Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • niet gelukt is, loopt de boer naar de knecht toe, pakt het rietje, draait het om, steekt het in de koe en begint te blazen
 • Een boer heeft een schele koe, en besluit de veearts erbij te halen. Deze haalt een rietje uit zijn tas, steekt het in
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te
 • blazen. Na twee consulten vindt de koe het te duur worden, en draagt zijn knecht op zelf op een rietje in de koe haar kont te
 • boer
 • knecht
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te blazen. Na twee consulten vindt de koe het te duur worden, en draagt zijn knecht op…

mop uit 1999
 • andere koe hetzelfde euvel. De boer pakt een stuk tuinslang en blaast om het leven, maar helaas geen succes. "Probeer jij
 • dan eens", zegt de boer tegen de knecht. De knecht pakt de slang en draait deze om. "Waar is dat goed voor?" bromt de
 • Een schele koe geneest als de veearts met een slang in het achterwerk van de koe blaast.. De volgende keer doet de boer
 • het zelf, zonder resultaat. De knecht wil het ook wel proberen, maar draait eerst de slang om: hij wil niet met zijn mond
 • boer
 • knecht
 • Een schele koe geneest als de veearts met een slang in het achterwerk van de koe blaast.. De volgende keer doet de boer het zelf, zonder resultaat. De knecht wil het ook wel proberen, maar draait…

sprookje uit 1889
 • ook eenen knecht, die hem sedert vele jaren diende. Als de zoon genoeg geleerd was en voor goed te huis bleef, zegde de
 • heer tot zijnen knecht: "Pier, jongen, nu zal ik met mijnen zoon mijn werk wel kunnen gedaan krijgen. Gij moet u op een
 • boerderij en zorgt ervoor dat de boerin aan de pot blijft kleven. Vervolgens laat hij de boer, de meid, de knecht, een
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen
 • boer
 • knecht
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • hun plannen. Het kleine mannetje wordt echter opgeslokt door een koe. Als de meid komt om de koe te melken begint het
 • boer
 • knecht
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten
 • boer
 • knecht
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

mop uit 1968
 • 'buchel' wer fuort. Doe sei er tsjin 'e boer: "Der is in koe fuort, der mist ien by wei. Kinne se him jo ek ûntstellen ha
 • ?" "'t Is hjoed merk yn Ljouwert", sei de boer. "Kin dy koe dêr ek ris wêze?" Dat, Imke en de boer togearre nei Ljouwert ta
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar een gestolen paard (koe)
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met
 • iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij verkoopt een koe van de boer op de veemarkt en
 • boer
 • knecht
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

mop uit 1969
 • Der wienen in feint en in faem, dy tsjinnen by de boer. Op in kear moesten se togearre mei in koe nei de bolle ta. De
 • koe stonk tige. "Hwat stjonkt er", sei de faem. "Dat komt, hy mat ûnder 'e bolle", sei de feint. "Ik stjonk èk", sei de
 • Een meid en een knecht waren eens met een koe onderweg naar een stier. De meid merkte op dat de koe zo stonk. Volgens
 • de knecht kwam dat omdat hij nodig eens onder de stier moest. De meid zei dat zij ook stonk. Dan moest zij maar onder de
 • boer
 • knecht
 • Een meid en een knecht waren eens met een koe onderweg naar een stier. De meid merkte op dat de koe zo stonk. Volgens de knecht kwam dat omdat hij nodig eens onder de stier moest. De meid zei dat zij…

mop uit 1977
 • oan 'e oare kant fan 'e koe ek noch hwat gjers stiet", antwurdde de trêdde. "Dy mat ik ha", tocht de boer, en de feint
 • Der wie in boer, dy wenne op in lyts spultsje, dy sei ris tsjin syn wyfke: Wy moasten eins in feintsje ha, dan koenen
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt
 • omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht aan te nemen die te dom is om zich aan
 • boer
 • knecht
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht…

mop uit 1973
 • Der wie in boerefeint dy gong fan Fryslân nei Amerika ta. Dêr kaem er by in boer yn 't wurk. De boer hie in kou, dy
 • kou. Doe sei de boer: "Hwat nou? Hast der gjin nocht oan?" "Jawol, boer," sei de feint, "mar ik hoefde der net hinne
 • Een Friese boerenknecht gaat naar Amerika. Daar moet hij een koe naar de stier brengen, een heel eind verderop. Hij
 • proberen en riep toen uit: het is petroleum! Zie je wel, zei de knecht, dat ik de waarheid sprak.
 • boer
 • knecht
 • Een Friese boerenknecht gaat naar Amerika. Daar moet hij een koe naar de stier brengen, een heel eind verderop. Hij krijgt eten mee, maar is al snel weer terug. Het hoefde niet meer, zegt hij, want er…

sage uit 1972
 • iten op wie, sei de boer: "Sjoch, hjir achter hûs rint in koe, dy't krekt kealle hat. Dy mat deis trije kear molken wurde
 • de koe op 'e rêch lizzen hie. Hwat ha wy nou? frege de boer. "Ja boer, it is in spul," sei de feint, "mar ik kin dy
 • terugkwam, ging de boer eens kijken. Hij zag de knecht de koe op de rug had gelegd. De knecht zei dat hij het dier maar niet op
 • Een knecht wilde graag werk hebben, maar alle boeren weigerden, omdat hij niet kon melken. Bij de laatste boer zei hij
 • boer
 • knecht
 • Een knecht wilde graag werk hebben, maar alle boeren weigerden, omdat hij niet kon melken. Bij de laatste boer zei hij dat hij wel kon melken, en toen werd hij aangenomen. De boer gaf hem de…

mop uit 1979
 • De boer en syn feint wienen oan 't wurk yn 't lân. De boer hie syn moffen forgetten. Hy krige kâlde hannen en sei tsjin
 • de boer sein." Dat woenen dy froulju net leauwe. Doe sei dy feint: "Ik wol de boer noch wol ris freegje, dan kinne jim
 • knecht naar de boer 'Één of allebei?'. Als de boer 'Allebei, domme koe!' terugschreeuwt, zijn de vrouwen overtuigd en kan de
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid
 • boer
 • knecht
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden seksueel contact te hebben. Als…

mop uit 2001
 • Was 'n eeh boer en 'n knecht, die jonge is van klain loug, die hadden ain eeh ain kou, die was bolsk. Waist wat is? Die
 • mös de bol op, dus die was tochtig. Die mös noar de stier. Toen zegt die boer tegen de jongen: "Möst es even luustern eh
 • achter een winkeltje. De boer instrueert zijn knecht goed en stuurt hem op pad. De knecht ziet de koe al snel weer terugkomen
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht moet van zijn baas een van de koeien naar een stier, een 'bol' brengen. De stier staat in een weiland achter een winkeltje. De boer instrueert zijn knecht goed en stuurt hem op pad.…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy forkocht in kou oan 'e slachter. Mar dy kou wie to djûr. De slachter hie der to folle foar bitelle
 • ." Doe gong er yn 'e nacht nei de boer ta mei syn feint. Hy hie sjitark meinaem. Mar dy boer hie hiel tafallich de jouns
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens
 • naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en zijn knecht.
 • boer
 • knecht
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en…

sage uit 1972
 • hjerstmis mei har trijen in koe foar de winter. Dy koe stie by him op 'e stâl. "Dy matte wy aenst mar ris bisjen", sei de boer
 • krige de feint de koe by de hakken beet. "Hwerom dochstû dàt," frege de boer, "dêr kinstte net fiele of in koe fet is." Doe
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan
 • het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.
 • boer
 • knecht
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.

Trefwoorden: boer, dier, kerst, knecht, koe, slachten, stal, vet, vlees, voelen


mop uit 1973
 • In boer hie in stâl fé en ek in feint en 't wie yn 'e tiid fan 't kealjen. De boer en de feint hâldden om beurt de
 • wacht by 't kealjen. Mar dy feint hie wolris hwat gedoente mei de frou. Hwant dy boer, dat wie in slûgen-ien. As hy en 't
 • " zeggen. De boerin is in contact met de knecht gekomen die haar behoeften bevredigt. Samen verzinnen ze dingen om de boer om
 • de tuin te leiden. Op een nacht waakt de knecht bij de kalveren. Hij pakt de dikste koe en laat die een heel eind verder
 • boer
 • knecht
 • Een boer is nogal een "dooie" in bed, want hij doet niet meer dan het geslachtsdeel van zijn vrouw aaien en "nacht poes" zeggen. De boerin is in contact met de knecht gekomen die haar behoeften…

sage uit 1903
 • . Geen mensch kon het er dan ook ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in. Gevallig kwam daar een oude soldaat
 • - oud en grijs - bedelen. "Zoo," zei de boer: "jong soldaat, oud bedelaar: zoo'n vent moet ik net hebben. Jij moet weten dat
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht
 • ketel met goudgeld uit, begraven die weer en vertrekken. De bedelaar graaft met hulp van een knecht de ketel op. De volgende
 • boer
 • knecht
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

sage uit 1970
 • ," zeiden de boer en zijn knecht. Hij vertelde dat hij door het sleutelgat van het slot in de deur naar binnen was gekropen.
 • DE KOL IN DE STAL In de Kerkbuurt op Marken had een boer koeien op stal staan. De boerderij is inmiddels verbouwd en de
 • . De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars onder de koebalie. Kollen kunnen namelijk
 • In een koeienstal gaat een koe om middernacht altijd vreselijk tekeer. Ook geeft ze iedere nacht om dezelfde tijd melk
 • boer
 • knecht
 • In een koeienstal gaat een koe om middernacht altijd vreselijk tekeer. Ook geeft ze iedere nacht om dezelfde tijd melk. De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars…

sage uit 1972
 • Ko oer de hage set Us beppe hat my wol ferteld, der wie in paad, dêr doogde it net. En doe wie der in boer—hy hiet Uke
 • boer in ko nei de boat bringe. De ko oan 't tou en doe de boer en de feint dat iensume paad del. Der stie in hege, tichte
 • knecht een koe naar de boot brengen. Hij gaat via het pad, maar tot drie keer toe wordt de koe over de heg langs het pad
 • Er bestaat een pad, waar het niet pluis is. Een boer, Uke, is voor niets bang. Op een keer moet hij samen met een
 • boer
 • knecht
 • Er bestaat een pad, waar het niet pluis is. Een boer, Uke, is voor niets bang. Op een keer moet hij samen met een knecht een koe naar de boot brengen. Hij gaat via het pad, maar tot drie keer toe…

mop uit 1996
 • Een boer stuurt zijn knecht met de beste koe van stal naar een bevriende collega om het beest te laten dekken. De
 • gang maar hoor", antwoordt de boerendochter terwijl ze de knecht strak aankijkt, "het is tenslotte jullie eigen koe."
 • Een knecht moet van de boer een koe naar een bevriende collega brengen om het beest te laten dekken. Daar ontmoet hij
 • boer
 • knecht
 • Een knecht moet van de boer een koe naar een bevriende collega brengen om het beest te laten dekken. Daar ontmoet hij 'de wilde boerendochter '.

mop uit 1996
 • tegenkom. Verhalen over Uilenspiegel? Over een boer die zijn koe naar school stuurt, naar de universiteit. En dan denkt 'ie
 • en een knecht. In de winter krijgt de knecht knolraap op zijn brood in plaats van kaas, en de boer zegt: 'Nee, dat is
 • boer
 • knecht
 • De verteller zegt geen moppen of grappige sprookjes te kennen.

sage uit 1901
 • met de helm was geboren. Die boer kwam op 'en goeie morgen met de knecht oit 'et land. De knecht jukte een gang melk
 • . "Gaan op zaai, maat", zaai de boer. De knecht keek vreemd op want de weg was breed en er kwam niks an. "Gaan op zaai, maat
 • op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij waarschuwt eens tevergeefs zijn knecht om
 • boer
 • knecht
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij…

sage uit 1966
 • van. n Poossien later kreeg de boer ook n grode knecht. Die mos etzulfde verhaal aanheurn. Umdat die wat older was
 • koestal zit een schat verborgen.” Metien is ie vot. De andere dag vertelde de knecht alles aan de boer. Die zee: “Wie breekn
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai
 • maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork, ontmoet een geest die hem vraagt of hij iets
 • boer
 • knecht
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork,…

sage uit 1933
 • No. 148. Langen tijd voor dezen woonde op "Het Hooghuis" te Woensel, dicht bij de nieuwe kerk, een boer, die tevens
 • van den boer op 't schelft, instee van op stal waren gebonden - en nog andere aardige dingen - meer dan genoeg om 'm er
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen
 • boer
 • knecht
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen door de kwade hand. Het bleek dat zijn vrouw een heks was. Toen ze stierf, waren…

mop uit 2001
 • boer in zijn kruis. "Wat doe jij nou," vraagt hij. "Och," zegt de vrouw, "ik voel even of ik een knecht kan wegdoen."
 • Een boer voelt zijn vrouw aan haar linkerborst. "Wat doe je?" vraagt zij. "Och," antwoordt hij, "even voelen. Ja
 • Een boer voelt zijn vrouw bij de borsten om te kijken of hij een koe weg kan doen. De vrouw pakt daarop de boer in zijn
 • kruis om te voelen of ze een knecht weg kan doen.
 • boer
 • knecht
 • Een boer voelt zijn vrouw bij de borsten om te kijken of hij een koe weg kan doen. De vrouw pakt daarop de boer in zijn kruis om te voelen of ze een knecht weg kan doen.

sage uit 1963
 • koei en 't kalf kwam d'r maar niet af. Affijn, die boerenknecht naar binne. Toen zeje ze: "Trek 't d'rmaar af'. Die knecht
 • bijvoorbeeld een koe laten bevallen, terwijl het de boerenknecht niet was gelukt om het kalf eruit te trekken. Sommige mensen waren
 • boer
 • knecht
 • Veertig jaar geleden was er een boerenfamilie uit Zeeland en de dochter in dat gezin deed iets spiritueels. Ze kon bijvoorbeeld een koe laten bevallen, terwijl het de boerenknecht niet was gelukt om…