Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • knecht
 • stem
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sage uit 1966
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later
 • knecht
 • stem
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

mop uit 1973
 • knecht
 • stem
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sage uit 1966
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • gehouden door Folkerts stem te imiteren.
 • knecht
 • stem
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

mop uit 1966
 • hem maar naar 't kamertje van Jan de knecht." Sa bidarre Jan yn syn eigen keammerke. Mefrou sei tsjin 'e faem: "Mei dizze
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • , beestje, sta!' te roepen de angst van het paard in te tomen. Ineens herkent Jan de stem van Janneke en hij besluit haar terug
 • knecht
 • stem
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sprookje uit 1894
 • knecht
 • stem
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sage uit 1967
 • knecht hoorde hoe mooi ze zong. Hij verstopte haar vaartuigje en wachtte tot ze terugkwam. Toen hij het bootje teruggaf
 • knecht
 • stem
 • Nachtmerries komen over het water in een boterbak. Op een keer kwam een nachtmerrie over het meer aangevaren, en een knecht hoorde hoe mooi ze zong. Hij verstopte haar vaartuigje en wachtte tot ze…

sage uit 1967
 • Een knecht sprak met zijn maten af dat hij voor een gulden een doodsbeen van het kerkhof zou halen. Hij ging erheen
 • , maar op het moment dat hij een been wilde pakken, hoorde hij: "Niet mijn been." De knecht wilde een ander been pakken, maar
 • knecht
 • stem
 • Een knecht sprak met zijn maten af dat hij voor een gulden een doodsbeen van het kerkhof zou halen. Hij ging erheen, maar op het moment dat hij een been wilde pakken, hoorde hij: "Niet mijn been." De…

sage uit 1967
 • halen. Maar de koster hoorde dit en wachtte met een wit laken om zich heen de knecht op. Toen de knecht een bot pakte, zei
 • knecht het zat en zei dat ze dan allemaal wel van de duivel zouden zijn. Hij deed een laatste greep en ging met dat bot weg.
 • knecht
 • stem
 • Een jonge boerenknecht was nergens bang voor. Hij wedde met jongelui dat hij 's avonds een botje uit het knekelhuis zou halen. Maar de koster hoorde dit en wachtte met een wit laken om zich heen de…

sprookje uit 1966
 • haalt stiekem het gouden been uit het graf. Een poosje later worden ze tijdens het eten opgeschrikt door een stem die
 • een paar dagen en de vader besluit de stem te vragen wie van hen het gouden been dan wel heeft. De vader, moeder en
 • knecht
 • stem
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sage uit 1967
 • Rond 1850 hoorde een jongen uit de vaart een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een knecht op het
 • bruggetje hoorde het ook en dacht dat dat voor hem bedoeld was. Een week later is de knecht op het meer de Leien verdronken.
 • knecht
 • stem
 • Rond 1850 hoorde een jongen uit de vaart een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een knecht op het bruggetje hoorde het ook en dacht dat dat voor hem bedoeld was. Een week later…

sage uit 1969
 • ." Wit hoe faek hearde hy dêr de klank fan 'e stem fan dy feint. It woarde op 't lêst sa slim, dat hy woe der net langer
 • vaak de stem van de jongeman. Hij is toen verhuisd.
 • knecht
 • stem
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…

sage uit 1883
 • brengen) - 't Was laat in den nacht toen 't reisgezelschap door de hei toog. Op eens hoort men eene stem roepen: 'Oudeman
 • ! Oudeman!' Daar niemand van de nachtelijke reizigers dien naam droeg, bekwam ook de roeper geen antwoord. Nog eens riep de stem
 • knecht
 • stem
 • Wie in een goed blaadje stond bij de kabouters kreeg vroeger alles van ze gedaan: dorsen, ploegen, zaaien, maaien, malen, bakken, karnen, botermaken. Men zegt dat ze verjaagd zijn door de fabrieken.…

sprookje uit 2005
 • D'r was een hele rijke heer, woonde in een heel groot kasteel en ik zel je vertelle hij had ene trouwe knecht, dat dach
 • tie. Die knecht was heel onderdanig op z'n baas en heel beleefd maar op een dag gaat die man, ouwe man, de heer....nee mot
 • been. Hij had thans ook een trouwe knecht maar die vermoord hem en steelt zijn gouden been. 's Nachts wordt de knecht
 • knecht
 • stem
 • Een rijke heer heeft in de oorlog een been verloren en heeft zich geen gewoon kunstbeen aangeschaft maar een gouden been. Hij had thans ook een trouwe knecht maar die vermoord hem en steelt zijn…

sage uit 1918
 • . Maar in zijn stem was reeds een toornige klank, die wonderlijk werkte in der mannen geest en ziel; menige knaap tastte naar
 • . Toornig was de stem des predikers geweest, doch plotseling hield het schreien der vrouwen op, want zoo smartelijk werd de stem
 • knecht
 • stem
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sage uit 1922
 • de knecht over boord, juist op de plaats, waar op de heenreis de stem vernomen was. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof
 • Een schipper uit Hasselt bracht turf naar hier. Hij hoorde bij Marken duidelijk een stem, die sprak: "Hier is de tijd
 • Schipper hoort op een plaats een stem die zegt dat de tijd er is en vraagt waar de man is. De knecht gelooft er niets
 • van, maar op de terugreis valt hij op de plaats waar de stem is gehoord, in het water.
 • knecht
 • stem
 • Schipper hoort op een plaats een stem die zegt dat de tijd er is en vraagt waar de man is. De knecht gelooft er niets van, maar op de terugreis valt hij op de plaats waar de stem is gehoord, in het…

sage uit 1911
 • Een turfschipper van Hasselt bracht over de Zuiderzee turf naar Broek. In volle zee hoorde ze een stem, die zei: "Hier
 • is de tijd, waar is de man?" De knecht die het ook hoorde, spotte dermee en wou niet geloove dat het iets beteekende
 • Schipper hoort een stem in het water die zegt dat de tijd er is, en waar de man is. Knecht wil niet geloven dat het
 • iets betekent, maar op de terugweg valt de knecht op die plek overboord en verdrinkt.
 • knecht
 • stem
 • Schipper hoort een stem in het water die zegt dat de tijd er is, en waar de man is. Knecht wil niet geloven dat het iets betekent, maar op de terugweg valt de knecht op die plek overboord en…

sage uit 1937
 • . Hiervoor ging hij naar een sloot, waarin tamelijk schoon water zat. Net, toen hij zou drinken, klonk er een stem uit de sloot
 • Arbeiders zijn aan het hooien. Een van hen wil water drinken en loopt naar een sloot. Uit de sloot komt een stem, die
 • knecht
 • stem
 • Arbeiders zijn aan het hooien. Een van hen wil water drinken en loopt naar een sloot. Uit de sloot komt een stem, die zegt: "De tijd is er, maar de man is er nog niet." De boer wil ook drinken uit de…

sage uit 1968
 • stem weer en verdwient. De daarde oavend mout knecht touheurn. Hai dr hen. Door klinkt de stem deurt gat: “Mijn been, mij
 • dainde dr bie de boer ook n knecht. Toun t wicht in de kiste lag, dochde dei jong bie zok zulf: “Dat is toch begrodelk, dat
 • ze krijgt is van goud. Later wordt ze ziek en sterft. De knecht steelt het gouden been uit de kist. Enige tijd na de
 • begrafenis horen de boer en boerin een stem die vraagt naar het been. Als beiden vragen of zij het been hebben ontkent de stem
 • knecht
 • stem
 • Rijke boeren hebben een dochter. Ze krijgt een wond aan haar been waardoor dat afgezet moet worden. Het kunstbeen dat ze krijgt is van goud. Later wordt ze ziek en sterft. De knecht steelt het gouden…

exempel uit 1479
 • wouden v weddinghen gheuen die goet ende groot souden sijn Die ridder die antwoerde: O heer coninc siet ic ben uwen knecht
 • knecht
 • stem
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…