Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor
 • ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder verdere aandacht wordt ze begraven
 • knecht
 • lijk
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder…

mop uit 1888
 • lijk van eenen man ontgraven, die in den dag begraven was, ontkleedde het doode lichaam, bond het op eenen staak, en begaf
 • zijnen tweeloop, en paf!... Slimme Jan liet het lijk met groot gedruis vallen, en verborg zich achter de haag. "Ach! man
 • jongen door een list. Hij houdt een lijk voor het slaapkamerraam van de burgemeester. De burgermeestersvrouw denkt dat het
 • een inbreker is. Haar man schiet de 'inbreker' neer en begraaft het lijk. Ondertussen dringt de jongen het slaapvertrek
 • knecht
 • lijk
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • verontschuldigen, toen er op eens eene raaf op het lijk ging zitten. Daar viel onzen man in, de raaf te vangen, en er mee naar het
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • knecht
 • lijk
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sage uit 1969
 • jongeman sprong door het glas en was dood. Het lijk is bij de boer opgebaard. Later spookte het op de dorsvloer, de boer hoorde
 • knecht
 • lijk
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…

sage uit 1979
 • , knipt hij een stukje haar van het lijk af. Als de boerin de volgende ochtend aan de knecht vraagt waarom hij zo'n rare hap
 • Een boerenknecht ziet 's nachts een lijk bekleed worden: een voorgezicht. Omdat hij graag wil weten wie de dode is
 • knecht
 • lijk
 • Een boerenknecht ziet 's nachts een lijk bekleed worden: een voorgezicht. Omdat hij graag wil weten wie de dode is, knipt hij een stukje haar van het lijk af. Als de boerin de volgende ochtend aan de…

mop uit 1554
 • seer tegen den knecht, dat hi so sconen man was, ende seyde veel goets van hem. Het geviel den knecht seer wel ende reedt
 • knecht
 • lijk
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder nodigde de koopman uit in zijn hof. Bij de maaltijd bracht men in een hoofd van…

sage uit 1965
 • Voorgezicht kwam voor. Doch is dat wel zoveel bijzonders? Er was een schoenmaker die er een Duitse knecht op na hield
 • vermelde hij er bij, 'het lijk zal op een ladder thuis gebracht worden", zo zei hij. t Is werkelijk gebeurd. De baas vond het
 • Vertelster acht voorgezicht niet veel bijzonders. Een Duitse knecht zag zaken die later inderdaad gebeurden. Hij
 • voorspelde eens dat er iemand op een bepaalde plek zou verdrinken, dat het lijk op een ladder thuisgebracht zou worden. Zijn baas
 • knecht
 • lijk
 • Vertelster acht voorgezicht niet veel bijzonders. Een Duitse knecht zag zaken die later inderdaad gebeurden. Hij voorspelde eens dat er iemand op een bepaalde plek zou verdrinken, dat het lijk op een…

sage uit 1980
 • was ze een lijk. Op een avond meerde een schipper, die op weg was naar Eernewoude, zijn schuit aan de oostelijke wal van
 • de Langesloot om daar te overnachten. Zijn knecht raadde het hem af, maar ze hadden een zware dag achter de rug en de
 • knecht
 • lijk
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

personal narrative uit 1996
 • knecht
 • lijk
 • Broek in Waterland was vroeger een hechte dorpsgemeenschap, waarin iedereen elkaar kende. In vroeger eeuwen was Broek een welvarend dorp, waar de rijke kooplui uit Amsterdam buiten kwamen wonen. Later…

sage uit 1962
 • Boerenknecht die 's avonds laat thuis komt ziet in een kamer een doodskist staan met een lijk, en knipt een stuk van
 • knecht
 • lijk
 • Boerenknecht die 's avonds laat thuis komt ziet in een kamer een doodskist staan met een lijk, en knipt een stuk van het haar af. De volgende ochtend ziet hij in de spiegel dat hij zelf een stuk haar…

sage uit 1932
 • of, een knecht, die met d'(h)elm op geboo(r)'n was. Op 'n nacht mosse d'r weer uut, en de kleine knecht ('oe offe 't wus
 • , dàt weet ik niet) zeg tèèg'n de groote knecht: "Ik gao met oe mee, ik wil ok is kiek'n." "Now", zeg de groote knecht, "ie
 • aankomen. Ze moeten dan de avond voordat de begrafenis zal plaatsvinden naar het kerkhof gaan om het lijk vast vooruit te
 • brengen. Op een dag gaat een knecht, die met de helm op geboren is, naar een begrafenisstoet kijken. Een jongere knecht wil
 • knecht
 • lijk
 • Als een kind met de helm op geboren is, moeten de ouders de helm zo snel mogelijk verbranden. Als ze dat niet doen, wordt het kind ongelukkig. Iemand die zo'n helm in zijn bezit heeft, is daar in de…

mop uit 1969
 • hij zijn mond zou houden. Tegen de boer zei de knecht dat hij het lijk van zijn moeder op de markt voor een hoop geld had
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn
 • knecht
 • lijk
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn moeder op zijn plek slapen, en de boer vermoordde haar. Met het lichaam van zijn…

sage uit 1896
 • bekleeden van een lijk. Hij mocht zich dan weêr terugtrekken en trachten op nieuw in te slapen, dit wilde niet best gelukken. Om
 • één uur werd alles stil en scheen het werk afgeloopen, maar de nacht van den beangsten knecht was bedorven. Ook bij dag
 • Een knecht kan niet slapen vanwege een voorgevoel. Elke nacht ziet hij drie mannen die een dode aankleden. Op een nacht
 • dag blijkt dat hij zijn eigen haarlok heeft afgesneden. De knecht verlaat de boerderij om zijn noodlot te ontkomen, maar
 • knecht
 • lijk
 • Een knecht kan niet slapen vanwege een voorgevoel. Elke nacht ziet hij drie mannen die een dode aankleden. Op een nacht besluit hij hier meer over te willen weten en snijdt een lok haar van de dode…

sprookje uit 1804
 • tevergeefs de deur te rammen. Een knecht laat de politie roepen die de gauwdieven grijpt en zo de heren verlost. De politie vindt
 • knecht
 • lijk
 • Drie kooplieden gaan met hun knechten op reis en komen bij een herberg. Ze vragen of ze kunnen overnachten en worden in een huis gebracht. Omdat het niet veilig lijkt, blijven ze wakker en spelen…

sage uit 1964
 • : “Binnen ie gustroavend nog mit de woagen uut west?” “Nee”, zee d’ ander, “dei knecht was bie ‘n boer.” “As oagen van ‘t aarf
 • tevoren nog met de wagen weg was geweest. Toen die zei dat de knecht bij een boer was, zei de boer dat als hij iemand van het
 • boerenwagen is toen met het lijk van het erf gereden. Als de boer zo'n voorgezicht had, ging hij wel eens achter de lijkwagen aan
 • knecht
 • lijk
 • Uit ondervinding weet ik dat het voorgezicht geen bijgeloof is. Een boer waar ik diende kon zo maar zeggen of er een dode zou komen. Wie het was wist hij niet, maar meer dan eens kwam het uit. Hij…