Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

24 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • knecht
 • licht
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sprookje uit 1970
 • DE ZEEMEERMIN Er was eens een knecht, die met de twee kinderen van zijn heer langs de oever van de zee ging wandelen
 • zeemeermin met haar naar beneden; het water ruiste langs hen heen en hoe dieper ze kwamen, hoe heller het licht werd. Eindelijk
 • knecht
 • licht
 • Twee kinderen raken zoek aan het strand. De moeder gaat ze elke dag zoeken. Aan het strand spreekt ze een zeemeermin die haar vertelt dat haar kinderen het goed hebben. Ze smeekt de meermin haar…

mop uit 1970
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • knecht
 • licht
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1968
 • Een zuinige bakker wil nooit onnodig het licht laten branden en beveelt zijn knecht Tijl Uilenspiegel het meel te zeven
 • bij het licht van de maan, 'in de maneschijn'. De volgende ochtend ligt al het meel van de bakker op straat omdat Tijl het
 • knecht
 • licht
 • Een zuinige bakker wil nooit onnodig het licht laten branden en beveelt zijn knecht Tijl Uilenspiegel het meel te zeven bij het licht van de maan, 'in de maneschijn'. De volgende ochtend ligt al het…

mop uit 1659
 • De geele Mosselen de beste. Een Knecht, met sijn Meester Mosselen etende, greep al na de blanckste. De Meester, dit
 • Knecht zey daer op: Dat weet ick wel meester, maer om dat het niet past, dat de Knecht het beste, en de Meester het slechste
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast
 • knecht
 • licht
 • Een knecht eet mosselen met zijn meester en kiest steeds de lichtste (slechtste) mossel, omdat hij het niet gepast vindt om de beste (gele) mossel te kiezen als hij met zijn meester aan tafel zit.

sage uit 1969
 • oan. Hij doet 't licht op en stroffelt met syn foet, hij falt in 't woater en fordrinkt. Krekt voor syn éénenfeertigste
 • Een knecht komt bij een meisje die van een waarzegster in Leeuwarden heeft gehoord dat hij voor zijn 21ste zou
 • verdrinken. De knecht heeft de leeftijd echter verkeerd verstaan. Tot zijn 21ste ontwijkt hij sloten, vaarten, dobbes of meertjes
 • knecht
 • licht
 • Een knecht komt bij een meisje die van een waarzegster in Leeuwarden heeft gehoord dat hij voor zijn 21ste zou verdrinken. De knecht heeft de leeftijd echter verkeerd verstaan. Tot zijn 21ste ontwijkt…

sage uit 1923
 • scheen zoo helder, dat het bijna zoo licht was als op den dag. De knecht had de ploeg op het land laten staan, omdat hij de
 • Ossaart Op 'n mooien zomeravond ging De G. naar het veld om te zien of zijn knecht het werk goed gedaan had. De maan
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een
 • knecht
 • licht
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het…

sage uit 1972
 • hij dan een lampje mee wilde. De boer vond dat onzin, hij was ook altijd zonder licht gegaan. De knecht wilde best geloven
 • Een boer was het zat dat zijn knecht altijd maar thuis bleef en hij wilde hem naar de vrouwen sturen. De knecht zei dat
 • knecht
 • licht
 • Een boer was het zat dat zijn knecht altijd maar thuis bleef en hij wilde hem naar de vrouwen sturen. De knecht zei dat hij dan een lampje mee wilde. De boer vond dat onzin, hij was ook altijd zonder…

sage uit 1972
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had
 • gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.
 • knecht
 • licht
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.

sage uit 1966
 • knecht
 • licht
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat…

mop uit 1651
 • Een heer maeckte sijn knecht 's nachts wacker en vraegde hem of den dach al aen quam. De knegt stiet het venster op en
 • Een heer maakte zijn knecht 's nachts wakker en vroeg hem of het al dag was. De knecht opende een raam en vertelde dat
 • het nog donker was. De heer reageerde geërgerd en vroeg de knecht een kaars aan te steken, zodat hij beter kon zien of het
 • knecht
 • licht
 • Een heer maakte zijn knecht 's nachts wakker en vroeg hem of het al dag was. De knecht opende een raam en vertelde dat het nog donker was. De heer reageerde geërgerd en vroeg de knecht een kaars aan…

mop uit 1651
 • niet ontstellen, de flambeau sal noch wel in 't licht raecken.'
 • Een knecht die's avonds op zijn heer moest wachten, viel in slaap. Een dief pakte zijn kaars af. De knecht werd even
 • over de kaars; de kaars zou immers het licht nog wel zien.
 • knecht
 • licht
 • Een knecht die's avonds op zijn heer moest wachten, viel in slaap. Een dief pakte zijn kaars af. De knecht werd even later wakker en klaagde over zijn verdwenen kaars. Een voorbijganger merkte op dat…

sprookje uit 1896
 • kon nu wel niet klagen dat dit licht te klein was, maar bijzonder tevreden over de handelwijze van den knecht was hij toch
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • voeren: de put dempt hij met gereedschap en koeien, de weg wit hij met witte boerderijdieren en hij maakt licht door de
 • knecht
 • licht
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1896
 • knecht over en zeide: «als gij mij dat raadsel kunt oplossen, wil ik je gaarne met mijn dochter laten trouwen - ik weet dat
 • dit uw beider wensch is, - en dan wil ik den molen aan u in eigendom overdragen.» De knecht, een schrandere bol, vond het
 • niet op een andere dag, niet in het donker en niet in het licht, niet te voet en niet te paard, niet naakt en niet gekleed
 • zijn knecht om raad en belooft hem dat als hij hem kan helpen, hij met de molenaarsdochter mag trouwen. De knecht weet raad
 • knecht
 • licht
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

sage uit 1955
 • nen boer. Nauw komt 's morgens de knecht in de stal. Hij zegt: 'Boer, wie heet er met da peerd weggewist?' Da was helemaal
 • avonds zegt den boer tegen de knecht: 'Zijde nie bang?' 'Neie', zegt de knecht. 'Dan moete me vannacht is helpen. G'heet niks
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de
 • knecht
 • licht
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de wacht in de schuur. Om middernacht komt een vrouw binnen die het gareel wil…

sage uit 1980
 • men hem nog meer dan bij zijn leven. Als de avond was gevallen kon je aan de voet van de Maagdenberg soms een licht zien
 • knecht wist zich met moeite op de kar staande te houden. Zo stormden ze het erf van de molen op, regelrecht naar het gapende
 • knecht
 • licht
 • Een rover wordt na zijn dood nog meer gevreesd dan bij zijn leven. Zijn donkere gestalte wordt van binnen door vuur verteerd. Op een nacht komt de gestalte zo snel van een berg naar beneden, dat het…

sage uit 1911
 • werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's nachts
 • kerel boven op het paard zitten en die hebben ze gauw gepakt, want anders dan gaat hij voor 't licht dadelijk op de vlucht
 • knecht
 • licht
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek…

sage uit 1970
 • knecht besloten er bij te gaan waken met een kaars onder de koebalie, want als kollen (heksen of tovenaars) bij het licht
 • komen, kunnen ze niet wegvluchten. Toen de koe begon te brullen, trokken ze de balie weg en daar zagen ze in het licht een
 • . De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars onder de koebalie. Kollen kunnen namelijk
 • niet vluchten als ze bij het licht komen. Als de koe om midernacht weer begint te brullen, ontdekken ze een kol die het
 • knecht
 • licht
 • In een koeienstal gaat een koe om middernacht altijd vreselijk tekeer. Ook geeft ze iedere nacht om dezelfde tijd melk. De boer en zijn knecht willen weten wat er aan de hand is, en zetten een kaars…

sage uit 1970
 • boeier gebruik maakten. Om zekerheid te krijgen, besloot hij de wacht te houden en hij ging 's avonds met een knecht in het
 • vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in het schip zitten, horen ze boven hun hoofd lopen
 • rondgevaren. De eigenaar en zijn knecht vertellen het verhaal, maar niemand wil hen geloven. Een sinaasappel die ze in de Oost
 • knecht
 • licht
 • Een boeier ligt tweemaal met de steven naar de verkeerde kant, terwijl het schip de vorige avond op de gewone manier is vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in…

sage uit 1933
 • No. 185. Op de Achterste hoef bij Bladel woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf
 • . Op 'n vreemde manier zijn ze dat aan de weet gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee
 • knecht
 • licht
 • Een jongeman is een weerwolf. Wanneer hij wandelt met zijn meisje, voelt hij aankomen dat hij zal veranderen. Hij stuurt haar verder en waarschuwt haar voor een grote hond. Zij moet hem zijn zakdoek…

sprookje uit 1970
 • peerd en har'n ieder 'n knecht bie heur. Op 'n zeker dag kwam'n ze bie 'n harbarg en vroug'n, of ze doar ook logies krieg'n
 • en 't ien 'n houkje zet'n, dat ze van boet'n ot nait zain ken'n, dat er licht ien koamer brandt." Noa 'n toerke vernam'n
 • knecht
 • licht
 • Drie kooplui overnachten in een herberg, waar het niet pluis lijkt, en slapen niet op de bedden, die midden in de nacht omgedraaid worden. Ze verdedigen zich, schieten een rover dood en sturen een…

sprookje uit 1800
 • een dag of twee zonder bij een huis te komen. Ze kregen al erge honger, maar eindelijk zagen ze in de verte een licht
 • . Daar liepen ze heen; en toen ze er bij kwamen, zagen ze dat het een kasteel was. Ze schelden aan en de knecht kwam voor
 • Drie gestrande matrozen zien een licht en komen bij een kasteel, waar aan tafel bij de heer, een scherprechter, een
 • knecht
 • licht
 • Drie gestrande matrozen zien een licht en komen bij een kasteel, waar aan tafel bij de heer, een scherprechter, een vrouw mensenvlees moet eten van de man, met wie ze overspel heeft gepleegd.

sage uit 1912
 • dansje geleerd.' Nu ging den knecht een licht op. Den vorigen avond had hij zijne schoenen met vet gesmeerd en toen een kat
 • Een vrouw die zich in een kat kon veranderen te Sibbe Op zekeren dag begaf zich de knecht van den Sibberhof naar de
 • Een knecht ziet de meid van Wijnand met verbonden hoofd, vraagt ernaar. Ze zegt: "Als je niet zo'n goede vriend van me
 • knecht
 • licht
 • Een knecht ziet de meid van Wijnand met verbonden hoofd, vraagt ernaar. Ze zegt: "Als je niet zo'n goede vriend van me was, had ik je gisterenavond een ander dansje geleerd." Hij herinnert zich…

sage uit 1962
 • Vuurbollen: Omstreeks 1914-15 woonde ik als paardenknecht bij “Boers” in de Donk, met als tweede knecht Piet Hendricks
 • fel licht. We keken omhoog, en zagen een grote vurige bol van hoog uit de hemel, schuin naar beneden schieten. Ik heb
 • knecht
 • licht
 • Mannen die om middernacht thuiskomen, zien een fel verlichte vurige bol naar beneden schieten.