Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • knecht
 • overspel
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1966
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • de hooitijd als ze na het middageten weer naar het land zullen gaan, zegt de knecht: 'Vandaag is het mooi weer, vandaag
 • knecht
 • overspel
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

sprookje uit 1804
 • scherpregter en dat is hier de mode dat al die overspel met een andere man doet dat dan die man terstont dood gehouwen moet worden
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze
 • krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt deze en pakt vlees waar het bloed nog
 • knecht
 • overspel
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • knecht, die van z'n eigen nog al nieuwsgierig was wou weten, wat dat licht beduidde. Hij bemerkte eene opening, waardoor hij
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • knecht
 • overspel
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1968
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun
 • knecht
 • overspel
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als…

mop uit 1968
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • was, ging de knecht naar de boerin en zei dat hij die dag boer was. Hij spijkerde de kist dicht waarin hij haar minnaar
 • knecht
 • overspel
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

sage uit 1951
 • Een knecht neemt een andere huishoudster en trouwt met haar. De eerste huishoudster laat een roddel in de omgeving
 • verspreiden, als zou de vrouw overspel plegen. Deze vrouw gaat bij de smid, die ook een duivelbanner is, om raad. Hij laat haar de
 • knecht
 • overspel
 • Een knecht neemt een andere huishoudster en trouwt met haar. De eerste huishoudster laat een roddel in de omgeving verspreiden, als zou de vrouw overspel plegen. Deze vrouw gaat bij de smid, die ook…

mop uit 1554
 • seer tegen den knecht, dat hi so sconen man was, ende seyde veel goets van hem. Het geviel den knecht seer wel ende reedt
 • overspel heb bevonden. Ende hebbe hem dat hooft afghehouwen ende laet dat altijt ter tafelen draghen, dat mijn huysvrou
 • dat het hoofd op de schaal van een man was met wie zijn vrouw overspel had gepleegd. De ridder had die man zelf onthoofd
 • . De jongelingen waren zijn neven, die vermoord waren door vrienden van de onthoofde man. Om zijn vrouw aan haar overspel
 • knecht
 • overspel
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder nodigde de koopman uit in zijn hof. Bij de maaltijd bracht men in een hoofd van…

sage uit 2008
 • kunnen zeggen eh... die vrouw die pleegde overspel. Daar werden diverse verhalen over verteld en eh... uiteindelijk eh
 • ... besluit de schipper om zijn knecht, want hij werkte, hij eh... was eh... knecht op een bottertje, de hoofdfiguur. Eh... z'n
 • Een jonge visserman komt erachter dat zijn vrouw, telkens wanneer hij op zee is, overspel pleegt. Op een avond pleegt
 • , zijn knecht zitten. Het blijkt dat de visserman toch geen zelfmoord heeft gepleegd, maar dat hij door een ander schip is
 • knecht
 • overspel
 • Een jonge visserman komt erachter dat zijn vrouw, telkens wanneer hij op zee is, overspel pleegt. Op een avond pleegt de man zelfmoord door overboord te stappen. Wanneer de schipper aan land een kroeg…

mop uit 1651
 • vrouwtje wat caresseert, terwijl onse professor in de logica sat en sufde. De knecht quam eyndelijck weerom nadat se hem tot de
 • Een pedante boekengeleerde draagt zijn knecht op om de slager Teunis op te halen. Wat hij niet weet, is dat de slager
 • al een uurtje bij zijn vrouw is geweest voor liefkozerij terwijl de professor zat te suffen. De knecht komt zonder de
 • knecht
 • overspel
 • Een pedante boekengeleerde draagt zijn knecht op om de slager Teunis op te halen. Wat hij niet weet, is dat de slager al een uurtje bij zijn vrouw is geweest voor liefkozerij terwijl de professor zat…

sprookje uit 1800
 • . Daar liepen ze heen; en toen ze er bij kwamen, zagen ze dat het een kasteel was. Ze schelden aan en de knecht kwam voor
 • . Toen vroegen ze of ze hem daar ook herberg krijgen konden. "Ik zal het aan mijn heer vragen," zei deze. De knecht liep heen
 • vrouw mensenvlees moet eten van de man, met wie ze overspel heeft gepleegd.
 • knecht
 • overspel
 • Drie gestrande matrozen zien een licht en komen bij een kasteel, waar aan tafel bij de heer, een scherprechter, een vrouw mensenvlees moet eten van de man, met wie ze overspel heeft gepleegd.

mop uit 1896
 • Een dag baas. Zekere boer had een knecht, die reeds eenige jaren bij hem had gewoond en hem zeer trouw diende. De
 • knecht hield veel van den boer en de boer had met den knecht op; zij waren vrienden. Eens zeî de boer tot den knecht: «De
 • blijkt dat de landheer in de kast zat: hij pleegt overspel met de boerin en had zich in de kast verstopt. De knecht wist dit
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil
 • knecht
 • overspel
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil dat, op voorwaarde dat hij een dag in het jaar baas mag zijn. Op een dag zegt hij…

mop uit 1301
 • dlant 125 Ende hing sijn nette inder zonnen. Doe quam daer gheronnen Een knecht met eere mande Die svischers wijf daer
 • binnen desen jare Gheuischet en hadde, op ene zake Dat ic bat ware te gemake. 135 Die knecht sprac: wat es v, here? Jc ben
 • knecht
 • overspel
 • Een visser is gelukkig getrouwd met een vrouw. Deze vrouw doet alsof zij onverschillig is voor seks. Zij zegt dat zij alleen van hem houdt omdat hij zo goed voor haar zorgt. Haar echtgenoot gelooft…