Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • uitmaken. Het meisje vraagt hem echter de volgende avond naar de schaapskooi te komen. De knecht stemt in. Als hij bij de
 • dat zij de witte gedaante niet geweest is. De knecht gelooft haar niet.
 • knecht
 • liegen
 • Een boerenknecht heeft verkering met een boerenmeid. Omdat hij haar ervan verdenkt te kunnen toveren, wil hij het uitmaken. Het meisje vraagt hem echter de volgende avond naar de schaapskooi te komen.…

mop uit 1966
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht
 • ertoe aan de zwarte ram van zijn baas te verkopen. De knecht doet dat. De buurman denkt de weddenschap al gewonnen te hebben
 • knecht
 • liegen
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht ertoe aan de zwarte ram van zijn baas te verkopen. De knecht doet dat. De buurman…

sage uit 1954
 • knecht
 • liegen
 • Twee knechten gingen eens met twee zieke koeien naar Hinse Jehannes de Boer. Hij maakte ziek vee beter. Ze zeiden dat ook het paard ziek was, wat niet waar was. Hinse gaf medicijnen mee, ook voor het…

sprookje uit 1967
 • knecht
 • liegen
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1977
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te
 • halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen van de boer van de wagen. Als de boer de
 • knecht
 • liegen
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen…

mop uit 1973
 • Een boer en zijn knecht zijn op het land als de boer zijn knecht vraagt zijn handschoenen te halen. De knecht komt in
 • gelooft het niet en dus roept de knecht naar de boer: een of allebei? De boer schreeuwt terug: allebei natuurlijk. Dan vindt
 • knecht
 • liegen
 • Een boer en zijn knecht zijn op het land als de boer zijn knecht vraagt zijn handschoenen te halen. De knecht komt in huis bij de boerin en de dienstmeid. Hij zegt dat hij ze wil "nemen", en dat de…

mop uit 1973
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee
 • de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en door een list liet de knecht de boer het
 • knecht
 • liegen
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en…

mop uit 1973
 • wonderdokter een drankje had gekregen dat heel bijzonder was: als je er van nam kon je niet liegen. De vriend wilde er wel van
 • proberen en riep toen uit: het is petroleum! Zie je wel, zei de knecht, dat ik de waarheid sprak.
 • knecht
 • liegen
 • Een Friese boerenknecht gaat naar Amerika. Daar moet hij een koe naar de stier brengen, een heel eind verderop. Hij krijgt eten mee, maar is al snel weer terug. Het hoefde niet meer, zegt hij, want er…

mop uit 1973
 • In boer en in knecht wienen togearre yn 't lân. Doe sei de boer tsjin 'e knecht: "Helje de learzens even foar my op
 • ." De knecht gong nei de buorkerij ta. Dêr wienen de frou en de faem. De knecht sei: "De boer hat sein, ik moest jimme
 • Knecht die voor boer laarzen moet ophalen zegt tegen boerin en meid dat hij ze moet gebruiken. Ze geloven hem niet
 • , waarop de knecht boer vraagt of één of allebei. Nadat boer antwoordt allebei, gebruikt de knecht de vrouwen op de tafel
 • knecht
 • liegen
 • Knecht die voor boer laarzen moet ophalen zegt tegen boerin en meid dat hij ze moet gebruiken. Ze geloven hem niet, waarop de knecht boer vraagt of één of allebei. Nadat boer antwoordt allebei,…

mop uit 1651
 • Een meid zag haar meester, een zilversmid, seks hebben met zijn vrouw. De knecht maakte haar wijs dat ze zilveren
 • lepels aan het gieten waren, en vroeg of zij dat ook wilde doen. Zij stemde in. Vlak voor het hoogtepunt liet de knecht een
 • knecht
 • liegen
 • Een meid zag haar meester, een zilversmid, seks hebben met zijn vrouw. De knecht maakte haar wijs dat ze zilveren lepels aan het gieten waren, en vroeg of zij dat ook wilde doen. Zij stemde in. Vlak…

mop uit 1554
 • knecht uit CLUCHT224 verloor dus de weddenschap.
 • knecht
 • liegen
 • Een edelman vertelt het verhaal wat hij aankondigde in CLUCHT224. Een aantal dienaren van deze edelman hadden twee kooplieden beroofd. Die kwamen later bij hem verhaal halen. De edelman zei echter dat…

mop uit 1554
 • . Ende als hy thuys quam, sant hy sinen knecht met een carre totten doctoor om dat vat metten wijne. Die doctoor seyde: 'Het
 • sturen en hij zou een vat voor hem vullen. Toen de edelman thuis kwam, zond hij zijn knecht met een kar naar de geleerde om
 • knecht
 • liegen
 • In Bologna onderwees een geleerde staatsrecht. Een edelman hoorde zijn lessen. De geleerde nodigde hem uit en ze dronken samen wijn. Toen de edelman de wijn prees, zei de geleerde dat hij er meer van…

sprookje uit 1979
 • . 'Is het soms een officier?' - geen woord; 'de knecht?' - geen woord; een der schildwachten soms?' - geen woord; 'is het de
 • knecht
 • liegen
 • Heer Spin gaat naar het dorpshoofd en vraagt hem tijdens een gesprek: "Wat is pijnlijker: een wond of een leugen?" De gouverneur antwoordt dat een wond pijnlijker is, maar Spin is het hier niet mee…

sage uit 1923
 • ! Godeslas riep om den knecht. Deze kwam en kreeg bevel eens te gaan kijken, wat er aan de hand was. De knecht, hoewel verstoord
 • zijn heele lichaam. “Wat is er voor gemorrel in de keet?” vroeg Godeslas met een drift bulderende stem. De knecht stamelde
 • knecht
 • liegen
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1969
 • Vastzetten Vruuger waor d'r bij ons un knecht, die heul wa bier op kon. Ze ginge dikkuls naor un kefee om un vaotje
 • Vroeger was er een knecht die heel veel bier op kon drinken. Mulders luste ook graag bier en ze kwamen vaak samen in
 • knecht
 • liegen
 • Vroeger was er een knecht die heel veel bier op kon drinken. Mulders luste ook graag bier en ze kwamen vaak samen in een café. Er was nog een man in het café die bier dronk. Hij zei tegen de andere…

sage uit 1962
 • een kind. Het vreemde was, dat er in die boerderij een paar oude vrijgezellen woonden. De dominee zei tegen de knecht, dat
 • twee mensen vallen: een vrouw en kind. De knecht moet van de dominee zwijgen, maar in de boerderij komt een nieuw
 • knecht
 • liegen
 • De dominee ontvangt een boerenknecht die doodsbang vertelt dat hij bij een boerderij een lijkwagen heeft gezien waaruit twee mensen vallen: een vrouw en kind. De knecht moet van de dominee zwijgen,…

mop uit 1902
 • Er was ers een boer die wou altijd gelijk hebben. Op een goeje dag had ie zijn knecht een stuk koolraap op zijn brood
 • gegeve. "Wat nou?" zeit de knecht: "Een koolraap?!" "'t Is nietes," zeit de boer, "'t is kaas." "'t Is koolraap." "'t Is kaas
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het
 • koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in de hooitijd zegt hij tegen de boer dat er een
 • knecht
 • liegen
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in…

mop uit 1651
 • knecht
 • liegen
 • Iemand had de gewoonte om, wanneer hij knechten aannam, te zeggen: 'Je zult in mijn huis geen water drinken, behalve als je dat wilt'. (Maar hij gaf hen nooit iets anders).

mop uit 1651
 • seyd gij?' R. 'Ick seyde ja, mijnheer.' R. 'Jou sackermentsen hondsvot, sel je om mijnentwil liegen, nu mag den heer
 • Een raadsheer van de koning liet zijn knecht 's ochtends om acht uur een boek lenen bij een zekere man. Toen de knecht
 • terug kwam vroeg de raadsheer of de man nog iets gezegd had. De knecht zei dat hij had gevraagd of de raadsheer al uit bed
 • knecht
 • liegen
 • Een raadsheer van de koning liet zijn knecht 's ochtends om acht uur een boek lenen bij een zekere man. Toen de knecht terug kwam vroeg de raadsheer of de man nog iets gezegd had. De knecht zei dat…

exempel uit 1479
 • wouden v weddinghen gheuen die goet ende groot souden sijn Die ridder die antwoerde: O heer coninc siet ic ben uwen knecht
 • knecht
 • liegen
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…

mop uit 1659
 • het best liegen kost, het Paert soude hebben: Elck van hun om 't best practiseerende, so sey d een voor 't syne: Mijn Heer
 • Een edelman geeft een paard aan de dienaar die het best kan liegen. De eerste: ik heb nooit gelogen. De tweede: ik kan
 • niet liegen. De derde: zij liegen geen van beiden. Dit laatste is de grootste leugen.
 • knecht
 • liegen
 • Een edelman geeft een paard aan de dienaar die het best kan liegen. De eerste: ik heb nooit gelogen. De tweede: ik kan niet liegen. De derde: zij liegen geen van beiden. Dit laatste is de grootste…

mop uit 1896
 • knecht
 • liegen
 • Een arme jongen werkt bij een boer. 's Zomers is er werk genoeg, maar 's winters niet. Toch mag hij ook dan bij de boer in de kost, omdat zijn ouders arm zijn, maar de boer wrijft de jongen dit steeds…

sage uit 1966
 • was t echt. Knecht van de boer, woor zai ook dainde, gung mit de schubbe noar boovn en schepde rogge in de zak; door gong
 • later hoort ze na het overlijden van iemand uit de buurt hetzelfde geluid toen de knecht rogge in een zak deed. Dat was
 • knecht
 • liegen
 • Vrouw hoort 's nacht iemand naar de zolder gaan, daar koren in een zak scheppen, naar beneden gaan. Een paar weken later hoort ze na het overlijden van iemand uit de buurt hetzelfde geluid toen de…