Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • dat hjir eigentlik om en ta?' 'Wel', sei de bear, 'ik siet hjir ûnder yn 'e put. Dêr ha 'k wol trije dagen sitten. Doe ha
 • 'k de boer frege, oft er my der út helje woe en dy hat my der út helle'. 'Mar hoe kamen jo yn dy put?' woe de foks witte
 • openlaten als hij hem nu helpt. De vos gaat akkoord en krijgt door zijn listigheid de beer zover dat hij weer in de put gaat
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • knecht
 • put
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sprookje uit 1970
 • uit de wolken neer op de grond. En het toeval wou dat ze in een put gevallen was, waar de eendeveren in uitgeschud werden
 • lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht in een put van een kasteel waarin een
 • knecht
 • put
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • hem in dienst besteden.» - Hij ging heen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde voorwaarden. Hij hield het wel
 • voeren: de put dempt hij met gereedschap en koeien, de weg wit hij met witte boerderijdieren en hij maakt licht door de
 • knecht
 • put
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sage uit 1962
 • knecht
 • put
 • Als 's avonds de paarden naar de wei gebracht werden zagen de knechten altijd een wit beest om de drinkput scharrelen. Zodra de paarden kwamen was het verdwenen. Het leek wel of het beest nog banger…

sage uit 1976
 • Toen m’n vader nog jonk was, diende hij bij boer De Gein op de Grau, hij was d’r eerste knecht, en as hj ’s
 • morgensvroeg na het land ree, was de tweede knecht geregeld bij hem. Ze moesten dan langs een grote waterput op de wei en d’r
 • Ondanks waarschuwingen vangen twee knechten vis uit een put in de wei. Als ze naar huis gaan, worden ze bespringen door
 • knecht
 • put
 • Ondanks waarschuwingen vangen twee knechten vis uit een put in de wei. Als ze naar huis gaan, worden ze bespringen door de Ossaert. Een van hen werd ziek.
VODA_012_04.mp3