Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

17 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • kaars
 • knecht
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sprookje uit 1970
 • wereld om hem als knecht te dienen.""Nu, kom dan maar met mij mee," zei de vreemde heer, "want ik ben de rechtvaardigste van
 • kan ik uw knecht niet worden," zei de man, "want niet alle mensen komen in de hel. U bent dus niet de rechtvaardigste."Met
 • iedereen gaat tenslotte dood. De dood heeft van ieder mens een kaars of olielampje. Zodra een vlam dooft, sterft een mens. De
 • kaars
 • knecht
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

mop uit 1888
 • kaars
 • knecht
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

mop uit 1651
 • draegende, riep aen sijn knecht, die aen taefel oppaste: 'Een dief, een dief!', meenende aen de kaers daer hij na toe sagh. De
 • een kaars dat het kaarsvet doet afdruipen.
 • kandelaar met een brandende kaars. De waard riep naar zijn knecht: 'Een dief, een dief!' Waarmee hij doelde op de kaars. De
 • kaars
 • knecht
 • Een fatsoenlijk geklede rover kwam in een herberg aan het hoofdeinde van de tafel te zitten. Boven zijn hoofd stond een kandelaar met een brandende kaars. De waard riep naar zijn knecht: 'Een dief,…

sage uit 1892
 • , door heksen in kattengedaante geplaagd, en wel zoo erg, dat hij noch zijn knecht nauwelijks in den molen durfden verblijven
 • Die verzauberte Mühle (Brauerei). Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt (wirft sie ins heisse Gebräu; haut ihr den
 • gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die tevoorschijn komt vraagt de man waar ze vandaan
 • kaars
 • knecht
 • Door heksen in kattengedaante geplaagde molenaar wordt geholpen door iemand die 's nachts met een ongewijde en een gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die…

mop uit 1651
 • Een heer maeckte sijn knecht 's nachts wacker en vraegde hem of den dach al aen quam. De knegt stiet het venster op en
 • het nog donker was. De heer reageerde geërgerd en vroeg de knecht een kaars aan te steken, zodat hij beter kon zien of het
 • Een heer maakte zijn knecht 's nachts wakker en vroeg hem of het al dag was. De knecht opende een raam en vertelde dat
 • kaars
 • knecht
 • Een heer maakte zijn knecht 's nachts wakker en vroeg hem of het al dag was. De knecht opende een raam en vertelde dat het nog donker was. De heer reageerde geërgerd en vroeg de knecht een kaars aan…

mop uit 1651
 • Een knecht die's avonds op zijn heer moest wachten, viel in slaap. Een dief pakte zijn kaars af. De knecht werd even
 • later wakker en klaagde over zijn verdwenen kaars. Een voorbijganger merkte op dat hij zich niet zo'n zorgen moest maken
 • kaars
 • knecht
 • Een knecht die's avonds op zijn heer moest wachten, viel in slaap. Een dief pakte zijn kaars af. De knecht werd even later wakker en klaagde over zijn verdwenen kaars. Een voorbijganger merkte op dat…

sprookje uit 1901
 • zijn knecht op af en nam pistole en een paar kaarse mee. Toe hij bij het kasteel was, zeidie teuge zijn knecht: "Gaan jij
 • niks bizonders. Toe het donker was, stak hij een kaars op. Zoo wier het dan tien uur, elf uur of twaalf uur - op wat voor
 • kaars
 • knecht
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte gedaante die hem wenkt mee te gaan. Beiden verzinken in de vloer, en in de kelder…

sage uit 1903
 • een kaars te branden zetten." Dat gebeurde. Eerst zat ie met den knecht stil bij 't vuur maar toen het 's avonds laat wier
 • mee te beginnen. Geen knecht kon ie houden, want òf ze kwamen verschrikt 's avonds uit den molen vliegen, òf ze bestierven
 • Die verzauberte Mühle. Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt. Die Müllerin ist verwundet.
 • een knecht 's avonds gaat waken. Na enige tijd horen ze gestommel, worden alle kaarsen die op de trap staan, uitgeblazen
 • en komen zwarte katten binnen. Ze willen ook de kaars op tafel uitblazen, maar de bedelaar weet dat te voorkomen. Hij
 • kaars
 • knecht
 • Een molen wil niet draaien en knechten vertrekken na korte tijd. De molenaar roept de hulp in van een bedelaar, die met een knecht 's avonds gaat waken. Na enige tijd horen ze gestommel, worden alle…

sage uit 1980
 • De helhond Op een boerderij bij Ulvenhout werkte een knecht die bekend stond als een beste kerel, zo lang je hem niet
 • . Elke zondagnacht moest de boer zijn bed uit om de knecht binnen te laten. Hij kon veel van hem verdragen, maar op den duur
 • uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en zegt dat hij voor elf uur thuis moet
 • zijn. Zijn makkers echter zetten de klok een uur terug. De klok staat op vijf voor elf als de knecht vertrekt. Onderweg
 • kaars
 • knecht
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

sage uit 1922
 • . Geen knecht kon hij houden; want, of ze kwamen verschrikt 's nachts uit den molen vliegen, of ze bestorven het, als ze er
 • kaars te branden zetten." Dat gebeurde. Eerst zaten ze samen stil bij 't vuur, maar toen het 's avonds later werd, hoorden
 • ook nog een plotseling optredende knecht, die deels met de molenaar lijkt samen te vallen.
 • stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die binnen zijn gekomen blazen alle kaarsen
 • uit, maar de waker weerhoudt ze om de kaars op tafel uit te blazen. Onder het voorwendsel dat hij koffie gaat zetten zorgt
 • aandeel knecht
 • kaars
 • Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die…

sage uit 1911
 • werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's nachts
 • gewaakt. Ze ben met een kaars onder een omgekeerde kaasweeker gaan zitten." "Wat zeg je: kaasweeker?" "Nou ja, kaasweeker
 • kaars
 • knecht
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek…

sage uit 1970
 • knecht besloten er bij te gaan waken met een kaars onder de koebalie, want als kollen (heksen of tovenaars) bij het licht
 • ," zeiden de boer en zijn knecht. Hij vertelde dat hij door het sleutelgat van het slot in de deur naar binnen was gekropen.
 • . De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars onder de koebalie. Kollen kunnen namelijk
 • kaars
 • knecht
 • In een koeienstal gaat een koe om middernacht altijd vreselijk tekeer. Ook geeft ze iedere nacht om dezelfde tijd melk. De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars…

sprookje uit 1800
 • knecht om heur te help'n, maor pas was dei d'r mit aan gang, of hai môs ook krekt as maaid. Hai raip vrouw en dei perbairde
 • mit 'nkanner. Maaid zee: "'k Wol om vief-en-twintig guld'n dat 't over en keers op was." "Ik om vieftig," zee knecht. "Ik
 • kaars
 • knecht
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sprookje uit 1804
 • kaart spelen en toen dagten zij zoolang wij de kaars op hebben zal geen vervolg op komen en blazen zij de kaars uit en toen
 • een huis gebracht. Omdat het niet veilig lijkt, blijven ze wakker en spelen kaart. Ze blazen de kaars uit, maar zetten een
 • kleine kaars om de hoek. Eén van hen laadt een geweer. Een man komt een ladder opklimmen en wordt gedood. Anderen proberen
 • kaars
 • knecht
 • Drie kooplieden gaan met hun knechten op reis en komen bij een herberg. Ze vragen of ze kunnen overnachten en worden in een huis gebracht. Omdat het niet veilig lijkt, blijven ze wakker en spelen…

mop uit 1804
 • meid 's morgens de kaars ontsteken zou, begon ze te schieten en toen riep zij de knegt dat zij de kaars niet op kon krijgen
 • wij hebben ook nog een domeni in huis die zou het toch wel doen kunnen en de domeni begon ook te schieten en kon de kaars
 • kaars
 • knecht
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sage uit 1954
 • de fles, de heer is wat ongeduldig, vreest schijnbaar een list. Knecht heeft de leiding, steekt een eindje kaars aan en
 • . Opvallend somber. Knecht ontlokt hem het geheim. En lacht uitbundig. Hoe treuriger de schipper des te vrolijker de knecht
 • aan en zegt dat de schipper meegaat als de kaars is opgebrand. Voordat de kaars is opgebrand eet de knecht de kaars op, en
 • Schipper verkoopt zijn ziel aan de duivel. Als de duivel de schipper komt halen, steekt de schippersknecht een kaars
 • kaars
 • knecht
 • Schipper verkoopt zijn ziel aan de duivel. Als de duivel de schipper komt halen, steekt de schippersknecht een kaars aan en zegt dat de schipper meegaat als de kaars is opgebrand. Voordat de kaars is…