Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

50 resultaten voor ""

personal narrative uit 1998
 • verhaal." "Ja," zegt 'ie, "inderdaad, u hebt geen inkomen." M'n vader was bij ons in huis, tevens knecht, dus ik had geen
 • vreemde knecht nodig, deed het met eigen krachten. Mijn vrouw die ging 's morgens om vier uur d'r bed uit, mee de koeien
 • knecht
 • vader
 • De verteller was een zogenaamde grote boer. Door de arbeiders werd aan aangekeken als een kapitalist, maar zeker in het begin had de boer alleen maar schulden en kon hij niets verdienen.

sprookje uit 1894
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben
 • knecht
 • vader
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1970
 • gingen oaveral bi'j de boere zon bitje warke. Vader lèèfde ook nog; en dat deie ze bi'j 't òverige wark. Op een aovend zei
 • vader tege de jongens: "Jonges, wi'j blieve mao bi'j mekaar ien hüs; 't was toch bèter atter één vas nao den boer ging". "Ja
 • knecht
 • vader
 • Een boer met drie zonen brengt de oudste naar een boer voor werk, maar deze betaalt geen loon, maar geeft na een jaar een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in…

mop uit 1968
 • de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters geloven het niet. Als de knecht vraagt aan de
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van
 • knecht
 • vader
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters…

mop uit 1970
 • niet zon goochemerd. Toe zei vader tege dén: "Wat ducht ow as gi'j is nao den boer ginge en leren een bitje; daor leer ie
 • meer as hier". "Jao vader, dat wik wel doen". Mao hi'j was wel een bitje lui. Afijn. Den anderen dag vader met um op stap
 • knecht
 • vader
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1967
 • kreeg de knecht nooit veel eten binnen, maar de boer zei niets. Toen de knecht jaren later veel kinderen had, en weinig
 • hij en zei: "Zit op, die mee wil." De knecht begreep de les en de tranen kwamen in zijn ogen. Maar toen keerde de boer de
 • knecht
 • vader
 • Een boerenknecht wilde beslist niet met de anderen uit dezelfde pan eten, maar durfde dit niet te zeggen. Daarom deed hij zijn lepel ondersteboven in de pan, en zei bij het eruithalen tegen de…

sprookje uit 1966
 • een paar dagen en de vader besluit de stem te vragen wie van hen het gouden been dan wel heeft. De vader, moeder en
 • knechten vragen omstebeurt 'Heb ik het?'. Als de jongste knecht aan de beurt is, roept het overleden meisje heel hard 'JA!!' en
 • knecht
 • vader
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sprookje uit 1967
 • vond waarin stond dat de vader van de koning de molenaarsknecht was geweest van de vader van de schaapsjongen. Toen hield
 • knecht
 • vader
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1659
 • op een morgen tijdt heen gegaen om haer daer eens van te spreecken, in't Dorp komende, vondt hy haer Vader in de hof gaen
 • , dewelck hy groettede, de Vader desgelijcks wederom, en hem vraeghende wat hy daer so vroegh maeckte: Hy wederom antwoorde, ick
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel
 • helemaal niet onervaren; de knecht van de buren kan het bevestigen.
 • knecht
 • vader
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

sage uit 1969
 • oare moarns sei master tsjin Jan: "Je vader, Jan, dat is een held." Mar Jan sei net fan ja. Hy liet it hwat yn him om gean
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een
 • bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De meester van de jongen zag hoe de boer met zijn
 • knecht
 • vader
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De…

mop uit 1969
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei
 • ." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer waarom hij zo lang weggebleven was. De knecht
 • knecht
 • vader
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…

mop uit 1977
 • knecht verzoekt de laarzen in het huis te gaan halen, maakt de knecht de twee dochters wijs dat hun vader hem toestemming
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te
 • knecht
 • vader
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen…

mop uit 1973
 • knecht maar vader bij de meid ligt.
 • Jongen zegt op 1 april dat knecht met meid in de bedstede ligt. Als boerin gaat kijken zegt de jongen dat niet de
 • knecht
 • vader
 • Jongen zegt op 1 april dat knecht met meid in de bedstede ligt. Als boerin gaat kijken zegt de jongen dat niet de knecht maar vader bij de meid ligt.

mop uit 1972
 • Een achterlijke boerenzoon wilde eens een aprilgrap uithalen. Hij zei tegen zijn moeder dat de knecht met de meid op
 • schoot in de stal zat. Zijn moeder zei dat dat niet kon. Toen zei de jongen dat het een grap was: het was niet de knecht maar
 • knecht
 • vader
 • Een achterlijke boerenzoon wilde eens een aprilgrap uithalen. Hij zei tegen zijn moeder dat de knecht met de meid op schoot in de stal zat. Zijn moeder zei dat dat niet kon. Toen zei de jongen dat het…

mop uit 1972
 • Een jongen zei eens tegen zijn moeder dat de knecht en de meid met elkaar in de stal zaten te vrijen. Toen zijn moeder
 • ernaartoe wilde gaan zei hij dat het een 1-aprilgrap was. Het was vader die met de meid zat te vrijen.
 • knecht
 • vader
 • Een jongen zei eens tegen zijn moeder dat de knecht en de meid met elkaar in de stal zaten te vrijen. Toen zijn moeder ernaartoe wilde gaan zei hij dat het een 1-aprilgrap was. Het was vader die met…

mop uit 1973
 • Een stel boeren spraken in een cafe over hun personeel. Een boer beweerde dat zijn knecht nergens bang voor was. Dat
 • : "Dat is mijn moeders hoofd." De knecht pakte nog een andere. En ook al was het de kop van de duivel, zei h ij, hij nam hem
 • knecht
 • vader
 • Een stel boeren spraken in een cafe over hun personeel. Een boer beweerde dat zijn knecht nergens bang voor was. Dat gingen ze testen. Hij moest een doodshoofd uit het knekelhuis halen om twaalf uur…

mop uit 1601
 • Van een Vader en een Zoon Goossen wou zijn Besje zoenen En zijn vaar kwam op het slag. Hoe zey hij, mijn moer te
 • zoenen? Wat de knecht beginnen mag? Bengel, wacht u zulks te denken Waarom, zey de jong gezel, Mag ik uwe moer niet zoenen
 • Van een Vader en een Zoon
 • uit Pans Fluytje, 200: Van een Vader en een Zoon
 • Op het verbod van zijn vader zijn grootmoeder te zoenen, reageert de jongen waarom hij zijn vaders moeder niet mag
 • zoenen, als zijn vader wel de moeder van hem mag zoenen.
 • knecht
 • vader
 • Op het verbod van zijn vader zijn grootmoeder te zoenen, reageert de jongen waarom hij zijn vaders moeder niet mag zoenen, als zijn vader wel de moeder van hem mag zoenen.

mop uit 1978
 • Een boerenknecht - wiens vader verdronken is op zee - krijgt altijd maar heel karig te eten en te drinken. Omdat de
 • knecht altijd met vuile handen aan tafel verschijnt, probeert de boerin hem over te halen zijn handen schoon te houden. Als
 • knecht
 • vader
 • Een boerenknecht - wiens vader verdronken is op zee - krijgt altijd maar heel karig te eten en te drinken. Omdat de knecht altijd met vuile handen aan tafel verschijnt, probeert de boerin hem over te…

mop uit 1554
 • vensteren uut ende sach dat zijn viant daer was ende seyde tot sinen knecht: 'Coemt, wy willen ons oock oprusten.' Ende
 • die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter alleen met zijn zoon om te onderhandelen
 • knecht
 • vader
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

sage uit 1791
 • ruiterpaar, Zoo schittrend opgedaagd? Ik zie een drom van staatsgevolg, Van jonkvrouw, heer en knecht; En wagens, met het
 • zegepalm, Mijn Kind tot gemalin: Het duurst wat Vorst en Vader heeft; Doch voor zijn hart te min!'' Dus spreekt hij; ziet
 • knecht
 • vader
 • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

sage uit 1966
 • zwere. Z'n vader had veel geld verdiend; 't goud stond met tonne in de kelder. Toen de jonge op de poort klopte en de knecht
 • slotheer had 'ne zoon, die naar de kruistochte wilde gaan om tegen de Turke te gaan vechte. Hij mocht nie van z'n vader, maar
 • vechten. Zijn vader was het daar niet mee eens, maar de jongen ging toch. Na lange tijd kwam de jongen terug zonder paard en
 • uitrusting en volledig onder de zweren. Zijn vader liet hem niet binnen in het kasteel. Die nacht kwam de duivel de slotheer
 • knecht
 • vader
 • In de Buundert stond vroeger een kasteel, maar vandaag de dag is het een diep gat de Buunder genaamd. De oorsprong van de Buunder ligt in het verre verleden. De zoon van de slotheer wilde toen naar de…

sage uit 1957
 • die moesten toen mijn vader nog leefde - ja, die is al 1900 gesturven, dus dat is ook al weer lang geleden hoor - en dan
 • angstig iets voor die jongens, en vooral als ge bang bent. Toen zei vader: 'ik zal met jullie eens mee gaan. Ga maar met een
 • vader van vertelster meegaat komen de katten niet.
 • knecht
 • vader
 • Boeren worden 's nachts belaagd door miauwende zwarte katten die op de wagens en de ruggen van de paarden springen. Als vader van vertelster meegaat komen de katten niet.

sage uit 1965
 • dat e heksn kon. Wilm Snieders har vreselk last van dei keerl. Wilm was lutje knecht bie de boer en sluip mit grode knecht
 • nachtmerrie en was slim benauwd. Grode knecht zee toun: "Loat mie moar n keer veuraan lign". Dat gebeurt. s Nachts heurden ze wat
 • Boerenknecht heeft veel last van een man die kan heksen. Hij gaat 's nachts op de hals van de knecht zitten, waardoor
 • die een nachtmerrie krijgt. De andere knecht gaat op een nacht vooraan liggen, en met een mes in het rond zwaaien als het
 • knecht
 • vader
 • Boerenknecht heeft veel last van een man die kan heksen. Hij gaat 's nachts op de hals van de knecht zitten, waardoor die een nachtmerrie krijgt. De andere knecht gaat op een nacht vooraan liggen, en…

sage uit 1966
 • Vader is knecht geweest bij een boer ze horen hoe op zolder koren wordt geschept, terwijl er geen rogge ligt. Dan gaan
 • knecht
 • vader
 • Vader is knecht geweest bij een boer ze horen hoe op zolder koren wordt geschept, terwijl er geen rogge ligt. Dan gaan ook de dieren te keer. Niemand durft te gaan kijken. Als de boer gaat kijken is…

sage uit 1962
 • onder Bèrlande. Dî weunden toentertied Mertiene en Illebrecht Driediek, die à oallebei jonk were. Dî was ’n knecht
 • hen aanbiedt nemen ze niet. Een knecht weet te ontsnappen en zoekt hulp bij de buren. Een buurman verschijnt met een
 • knecht
 • vader
 • De bende van Pier Zuidhof breekt in bij een hofstede. De bewoners worden opgesloten. Haar spaargeld dat de dienstmeid hen aanbiedt nemen ze niet. Een knecht weet te ontsnappen en zoekt hulp bij de…