Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • . De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in de stiepel. Het Witte Wief
 • knecht
 • schoen
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide…

sage uit 1925
 • Een meid, die zich kon veranderen in een kat Op zekere dag begaf zich de knecht van de Sibberhof onder Oud-Valkenburg
 • te scheppen. Zij had het hoofd zwaar met doeken verbonden en de knecht vroeg haar al dadelijk deelnemend, wat haar dan
 • Een knecht ziet een dienstmeisje bij de Langkuil, die haar hoofd heeft ingewikkeld. Als hij vraagt wat er is, maakt hij
 • uit haar antwoord op dat zij de kat is geweest die gisteren aan zijn schoen likte en die hij toen een klap op de kop had
 • knecht
 • schoen
 • Een knecht ziet een dienstmeisje bij de Langkuil, die haar hoofd heeft ingewikkeld. Als hij vraagt wat er is, maakt hij uit haar antwoord op dat zij de kat is geweest die gisteren aan zijn schoen…

mop uit 1651
 • Mijnheer Jacob van den Burch, een out en stram knecht sijnde, kreech 's daegs voor St. Nicolaesavont besoeck van een
 • jonge juffrou, dewelcke seyde: 'Morgenavont sal ick mijn schoen comen brengen.' 'Breng liever u kous', seyde hij. 'Daer
 • , die zei dat ze morgenavond haar schoen zou komen brengen. De knecht zei dat ze beter haar kous kon brengen. De vrouw
 • Mijnheer Jacob van den Burg, een oud en stram knecht, kreeg de dag voor Sinterklaasavond bezoek van een jonge vrouw
 • knecht
 • schoen
 • Mijnheer Jacob van den Burg, een oud en stram knecht, kreeg de dag voor Sinterklaasavond bezoek van een jonge vrouw, die zei dat ze morgenavond haar schoen zou komen brengen. De knecht zei dat ze…

sprookje uit 1881
 • : *(vraagde) "Vriend, vanwaar komt gij getreden?" "Van Parijs," sprak deze knecht, Daar het gaat nu alles slecht." "Komt gij van
 • een goede man, Die wel klompen maken kan." "Ja, ik ken hem wel terdegen," Sprak deez' fijn geslepen knecht, "Hij heeft op
 • knecht
 • schoen
 • Een schoenmaker uit Parijs wordt door een weduwvrouw fout verstaan; zij denkt dat hij uit het paradijs komt. Wanneer zij naar haar overleden man vraagt zegt de schoenmaker hem te kennen. Als ze hoort…

sprookje uit 1904
 • vernomen? Want die is nog niet weêr hier." "Ja, die ken ik wel terdegen," Sprak die fijn geslepen knecht, "wij hebben in één
 • kwartier gelegen, Maar het gaat hem daar zoo slecht. Hij loopter in zijn eene schoen, Hij heeft geen kleeren om aan te doen
 • knecht
 • schoen
 • Een schoenmaker uit Parijs kwam om logies vragen; de vrouw vraagt naar haar man en de schoenmaker doet of hij hem kent en zegt dat hij geen schoenen en kleren heeft.