Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

109 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • knecht
 • nacht
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1934
 • hoeve vond Driek wel een aardige, maar hij liet hem maar stil 'betijen'. Z'n knecht was een beste vent als ze heem niet
 • . De drank kraalde in de smoezelige glaasjes. Suf en lodderoogend bezag de knecht het zwijgende spel der kaartende boeren
 • was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht buiten door moeten brengen. Driek ging
 • . Deze scheurde open en de hond en de knecht gingen naar binnen. De volgende morgen werd Driek dood in zijn bed aangetroffen
 • knecht
 • nacht
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

sage uit 1966
 • hiele nacht. Har pânse lit se achter. Dy leit by de boer op bêd." De greatfeint sei: "Lit my dan mar us yn dyn bêd sliepe
 • mee op uit moest. Hij moet dan zeggen: "Over bergen en over dalen en over alle waterstromen." De hele nacht gaan ze dan
 • boerin weg zou gaan, zodat de jongste eens wat rust kon krijgen. Maar toen de boerin bij het bed stond, zei de knecht de
 • knecht
 • nacht
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben je mager en zwak." De jongste boerenknecht antwoordde dat hij wel goed at, maar…

sprookje uit 1966
 • as syn knecht dat dy hie by him noch in moaije âlde dei. (meidield troch ús heit Tseard Veenstra, dy't it yn
 • rijk man weer terug naar zijn gezin en neemt de vriendelijke soldaat als knecht aan.
 • knecht
 • nacht
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

mop uit 1965
 • Een boer ziet 's nachts op het erf zijn knecht met een lamp. Hij zegt: "Waar ga jij naar toe?" Hij zegt: "Naar de meid
 • Een boer ziet 's nachts op het erf zijn knecht met een lamp. Als de boer hoort dat de knecht naar de meid gaat, merkt
 • hij op: "Daar hadden wij vroeger geen lamp voor nodig." De knecht zegt dat dat aan de boerin wel te zien is.
 • knecht
 • nacht
 • Een boer ziet 's nachts op het erf zijn knecht met een lamp. Als de boer hoort dat de knecht naar de meid gaat, merkt hij op: "Daar hadden wij vroeger geen lamp voor nodig." De knecht zegt dat dat aan…

mop uit 1971
 • ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht doen zij het spel met de vijl. De volgende
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • knecht
 • nacht
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

sage uit 1968
 • nacht, doe leinen âld-omke en -muoike op bêd. Doe hearden se hwat. De houn joech lûd. Omke fan 't bêd en dy seach troch 't
 • Een echtpaar wordt 's nachts overvallen door een stel rovers. De man ziet de rovers naderen door een ruitje. Een knecht
 • knecht
 • nacht
 • Een echtpaar wordt 's nachts overvallen door een stel rovers. De man ziet de rovers naderen door een ruitje. Een knecht vlucht door het raam en waarschuwt de buren. Als de inbrekers het open raam…

sage uit 1968
 • folle letter bigong it terskjen, dêr't hy de lûden al fan yn 'e nacht heard hie. Ek hearde er soms, as er fan 'e faem kom
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.
 • knecht
 • nacht
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.

sage uit 1968
 • knecht
 • nacht
 • Op een boerderij gingen de knechten elke keer weg, omdat het er 's nachts altijd op een spokerij ging. Allerlei vreemde geluiden waren er dan te horen. En als men ging kijken, was er niets te…

sage uit 1968
 • Een helderziende knecht met een zere arm blijkt zijn verwonding 's nachts te hebben opgelopen toen hij ruw uit zijn bed
 • knecht
 • nacht
 • Een helderziende knecht met een zere arm blijkt zijn verwonding 's nachts te hebben opgelopen toen hij ruw uit zijn bed werd geworpen om dingen te zien.

sage uit 1970
 • Een knecht, die van 's morgensvroeg tot 's avonds laat op een boerderij werkt, slaapt daar ook 's nachts en moet in de
 • koebak slapen wegens plaatsgebrek en ziet daar elke nacht de boer komen spoken op de deel. Hij loopt rond met een lange
 • knecht
 • nacht
 • Een knecht, die van 's morgensvroeg tot 's avonds laat op een boerderij werkt, slaapt daar ook 's nachts en moet in de koebak slapen wegens plaatsgebrek en ziet daar elke nacht de boer komen spoken op…

Trefwoorden: boer, boerderij, deel, knecht, nacht, ogen, pijp, spoken


sage uit 1970
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's
 • morgens ophaalde, waren ze altijd moe afgedraafd. Op een avond bleef de knecht in de bosjes op de loer liggen. Mannen kwamen
 • knecht
 • nacht
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's morgens ophaalde, waren ze altijd moe afgedraafd. Op een avond bleef de knecht in de…

sage uit 1967
 • de skuorre fortimmere. Doe hearde myn wiif dêr nacht op nacht timmerjen. Sy woarde der wekker fan. Mar yn werklikheit
 • Een boerenmeid en een knecht hoorden elke nacht getimmer, terwijl er alleen overdag gebouwd werd. Het was toverij.
 • knecht
 • nacht
 • Een boerenmeid en een knecht hoorden elke nacht getimmer, terwijl er alleen overdag gebouwd werd. Het was toverij.

sage uit 1967
 • , hield ze zich altijd aan een boom vast. De knecht wilde de meid die rare fratsen wel eens afleren, en zaagde op een avond in
 • het geniep de boom af. Die nacht raakte de meid bij het water halen haar evenwicht kwijt en ze viel in de vaart. Ze is
 • knecht
 • nacht
 • Een boerenmeid had de gewoonte om 's nachts het huis te schrobben en te boenen. Om het water uit de vaart te halen, hield ze zich altijd aan een boom vast. De knecht wilde de meid die rare fratsen wel…

sage uit 1967
 • knecht
 • nacht
 • Een boerenknecht moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zetten zijn kameraden allemaal zakken rogge voor zijn bed, zodat hij er niet uit kon komen. Toen ze de volgende dag de…

sage uit 1951
 • Op 'e Burgumer Nijstêd wenne in feint by in boer. Dy feint seach op in nacht in deakiste oer de flier stean. Hy hiet
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de
 • knecht
 • nacht
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de dode af. De volgende ochtend heeft Jan zelf een stuk uit zijn haar. De bange Jan…

sage uit 1967
 • Stammerige Harm wenne en dy hie nachts ek by him sliept. Dy feint fortelde, hy wie midden yn 'e nacht wekker woarn. Doe lei der
 • Een knecht die bij tovenaar Stammerige Harm woont, ziet als hij 's nachts wakker wordt niet Harm, maar een pens in
 • Harms bed liggen. Doodsbenauwd ziet de knecht vervolgens een grote kat de pens naderen. De kat draait voortdurend rondjes om
 • knecht
 • nacht
 • Een knecht die bij tovenaar Stammerige Harm woont, ziet als hij 's nachts wakker wordt niet Harm, maar een pens in Harms bed liggen. Doodsbenauwd ziet de knecht vervolgens een grote kat de pens…

sage uit 1968
 • Der wie in feint, dy wie by de boer. Hy sliepte yn 't bêdsté yn 'e stâl, achter de kij. Op in nacht doe seach er in
 • Een knecht ziet 's nachts een begrafenis voorbijtrekken. Drie dagen later sterft er daadwerkelijk iemand en trekt
 • knecht
 • nacht
 • Een knecht ziet 's nachts een begrafenis voorbijtrekken. Drie dagen later sterft er daadwerkelijk iemand en trekt dezelfde stoet voorbij. Het is een voorgezicht geweest.

sage uit 1967
 • sil 't bisykje." Hy gong nei de dûmny ta en frege of dy in nacht mei him weitsje woe yn in keamer fan 'e pleats, dêr't it
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze zich in de spookkamer op. Om klokke
 • knecht
 • nacht
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

sage uit 1967
 • hûs foar de nacht, hwant sy forwachten in oerfal. Dat folk wie allegear goed biwapene. Hja hienen it by 't rjochte ein. Dy
 • nacht wienen it allegear rovers om 't hûs hinne. Dy hienen witen dat de hear en syn frou fuort wienen. Sy ha mei al dy
 • knecht grijpt een pistool en begint op het pak te schieten. Het bloed spat in het rond: in het pak zit een kerel verborgen
 • knecht
 • nacht
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

sage uit 1967
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • schop een heel eind door de lucht laten vliegen'. De boer zegt dat zijn woorden de knecht later zullen berouwen. Een tijdje
 • knecht
 • nacht
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • knecht
 • nacht
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de vroegere boerenknechten zijn.

mop uit 1967
 • Thyl Ulespegel hie him by in smid forhierd. Dy smid hie 't slim drok. Hy gunde syn feinten net in hiele nacht rêst. De
 • helte fan 'e nacht koenen se sliepe, de oare helte fan 'e nacht moesten se yn 'e smederij arbeidzje. Thyl sei: "Hwerfoar mat
 • Tijl Uilenspiegel is in dienst bij een smid en moet vreselijk hard werken. Hij mag de ene helft van de nacht slapen; de
 • van de nacht ruw gewekt wordt om aan het werk te gaan, bindt hij zijn bed op zijn rug vast. Als de verbaasde smid vraagt
 • knecht
 • nacht
 • Tijl Uilenspiegel is in dienst bij een smid en moet vreselijk hard werken. Hij mag de ene helft van de nacht slapen; de andere helft moet hij gewoon werken in de smidse, want 'dat is zo mijn…

sage uit 1966
 • it famke by him. It sei 'heit' tsjin him. Op in nacht woardde de arbeider kloppe. Hy moest mei de boer nei dokter ta
 • de arbeider. De bigraffenis fan 'e jongste soan, dat wie deselde lykstaesje dy't de arbeider sjoen hie, yn 'e nacht doe't
 • vraagt of de aanstaande moeder zolang bij de knecht in het huisje mag wonen. De boerenzoon laat het al snel afweten en
 • uiteindelijk trouwt de knecht met het meisje omdat hij veel voor haar is gaan voelen. Op een dag ziet de knecht temidden van een
 • knecht
 • nacht
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

mop uit 1967
 • Letter bistege Ulespegel him by de smid. Dy woe ha de feinten soenen mar in heale nacht op bêd rêste. Doe kom Ulespegel
 • de oare moarns by de trap del mei it bêd op 'e rêch. "Hwat bitsjut dit?" frege de smid. "Ik ha in heale nacht op bêd lein
 • Een smid is het gewend om zijn knechten maar een halve nacht op hun bed te laten slapen zodat ze harder voor hem kunnen
 • werken. Knecht Tijl Uilenspiegel verschijnt in de vroege morgen met het bed op zijn rug bovenaan de trap. Immers, hij heeft
 • knecht
 • nacht
 • Een smid is het gewend om zijn knechten maar een halve nacht op hun bed te laten slapen zodat ze harder voor hem kunnen werken. Knecht Tijl Uilenspiegel verschijnt in de vroege morgen met het bed op…