Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • knecht
 • oud
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sage uit 1966
 • knecht
 • oud
 • Twee mannen proberen een wagen met graan in beweging te krijgen, maar de wagen is te zwaar. Uiteraard krijgt Sterke Hearke de wagen moeiteloos van zijn plaats.

mop uit 1966
 • Er was eens een heer, die mot kreeg met zijn knecht. De heer gaf de knecht te kennen dat hij kon vertrekken en dat hij
 • , maar het was nou eenmaal zo besloten. De knecht vertrok en kocht een paard, een wagen en een hoop modder. Hij laadde de
 • knecht
 • oud
 • Er was eens een heer, die mot kreeg met zijn knecht. De heer gaf de knecht te kennen dat hij kon vertrekken en dat hij het niet in zijn hoofd moest halen ooit nog een stap op zijn grondgebied te…

sage uit 1966
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had
 • knecht
 • oud
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had gegraven. Sindsdien ging het hek om het boerenbedrijf nooit meer dicht, hoeveel…

sage uit 1967
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet
 • opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer vertelde dat hij niet een spook, maar de
 • knecht
 • oud
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer…

mop uit 1659
 • [p. 202] Van een Ioncker die sijn Knecht om Dia Satiria sondt. Een oudt Edelman een jonge Vrouwe getrouwt hebbende, hem
 • Van een Ioncker die sijn Knecht om Dia Satiria sondt.
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht
 • nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt met Dia Prunum terug en dat is een
 • knecht
 • oud
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt…

sage uit 1970
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door
 • . Omdat de oudste knecht erg achteruit gaat, biedt de jongste knecht aan eens voor in de bedstee te gaan liggen. Het witte
 • knecht
 • oud
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

mop uit 1970
 • De jongste boerenknecht pocht nergens bang voor te zijn. De oudste boerenknecht besluit de jongste knecht eens flink de
 • stuipen op het lijf te jagen en gaat met een koeienhuid om zich heen op een plank over het water zitten. Als de jongste knecht
 • knecht
 • oud
 • De jongste boerenknecht pocht nergens bang voor te zijn. De oudste boerenknecht besluit de jongste knecht eens flink de stuipen op het lijf te jagen en gaat met een koeienhuid om zich heen op een…

sage uit 1968
 • Een man bezoekt met zijn twee broers een oud echtpaar waar hij vroeger als knecht gediend heeft. De drie broers brengen
 • knecht
 • oud
 • Een man bezoekt met zijn twee broers een oud echtpaar waar hij vroeger als knecht gediend heeft. De drie broers brengen het oude stel vervolgens om het leven. De bloedvlekken die bij de moord ontstaan…

mop uit 1978
 • zitten. Als de jongste knecht te paard over de plank gaat, schopt hij het 'spook' van de plank omdat het hem de doorgang
 • knecht
 • oud
 • De jongste boerenknecht pocht nergens bang voor te zijn. De oudste boerenknecht denkt dat zijn maat uit zijn nek kletst en besluit hem eens flink de stuipen op het lijf te jagen. De oudste…

mop uit 1554
 • moeder ende oock haer te gaste ende hadde een goede maeltijt bereyt. Ende hi hadde eenen knecht, met dien overquam hi dat hi
 • tien oft twintich voerder in syn, maer si en waren syn niet. Als si uut den kelder gingen, seide die knecht: 'Hi heeft in
 • Een oude man wil indruk maken op een jong meisje. Als zij bij hem op bezoek komt, vraagt hij zijn knecht om steeds maar
 • onder de indruk. Dan begint de man te hoesten, en de knecht zegt dan, dat hij dat veel vaker doet. Daar verpest hij het mee
 • knecht
 • oud
 • Een oude man wil indruk maken op een jong meisje. Als zij bij hem op bezoek komt, vraagt hij zijn knecht om steeds maar te zeggen dat hij meer heeft wanneer hij zijn spullen aan het meisje laat zien.…

mop uit 1973
 • Een oude boer heeft een jonge vrouw. Ze heeft niet veel aan haar man, maar kan het goed vinden met de knecht. De boer
 • en de knecht zijn op het land, als de knecht zegt dat het paard weg is. Hij heeft het paard verstopt en stuurt de boer
 • knecht
 • oud
 • Een oude boer heeft een jonge vrouw. Ze heeft niet veel aan haar man, maar kan het goed vinden met de knecht. De boer en de knecht zijn op het land, als de knecht zegt dat het paard weg is. Hij heeft…

sage uit 1892
 • zeggen: 'Ik ben al zoo oud, dat er twee molenstanders op denzelfden stam gegroeid zijn, maar nog nooit in mijn leven heb ik
 • den knecht dezer boerderij, die toevallig laat huiswaarts keerde. Een der dwergen riep hem toe: 'Zeg, als ge thuis komt
 • knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat Kyrië dood is, hoort men een kabouterstem
 • knecht
 • oud
 • Kabouters halen graan van zolders, eten van brij voor vee, waarop een boer de brij met oude leren lappen mengt. Als de knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat…

sprookje uit 1896
 • , huurde een knecht voor zich alleen en leefde zeer rijk. Maar dit had nog maar weinige weken geduurd, toen bezat hij reeds
 • geen rooden duit meer. De knecht, geen sober leven gewoon, had nu 't plezier er af en liep weg. De waard, altijd zeer
 • knecht
 • oud
 • Een oude soldaat ontmoet een vrouwtje bij een rots. Als hij in de rots afdaalt en haar de tondeldoos met vuurslag geeft die hij onder het hoofd van een ijzeren man zal vinden, mag hij zo veel goud…

sage uit 1903
 • - oud en grijs - bedelen. "Zoo," zei de boer: "jong soldaat, oud bedelaar: zoo'n vent moet ik net hebben. Jij moet weten dat
 • , maar tegen de knecht zeidie: "Wil je me helpen? Dan krijg je ook je portie." Ze gonge na de hooiberg, maar er was niet te
 • Informant uit Uitdam (90 jaar oud)
 • ketel met goudgeld uit, begraven die weer en vertrekken. De bedelaar graaft met hulp van een knecht de ketel op. De volgende
 • knecht
 • oud
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

legende uit 1933
 • knecht
 • oud
 • In het drijfzand werd een houten Maria beeld gevonden. Dit beeld werd aan een eik vastgemaakt en kon daar niet vandaan worden gehaald. Bij de eik werd een kapel gebouwd waarin het beeld werd…

mop uit 1651
 • Mijnheer Jacob van den Burch, een out en stram knecht sijnde, kreech 's daegs voor St. Nicolaesavont besoeck van een
 • Mijnheer Jacob van den Burg, een oud en stram knecht, kreeg de dag voor Sinterklaasavond bezoek van een jonge vrouw
 • , die zei dat ze morgenavond haar schoen zou komen brengen. De knecht zei dat ze beter haar kous kon brengen. De vrouw
 • knecht
 • oud
 • Mijnheer Jacob van den Burg, een oud en stram knecht, kreeg de dag voor Sinterklaasavond bezoek van een jonge vrouw, die zei dat ze morgenavond haar schoen zou komen brengen. De knecht zei dat ze…

sage uit 2008
 • verwachtte was dat het een heel oud verhaal was. Maar uiteindelijk bleek dat dus ja, niet terug te trekken te zijn van uuh voor
 • dacht ik van dat die heel oud was in Utrecht maar die is uit de jaren zestig, vorige eeuw, dus dat is gewoon ja, dat is
 • knecht
 • oud
 • De as van de basilisk zou in de muur van de Dom in Utrecht gemetseld zijn.

sage uit 1881
 • opzette; nu konden ze niet gaar worden, en toen de knecht haar weg wilde jagen, had hij met eigen oogen gezien, dat ze als
 • Aardappels opgezet als een oude vrouw aanbelt, worden niet gaar. Een knecht die haar wil wegjagen ziet hoe ze als kat
 • knecht
 • oud
 • Aardappels opgezet als een oude vrouw aanbelt, worden niet gaar. Een knecht die haar wil wegjagen ziet hoe ze als kat boven op de klok springt.

sage uit 1963
 • die had een knecht, die kon goed dorse. Dat is heel lang geleje. Maar die boer die moest d'r een knecht bij hure en dus
 • naar Utrecht toe. "Denk er om, dat jie een goeie knecht meebrengt, hoor, een die net zo goed ken dorse as ik", riep die
 • Een boer heeft een knecht, maar hij huurt nog een knecht in. De knechten zijn op zolder en gooien de dorsvlegels naar
 • beneden. Maar terwijl ze allebei op zolder zijn, beginnen de dorsvlegels uit zichzelf te dorsen. De oude knecht denkt dat de
 • knecht
 • oud
 • Een boer heeft een knecht, maar hij huurt nog een knecht in. De knechten zijn op zolder en gooien de dorsvlegels naar beneden. Maar terwijl ze allebei op zolder zijn, beginnen de dorsvlegels uit…