Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

27 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • kinderen. Islamitische kinderen vertellen dezelfde mop, maar dan wordt er naar Jezus gevraagd.] (Amsterdam, 27 mei 1998)
 • kinderen
 • knecht
 • Een man komt in de hemel en heeft Jezus en Boeddha al gezien. Geïnteresseerd vraagt de man aan Petrus of Mohammed er ook is. Petrus beaamt dat die er ook is en hij vraagt vervolgens of de man ook…

sprookje uit 1966
 • as syn knecht dat dy hie by him noch in moaije âlde dei. (meidield troch ús heit Tseard Veenstra, dy't it yn
 • rijk man weer terug naar zijn gezin en neemt de vriendelijke soldaat als knecht aan.
 • kinderen
 • knecht
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sprookje uit 1800
 • mör'ns kwam knecht om te vour'n. Hai kreeg 't bos gruinte op vörk mit Keuteldoemke d'r bie en gooide dat veur 'n kou. Dei
 • benouwd en dus (14) gain kou melk'n, dei zing'n kon. Zai raip knecht en dou dei kwam begunde Doemke weer te zing'n. Knecht har
 • kinderen
 • knecht
 • Kinderloos stel wenst kind, al was het zo groot als een duim, noemen hem Keuteldoemke. Tijdens de verhuizing valt hij van de wagen in zijn lucifersdoos, wordt gevonden door twee dieven en meegenomen…

sprookje uit 1889
 • herbergier vast te zetten en vervolgens diens vrouw en kinderen, de knechten en de meiden en nog vele anderen. Met een lange
 • kinderen
 • knecht
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1894
 • kinderen
 • knecht
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

mop uit 1967
 • ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Jaren later was hij getrouwd en had hij kinderen. Het was een strenge winter en hij
 • kinderen
 • knecht
 • Een boerenknecht wilde eens niet van de boontjes eten en zei: "Zit op, die mee wil." Daarbij hield hij zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Jaren later was hij getrouwd en had hij…

mop uit 1967
 • kreeg de knecht nooit veel eten binnen, maar de boer zei niets. Toen de knecht jaren later veel kinderen had, en weinig
 • hij en zei: "Zit op, die mee wil." De knecht begreep de les en de tranen kwamen in zijn ogen. Maar toen keerde de boer de
 • kinderen
 • knecht
 • Een boerenknecht wilde beslist niet met de anderen uit dezelfde pan eten, maar durfde dit niet te zeggen. Daarom deed hij zijn lepel ondersteboven in de pan, en zei bij het eruithalen tegen de…

sage uit 1967
 • knecht, na al een tijdje bloed opgegeven te hebben. Knjillis meende dat het zijn schuld was, omdat hij de knecht een keer
 • kinderen
 • knecht
 • Oude Bontsje Knjillis voorzag van alles. 's Nachts moest hij vaak zijn bed uit om lijkstoeten te zien. Op een keer wilde hij niet uit bed komen, maar toen kwam er een grote hond bij hem met gloeiende…

mop uit 1973
 • gezin met zeven kinderen. Op het laatst gaf hij op dat hij maar twee kinderen had, waarop het lukte werk te krijgen. Boer
 • komt kijken in het lege huis en ziet zeven kinderen. Boer merkte op dat hij dacht dat de man maar twee kinderen had. Man
 • kinderen
 • knecht
 • In de slechte dertiger jaren lukte het een boerenarbeider niet een andere boer te krijgen. Het ketste altijd af op zijn gezin met zeven kinderen. Op het laatst gaf hij op dat hij maar twee kinderen…

sage uit 1919
 • Schatsagen 't Was in 't putje van den winter. Op een donkeren, triestigen morgen, stapte Soois, de oudste knecht van
 • hun kinderen, 's avonds aan den haard, de hierboven vermelde historie, die nu nog kort geleden door een grootvader aan
 • kinderen
 • knecht
 • Het spookt in de schuur, een Spaanse soldaat, die naar zijn geld komt kijken. De oude Izak waakt met de baas in de schuur en ziet een gedaante, die uit een der balken een geldkastje haalt en nakijkt.…

sage uit 1970
 • knecht en de meid naar buiten en ze werden alle vier door de rovers vermoord. Daarop drongen zij het huis binnen en doodden
 • ook de kinderen, behalve de jongste, een zuigeling die in de wieg sliep. Ze maakten zich toen meester van alles wat waarde
 • kinderen
 • knecht
 • Rovers moorden een boerderij uit en roven de spullen. Ze verzuimen de hond te doden, die zich verweert, en die het spoor van de daders weet te volgen. Ze krijgen de doodstraf.

sage uit 1969
 • Een man is de knecht van een parlevinker. Op een dag komt zijn baas te overlijden; hij laat een vrouw en kinderen
 • achter. Een tijdje later ziet de knecht zijn overleden baas ineens bij het water staan. Hij is misschien niet naar de hemel
 • kinderen
 • knecht
 • Een man is de knecht van een parlevinker. Op een dag komt zijn baas te overlijden; hij laat een vrouw en kinderen achter. Een tijdje later ziet de knecht zijn overleden baas ineens bij het water…

sage uit 1955
 • nen boer. Nauw komt 's morgens de knecht in de stal. Hij zegt: 'Boer, wie heet er met da peerd weggewist?' Da was helemaal
 • avonds zegt den boer tegen de knecht: 'Zijde nie bang?' 'Neie', zegt de knecht. 'Dan moete me vannacht is helpen. G'heet niks
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de
 • kinderen
 • knecht
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de wacht in de schuur. Om middernacht komt een vrouw binnen die het gareel wil…

mop uit 1919
 • , en daarna moest het medewentelen naar den wil van het bewogen water. De vrouwen en kinderen, de vrouwen en kinderen
 • bas en dieper bas, zonder onderbreking. Wat kon de knecht beginnen? Hij stormde de trap weder op, om bij het pompen te
 • . Een knecht probeert hans ook mee te laten helpen, maar Hans weigert. Uiteindelijk komt het schip veilig aan in Amsterdam
 • kinderen
 • knecht
 • Hans Hannekemaaier vaart met een boot naar Amsterdam. Onderweg breekt er een storm uit. Hans besluit te gaan slapen. Het schip dreigt vervolgens te zinken, iedereen helpt met het wegpompen van het…

sprookje uit 1903
 • Ook moesten den knecht en meid op de kinderen passen toen de baas en vrouw uitwaren. Zij gongen even weg, maar zeiden
 • : "Je magt niemand binnen laten, of hij most zeggen `ik ben het'." Er kwamen twee roovers. De kinderen deden niet open, maar
 • Kinderen mogen als ze alleen thuis zijn niemand binnenlaten, behalve als er een wachtwoord wordt gezegd. Ze laten twee
 • kinderen
 • knecht
 • Kinderen mogen als ze alleen thuis zijn niemand binnenlaten, behalve als er een wachtwoord wordt gezegd. Ze laten twee rovers binnen nadat die het wachtwoord hebben gezegd. De rovers vragen hen naar…

sage uit 1980
 • sprak er met Liesbet over, maar die was niet erg geestdriftig. Zij zag een huis vol kinderen en een leven van armoe voor
 • zich. Toen Sipke de volgende keer kwam, maakte zij de verkering uit. De knecht kwam deze klap niet te boven. Hij liep
 • kinderen
 • knecht
 • Een jonge dagloner maakt trouwplannen. Zijn liefje is echter niet erg enthousiast. Zij verbreekt de verkering. De jongeman sterft van verdriet. Het meisje trekt zich er niet veel van aan. Het meisje…

sage uit 1974
 • heeft de boer een keer heel erg laten schrikken. Imke heeft de twee kinderen van de boer in een ooievaarsnest getoverd. De
 • kinderen
 • knecht
 • Imke is een goochelaar. Volgens sommigen is hij zelfs een tovenaar. Waar hij precies vandaan komt weet niemand. Hij heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke…

sage uit 1933
 • van te overtuigen, dat de kwade hand in het spel was. Daarom zond hij zijn knecht in 't geheim naar Uden, waar een pastoor
 • woonde, die in zulke gevallen raad verschafte. De knecht reed er los te paard heen, en, hoewel 't nog geen vijf uur rijden is
 • kinderen
 • knecht
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen door de kwade hand. Het bleek dat zijn vrouw een heks was. Toen ze stierf, waren…

sage uit 1963
 • waar hij knecht was. Die was naar een wikwijf geweest. De vrouw had hem gezegd dat hij vijf kinderen zou krijgen, en geen
 • zes. Hij kreeg inderdaad vijf kinderen. Later werd het zesde kind geboren, maar dat stierf met de moeder bij de geboorte
 • kinderen
 • knecht
 • Verteller waarschuwt nooit naar een wikwijf te gaan. Hij is daar huiverig voor geworden door het verhaal van de boer waar hij knecht was. Die was naar een wikwijf geweest. De vrouw had hem gezegd dat…

sprookje uit 1903
 • Van Broertje. Eens moesten de meid en de knecht op een boerderij op de kinderen passen, terwijl de baas en de vrouw
 • tusschentijd wel geen ongeluk gebeuren. Ze zeiden dus tegen de kinderen: "Je magt vooral niemand binnenlaten, of hij moet zeggen
 • Als de baas en zijn vrouw uit zijn, moeten de knecht en de meid op de kinderen passen. Ook de knecht en de meid gaan
 • even weg; de kinderen mogen voor niemand open doen, behalve voor de knecht als hij zegt "ik ben het". Er komen twee rovers
 • kinderen
 • knecht
 • Als de baas en zijn vrouw uit zijn, moeten de knecht en de meid op de kinderen passen. Ook de knecht en de meid gaan even weg; de kinderen mogen voor niemand open doen, behalve voor de knecht als hij…

sprookje uit 1901
 • een handschoenzaak op. Zijn zaken gingen goed, want hij had veel te doen, en hij kreeg onder de hand een paar kinderen
 • bestolen." Hij keek toen goed toe en ja, toen zag hij dat zijn knecht het geld uit de winkellade stal. Hij gaf hem een geduchte
 • Alhoewel de zaken van een handschoenmaker goed lopen, komt hij toch steeds geld te kort. Dan merkt hij dat zijn knecht
 • hem besteelt. Hij geeft de knecht een uitbrander, waarna deze nog erger begint te stelen. Dan ontslaat de handschoenmaker
 • kinderen
 • knecht
 • Alhoewel de zaken van een handschoenmaker goed lopen, komt hij toch steeds geld te kort. Dan merkt hij dat zijn knecht hem besteelt. Hij geeft de knecht een uitbrander, waarna deze nog erger begint te…

sprookje uit 1901
 • en zulke jonge biggetjes is altijd een aardig gezicht. Toen daar nu een heer, die met zijn vrouw en kinderen uit rijden
 • was, voorbijkwam en de kinderen die kleine toetjes zagen, wouwen ze die van dichtbij bekijken. De wagen hield stil en zij
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer
 • : hij mag het zelf in de kelder gaan halen. De knecht in de kelder heeft van de heer instructie gekregen om de jongen een
 • kinderen
 • knecht
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen…

sprookje uit 1901
 • aartsdom. Hij had geen kinderen, maar wel een vrouw, een os en een ezel. Die boer dan had zoo dikwijls van de academie gehoord
 • knecht, "wat is er van uw verlangen?" Toen vertelde de boer, dat hij de baas was en dat hij van plan was den burgemeester mee
 • kinderen
 • knecht
 • Een domme boer stuurt zijn os naar de universiteit om te studeren. Een student laat de boer ervoor betalen. Elke keer als de boer op bezoek komt, vertelt de student over de goede studieresultaten van…

sage uit 1881
 • aanders. Dat brengt heur de knecht van Jan Jaopiks. Hij hef nooit willen zeggen van wee of 't komp, maar 't kan alleen van
 • kinderen
 • knecht
 • Iedereen in het dorp was bang voor een 80-jarige vrouw, die kon toveren (een van haar gekregen appel werd tot een pad), alleen Jan Japiks' vrouw Engel, een naam haar gegeven door de schoolmeester, die…

sage uit 1963
 • Met den helm gebore, ja, ik heb is een ouwe knecht gehad en die vertelde, as d'r in de buurt iemand op sterve lag, dan
 • kinderen
 • knecht
 • Mensen die met de helm geboren zijn, kunnen een sterfgeval zien aankomen. Zij zien dan al eerder een begrafenisstoet.