Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • lânhearre al fan 'e oare kant kommen. Hy seach, dat de boer weromkaam en strûpte yn in kast. De boer kaam op it hiem en doe sei
 • , hoe't it spul yninoar siet —: 'No sille wy tegearre dy kast efkes op 'e wein smite en dêr ride wy de wei mei út'. De boer
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • kast
 • knecht
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1966
 • boer spande it hynder yn. De feint bleau wylst yn 'e keamer. "Nou dy kast op 'e wein", gebea de feint. En hy wiisde op in
 • greate, djippe kast. De boerinne krige in kleur, doe't er dat sei. "Né," sei se, "dy kast net, ik wol myn skoandere meubels
 • kast. De boer is bang, maar de knecht weet dat er een rijke boer uit de omgeving in de kast zit. Die heeft een affaire met
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • kast
 • knecht
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • knecht, die van z'n eigen nog al nieuwsgierig was wou weten, wat dat licht beduidde. Hij bemerkte eene opening, waardoor hij
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • kast
 • knecht
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1967
 • alles. Doe't de feint sei: "Nu maar weer spoedig aan de arbeid", sprong er út 'e kast en sei: "Ja, bliksem, dat is jim gelok
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar weer gauw aan het werk moesten gaan. De
 • kast
 • knecht
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

mop uit 1973
 • soenen. Mar de boerinne gong allinne. De boer forburch him yn 'e kast, dêr't er alles hwat der gebeurde, hearre en sjen koe
 • gedronken en nu maar weer lustig aan de arbeid." Doe sprong de boer út 'e kast en doe sei er: "Dàt makket datst bliuwe kinst
 • Knecht en meid gaan zich te buiten aan eten en drinken als boer en vrouw van huis waren. De boer krijgt argwaan, doet
 • alsof ze samen weggaan, maar verstopt zich in een kast waar hij alles kan zien en horen. Na een poosje hoort hij de meid
 • kast
 • knecht
 • Knecht en meid gaan zich te buiten aan eten en drinken als boer en vrouw van huis waren. De boer krijgt argwaan, doet alsof ze samen weggaan, maar verstopt zich in een kast waar hij alles kan zien en…

mop uit 1969
 • noch gau yn in lege kast. De feint sei tsjin 'e boer: "Hjoed wol ik boer wêze. Jo binne de feint." "Ofpraet", sei de boer
 • boer: "Kom nou mar mei yn 'e hûs." "Goed", sei de boer. "Sjoch," sei de feint, "dy kast mat op 'e wein." Dat wie de kast
 • . Op dit moment wordt de knecht de boer en beveelt de boer de kast op een wagen te laden en in het water te gooien. Bij het
 • water aangekomen zegt de landheer dat ze de kast niet in het water moeten gooien, anders verzuipt hij. De knecht zegt hem
 • kast
 • knecht
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn…

mop uit 1971
 • siet al forskûle yn in kast. Dat wist de arbeider. Doe't de boer al fan 't hiem wie, rôp er him werom. Hy sei: "Hjoed thús
 • âld klean wer oan. Doe sei de arbeider tsjin 'e boer: "Nou krije wy dizze kast en dy mat op 'e wein." Togearre tilden se
 • opdracht een kast op de wagen te tillen. In die kast had de minnaar zich verstopt. Onderweg gooiden ze de kist in het water
 • kast
 • knecht
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed. Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd…

sage uit 1967
 • buit, da begrèpte. Mar as ze wir binne kwaome ston alleswir op taofel, of alles op de kast. En dan ginge ze maoie. Dan zee
 • af. Mar zo mee bidde en al da gistelukke is ze d'r toch nog vanaf gekomme. 'n Knecht zou 't us 'n kir afkijke. Hij ging
 • duivel afgeholpen. Een knecht heeft een keer geprobeerd te ontdekken hoe ze dat deed. De jongen heeft er echter niets van
 • kast
 • knecht
 • Een oom van mijn moeder had een meid in dienst. Zij was door de duivel bezeten. Het meisje had op een dag een boekje gekregen van een millitair. Daarmee kon ze toveren. Wanneer ze het boekje open op…

sage uit 1903
 • zich in een kast, en wat zag hij nu? Klokslag 12 uur haalde zijn vrouw een doos uit de kast waarin een poppetje. Dit
 • kast
 • knecht
 • Man verdenkt zijn vrouw hem te bekollen. Hij verbergt zich, en ziet dat zijn vrouw een poppetje uit een doos haalt. Ze steekt het poppetje op diverse plaatsen. Voordast ze in het hart kan steken…

sage uit 1901
 • bleef hij thuis en verschool zich om te zien wat zijn vrouw deed. Tegen middernacht haalde de vrouw een doos uit de kast. In
 • verdenken en de knecht besluit zich thuis eens te verschuilen. Dan ziet hij dat zijn vrouw een poppetje tevoorschijn haalt
 • kast
 • knecht
 • Een schippersknecht wordt als beurtschipper op nachtelijke vaartochten vaak benauwd en ziek. Men begint zijn vrouw te verdenken en de knecht besluit zich thuis eens te verschuilen. Dan ziet hij dat…

sage uit 1969
 • greate kast. Dêr kinne wy beide wol yn lizze. Dêr is 't donker yn, dêr sjocht net ien ús. Ik nim de bûslantearne wol mei
 • ." Beppe sjen. En doe sei se: "Ja, hear, dû hast in skeve kut." Doe slûpte beppe stikum achterút út 'e kast wei, mar de feint
 • Een meisje had de gewoonte om de knecht van haar grootmoeder het hoofd op hol te brengen. Dan bond ze hem bijvoorbeeld
 • eens in de kast hun gesprek moest afluisteren. Ze zei tegen haar kleindochter dat er vrouwen waren met scheve vagina's. Zij
 • kast
 • knecht
 • Een meisje had de gewoonte om de knecht van haar grootmoeder het hoofd op hol te brengen. Dan bond ze hem bijvoorbeeld vast, en bukte naakt voor hem. Op een keer vertelde de jongen dit allemaal aan…

sage uit 1963
 • ken de sleutel niet vinde" . "Die kast ken ik wel met m'n pet opekrijge! Wil je dat is zien?" Nou, Van Buuren, die wou dat
 • kast
 • knecht
 • Hannes Oegee (bijgenaamd Hannes de Lummel) kon toveren. Hij was in dienst bij schaapherder Jan van Buuren. Toen Hannes op een dag bij Jan om zijn salaris kwam vragen, wilde Jan het geld wel geven,…

mop uit 1896
 • tamelijk groote kast, die meestal ledig was. De knecht beval den boer deze kast met hem aan te pakken, weg te dragen en op den
 • ? Ik wil die kast daar houden.» Maar zij werd niet gehoord, de kast kwam op den wagen. De boer en de knecht namen plaats op
 • rijden ze naar een brug en de knecht zegt de boer de kast in het water te gooien. Vanuit de kast klinkt geschreeuw. Het
 • blijkt dat de landheer in de kast zat: hij pleegt overspel met de boerin en had zich in de kast verstopt. De knecht wist dit
 • kast
 • knecht
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil dat, op voorwaarde dat hij een dag in het jaar baas mag zijn. Op een dag zegt hij…

sage uit 1963
 • knecht om z'n loon. Wat d'r an de hand geweest is, weet ik niet, maar die boer kon met geen man of macht dat kabinet ope
 • krijge. Hij kon niet bij z'n cente komme. "Wacht maar" , zee die knecht. En weet je wat ie dee? Hij gooide z'n pet tege de
 • Hier was vroeger ook een boer en zijn knecht kwam om loon vragen. Maar die boer kreeg zijn kast niet open om bij het
 • geld te komen. Toen gooide die knecht zijn pet tegen de kast en toen vloog het open.
 • kast
 • knecht
 • Hier was vroeger ook een boer en zijn knecht kwam om loon vragen. Maar die boer kreeg zijn kast niet open om bij het geld te komen. Toen gooide die knecht zijn pet tegen de kast en toen vloog het…