en ook zijn 'jonge knecht' houdt zijn mond.
 • Een dubbelzinnig verhaal over dat een Duitse jonker door verschillende dames benijd wordt om zijn omgang met zekere
 • jonker
 • knecht
 • Een dubbelzinnig verhaal over dat een Duitse jonker door verschillende dames benijd wordt om zijn omgang met zekere aanzienlijke dame. De jonker wil het echter niet bevestigen en ook zijn 'jonge…

sage uit 1919
 • zijn boozen knecht, gelijk satan met een zijner trawanten. Ze sliep rustig, en de tijd vergleed. maar De wreede jonker
 • deed droefgeestig in hem trillen—trad zijn knecht bij Hem binnen, tot vlak voor hem. „Jonker!" zeide hij fluisterend, „nu
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen
 • interesse in de jonker, aangezien deze bekend staat als een verleider. De jonker waagt vele verschillende pogingen om het meisje
 • jonker
 • knecht
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen interesse in de jonker, aangezien deze bekend staat als een verleider. De jonker waagt…