Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

89 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hearde er dêr út 'e feart wei roppen: "De tijd is verschenen, de man is er niet!" Doe't er werom kom is er op itselde plak
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later
 • knecht
 • man
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sprookje uit 1970
 • kan ik uw knecht niet worden," zei de man, "want niet alle mensen komen in de hel. U bent dus niet de rechtvaardigste."Met
 • DE MAN DIE OP ZOEK GING NAAR DE RECHTVAARDIGHEID Er was eens een man die niets liever wenste dan dat er overal in de
 • De man die op zoek ging naar de rechtvaardigheid
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel
 • is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de man Onze Lieve Heer tegen. Niet iedereen
 • knecht
 • man
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

mop uit 1888
 • De bekwame waarzegger Krekel en zijne vrouw hadden beiden éen zelfde gebrek: zij hielden van snoepen. De man lustte
 • al de eerste!" Toen de knecht dit hoorde, werd hij door groote vrees bevangen. Bij vieren liep hij de trappen af
 • man krijgt drie dagen de tijd de ring op het spoor te komen. Na de eerste dag heeft de man nog niets gevonden. Een knecht
 • de tweede dag met een tweede knecht uit het complot. De dieven biechten alles aan de man op. De man zegt hun de ring in
 • knecht
 • man
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

sprookje uit 1889
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • knecht
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sage uit 1968
 • ien fan tasmite." In frommes docht de skonken útelkoar as se hwat opheine wol, in man knikt se nei elkoar ta. De boer
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht
 • . Worden de benen naar elkaar toegebogen, dan hebben we met een man te maken. De vrouw vangt de appel met de benen uit elkaar
 • knecht
 • man
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen…

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.
 • knecht
 • man
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.

sprookje uit 1968
 • . "Gean nei it fiskje ta," seit se, "en freegje om in moaij nij hûs." De man giet nei de kant fan 'e sé. "Fiskje, fiskje
 • hat de frou hwat oars bitocht. Sy wol in auto ha. De man wurdt wer nei 't fiskje tastjûrd. "Fiske, fiskje," ropt er, "myn
 • knecht
 • man
 • Een arme visser ving eens een goudvis. Hij mocht drie wensen doen als hij het dier terug in zee zou gooien. De vissersvrouw wilde graag een nieuw huis, daarna een auto en vervolgens personeel in huis.…

sage uit 1968
 • vrienden verkleden zich met een wit laken, en wachtten hem op bij het kerkhof. Toen de knecht een been pakte, zei een van de
 • vrienden: "Mijn been niet!" De knecht pakte een ander been, maar hij hoorde opnieuw: "En mijn been ook niet!" Toen het bij het
 • knecht
 • man
 • Een overmoedige spotter sloot eens een weddenschap met zijn vrienden dat hij een knekel van het kerkhof zou halen. Drie vrienden verkleden zich met een wit laken, en wachtten hem op bij het kerkhof.…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • knecht
 • man
 • Er was eens een boerenknecht die zo sterk was als een paard. Hij kon alleen een vracht hooi voorttrekken. Een dode jonge koe kon hij op zijn nek dragen. Hij had hele grote handen.

sage uit 1967
 • zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het water. Toen draaide de arbeider aardig bij.
 • knecht
 • man
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het…

mop uit 1967
 • over hun heen. De man zei: "Ik heb er wel eens twee op elkaar gezien, maar nog nooit met een zwarte daar weer boven op." De
 • knecht
 • man
 • Twee mannen wilden een ander eens bang maken. Ze wachtten bij het kerkhof op de ander, boven op elkaar en met een laken over hun heen. De man zei: "Ik heb er wel eens twee op elkaar gezien, maar nog…

sage uit 1967
 • knecht
 • man
 • Een boerenknecht moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zetten zijn kameraden allemaal zakken rogge voor zijn bed, zodat hij er niet uit kon komen. Toen ze de volgende dag de…

sage uit 1966
 • egen." Dat kloppe as in bus. Tsjin Aeltsje sei se: "Jo sille in man ha, dy krijt letter in stive skonk." En dat kom ek út.
 • een paardenknecht, met bruine ogen. De ander zou een man krijgen die later een stijf been zou krijgen. Het is allemaal
 • knecht
 • man
 • Twee vriendinnen gingen naar de kaartlegster. Tegen het ene meisje zei de waarzegster dat ze verkering zou krijgen met een paardenknecht, met bruine ogen. De ander zou een man krijgen die later een…

sage uit 1966
 • Doe't Knjillis Veenstra noch feint wie, hied er mei trije man der op út west. Hy wie in blaffer. Hy sei, hy woe de
 • knecht
 • man
 • Een jongeman blufte eens dat hij de duivel wel zou willen zien. Diezelfde avond werd hij van de weg getild en in een sloot gegooid.

sage uit 1967
 • Zauberformel aufgebunden, so dass der Knecht nach der Kirmes gehen kann.
 • knecht
 • man
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit…

sage uit 1967
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de
 • oudste knecht hem op te wachten. Hij had een wit laken over zich heen gedaan, om de ander te laten schrikken. Maar deze had
 • knecht
 • man
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de oudste knecht hem op te wachten. Hij had een wit laken over zich heen gedaan, om de…

sage uit 1967
 • . Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul yn
 • . Mei dit pak hjir wol even stean? Dan helje ik it aenst wol wer." It like Bauk earst nergens nei, mar de man koe sa
 • knecht grijpt een pistool en begint op het pak te schieten. Het bloed spat in het rond: in het pak zit een kerel verborgen
 • met allerlei wapens bij zich. De man maakt deel uit van een inbrekersbende. De knechten schakelen op hun beurt bewapende
 • knecht
 • man
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

sprookje uit 1951
 • Der wie in boer, dat wie hwat in fremd man. Hy krige in nije feint. Op in moarn sei de boer tsjin 'e feint: "Nou haw ik
 • der op. Dan maste hinnegean en by it earste it bêste hûs oanfreegje hwa't dêr baes is, de man of de frou. As de frou baes
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee
 • paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij informeren of de man of de vrouw de baas
 • knecht
 • man
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij…

sprookje uit 1967
 • ervan niet konden zien. De vrouw stuurde haar man naar boven om tegen de lieve Heer te zeggen dat ze boerin wilde worden. De
 • man klom in de boom en zei het tegen de lieve Heer. Deze zei dat hij maar naar beneden moest gaan, want het was al voor
 • knecht
 • man
 • Een echtpaar vond een hele grote boon. Deze stopten ze in de grond, en de volgende dag zo'n grote boom, dat ze de top ervan niet konden zien. De vrouw stuurde haar man naar boven om tegen de lieve…

sage uit 1967
 • Een knecht zag in de zwarte spiegel dat hij zou trouwen met iemand die hij niet mocht. Het is inderdaad gebeurd, en het
 • echtpaar maakte veel ruzie. De knecht moest achterstevoren de tent uit.
 • knecht
 • man
 • Een knecht zag in de zwarte spiegel dat hij zou trouwen met iemand die hij niet mocht. Het is inderdaad gebeurd, en het echtpaar maakte veel ruzie. De knecht moest achterstevoren de tent uit.

sage uit 1967
 • knecht, na al een tijdje bloed opgegeven te hebben. Knjillis meende dat het zijn schuld was, omdat hij de knecht een keer
 • knecht
 • man
 • Oude Bontsje Knjillis voorzag van alles. 's Nachts moest hij vaak zijn bed uit om lijkstoeten te zien. Op een keer wilde hij niet uit bed komen, maar toen kwam er een grote hond bij hem met gloeiende…

sage uit 1967
 • oer har hinne en dêr wie in man op dy leider. Dat wie in tsjoenster, dy't nei in oare tsjoenster ta soe.
 • een man erop. Dat was een tovenaarster die naar een andere tovenaarster ging.
 • knecht
 • man
 • Een paar jongens die in een veld hun gestolen appels zaten te verorberen, zagen opeens een ladder voorbij zweven, met een man erop. Dat was een tovenaarster die naar een andere tovenaarster ging.

sage uit 1967
 • knecht
 • man
 • Drie oude knechten uit Berltsum zeiden: Ons Belkum is een zoet dal En degene, die daar komt, blijft er altijd.

Trefwoorden: 3, blijven, dal, dorp, drie, knecht, man, plaats, rijm, zeggen


mop uit 1974
 • ha." "Biste gek?" sei de frou, "hwat mienst wol net. Soks seit myn man net." "Nou," sei er, "kom dan mar mei, as jo my
 • de feint tsjin 'e beide froulju. "Nou," sei de frou, "dan ik earst mar, hwant myn man docht der yn 't lêst neat mear oan
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. Als de knecht in het huis komt, zegt hij tegen de
 • knecht roept hierop de boer 'Een of allebei?' toe. Als de boer 'Allebei!' terugroept, gaan de vrouwen akkoord. De boerin wil
 • knecht
 • man
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. Als de knecht in het huis komt, zegt hij tegen de boerin en de meid dat de boer hem opgedragen heeft met hen allebei seks te…

sage uit 1969
 • deameitsje. Ik wol him wòl mei bistelle." De man ûnder [de] boat koe dúdlik de lûden fan syn beide arbeiders ûnderskiede. Hja
 • De man onder de omgekeerde boot
 • knecht
 • man
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…