Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1889
 • ook eenen knecht, die hem sedert vele jaren diende. Als de zoon genoeg geleerd was en voor goed te huis bleef, zegde de
 • heer tot zijnen knecht: "Pier, jongen, nu zal ik met mijnen zoon mijn werk wel kunnen gedaan krijgen. Gij moet u op een
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen
 • kan brengen. De knecht krijgt reisgeld en gaat bedroefd op pad. Hij komt een oud vrouwtje tegen die weet wat hij zoekt
 • knecht
 • koe
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1800
 • kwam, begunde Doemke weer te zing'n. Knecht har 't er ook nait op begreep'n en raip vrouw. Doar ging 't krekt zoo mit en
 • Keuteldoemke rouk onner zien gruinte rustig ien sloap. Annerdoags mör'ns kwam knecht om te vour'n. Hai kreeg 't bos gruinte op vörk
 • hun plannen. Het kleine mannetje wordt echter opgeslokt door een koe. Als de meid komt om de koe te melken begint het
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • knecht
 • koe
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

sprookje uit 1892
 • vrouw, (1) Wel oprecht hiet mijn knecht, Goed bescheid hiet de meid, Veel gedruisch hiet mijn huis, Holderdebolder hiet mijn
 • hiet mijn vrouw, Wel oprecht hiet mijn knecht, Goed bescheid hiet de meid, Veel gedruisch hiet mijn huis, Holderdebolder
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met
 • knecht
 • koe
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met bijzondere namen.

sprookje uit 1893
 • ik een knecht had. Weloprecht hiet mijn knecht, Welbereid hiet mijn meid, Welbemind hiet mijn kind, Tijdverdrijf hiet
 • haan, Weloprecht hiet mijn knecht, Welbereid hiet mijn meid, Welbemind hiet mijn kind, Tijdverdrijf hiet mijn wijf, 's
 • Een mannetje, dat een huis op het ijs bouwt, wenst een vrouw, een kind, een knecht, een meid, een haan, een hennetje
 • , een zwaan, een schaap, een kalf en een koe met fraaie, rijmende namen.
 • knecht
 • koe
 • Een mannetje, dat een huis op het ijs bouwt, wenst een vrouw, een kind, een knecht, een meid, een haan, een hennetje, een zwaan, een schaap, een kalf en een koe met fraaie, rijmende namen.

sprookje uit 1892
 • wou hij dat hij een vrouw had Toen had hij ook een vrouw Toen wou hij dat hij een kind had Toen had hij ook een kind Toen
 • wou hij dat hij een knecht had Toen had hij ook een knecht Toen wou hij dat hij een meid had Toen had hij ook een meid
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen
 • , koe, kalf, zwaan, haan en hen, waarvan sommige vreemde namen dragen.
 • knecht
 • koe
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen, koe, kalf, zwaan, haan en hen, waarvan sommige vreemde namen dragen.

sprookje uit 1893
 • de stier en de koe mee de klever en de meid en de knecht en d'n heer en 't wijf los en valt de pispot op de stoep in
 • . Opeens zate vier haan1 oan de pot, of ze'r oan gespijkerd ware. In d'rn angst riep 't wijf de knecht wakker: 'Zet de pispot
 • koe en stier aan de man en de vrouw vast te zitten. Zodra hij laat los zegt is iedereen los en valt de pot in stukken. De
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal
 • knecht
 • koe
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 1933
 • van te overtuigen, dat de kwade hand in het spel was. Daarom zond hij zijn knecht in 't geheim naar Uden, waar een pastoor
 • woonde, die in zulke gevallen raad verschafte. De knecht reed er los te paard heen, en, hoewel 't nog geen vijf uur rijden is
 • door de kwade hand. Het bleek dat zijn vrouw een heks was. Toen ze stierf, waren alle problemen opgelost.
 • knecht
 • koe
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen door de kwade hand. Het bleek dat zijn vrouw een heks was. Toen ze stierf, waren…

sprookje uit 1881
 • draagt mijn zwaan - Trippeltraap heet mijn schaap - Heel-en-half heet mijn kalf - Osje-boe heet mijn koe - Vlasstaart heet
 • mijn paard - Dragen-dragen heet mijn wagen - Alberecht heet mijn knecht - Steeds-bereid heet mijn meid - Zeer-getrouw heet
 • paard, een wagen, een knecht, een meid, een vrouw en een kind, die allen bijzondere namen hebben.
 • Een mannetje bouwt zijn huis op ijs en vraagt een hennetje, dan een haan, een zwaan, een schaap, een kalf, een koe, een
 • knecht
 • koe
 • Een mannetje bouwt zijn huis op ijs en vraagt een hennetje, dan een haan, een zwaan, een schaap, een kalf, een koe, een paard, een wagen, een knecht, een meid, een vrouw en een kind, die allen…

sprookje uit 1892
 • morgens in een bennetje." Toen hij toen dat zwaantje had, Wou hij, dat hij een koe had. "Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe
 • morgens in een bennetje." Toen hij toen die koe had, Wou hij, dat hij een kalf had, "Dukdalf, zoo heet mijn kalf, Loop-maar
 • knecht
 • koe
 • Een mannetje niet goed wijs, bouwt zijn huis op het ijs.

sprookje uit 1894
 • meid, Wel-verbrecht heet zijn knecht, Houtdrager heet zijn wagen, Vlassehaartje heet zijn paardje, Boe, boe, zeide zijn koe
 • Een mannetje bouwt zijn huis op ijs; hij heeft een vrouw Stokstijf, een bemind kind, een meid, een knecht, een wagen
 • , een paardje, een koe, een kalf, een schaap, een zwaan, een haan en een kip.
 • knecht
 • koe
 • Een mannetje bouwt zijn huis op ijs; hij heeft een vrouw Stokstijf, een bemind kind, een meid, een knecht, een wagen, een paardje, een koe, een kalf, een schaap, een zwaan, een haan en een kip.

sage uit 1891
 • knecht bij den pastoor aankwam, scheen deze reeds van de zaak te weten en zeide hij den knecht, dat de vrouw des huizes de
 • dat er eene kwade hand in 't spel was. Daarom besloot hij dan ook, zijn knecht in 't geheim naar Uden te zenden, waar
 • Boer stuurt knecht naar pastoor om raad voor onverklaarbare zaken die gebeuren, zoals omvallen van potten bier, vee dat
 • losgemaakt wordt. Tijdens de rit rijdt er een rijtuig over het hoofd van de knecht, de reis duurt veel langer, en de pastoor is
 • knecht
 • koe
 • Boer stuurt knecht naar pastoor om raad voor onverklaarbare zaken die gebeuren, zoals omvallen van potten bier, vee dat losgemaakt wordt. Tijdens de rit rijdt er een rijtuig over het hoofd van de…