Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

12 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • uitmaken. Het meisje vraagt hem echter de volgende avond naar de schaapskooi te komen. De knecht stemt in. Als hij bij de
 • dat zij de witte gedaante niet geweest is. De knecht gelooft haar niet.
 • knecht
 • kol
 • Een boerenknecht heeft verkering met een boerenmeid. Omdat hij haar ervan verdenkt te kunnen toveren, wil hij het uitmaken. Het meisje vraagt hem echter de volgende avond naar de schaapskooi te komen.…

sage uit 1899
 • vervangen, doch zonder resultaat. De knecht besloot in het jacht te waken en verborg zich te dien einde er 's avonds in. 's
 • stil. De knecht ging naar boven en zag dat hij in een vreemd land was. Een schildwacht vroeg hij waar hij was. "In Oost
 • Van een schip worden 's nachts de touwen losgemaakt en doet iemand zijn behoefte in het ruim. De knecht die gaat waken
 • sinaasappels voordat het schip terug vaart. Als het schip weer stilligt doet iemand zijn behoefte in het ruim. De knecht snijdt de
 • knecht
 • kol
 • Van een schip worden 's nachts de touwen losgemaakt en doet iemand zijn behoefte in het ruim. De knecht die gaat waken merkt dat om middernacht het schip gaat bewegen en na een tijdje weer stilligt.…

sage uit 1903
 • mee te beginnen. Geen knecht kon ie houden, want òf ze kwamen verschrikt 's avonds uit den molen vliegen, òf ze bestierven
 • bang voor; laat mijn maar waken," zeit den knecht, "maar tot aan de bovenste sport toe moet je op iederen tree van den trap
 • Die verzauberte Mühle. Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt. Die Müllerin ist verwundet.
 • een knecht 's avonds gaat waken. Na enige tijd horen ze gestommel, worden alle kaarsen die op de trap staan, uitgeblazen
 • knecht
 • kol
 • Een molen wil niet draaien en knechten vertrekken na korte tijd. De molenaar roept de hulp in van een bedelaar, die met een knecht 's avonds gaat waken. Na enige tijd horen ze gestommel, worden alle…

sage uit 1922
 • . Geen knecht kon hij houden; want, of ze kwamen verschrikt 's nachts uit den molen vliegen, of ze bestorven het, als ze er
 • , zei de eene kat tegen de ander: "We mosten hem er even uitwippen." De knecht deed net of hij niets hoorde. Een poos later
 • ook nog een plotseling optredende knecht, die deels met de molenaar lijkt samen te vallen.
 • aandeel knecht
 • knecht
 • Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die…

sage uit 1922
 • ." Maar de knecht wist nu genoeg en de baas ook: namelijk dat zijn vrouw een kol was en dat zijn schip iederen nacht onder
 • geven, waarom de knecht voorstelde het slapende lichaam der vrouw naar de andere kamer te dragen. Hij zei dan: "De kol die
 • Nieuwe knecht van schipper merkt dat de schuit 's morgens andersom ligt, gaat waken wat er 's nachts gebeurt. Met veel
 • lawaai vaart het schip weg en ligt na enige tijd weer stil. de knecht klimt naar boven en ziet een tak van een
 • knecht
 • kol
 • Nieuwe knecht van schipper merkt dat de schuit 's morgens andersom ligt, gaat waken wat er 's nachts gebeurt. Met veel lawaai vaart het schip weg en ligt na enige tijd weer stil. de knecht klimt naar…

sage uit 1922
 • De bedoelde kol is Grietje Holleman. Zie CBAK0039.
 • knecht
 • kol
 • Voordat een schildersknecht van de ladder valt en sterft, kijkt een vrouw steeds naar boven.

sage uit 1903
 • knecht was trotsch op zijn reis en zijn ontdekking en zette de sinaasappelen op zijn hoed. Dit nam de kol zoo kwalijk, dat
 • nam om de schuit vast te leggen het baatte hem niet. Hij beval zijn knecht daarom 's nachts in het schip te waken. Precies
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net
 • knecht, hij verdrinkt later.
 • knecht
 • kol
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net zo snel weer terug is. Hij neemt als bewijs sinaasappelen mee en kan nog net een…

sage uit 1903
 • hem, dat zij hem geen kwaad zou doen. Aangezien hij evenwel geen lust had met een kol te trouwen, heeft hij de verkeering
 • knecht
 • kol
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1911
 • oude plaats lag, ging de kol erin en werd de vrouw wakker. B.) Toen ze haar man en den knecht zag, zei ze: "Zoo, ben jelui
 • Er was er's een schipper, die een schuit had, maar er nooit zelf in sliep; hij noch zijn knecht. Eens kreeg hij een
 • Schipper en knecht durven niet op het schip te slapen, want het ligt de volgende morgen andersom. Een nieuwe knecht
 • sinaasappelboom over het schip hangen, breekt die af en neemt de tak mee naar beneden. Het schip vertrekt weer en als de knecht gaat
 • knecht
 • kol
 • Schipper en knecht durven niet op het schip te slapen, want het ligt de volgende morgen andersom. Een nieuwe knecht durft wel en merkt dat het schip 's uitvaart en na een poos stilligt. Hij gaat naar…

sage uit 1911
 • schadepost was. Geen knecht wilde dan ook bij hem blijven. Eens kwam er een nieuwen knecht. Deze zou 's nachts in den molen
 • waren. Het was zoo klaar als een klontje, dat de vrouw dus de kol was en verder bleek, dat zij dit deed, omdat ze, hoewel ze
 • Nieuwe knecht blijft 's nachts in een molen waar het spookt. Om niet in slaap te vallen bakt hij pannekoeken, Waarvan
 • hij er één anbiedt aan een grote zwarte kat die binnenkomt. De knecht hakt met een bijl een deel van een poot af, en ziet
 • knecht
 • kol
 • Nieuwe knecht blijft 's nachts in een molen waar het spookt. Om niet in slaap te vallen bakt hij pannekoeken, Waarvan hij er één anbiedt aan een grote zwarte kat die binnenkomt. De knecht hakt met…

sage uit 1911
 • werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's nachts
 • knecht
 • kol
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek…

sage uit 1970
 • DE KOL IN DE STAL In de Kerkbuurt op Marken had een boer koeien op stal staan. De boerderij is inmiddels verbouwd en de
 • knecht besloten er bij te gaan waken met een kaars onder de koebalie, want als kollen (heksen of tovenaars) bij het licht
 • De kol in de stal
 • . De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars onder de koebalie. Kollen kunnen namelijk
 • niet vluchten als ze bij het licht komen. Als de koe om midernacht weer begint te brullen, ontdekken ze een kol die het
 • knecht
 • kol
 • In een koeienstal gaat een koe om middernacht altijd vreselijk tekeer. Ook geeft ze iedere nacht om dezelfde tijd melk. De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars…