Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

26 resultaten voor ""

sage uit 2007
 • Waarom men IJsselsteiners ook wel Apenluiders noemt Rond 1300 leefde knecht Kees aan het hof van de heer van 't Slot
 • hof, wat meester Kees zeer geliefd maakte. Op een ongelukkige dag wordt het aapje ziek en sterft het. Terwijl knecht Kees
 • kasteel
 • knecht
 • Over hoe de IJsselsteiners aan hun bijnaam Apenluiders komen.

sprookje uit 2007
 • Fulco de Minstreel Fulco leefde rond de 13e eeuw, hij was knecht van de heer Gijsbrecht van Amstel en zijn vrouw
 • bewaakt werd en niets anders kreeg dan water en brood. Knecht Fulco besloot al het mogelijke te doen om zijn heer te bevrijden
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd
 • Kasteel Dordrecht
 • kasteel
 • knecht
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

sage uit 1937
 • . De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in de stiepel. Het Witte Wief
 • kasteel
 • knecht
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide…

sprookje uit 1970
 • , als men eenden at op het kasteel, want zij was op het erf van een kasteel terechtgekomen. In dat kasteel woonde een
 • ingang van de spelonk en bracht haar voedsel. Het was de hond van een edelman, die met zijn moeder op een kasteel woonde en
 • lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht in een put van een kasteel waarin een
 • kasteel
 • knecht
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sprookje uit 1970
 • DE ZEEMEERMIN Er was eens een knecht, die met de twee kinderen van zijn heer langs de oever van de zee ging wandelen
 • was; hij durfde eerst niet naar het kasteel te gaan. Maar eindelijk kwam hij toch 's avonds, moegedwaald en moegezocht
 • kasteel
 • knecht
 • Twee kinderen raken zoek aan het strand. De moeder gaat ze elke dag zoeken. Aan het strand spreekt ze een zeemeermin die haar vertelt dat haar kinderen het goed hebben. Ze smeekt de meermin haar…

mop uit 1888
 • diefstal onbekende schurken op een nabijgelegen kasteel begaan hadden. Men had den `diamanten ring' der edele vrouw ontstolen
 • genoeg! Spoedig naar het kasteel... Ik kan er in elk geval den nacht doorbrengen!" Zoo gezegd, zoo gedaan! Krekel liet zich
 • naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een naburig kasteel de ring van de
 • kasteelvrouw is gestolen. De man besluit naar het kasteel te gaan en de dief op te sporen. Hij geeft zich uit voor waarzegger. De
 • kasteel
 • knecht
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

sage uit 1889
 • kasteel
 • knecht
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sprookje uit 1804
 • toe en zij kwamen er bij en zagen dat het een kasteel was toen schelden zij daar aan en de knegt kwam voor. doe vroegen
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze
 • krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt deze en pakt vlees waar het bloed nog
 • kasteel
 • knecht
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt…

sprookje uit 1890
 • loopen kon. Hij liep "tot hij van de wereld gescheiden was", en aan een groot afgesloten kasteel kwam. Daar het kind niet
 • kasteel op, terwijl hij hem veroorloofde overal vrij rond te gaan, uitgezonderd op drij plaatsen: in een zekere kamer, in den
 • heer naar buiten gelokt en mee naar zijn kasteel buiten de wereld genomen. Het wordt de jongen verboden in een bepaalde
 • kasteel
 • knecht
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1969
 • In Hardegarijp staat een hek bij een kasteel van een voorname heer, die niet wil dat zijn dochter verkering met een
 • arme knecht heeft. Toch blijft ze elke nacht op hem wachten en doet ze het hek open, net zolang totdat ze sterft. Na haar
 • kasteel
 • knecht
 • In Hardegarijp staat een hek bij een kasteel van een voorname heer, die niet wil dat zijn dochter verkering met een arme knecht heeft. Toch blijft ze elke nacht op hem wachten en doet ze het hek open,…

sprookje uit 1893
 • . Opeens zate vier haan1 oan de pot, of ze'r oan gespijkerd ware. In d'rn angst riep 't wijf de knecht wakker: 'Zet de pispot
 • is op de plank'. De knecht vat 'm. 'Houvast', klinket doar bove en vast zat i, zoo vast of i er oan geklonke zat. Nou
 • vasthouden zegt hij houvast, waarop ze vastzitten. Achtereenvolgens komen de knecht en de meid, en onderweg naar het kasteel een
 • kasteel
 • knecht
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 1966
 • jaar een kamer in een kasteel. Daar wonen 3 ongetrouwde dochters, maar die moeten niks van hem hebben omdat hij zo stinkt
 • kasteel
 • knecht
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat…

sage uit 1925
 • DE KOETS VAN DEN DUIVEL. Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar het adellijk huis Beegden. Het werd
 • knecht. In het rijtuig zaten twee heeren in het zwart. En hij schrok nog heviger, toen hij zag, dat een van de heeren een
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden
 • stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit om mee te rijden. De knecht kon er niet
 • kasteel
 • knecht
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit…

sage uit 1919
 • bezat. Zijn knecht echter kwam toegeloopen, en die droeg hem in zijn armen naar zijn kasteel. De streek Hunsingoo had een
 • waren zoo talrijk als het onkruid in 't voorjaar. Hij gaf zich over aan genot, genot alleen. Hij had een knecht, nog
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen
 • te verleiden, maar alle pogingen mislukken. Dan wordt hij op een dag door zijn knecht erop attent gemaakt dat het meisje
 • kasteel
 • knecht
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen interesse in de jonker, aangezien deze bekend staat als een verleider. De jonker waagt…

sage uit 1966
 • Verzonken kasteel In de Buundert moet 'n kasteel geweest zijn, heul lang geleje; daar hadde ze 'n heel verhaal van. De
 • zwere. Z'n vader had veel geld verdiend; 't goud stond met tonne in de kelder. Toen de jonge op de poort klopte en de knecht
 • Verzonken kasteel
 • In de Buundert stond vroeger een kasteel, maar vandaag de dag is het een diep gat de Buunder genaamd. De oorsprong van
 • uitrusting en volledig onder de zweren. Zijn vader liet hem niet binnen in het kasteel. Die nacht kwam de duivel de slotheer
 • kasteel
 • knecht
 • In de Buundert stond vroeger een kasteel, maar vandaag de dag is het een diep gat de Buunder genaamd. De oorsprong van de Buunder ligt in het verre verleden. De zoon van de slotheer wilde toen naar de…

sage uit 1918
 • handteekening. Doch nu moest zijn nieuwe knecht nog een naam hebben. Als hij hem te roepen had, kon hij toch niet zeggen: "Duivel
 • knecht van den doktor heeten. Hij behield dus aan den eenen kant een titel van Beëlzebub, die immers ook wel met Joost wordt
 • naam. Faustus vraagt de meest uitzonderlijke zaken aan Joost die ze precies en snel uitvoert. Na vier jaar vraagt de knecht
 • knecht de meester geworden en de meester de knecht. Precies om twaalf uur trok de duivel Faustus naar de hel, waarbij het
 • kasteel
 • knecht
 • Dokter Faustus doet zonder resultaat allerlei proeven. De Duivel stelt hem voor dat hij bij Faustus in dienst komt en alles krijgt wat hij maar wil. In ruil voor zijn ziel kan Faustus dan zorgeloos…

sage uit 1925
 • DE WONDERBARE ZAAIER. Op het kasteel Horn leefde vroeger een knecht, die, wanneer hem werd bevolen een bed boonen te
 • kasteel
 • knecht
 • Een kasteelknecht die bonen moest zaaien, hoefde maar te roepen 'Roetsj, voor ieder van de vier zijden eenmaal' en het hele veld was al bezaaid. De duivel zou daar niet vreemd aan zijn geweest.

sage uit 1925
 • Het weerwolfsvel verbrand Bij de pachter van de boerderij bij het kasteel Geusselt onder Amby diende eens een scheper
 • kasteel
 • knecht
 • Een pachter komt erachter dat een kleine scheper op zijn boerderij vermoedelijk een weerwolf is. Hij stuurt hem weg voor een dag en hij en zijn knechten ontdekken in een holle wilg een wolvenvel. Ze…

sprookje uit 1901
 • zijn knecht op af en nam pistole en een paar kaarse mee. Toe hij bij het kasteel was, zeidie teuge zijn knecht: "Gaan jij
 • kasteel waar het dus ook spookte en niemand dorst er na toe. Maar op een keer reisde een prins of een andere hooggeplaaste
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte
 • kasteel
 • knecht
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte gedaante die hem wenkt mee te gaan. Beiden verzinken in de vloer, en in de kelder…

legende uit 1933
 • die schamele lieden langs zijn kasteel te zien trekken en over zijn landerijen, en hij beval zijn knechten den eik om te
 • kasteel
 • knecht
 • In het drijfzand werd een houten Maria beeld gevonden. Dit beeld werd aan een eik vastgemaakt en kon daar niet vandaan worden gehaald. Bij de eik werd een kapel gebouwd waarin het beeld werd…

exempel uit 1479
 • wouden v weddinghen gheuen die goet ende groot souden sijn Die ridder die antwoerde: O heer coninc siet ic ben uwen knecht
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan
 • over hem. De ridder zoekt haar op en wordt een dienaar van de koning. Hij bouwt een huis vlak bij het kasteel en laat door
 • kasteel
 • knecht
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…

sprookje uit 1970
 • heur eerste road allain is wel 'n dukoat weerd." Hai raaisde verder en kwam bie 'n kastail, woar hai aan 'n knecht vroug
 • , of hai doar wel sloap'n kon. "'k Zel 't meneer vroag'n," zee knecht, ging hên en kwam weer mit bosschop, dat man maor ien
 • kasteel
 • knecht
 • Een Fransman, die uit Noord-Duitsland terug naar huis wil, koopt advies van een waarzegster. Ze zegt hem op 3 dingen te letten: 1. dezelfde weg nemen als de heenreis, 2. niet met andermans zaken…

sprookje uit 1800
 • . Daar liepen ze heen; en toen ze er bij kwamen, zagen ze dat het een kasteel was. Ze schelden aan en de knecht kwam voor
 • . Toen vroegen ze of ze hem daar ook herberg krijgen konden. "Ik zal het aan mijn heer vragen," zei deze. De knecht liep heen
 • Drie gestrande matrozen zien een licht en komen bij een kasteel, waar aan tafel bij de heer, een scherprechter, een
 • kasteel
 • knecht
 • Drie gestrande matrozen zien een licht en komen bij een kasteel, waar aan tafel bij de heer, een scherprechter, een vrouw mensenvlees moet eten van de man, met wie ze overspel heeft gepleegd.

legende uit 1933
 • menige sage spreekt ervan. * No. 272. In de nabijheid van het kasteel Onsenoord te Vlijmen bevindt zich een diep moeras
 • de kettingen los en liet de slotbrug vallen. Nauwelijke bereikte hij de overzijde of, o wonder, het trotsche kasteel zonk
 • Er zijn ook sagen over verzonken kastelen en steden. Kasteel Onsenoord bij Vlijmen was zo'n geval. De heer hield
 • tijdens de Kerstnacht een groot feest en bespotte de Kerstmis. Een van zijn dienaars ontsnapte, en toen deze het kasteel
 • kasteel
 • knecht
 • Er zijn ook sagen over verzonken kastelen en steden. Kasteel Onsenoord bij Vlijmen was zo'n geval. De heer hield tijdens de Kerstnacht een groot feest en bespotte de Kerstmis. Een van zijn dienaars…

sprookje uit 1804
 • is mijn vaders kasteel dat is goud en daar schijnt de zon op. toen zeilden zij nog een dag of drie en toen kwamen zij bij
 • wij gaan na land en toen brachten zij haar met de bood na land en toen ging de hond en de schipper na het kasteel en toen
 • voorspellen. De schipper denkt dat ze naar de hel varen, maar ze komen bij een land waar een kasteel staat dat van de vader van de
 • hond is. Het kasteel is leeg en de schipper moet drie kwade nachten doormaken: een kamer vol mensen gebruikt hem als
 • kasteel
 • knecht
 • Een schipper lijdt schipbreuk op zee en komt aan land. Hij ontmoet daar een zwarte hond, die hem geld geeft voor een nieuw schip. De hond gaat mee als de schipper weer gaat varen en zegt welke kant…