Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • knecht
 • slot
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sprookje uit 2007
 • Fulco de Minstreel Fulco leefde rond de 13e eeuw, hij was knecht van de heer Gijsbrecht van Amstel en zijn vrouw
 • Bertha. Gijsbrecht en Bertha woonden op het Slot IJsselstein. Op een kwade dag werd Gijsbrecht, in de bossen dicht bij
 • Slot IJsselstein
 • Slot Heukelom
 • knecht
 • slot
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

mop uit 1966
 • Der wenne op it slot in mefrou. Dy hie in faem dy hiet fan Janneke en in feint, dy hiet fan Jan. Jan wie net ien fan 'e
 • plakt en hâldde him stommedôf. Sa wie der net ien, dy't him mear koe. Sa kom er ek op it slot. Hy kloppe oan en mefrou kom
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • doet zich voor als een doofstomme koopman. Als hij bij het slot komt, koopt de moeder een pakje kopspelden uit zijn
 • knecht
 • slot
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 1966
 • De hekke to Hurdegaryp, dy't altyd iepen stiet: Froeger hat dêr in âld buorkerij stien, it slot is der letter kom
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had
 • knecht
 • slot
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had gegraven. Sindsdien ging het hek om het boerenbedrijf nooit meer dicht, hoeveel…

sage uit 1969
 • Op 'e Boelensloane wenne in feint, dy sloech mei de bûsdoek in slot los.
 • In Boelenslaan woonde een vent die met een zakdoek een slot los kon slaan.
 • knecht
 • slot
 • In Boelenslaan woonde een vent die met een zakdoek een slot los kon slaan.

Trefwoorden: knecht, los, man, slot, toverij, vent, wonen, zakdoek


sage uit 1974
 • doar jouns as it let woarde, op slot. Mar it eigenaerdige wie dat Jehannes de oare moarns altyd op bêd lei. Hy hoefde noait
 • Man kan binnenkomen hoewel de deur op slot zit en de deur gebarricadeerd is.
 • knecht
 • slot
 • Man kan binnenkomen hoewel de deur op slot zit en de deur gebarricadeerd is.

sage uit 1969
 • To Hurdegaryp hat in hekke west, dy stie nachts altiten iepen. Dêr hat yn dat slot dat der by stiet earen in hiel
 • arme knecht heeft. Toch blijft ze elke nacht op hem wachten en doet ze het hek open, net zolang totdat ze sterft. Na haar
 • knecht
 • slot
 • In Hardegarijp staat een hek bij een kasteel van een voorname heer, die niet wil dat zijn dochter verkering met een arme knecht heeft. Toch blijft ze elke nacht op hem wachten en doet ze het hek open,…

sage uit 1944
 • de deur aan, die van de schok uit het slot springt. 'De weerwolf... ' is het enige wat hij uit kan brengen... Het eerst
 • de grond, en... Wie staat daar met fonkelende ogen in hun midden?... De knecht van de 'Beese'. Maar drie snelle passen in
 • , waar hij de deur openbonst en rappe Peerke het monster een haal geeft, zodat het bloed uit zijn kop stroomt en de knecht
 • knecht
 • slot
 • Een man wordt op zijn rug gesprongen door een weerwolf en moet hem tot halverwege de berg dragen. Hij bedenkt hem bloed te doen laten, waar hij gedoopt is. Tis de smid sleept de rugplakker, hem bij de…

sage uit 1892
 • oogwenk zoo dicht bij den molen, dat de baas en de knecht nauw den tijd hadden om binnen te vluchten en de deur op slot te
 • 1.34. De gloeiende Op zekeren avond waren de molenaar en zijn knecht op den molen, gelegen onder Neerpelt. Onderwijl
 • Knecht van de molenaar heeft gehoord dat de gloeiige man op fluiten afkomt. Tegen de zin van de molenaar fluit hij drie
 • knecht
 • slot
 • Knecht van de molenaar heeft gehoord dat de gloeiige man op fluiten afkomt. Tegen de zin van de molenaar fluit hij drie maal, en de gloeiige man komt zo hard aanrennen dat ze net op tijd naar binnen…

sage uit 1919
 • waren zoo talrijk als het onkruid in 't voorjaar. Hij gaf zich over aan genot, genot alleen. Hij had een knecht, nog
 • edelman. „Ziet ge me voor zulk een ezel aan?" „Gisteren was ze nog een kind", zoo sprak de knecht, „heden is ze een meisje
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen
 • te verleiden, maar alle pogingen mislukken. Dan wordt hij op een dag door zijn knecht erop attent gemaakt dat het meisje
 • knecht
 • slot
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen interesse in de jonker, aangezien deze bekend staat als een verleider. De jonker waagt…

sage uit 1918
 • Doktor Faust bij Bommel Op het slot Waerdenburg woonde eertijds niemand meer of minder dan doktor Faustus, en hij
 • handteekening. Doch nu moest zijn nieuwe knecht nog een naam hebben. Als hij hem te roepen had, kon hij toch niet zeggen: "Duivel
 • naam. Faustus vraagt de meest uitzonderlijke zaken aan Joost die ze precies en snel uitvoert. Na vier jaar vraagt de knecht
 • knecht de meester geworden en de meester de knecht. Precies om twaalf uur trok de duivel Faustus naar de hel, waarbij het
 • knecht
 • slot
 • Dokter Faustus doet zonder resultaat allerlei proeven. De Duivel stelt hem voor dat hij bij Faustus in dienst komt en alles krijgt wat hij maar wil. In ruil voor zijn ziel kan Faustus dan zorgeloos…

exempel uit 1479
 • wouden v weddinghen gheuen die goet ende groot souden sijn Die ridder die antwoerde: O heer coninc siet ic ben uwen knecht
 • slot omme. alsoe langhe dat hi den heymelijcken ganck vant dien die ridder hadde ghemaket: Ende doe hi dat sach doe
 • knecht
 • slot
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…

sprookje uit 1901
 • Van een rooverbende Er was eens een boer, die had drie zoons en een knecht. Die vijf mannen waren allemaal kerels als
 • boomen. De baas hield er van dat alles stipt geregeld ging en zoo wou hij dan ook dat de knecht op tijd thuis was. Maar die
 • Een boer heeft drie zoons en een knecht. De boer wil dat iedereen op tijd thuis is. Als de knecht na twaalf uur thuis
 • de knecht, maar hij wordt weer vergeven als hij van de rovers vertelt. De burgemeester wordt gewaarschuwd. Op de bewuste
 • knecht
 • slot
 • Een boer heeft drie zoons en een knecht. De boer wil dat iedereen op tijd thuis is. Als de knecht na twaalf uur thuis komt, vindt hij de deur gesloten. Hij wordt vergeven, maar enige tijd later komt…

sage uit 1963
 • die naar z'n baas om geld, maar toen die binnekwam zee de baas: "Ik wil ie wel betale, maar 't kabinet zit op slot en ik
 • knecht
 • op slot
 • Hannes Oegee (bijgenaamd Hannes de Lummel) kon toveren. Hij was in dienst bij schaapherder Jan van Buuren. Toen Hannes op een dag bij Jan om zijn salaris kwam vragen, wilde Jan het geld wel geven,…