Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

17 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • Witte Wieven waren hier bekend. Men geloofde dat ze ongeluk aanbrachten. Een verhaal gaat hier, dat een boerenzoon laat
 • Een boerenknecht loopt 's nachts langs de Witte Wieve. Omdat hij hen beledigt, achtervolgt een van hen hem. De knecht
 • knecht
 • ongeluk
 • Een boerenknecht loopt 's nachts langs de Witte Wieve. Omdat hij hen beledigt, achtervolgt een van hen hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in…

sprookje uit 1970
 • SEPPE, DE DOMME KNECHT Meester Jan had een knecht die erg dom was, en die Seppe heette. Seppe was dom geboren en in de
 • Seppe, de domme knecht
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft
 • vechten de hond en de kat bij de haard, waardoor de schuur in brand komt te staan. De knecht waarschuwt zijn baas, maar doet
 • knecht
 • ongeluk
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft hem daarom de opdracht om de verzonnen namen te onthouden die hij aan…

sage uit 1889
 • zag hierin echter een les des Hemels, en keerde terug naar Leuven. Hier wachtte hem niets dan ongeluk: hij vond zijn
 • koopman merkt dat zijn geldkistje leeggeroofd is. Als hij thuiskomt wacht hem niets dan ongeluk: zijn woning is afgebrand en
 • knecht
 • ongeluk
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sage uit 1968
 • Een oudste knecht werd eens voorspeld dat hij een groot ongeluk zou krijgen, maar hij geloofde het niet. De jongste
 • knecht moest op een avond het land in om iets te doen. De oudste knecht besloot hem eens flink te laten schrikken. Hij
 • knecht
 • ongeluk
 • Een oudste knecht werd eens voorspeld dat hij een groot ongeluk zou krijgen, maar hij geloofde het niet. De jongste knecht moest op een avond het land in om iets te doen. De oudste knecht besloot hem…

mop uit 1651
 • knecht
 • ongeluk
 • Een man op een bruiloft werd gevraagd om een gans op te dienen. De gans viel echter van zijn vork. Toen de man hem op wilde rapen, bukte hij en liet een grote scheet. Uit schaamte wilde hij over de…

mop uit 1651
 • Een heer liet sijn knecht twee kostelijcke glasen spoelen. Het eene brack hij, het ander bracht hij binnen. De heer na
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer
 • gekregen!' 'Nou zo, meneer' zegt de knecht en laat het andere glas ook uit zijn handen vallen.
 • knecht
 • ongeluk
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer ontdekt dat hij een van de glazen heeft gebroken vaart hij tegen hem uit: 'Jij…

sage uit 1965
 • et land. Opeens zeg ie: Ik mut noar hoes, de burgemeester hef een ongeluk had. De knecht zeg nog: Maar daarumme hoef je
 • Ja, veurloop; ik heb hier in et darp iene kend die veule dinger aan zag komen. Op een dag werkte ie met zien knecht op
 • Man voorvoelt hij dat de burgemeester een ongeluk heeft gehad. Thuisgekomen hoort hij van zijn vrouw dat de
 • knecht
 • ongeluk
 • Man voorvoelt hij dat de burgemeester een ongeluk heeft gehad. Thuisgekomen hoort hij van zijn vrouw dat de burgemeester zich heeft doodgereden.

mop uit 1974
 • Jongste knecht steelt het gouden been van overleden boer uit doodskist. Op een avond horen de weduwe en het personeel
 • dat de volgende keer zij zal vragen of zij het heeft, en dat ieder dat een volgende keer moet doen. Als de jongste knecht
 • knecht
 • ongeluk
 • Jongste knecht steelt het gouden been van overleden boer uit doodskist. Op een avond horen de weduwe en het personeel op het raam tikken en vragen waar het gouden been is. Dit gebeurt verscheidene…

sprookje uit 1970
 • heur eerste road allain is wel 'n dukoat weerd." Hai raaisde verder en kwam bie 'n kastail, woar hai aan 'n knecht vroug
 • , of hai doar wel sloap'n kon. "'k Zel 't meneer vroag'n," zee knecht, ging hên en kwam weer mit bosschop, dat man maor ien
 • knecht
 • ongeluk
 • Een Fransman, die uit Noord-Duitsland terug naar huis wil, koopt advies van een waarzegster. Ze zegt hem op 3 dingen te letten: 1. dezelfde weg nemen als de heenreis, 2. niet met andermans zaken…

sage uit 1932
 • of, een knecht, die met d'(h)elm op geboo(r)'n was. Op 'n nacht mosse d'r weer uut, en de kleine knecht ('oe offe 't wus
 • , dàt weet ik niet) zeg tèèg'n de groote knecht: "Ik gao met oe mee, ik wil ok is kiek'n." "Now", zeg de groote knecht, "ie
 • brengen. Op een dag gaat een knecht, die met de helm op geboren is, naar een begrafenisstoet kijken. Een jongere knecht wil
 • mee gaan kijken, maar hij wordt gewaarschuwd door de oudere knecht dat hij toch niets zal zien. Als de jongere knecht
 • knecht
 • ongeluk
 • Als een kind met de helm op geboren is, moeten de ouders de helm zo snel mogelijk verbranden. Als ze dat niet doen, wordt het kind ongelukkig. Iemand die zo'n helm in zijn bezit heeft, is daar in de…

mop uit 1554
 • Die .LXXVIII. cluchte. Daer voer een metter karren in 't bosch. Ende die knecht sat op die carre ende die meester op
 • den boom achter dat peert. Die knecht seyde: 'Meester, siet, daer loopt een hase.' Die meester sach hem oock ende sprack
 • Een boer reed met zijn knecht en een paard en wagen het bos in. De knecht zag een haas en waarschuwde zijn baas. Die
 • gaf opdracht rechtsomkeert te maken want een haas die voor je uitloopt zou ongeluk brengen. De volgende dag gingen zij
 • knecht
 • ongeluk
 • Een boer reed met zijn knecht en een paard en wagen het bos in. De knecht zag een haas en waarschuwde zijn baas. Die gaf opdracht rechtsomkeert te maken want een haas die voor je uitloopt zou ongeluk…

sage uit 1963
 • knecht
 • ongeluk
 • In Stolwijk was een boerenmeid die slaapwandelde. In haar slaap ging ze altijd 's ochtends heel vroeg de koeien melken. Om daar te komen moest ze over een plank heen lopen. Op een keer haalde een…

mop uit 1651
 • Een joncker hadt een deel van sijn vrienden op zijn geboortetaert genoot. De knecht, daermede coomende, valt de
 • camerdeur in, over een oragnieschil. De joncker, dit siende, seyde: 'Dat can ick oock wel, des heb ick geen knecht daertoe van
 • Een jonker nodigt zijn vrienden uit voor zijn verjaardag, maar de knecht laat de taart vallen. De jonker zegt dat hij
 • daar geen knecht voor nodig heeft, dat kan hij zelf ook wel. De knecht antwoordt dat hij dat ook wel gelooft, nu hij heeft
 • knecht
 • ongeluk
 • Een jonker nodigt zijn vrienden uit voor zijn verjaardag, maar de knecht laat de taart vallen. De jonker zegt dat hij daar geen knecht voor nodig heeft, dat kan hij zelf ook wel. De knecht antwoordt…

sprookje uit 1180
 • beklaagden nu hun lot, maar het was te laat. Zij die eerst vrij waren, zijn nu voor altijd knecht en lijfeigene van de ooievaar.
 • knecht
 • ongeluk
 • Reinaert vertelt een fabel over kikkers die wilden dat er iemand over ze zou heersen. Want geen maatschappij kan zonder gezag, vonden zij. God willigde hun wens in en stelde een ooievaar aan als…

sprookje uit 1479
 • beklaagden nu hun lot, maar het was te laat. Zij die eerst vrij waren, zijn nu voor altijd knecht en lijfeigene van de ooievaar.
 • knecht
 • ongeluk
 • Reinaert vertelt een fabel over kikkers die wilden dat er iemand over ze zou heersen. Want geen maatschappij kan zonder gezag, vonden zij. God willigde hun wens in en stelde een ooievaar aan als…

mop uit 1301
 • dlant 125 Ende hing sijn nette inder zonnen. Doe quam daer gheronnen Een knecht met eere mande Die svischers wijf daer
 • binnen desen jare Gheuischet en hadde, op ene zake Dat ic bat ware te gemake. 135 Die knecht sprac: wat es v, here? Jc ben
 • knecht
 • ongeluk
 • Een visser is gelukkig getrouwd met een vrouw. Deze vrouw doet alsof zij onverschillig is voor seks. Zij zegt dat zij alleen van hem houdt omdat hij zo goed voor haar zorgt. Haar echtgenoot gelooft…

sprookje uit 1201
 • knecht
 • ongeluk
 • Kikkers klagen omdat ze geen heer hebben. Ze krijgen een meester, maar dit is een slang, die streng over ze heerst en ze opeet. Dan pas beseffen de kikkers dat ze het nog niet zo slecht hadden.
01frogs.jpg
02log.jpg
03Jupiter.jpg
04KingStork.jpg
05Jupiter.jpg
Esopet pudenfabel 2b.jpg