Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

9 resultaten voor ""

sprookje uit 2007
 • Fulco de Minstreel Fulco leefde rond de 13e eeuw, hij was knecht van de heer Gijsbrecht van Amstel en zijn vrouw
 • bewaakt werd en niets anders kreeg dan water en brood. Knecht Fulco besloot al het mogelijke te doen om zijn heer te bevrijden
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd
 • knecht
 • ridder
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

mop uit 1554
 • seer tegen den knecht, dat hi so sconen man was, ende seyde veel goets van hem. Het geviel den knecht seer wel ende reedt
 • tot sinen heere, die een ridder was, ende seyde tot hem: 'Heer, daer rijt een coopman uut vreemde landen achter die veel
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder
 • kleed. De man sliep erg slecht en was bang dat hem iets zou overkomen. De volgende dag sprak hij de ridder. Die legde uit
 • knecht
 • ridder
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder nodigde de koopman uit in zijn hof. Bij de maaltijd bracht men in een hoofd van…

sage uit 1923
 • ! Godeslas riep om den knecht. Deze kwam en kreeg bevel eens te gaan kijken, wat er aan de hand was. De knecht, hoewel verstoord
 • zijn heele lichaam. “Wat is er voor gemorrel in de keet?” vroeg Godeslas met een drift bulderende stem. De knecht stamelde
 • knecht
 • ridder
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sprookje uit 1893
 • ridder mee z'n wijf. Nie heel wijd doar van doan stond 'n klein mooi huiske en doarin woonde 'ne smid mee 'n blikslagers knap
 • zijn geweest, es 't wijfke nie meer trek kreeg in d'n knappen ridder, es in z'nen zwarte smid. Dèt de smid d'n heer in de
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal
 • houvast zeggen, dan zit alles vast aan elkaar. Hij ziet zijn vrouw en de ridder half ontkleed, op het moment dat beiden de pot
 • knecht
 • ridder
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 1919
 • , dat is mij alles waard Zadel maar ras mijn bruine paard". De knecht, hij nam de leer op den schouder en de ridder zat op
 • gesproken", zeide de ridder wel voldaan. Doch de knecht zweeg, en hij zette geruischloos de ladder tegen den muur. Hij besteeg
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen
 • te verleiden, maar alle pogingen mislukken. Dan wordt hij op een dag door zijn knecht erop attent gemaakt dat het meisje
 • knecht
 • ridder
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen interesse in de jonker, aangezien deze bekend staat als een verleider. De jonker waagt…

sage uit 1966
 • zwere. Z'n vader had veel geld verdiend; 't goud stond met tonne in de kelder. Toen de jonge op de poort klopte en de knecht
 • knecht
 • ridder
 • In de Buundert stond vroeger een kasteel, maar vandaag de dag is het een diep gat de Buunder genaamd. De oorsprong van de Buunder ligt in het verre verleden. De zoon van de slotheer wilde toen naar de…

exempel uit 1479
 • wouden v weddinghen gheuen die goet ende groot souden sijn Die ridder die antwoerde: O heer coninc siet ic ben uwen knecht
 • vrouwe was daer seer droeuich om Het gheschiede in varden landen van daen. datter was een edel vroem ridder die in eenre
 • alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de opgesloten koningin en zij droomt die nacht
 • over hem. De ridder zoekt haar op en wordt een dienaar van de koning. Hij bouwt een huis vlak bij het kasteel en laat door
 • knecht
 • ridder
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…

mop uit 1301
 • Venus oec ghewont 65 Metten strale van hare minne Den ridder in sinen harte binnen, Daer ic hier te voren of seyde, Die
 • weder daer ict liet. Den ridder die den penninc niet En hadde te helpen, was spreken comen 90 Ter vrouwen ende begonste
 • Twee ridders zijn verliefd op dezelfde vrouw, een rijke weduwe. De ene ridder heeft al zijn geld aan toernooien en
 • vrekkige ridder. De arme ridder lukt het echter door een list en het verwisselen van bedden, de liefde te bedrijven met de
 • knecht
 • ridder
 • Twee ridders zijn verliefd op dezelfde vrouw, een rijke weduwe. De ene ridder heeft al zijn geld aan toernooien en feesten uitgegeven, de andere is een gierigaard, die elke penning spaart. De weduwe…

mop uit 1301
 • dlant 125 Ende hing sijn nette inder zonnen. Doe quam daer gheronnen Een knecht met eere mande Die svischers wijf daer
 • binnen desen jare Gheuischet en hadde, op ene zake Dat ic bat ware te gemake. 135 Die knecht sprac: wat es v, here? Jc ben
 • vrouw van een ridder en vervolgens in de rivier is gesprongen. De visser laat thuisgekomen het geslachtsdeel aan zijn vrouw
 • knecht
 • ridder
 • Een visser is gelukkig getrouwd met een vrouw. Deze vrouw doet alsof zij onverschillig is voor seks. Zij zegt dat zij alleen van hem houdt omdat hij zo goed voor haar zorgt. Haar echtgenoot gelooft…