Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die
 • knecht
 • schip
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.

sprookje uit 1966
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor
 • knecht
 • schip
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder…

sprookje uit 1888
 • kantelt onverwachts om, en onze knecht bevindt zich in eenen diepen onderaardschen kelder, waar hem, uit eenen smallen
 • knecht, die niet dom was, vroeg met stoute stem, om den kapitein te spreken, er bij voegende, dat hij niets vuriger wenschte
 • dank schenkt de prinses de jongen haar ring. Ze vluchten op een schip. De kapitein wordt verliefd op de koningsdochter. Hij
 • knecht
 • schip
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil…

sprookje uit 1804
 • Zevende vertelling Daar waren eenmaal drie matrozen die waren verongelukt met het schip en die liepen en die liepen al
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze
 • krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt deze en pakt vlees waar het bloed nog
 • knecht
 • schip
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt…

sage uit 1967
 • Een knecht waarschuwt zijn makkers op het land snel voort te maken, omdat er een schip aan komt zeilen. Zijn makkers
 • verklaren hem voor gek, omdat er nergens water te zien is. Een jaar later komt het zeewater zo hoog, dat het schip daadwerkelijk
 • knecht
 • schip
 • Een knecht waarschuwt zijn makkers op het land snel voort te maken, omdat er een schip aan komt zeilen. Zijn makkers verklaren hem voor gek, omdat er nergens water te zien is. Een jaar later komt het…

sage uit 1967
 • daar het water in zou rijden. Later krijgt de boer een knecht, die hij in een schip langs het water moet huisvesten. Er
 • overlijdt een kind van de knecht, en de lijkstoet komt toch langs zoals de oude vrouw het gezien had.
 • knecht
 • schip
 • Een oude vrouw vertelt een boer dat ze ergens een lijkstoet gezien heeft. De boer zegt dat dat niet kan, omdat de stoet daar het water in zou rijden. Later krijgt de boer een knecht, die hij in een…

sage uit 1968
 • Een knecht op een schip wordt 's nachts bij lichtmaan plotseling opgeschrikt door een plaagbeest lijkend op een grote
 • knecht
 • schip
 • Een knecht op een schip wordt 's nachts bij lichtmaan plotseling opgeschrikt door een plaagbeest lijkend op een grote hond. Het dier is moeilijk te verjagen, maar gaat dan plotseling uit zichzelf…

sage uit 2008
 • eigenlijk een beetje, want eh... wat eh... wat nemen we aan, dat de schip... dat de knecht overboord gestapt heeft en een eind
 • ... besluit de schipper om zijn knecht, want hij werkte, hij eh... was eh... knecht op een bottertje, de hoofdfiguur. Eh... z'n
 • , zijn knecht zitten. Het blijkt dat de visserman toch geen zelfmoord heeft gepleegd, maar dat hij door een ander schip is
 • knecht
 • schip
 • Een jonge visserman komt erachter dat zijn vrouw, telkens wanneer hij op zee is, overspel pleegt. Op een avond pleegt de man zelfmoord door overboord te stappen. Wanneer de schipper aan land een kroeg…

sage uit 1962
 • bleef slapen. Op een zondagavond bracht de knecht zijn meisje, na een avondwandeling, terug naar de boerderij. Toen ze de
 • Ossaert" op haar schouders moeten meedragen. Ge moogt vast geloven, meneer dat de deugniet van een knecht daar voor "Ossaert
 • knecht
 • schip
 • Aantal verhalen over onverklaarbare gebeurtenissen die in Ossenisse verteld worden.

sage uit 1962
 • knecht
 • schip
 • De Fransen probeerden smokkel tegen te gaan door soldaten op schepen mee te laten varen. Een schipper laat hen jenever drinken, de soldaten raken dronken en letten niet meer op. De man kan zijn pijp…

sage uit 1962
 • knecht
 • schip
 • Bij een brand die uit wraak is aangestoken brandt de helft van de stad af. De dader vlucht, maar wordt herkend, teruggebracht en opgehangen.

mop uit 1919
 • , de golven mede¬sleepend, die zich laag bukten, om te hooger op te slaan. De storm rolde voort tot aan, voorbij bet schip
 • kropen angstig saam. Als fel gedreven hameren, geleid door smids armen, sloegen de golven tegen 't schip. Ze beukten zonder
 • . Een knecht probeert hans ook mee te laten helpen, maar Hans weigert. Uiteindelijk komt het schip veilig aan in Amsterdam
 • . Het schip dreigt vervolgens te zinken, iedereen helpt met het wegpompen van het water om het schip drijvende te houden
 • knecht
 • schip
 • Hans Hannekemaaier vaart met een boot naar Amsterdam. Onderweg breekt er een storm uit. Hans besluit te gaan slapen. Het schip dreigt vervolgens te zinken, iedereen helpt met het wegpompen van het…

sage uit 1899
 • geschiedenis: In Nederland woonde vroeger een rijk heer die er een jachtje op nahield. Gedurende eenigen tijd werden van dit schip
 • vervangen, doch zonder resultaat. De knecht besloot in het jacht te waken en verborg zich te dien einde er 's avonds in. 's
 • Van een schip worden 's nachts de touwen losgemaakt en doet iemand zijn behoefte in het ruim. De knecht die gaat waken
 • sinaasappels voordat het schip terug vaart. Als het schip weer stilligt doet iemand zijn behoefte in het ruim. De knecht snijdt de
 • knecht
 • schip
 • Van een schip worden 's nachts de touwen losgemaakt en doet iemand zijn behoefte in het ruim. De knecht die gaat waken merkt dat om middernacht het schip gaat bewegen en na een tijdje weer stilligt.…

sprookje uit 1903
 • Zoo vertelde heer Schuurman ook van een kapitein Van Arkel, aldus genaamd naar zijn schip dat Arkel heette. Die was op
 • ebrocht, waarop stond heurlui schip en der onder De kapitein van Arkel. "Deer moet ik meer van weten," zei de kapitein, dat
 • Kapitein koopt de hele handel op van een jonge joodse venter. Jaren later strandt zijn schip bij een vreemd land, waar
 • ze aan land gaan. In de stad ontdekt hij op een voornaam huis een gevelsteen met een schip en een opschrift dat naar hem
 • knecht
 • schip
 • Kapitein koopt de hele handel op van een jonge joodse venter. Jaren later strandt zijn schip bij een vreemd land, waar ze aan land gaan. In de stad ontdekt hij op een voornaam huis een gevelsteen met…

sage uit 1980
 • halen, liet een visser zijn dochter alleen achter aan boord van zijn schip dat in de Langesloot lag gemeerd. Hij wilde de
 • de Langesloot om daar te overnachten. Zijn knecht raadde het hem af, maar ze hadden een zware dag achter de rug en de
 • schip naar de andere kant waardoor de schipper die 's morgens op de wal wil springen in het water terecht komt en verdrinkt
 • knecht
 • schip
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

sage uit 1903
 • nam om de schuit vast te leggen het baatte hem niet. Hij beval zijn knecht daarom 's nachts in het schip te waken. Precies
 • oogenblikken later lag het schip stil en hield het leven op. De knecht waagde het toen te gaan kijken en zag dat hij in een ander
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net
 • knecht, hij verdrinkt later.
 • knecht
 • schip
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net zo snel weer terug is. Hij neemt als bewijs sinaasappelen mee en kan nog net een…

sage uit 1911
 • nieuwen knecht en toen die 's morgens opstond, zag hij dat het schip andersom lag, dan hij het 's avonds gelegd had. Hij
 • Er was er's een schipper, die een schuit had, maar er nooit zelf in sliep; hij noch zijn knecht. Eens kreeg hij een
 • Schipper en knecht durven niet op het schip te slapen, want het ligt de volgende morgen andersom. Een nieuwe knecht
 • sinaasappelboom over het schip hangen, breekt die af en neemt de tak mee naar beneden. Het schip vertrekt weer en als de knecht gaat
 • knecht
 • schip
 • Schipper en knecht durven niet op het schip te slapen, want het ligt de volgende morgen andersom. Een nieuwe knecht durft wel en merkt dat het schip 's uitvaart en na een poos stilligt. Hij gaat naar…

sage uit 1970
 • DE SPOOKHAVEN De boeier van De Lange had een vaste ligplaats in de Zaandammer houthaven. Op zekere morgen lag het schip
 • met de steven naar de verkeerde kant, wat bijzonder vreemd was, omdat men het schip de vorige avond op de gewone wijze had
 • vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in het schip zitten, horen ze boven hun hoofd lopen
 • Een boeier ligt tweemaal met de steven naar de verkeerde kant, terwijl het schip de vorige avond op de gewone manier is
 • knecht
 • schip
 • Een boeier ligt tweemaal met de steven naar de verkeerde kant, terwijl het schip de vorige avond op de gewone manier is vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in…

sage uit 1970
 • SCHIP STUIT Op Marken lag een botter aan de wal en in die vissersschuit lag de knecht in de kooi. Om middernacht kwamen
 • , die in de kooi lag, dat ze tegen elkaar zeiden: Schip stuit! Spanje: aan de wal d'r uit! Toen dacht die knecht: "Nou
 • Schip stuit
 • In een botter aan de wal ligt de knecht in zijn kooi te slapen. Om middernacht komen twee vrouwen aan boord die de
 • geven weer naar huis te varen. Als dank aan de schipper poepen ze op de plecht. De knecht heeft alles gezien en springt uit
 • knecht
 • schip
 • In een botter aan de wal ligt de knecht in zijn kooi te slapen. Om middernacht komen twee vrouwen aan boord die de opdracht geven naar het buitenland te varen. De vrouwen gaan daar aan wal en komen…

sage uit 1966
 • De grootvader van de verteller is knecht op een schip geweest. Op een dag wordt een kind betoverd. Grootvader moet naar
 • gedurende die avond het schip verlaten. Al deze handelingen worden uitgevoerd. 's Avonds horen de schipperslui heel veel lawaai
 • knecht
 • schip
 • De grootvader van de verteller is knecht op een schip geweest. Op een dag wordt een kind betoverd. Grootvader moet naar de duivelbanner die aan hem een flesje meegeeft. Dit flesje moet een nacht in…

sage uit 1966
 • knecht
 • schip
 • Om de kwade maandagen te vermijden maait men al op de zaterdag voor de maandag een klein stukje. Schippersknechten worden nooit op maandag ingehuiurd, maar op dinsdag.

mop uit 1651
 • Een knecht bracht de prins van Oranje een mooi kledingstuk, dat hij tijdens de strijd uitgetrokken had bij een
 • Spanjaard. De knecht had de Spanjaard zelf maar overboord gegooid, zodat er geen kwade blikken zouden komen.
 • knecht
 • schip
 • Een knecht bracht de prins van Oranje een mooi kledingstuk, dat hij tijdens de strijd uitgetrokken had bij een Spanjaard. De knecht had de Spanjaard zelf maar overboord gegooid, zodat er geen kwade…

exempel uit 1479
 • wouden v weddinghen gheuen die goet ende groot souden sijn Die ridder die antwoerde: O heer coninc siet ic ben uwen knecht
 • knecht
 • schip
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…

sage uit 1896
 • op Amsterdam, opmerkten, dat, als het schip te Hindeloopen aan wal lag, des morgens de touwen geheel verkeerd waren
 • vastmaakten zoo 't behoort; hoe dit 's morgens veranderd kon zijn wisten zij niet. Maar de groote knecht dacht er het zijne van
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier
 • losgemaakt wordt. Het schip vaart razendsnel. Na een half uur wordt alles stil en de knecht besluit te onderzoeken waar hij is
 • knecht
 • schip
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier het fijne van weten en besluit een nacht op het schip door te brengen. Midden in…

sage uit 1896
 • schip wilde alweer niet zeilen. De knecht begon geweldig te vloeken en schreeuwde, terwijl hij zijn zakmes trok: «daar zal
 • knecht zeî: «Nu zullen we zeilen.» — En jawel! toen alles gereed en in orde was, zeilde het schip dat het een aard had
 • . Zijn knechten lopen bij hem weg. Op een dag heeft hij een nieuwe knecht, een ruwe man. Hij is kwaad als het schip niet kan
 • zeilen, begint te vloeken en te tieren en hakt met zijn mes in op het houtwerk van het schip. Als hij uitgeraasd is, blijkt
 • knecht
 • schip
 • Een schipper kan al geruime tijd niet zeilen, zelfs wanneer er wind staat en hij de zeilen hijst, komt hij niet vooruit. Zijn knechten lopen bij hem weg. Op een dag heeft hij een nieuwe knecht, een…