Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

57 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • him yn in kat foroare hie. De boer wie in tsjoender. Hy hie in gatsje yn 't skouder. Doe sei de lytsfeint: "Ik wol hjir
 • kat
 • knecht
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op een nacht gaat een van hen, de jongste, de schaapmelkersjongen, met een hooivork op…

Trefwoorden: boer, gewond, hooivork, kat, knecht, tovenaar


sprookje uit 1970
 • SEPPE, DE DOMME KNECHT Meester Jan had een knecht die erg dom was, en die Seppe heette. Seppe was dom geboren en in de
 • taterebakkes, goed meester." "En dat dier daar?" "Dat is toch de kat," zei Seppe."De kat! Hoe heb ik het nou met je, Seppe. Dat is
 • Seppe, de domme knecht
 • vechten de hond en de kat bij de haard, waardoor de schuur in brand komt te staan. De knecht waarschuwt zijn baas, maar doet
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft
 • kat
 • knecht
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft hem daarom de opdracht om de verzonnen namen te onthouden die hij aan…

sprookje uit 1970
 • DE RAAP DIE SPEK WAS EN DE KAT DIE EEN HAAS WAS Er was eens een arme jongen die als tweede knechtje bij een boer diende
 • van de hooiwagen en de boer stapelde het op. Daar zag de jongen een grijze kat lopen en hij riep: "Kijk, boer, daar loopt
 • De raap die spek was en de kat die een haas was
 • zomer is er meer werk voor de jongen. De boer en de jongen zien een kat. De jongen beweert dat het een haas is. De jongen
 • kat
 • knecht
 • Een jongen is in dienst van een boer. 's Winters krijgt hij slechts karige maaltijden. De boer beweert dat de koolraap een stuk spek is. De jongen kan er niets tegen inbrengen, omdat hij voor werk en…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • knecht, die van z'n eigen nog al nieuwsgierig was wou weten, wat dat licht beduidde. Hij bemerkte eene opening, waardoor hij
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • kat
 • knecht
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1968
 • ", seit de feint. "Né," seit de boer, "dat is in kat." "Né," seit de feint, "dat is in hazze." "Né," seit de boer, "dat is in
 • kat." "As jo net daliks sizze dat it in hazze is, dan pak ik op", sei de feint. "It is in hazze", sei de boer.
 • boer te dwingen in een passerende kat een haas te zien. Als de boer niet toegeeft, stapt hij op, aldus de knecht.
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • kat
 • knecht
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • is in kat." "It is in hazze", sei de jonge. "It is in kat", sei de boer. "Jo matte sizze dat it in hazze is en oars: myn
 • nu de kat wordt een haas ben ik de baas."
 • blijft volharden. In een drukke zomer - werk in overvloed - pakt de knecht de boer terug door in een passerende kat een haas
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de
 • kat
 • knecht
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer…

mop uit 1967
 • ." In skoft letter wie 't yn 't drokst fan 'e ûngetiid. Se wienen oan 't healeegjen yn 'e skuorre. Der roan in kat oer 't
 • bynt. "Sjoch," sei de jonge, "in hazze!" "Welné," sei de boer, "dat is gjin hazze. It is in kat." "En ik siz, it is in
 • moest zeggen. Een tijdje later waren de boer en de knecht hard aan het werk hooi uit de schuur te halen. Er liep een kat
 • over de bint, en de knecht zei: "Kijk, een haas." De boer zei dat het geen haas was, maar een kat. Toen zei de knecht dat
 • kat
 • knecht
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sage uit 1951
 • mei turf en in sleef. Dy nachts mast der meald wurde. De jonge siet dêr, doe kaem der in kat oan. Dy kat gyng op 'e stoel
 • sitten. Letter kaem der noch ris in kat. En dat gyng sa oan fiif ta. Doe sei ien fan 'e katten tsjin ien fan 'e oaren: "Sille
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en
 • wacht af wat er gebeurt. Als er zes katten verschijnen, begint de knecht wild op de dieren in te slaan. Een van de katten
 • kat
 • knecht
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en wacht af wat er gebeurt. Als er zes katten verschijnen, begint de knecht wild op…

sage uit 1967
 • , ûnder 'e doar troch, dêr't in rip wie, dêr't allinne in kat ûndertroch koe. En doe siet se samar yn har wiere gedaente op in
 • Een knecht zat laat op een avond aan de tafel. Opeens zag hij de gebochelde vrouw bij wie hij inwoonde, als een kat
 • kat
 • knecht
 • Een knecht zat laat op een avond aan de tafel. Opeens zag hij de gebochelde vrouw bij wie hij inwoonde, als een kat door het kattenluikje binnenkomen. En vervolgens zat ze zomaar in haar ware gedaante…

sage uit 1967
 • grouwe kat oan. Dy sprong op bêd njonken him. Dy kat hie hyltyd mar yn in rountsje om 'e pânse hinne roan. En dy kat wie
 • Harms bed liggen. Doodsbenauwd ziet de knecht vervolgens een grote kat de pens naderen. De kat draait voortdurend rondjes om
 • Een knecht die bij tovenaar Stammerige Harm woont, ziet als hij 's nachts wakker wordt niet Harm, maar een pens in
 • kat
 • knecht
 • Een knecht die bij tovenaar Stammerige Harm woont, ziet als hij 's nachts wakker wordt niet Harm, maar een pens in Harms bed liggen. Doodsbenauwd ziet de knecht vervolgens een grote kat de pens…

sage uit 1968
 • by de wei. "Moarn Tiet", seit er. "Moarn Jan", seit se. "Yn 'e tiid dat ik nei har seach," fortelde er, "stie der in kat
 • Een knecht denkt een vrouw met een melkbus te groeten, maar het blijkt een kat te zijn. Het is een heksenkat.
 • kat
 • knecht
 • Een knecht denkt een vrouw met een melkbus te groeten, maar het blijkt een kat te zijn. Het is een heksenkat.

mop uit 1968
 • kat). "Hwer sjochstû in hazze", sei de boer. "It is in kat." "En ik siz, dat it in hazze is", hâldde de feint fol. "En as
 • ", sei de boer. "Krekt," sei de feint, "like goed as de sipels spek wienen is dizze kat in hazze."
 • zijn baas toegeven dat een kat een haas is. 'Net als de uien spek zijn, is deze kat een haas' besluit de knecht.
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • kat
 • knecht
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

mop uit 1966
 • 't ôfloegjen mei in foer hea yn 'e skuorre. De jonge stie yn 'e golle. Der roan in kat by 't bynt op. "Sjoch," sei de
 • jonge, dêr rint in hazze lâns." En hy wiisde op 'e kat. "Dat is in kat", sei de boer. "It is in hazze", sei de jonge. "It is
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • kat
 • knecht
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

sprookje uit 1967
 • wol net nei hûs of ik mat him drage." "Né", sei de mûs. Doe frege se de kat. "Kat, wolst ek mûsfange? Mûs wol net line
 • wol net houn slaen, houn wol net baerch bite en de baerch wol net nei hûs of ik mat him drage." "Ja", sei de kat. En de
 • de muis of hij het vlas door wil bijten. De muis wil niet. Dan vraagt ze de kat of hij de muis wil vangen. De kat wil wel
 • kat
 • knecht
 • Een mijnheer wil dat op zijn verjaardag de dienstboden en knechten een verhaal vertellen. Een oude vrouw vertelt dit verhaal: een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het…

mop uit 1968
 • de bynstok op", sei de boer. Der roan in hazze yn 't lân en de feint sei: "Sjoch boer, dêr is in kat." "It is in hazze
 • ", sei de boer. "It is in kat", sei de jonge. "It is in hazze", sei de boer. De jonge sei: "Earst sizze dat it in kat is
 • het land en de knecht zei: "Kijk, daar loopt een kat." De boer zei dat het geen kat was maar een haas. De jongen zei dat
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden
 • kat
 • knecht
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

mop uit 1969
 • de kop fan 'e snoek der omhinne en knypten goed ta. Dat fielde dy feint wòl fansels. Hy tocht: dat docht de kat en rôp
 • : "Kaets - kaets kat!"
 • stond te plassen. Toen deden ze snel de snoek om zijn piemel. De knecht dacht dat het de kat was en riep: "Kaets – kaets
 • Een knecht was zo lui dat als hij 's nachts moest plassen, hij zijn gelsachtsdeel door het schot stak, en zo naar
 • kat
 • knecht
 • Een knecht was zo lui dat als hij 's nachts moest plassen, hij zijn gelsachtsdeel door het schot stak, en zo naar buiten plaste. De meiden kregen dit door. Ze namen op een keer een grote snoek, en…

mop uit 1969
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei
 • ." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer waarom hij zo lang weggebleven was. De knecht
 • kat
 • knecht
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…

mop uit 1973
 • krij dy wol wer." Letter wie 't yn 'e simmer en sy sieten by de boer yn 't hea, doe kaem dêr in hiele dikke kat út in reak
 • hazze. 't Is in kat." Doe sei de feint: "As jo net gau sizze dat it in hazze is, gean 'k opslach fuort." De boer wie
 • de zomer als ze aan het hooien zijn komt er een dikke kat aanlopen. De knecht zegt: kijk, een dikke haas. De boer zegt
 • dat het een kat is, maar dan zegt de knecht dat als hij niet toegeeft dat het een haas is, dat hij dan weggaat. Nu heeft
 • kat
 • knecht
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer beweert dat het spek, is, en als de knecht dat ontkent, wordt hij ontslagen. Hij…

mop uit 1973
 • , dêr fljocht in hazze by de grouwe balke op." "Ei jonge," sei de boer, "dat is ús kat." "As de boer net seit dat it in
 • knecht dreigt met weggaan als de boer zegt dat het een kat is.
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet
 • kat
 • knecht
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

sage uit 1590
 • in de bedstee lagen, kwam er een groote zwarte kat, die hun kleeren van den stoel trok. Daarna ging de wieg van het kind
 • vreemd kalf voor de deur aan een boom gebonden. 't Was heel vroeg in den morgen toen de knecht, die de paarden had gevoederd
 • Op een boerderij gebeuren vreemde dingen: een kat trok de kleren van de stoel, de wieg slingerde heen en weer, de
 • kat
 • knecht
 • Op een boerderij gebeuren vreemde dingen: een kat trok de kleren van de stoel, de wieg slingerde heen en weer, de gordijnen schoven open en dicht en op een keer liep de wei vol met konijnen, zodat je…

sage uit 1923
 • haar vertrek, en wat meid en knecht van haar gezegd hadden. Zelfs op een groote afstand kon de kat alles hooren, en velen
 • groote koolzwarte kat, met stijle ooren en een dikke staart hield haar gezelschap. Die kat was ook geen gewoon dier. Reed de
 • ze een poes, die haar alles overbrieft, en straft de knecht door hem te laten verdwalen in de mist of met konijnen of
 • kat
 • knecht
 • Een schoutinne is een heks en heeft altijd boter, terwijl de buren altijd problemen met het boteren hebben. Ook heeft ze een poes, die haar alles overbrieft, en straft de knecht door hem te laten…

mop uit 1972
 • Der wie in boer, dy hie in lytsfeint. 't Wie yn it drokst fan 'e ûngetiid, der moest taskript wurde. Der roan in kat
 • oer it haeilân. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Sjoch, in hazze." "Welné," sei de boer, in kat." "In hazze", sei de feint
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk
 • knecht te zeggen dat hij niet een stuk koolraap maar spek op zijn bord had liggen, anders zou hij hem ontslaan.
 • kat
 • knecht
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was…

mop uit 1979
 • Grote. De kat hiet Grove Karel Grove. De takkebult wie hoog-toppe-de berg. De bakkerij wie kasteel van Muntendam. De pomp
 • komt de kat oan. Dy rekket to ticht by de kachel en syn sturt rekket yn 'e brân. En de kat mei de brânnende sturt fljocht
 • begrippen aparte woorden en omschrijvingen. Als de kat van de bakker kort daarop in brand vliegt, roept de knecht de bakker met
 • Een bakker wil een knecht alleen aannemen als die precies zal praten als hij. De bakker gebruikt voor een heleboel
 • kat
 • knecht
 • Een bakker wil een knecht alleen aannemen als die precies zal praten als hij. De bakker gebruikt voor een heleboel begrippen aparte woorden en omschrijvingen. Als de kat van de bakker kort daarop in…

mop uit 1970
 • nergens oer. Sa rekken hja togearre oan 't klaeimodderstruijen. Dêr seach de boer ynienen in grouwe kat rinnen. "Sjoch ris
 • , jonge," sei de boer, "sa'n dikke kat." "Ei boer, hoe krije jo it yn jou plasse. It is gjin kat. It is in hazze." Mar de boer
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode
 • waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat hij wegloopt moet zijn baas toegeven dat
 • kat
 • knecht
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat…

sprookje uit 1881
 • , Die sloeg de hond, Omdat hij beet de kat, Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat. Toen kwam de knecht. Die
 • de vrouw, Die sloeg de knecht, Omdat hij sloeg de meid, Omdat zij sloeg den hond, Omdat hij beet de kat, Omdat zij stal
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de meid sloeg daarop de hond en toen de knecht de meid en toen de vrouw
 • de knecht, waarop de heer de vrouw wegjoeg, zij de knecht, deze de meid, die de hond en die de kat, omdat die de sleutel
 • kat
 • knecht
 • Een kat stal de sleutel en de hond bij de kat, de meid sloeg daarop de hond en toen de knecht de meid en toen de vrouw de knecht, waarop de heer de vrouw wegjoeg, zij de knecht, deze de meid, die de…