Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1974
 • Een knecht moest de vrouw in een koets ergens heenbrengen. Maar hij komt lopend en alleen weer terug. Als de heer
 • het met zijn vrouw gaat. De knecht vertelt eerst nog hoe ze uit de koets is gehaald en naar een vrouw is gebracht, en
 • knecht
 • schrik
 • Een knecht moest de vrouw in een koets ergens heenbrengen. Maar hij komt lopend en alleen weer terug. Als de heer vraagt wat er is gebeurd, dan verteld hij stukje bij beetje dat het paard gestruikeld…

sage uit 1962
 • knecht
 • schrik
 • Over een paard die last heeft gehad van de nachtmerrie (?) en hoe een houten kruisje het paard weer tot bedaren bracht.

sage uit 1934
 • muil. De kille schrik deed den knecht het bloed in de aderen bevriezen. Het beest sprong tusschen zijn beenen, hij tuimelde
 • morgens vond de boer, hoogst verwonderd zijn knecht te bed liggen. Maar naderbij komend, bemerkte hij met schrik, dat hij
 • . Deze scheurde open en de hond en de knecht gingen naar binnen. De volgende morgen werd Driek dood in zijn bed aangetroffen
 • knecht
 • schrik
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

sage uit 1980
 • het weg te kwijnen. Het huilde soms aan een stuk door. De misère begon om vijf uur 's morgens als de knecht op de
 • boerderij kwam om te dorsen, en duurde tot zeven uur 's avonds als hij terugging naar huis. Het kind heette Fokke; de knecht
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw bezig aan het fornuis. Hij vertrouwt haar
 • knecht
 • schrik
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

mop uit 1970
 • opzicht had hij het best, maar hij was toch alles behalve op zijn gemak en toen de knecht hem op de avond van de eerste dag
 • nog niets. De knecht echter vatte het anders op, want hij was een van de dieven van de ring en hij zei geschrokken tegen
 • worden. Tegen het einde van de dag verzucht de boer tegen een knecht van de koning "dat is de eerste al", doelend op het
 • einde van de eerste dag. De knecht die de ring heeft gestolen, denkt echter dat de boer ziet dat hij de dader is. Dit
 • knecht
 • schrik
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

mop uit 1889
 • witte massa, met een vreeselijk gekraak en gebrul, uit de takken neder: de boer was van schrik naar beneden gestort...! Doch
 • , valt de boer van schrik naar beneden. De knecht neemt hierop de benen.
 • hij in een boom. Hij ziet hoe de knecht een wit hemd aantrekt en zijn richting opkomt. Juist als hij onder de boom loopt
 • knecht
 • schrik
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te…

sprookje uit 1966
 • knechten vragen omstebeurt 'Heb ik het?'. Als de jongste knecht aan de beurt is, roept het overleden meisje heel hard 'JA!!' en
 • knecht
 • schrik
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sage uit 1923
 • gebeurd was. Den volgenden morgen om vijf uur ging de knecht de ploeg halen en zag tot zijn grooten schrik dat het veld niet
 • Ossaart Op 'n mooien zomeravond ging De G. naar het veld om te zien of zijn knecht het werk goed gedaan had. De maan
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een
 • knecht
 • schrik
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het…

sage uit 1944
 • schrik, als hij bij den Sjaak dicht bij de kerk enige 'êlskes' naar binnen had gewipt. Ja, bij den Sjaak, daar kwamen nu de
 • de grond, en... Wie staat daar met fonkelende ogen in hun midden?... De knecht van de 'Beese'. Maar drie snelle passen in
 • , waar hij de deur openbonst en rappe Peerke het monster een haal geeft, zodat het bloed uit zijn kop stroomt en de knecht
 • knecht
 • schrik
 • Een man wordt op zijn rug gesprongen door een weerwolf en moet hem tot halverwege de berg dragen. Hij bedenkt hem bloed te doen laten, waar hij gedoopt is. Tis de smid sleept de rugplakker, hem bij de…

mop uit 1554
 • seer tegen den knecht, dat hi so sconen man was, ende seyde veel goets van hem. Het geviel den knecht seer wel ende reedt
 • knecht
 • schrik
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder nodigde de koopman uit in zijn hof. Bij de maaltijd bracht men in een hoofd van…

sage uit 1978
 • tot hun grote schrik in plaats van een gouden beker ieder een doodskop in de hand. De boer en zijn knecht waren door dit
 • In Eksel, een dorpje in de Belgische Kempen, zat eens op een avond een boer met zijn knecht te drinken in een herberg
 • Een boer en zijn knecht gaan om middernacht naar een spookkasteel, waar zij de uitnodiging van een voornaam heer om een
 • knecht
 • schrik
 • Een boer en zijn knecht gaan om middernacht naar een spookkasteel, waar zij de uitnodiging van een voornaam heer om een glas wijn te drinken, aannemen. Als om zes uur het Angelus slaat voelen de…

sage uit 1965
 • drie dage nor ’t kerkhof gebroch. Alles kwam dus uut, zo as ’t pjed ’t ien de kersnach ha gezeid. * knecht vooral belast
 • Sprekende paarden voorspellen in kerstnacht dood van knecht
 • wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal sterven. Om dit te voorkomen gaat de
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • knecht
 • schrik
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1965
 • 'Paarden' voorspellen in kerstnacht dood van knecht
 • willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden zullen gaan praten. Deze knecht gaat 's nachts
 • die praten en voorspellen de dood van de andere knecht. Die schrikt ontzettend. De volgende dag bij het ontbijt vertellen
 • knecht
 • schrik
 • Vroeger werd wel gezegd dat de paarden in de kerstnacht om twaalf uur konden praten. Twee knechten van een boerderij willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden…

sage uit 1925
 • DE KOETS VAN DEN DUIVEL. Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar het adellijk huis Beegden. Het werd
 • en zag een deftige koets, getrokken door vier pikzwarte paarden met geweldiggroote vurige oogen.. De schrik beving den
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden
 • stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit om mee te rijden. De knecht kon er niet
 • knecht
 • schrik
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • het gezicht kregen, viel hen de schrik van het lijf en durfde Helmes aan zijn baas te vragen, wie zij dan wel gezien
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • knecht
 • schrik
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1962
 • eens een boerenknecht op bezoek. De jong was bleek van schrik. Onderweg had hij een lijkwagen gezien. Die kwam een laan af
 • een kind. Het vreemde was, dat er in die boerderij een paar oude vrijgezellen woonden. De dominee zei tegen de knecht, dat
 • twee mensen vallen: een vrouw en kind. De knecht moet van de dominee zwijgen, maar in de boerderij komt een nieuw
 • knecht
 • schrik
 • De dominee ontvangt een boerenknecht die doodsbang vertelt dat hij bij een boerderij een lijkwagen heeft gezien waaruit twee mensen vallen: een vrouw en kind. De knecht moet van de dominee zwijgen,…

sage uit 1974
 • knecht
 • schrik
 • Imke is een goochelaar. Volgens sommigen is hij zelfs een tovenaar. Waar hij precies vandaan komt weet niemand. Hij heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke…

sage uit 1957
 • " scheen te zijn. Een knecht op deze boerderij vertelde mij eens hoe verscheidene malen 's nachts de koeien om klokslag 12 uur
 • Duitsers met handgranaten in brand gegooit, hoewel er Engelse bezetting op de boerderij was. Genoemde knecht was een
 • pluis" bekend stond, omdat de knecht van die boerderij vertelde dat de koeien enkele malen om klokslag middernacht
 • knecht
 • schrik
 • Drie mensen vertellen dat zij 's avonds laat een grote hond met vurige ogen zijn tegengekomen, die bij hen op de rug sprong. Pas bij de grens van het stuk land sprong hij eraf en verdween. De hond…

sage uit 1933
 • No. 196. 't Was elken zondag hetzelfde spul met Peer, den knecht van den "Valkenburg"; heel Ulvenhout sprak er schande
 • oe er niet meer in." "Jawel baas", had de knecht mokkend geantwoord, maar het ging hem weer door den kop. En 't was op
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met
 • knecht
 • schrik
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met zijn makkers en hij dronk heel veel bier. De boer was het op een dag zat en zei…

sage uit 1962
 • meegenomen. Van schrik was hij beginnen te bidden zonder ophouden. De duivel had hem op den duur onder vloeken moeten loslaten
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is
 • knecht
 • schrik
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

sage uit 1896
 • vastmaakten zoo 't behoort; hoe dit 's morgens veranderd kon zijn wisten zij niet. Maar de groote knecht dacht er het zijne van
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier
 • losgemaakt wordt. Het schip vaart razendsnel. Na een half uur wordt alles stil en de knecht besluit te onderzoeken waar hij is
 • knecht
 • schrik
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier het fijne van weten en besluit een nacht op het schip door te brengen. Midden in…

sage uit 1962
 • jongens, desnoods onder dwang, liet tekenen. Langzamerhand zat er de schrik voor deze wervers zo in, dat de jongens zich bij
 • knecht
 • schrik
 • In de tijd dat de streek behoort tot het hertogdom Gelder worden jonge, en m.n. lange, mannen geronseld voor het leger. Als bekend wordt dat de wervers in aantocht zijn verstoppen twee knechts zich,…