Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sage uit 2007
 • Waarom men IJsselsteiners ook wel Apenluiders noemt Rond 1300 leefde knecht Kees aan het hof van de heer van 't Slot
 • hof, wat meester Kees zeer geliefd maakte. Op een ongelukkige dag wordt het aapje ziek en sterft het. Terwijl knecht Kees
 • knecht
 • schelden
 • Over hoe de IJsselsteiners aan hun bijnaam Apenluiders komen.

mop uit 1659
 • Haastighe verhandelingh. Een Meester, die self te met eens bestoven was, scholdt, op een tijt, syn knecht voor een
 • Dronckaert uyt. De knecht sey hier op: Meester, ick ben so een dronckaart oock niet als ghy (en merckende, dat hy hem geraeckt
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u
 • knecht
 • schelden
 • Een meester scheldt zijn knecht uit voor dronkelap. De knecht zegt: "Ik ben niet zo'n dronkelap als u ...................... denkt dat ik ben."

mop uit 1651
 • Als Hendrick Bruno tot de commys Jan Spronssen quam, commandeerde hij een slordigen en botten vlegel van een knecht een
 • Een heer berispte een slordige, botte knecht en noemde hem een varken van een jongen. Een ander zei toen: "Nee, het is
 • knecht
 • schelden
 • Een heer berispte een slordige, botte knecht en noemde hem een varken van een jongen. Een ander zei toen: "Nee, het is een jongen van een varken."

mop uit 1651
 • Seecker edelman in de venster leggende bekeef sijn knecht dapper en seyde op 't lest: 'Jou rekel, kom hier ick sal u
 • een voet onder u gat geven!' 'Al wildet gij mij er twee geven', seyde de knecht, 'soo soude ick evenwel niet willen komen.'
 • Een edelman is aan het schelden op zijn knecht en zegt tegen hem: 'Kom hier, schurk, dan geef ik je een schop onder je
 • kont.' Daarop antwoordt de knecht dat zelfs als hij er twee zou krijgen hij nog niet zou komen.
 • knecht
 • schelden
 • Een edelman is aan het schelden op zijn knecht en zegt tegen hem: 'Kom hier, schurk, dan geef ik je een schop onder je kont.' Daarop antwoordt de knecht dat zelfs als hij er twee zou krijgen hij nog…

mop uit 1651
 • Jurriaen en zijn knecht Claes waren bezig een os te kopen. Claes moest het beest ook voelen van Jurriaen en hij begon
 • het beest aan de knieen en dijbenen te voelen. Waarom voel je de os aan die delen, vraagt Jurriaen. De knecht antwoordt
 • knecht
 • schelden
 • Jurriaen en zijn knecht Claes waren bezig een os te kopen. Claes moest het beest ook voelen van Jurriaen en hij begon het beest aan de knieen en dijbenen te voelen. Waarom voel je de os aan die delen,…

mop uit 1651
 • Een heer liet sijn knecht twee kostelijcke glasen spoelen. Het eene brack hij, het ander bracht hij binnen. De heer na
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer
 • gekregen!' 'Nou zo, meneer' zegt de knecht en laat het andere glas ook uit zijn handen vallen.
 • knecht
 • schelden
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer ontdekt dat hij een van de glazen heeft gebroken vaart hij tegen hem uit: 'Jij…

mop uit 1651
 • en brand. Zijn knecht komt hem te hulp, maar die vindt geen vleermuis. Ontstemd vraagt deze zich af waarom zijn meester
 • zo'n leven maakt. Hij zou met zijn geschreeuw de knecht een beroerte van schrik bezorgen en er is niets aan de hand. Marcus
 • knecht
 • schelden
 • Marcus meent dat er een vleermuis door zijn kamer vliegt. Omdat hij doodsbang voor vleermuizen is, schreeuwt hij moord en brand. Zijn knecht komt hem te hulp, maar die vindt geen vleermuis. Ontstemd…

mop uit 1651
 • heftig te foeteren tegen en te schelden op Boudewijn omdat hij door is gevaren. Boudewijn vraagt hem of hij dat niet had
 • knecht
 • schelden
 • De schipper van de schuit waar Boudewijn op dient, valt in het water. Boudwijn vaart verder en roept tot de boot uit Delft achter hem dat zijn meester in het water ligt. De Delftenaren helpen de…

sprookje uit 1647
 • Koning, tot zijn leedwezen, in bewilligen moest. Artus met een paert en een knecht op reys trekkende quam ook te Kalis, daer
 • docht die te vinden; alzo 'er zo menig vergeefs na gezocht had. Artus voer op nieu, met hen te schelden, uyt; maer won niet
 • knecht
 • schelden
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…