Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die
 • knecht
 • varen
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.

sprookje uit 1966
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor
 • knecht
 • varen
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder…

sprookje uit 1804
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze
 • krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt deze en pakt vlees waar het bloed nog
 • knecht
 • varen
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt…

sage uit 1968
 • us even sjen, boer." De boer sei: "Dû mast noait fan dy koeke ite." De boer gong hinne en stjûrde syn eigen knecht nei de
 • ) Hy mat komme." Doe hie dy frijer tsjin 'e knecht sein: "Ik kom net, mar jim matte har mar in mingel feare koemolke jaen
 • was. De vrijer zei dat hij niet kwam, maar dat ze melk moest drinken. Toen de knecht terug kwam, vonden ze in de melkemmer
 • knecht
 • varen
 • Een boerenmeid had verkering met een jongen op zee. Op een keer kreeg ze een koek van hem, die ze bewaarde in een koperen melkemmer die in de keuken hing. Op een dag zagen ze de melkemmer bewegen. De…

sage uit 1967
 • Een knecht waarschuwt zijn makkers op het land snel voort te maken, omdat er een schip aan komt zeilen. Zijn makkers
 • knecht
 • varen
 • Een knecht waarschuwt zijn makkers op het land snel voort te maken, omdat er een schip aan komt zeilen. Zijn makkers verklaren hem voor gek, omdat er nergens water te zien is. Een jaar later komt het…

mop uit 1659
 • , Schippere, Schippere? Wat isser, riep de Knecht; is de blaes goet, pour de vaer na Bergh-op-zolder? Wat blaasmen in mijn naers
 • , sey den Knecht daer op, niet wetende wat hy vraeghde. Dancke Schippere, dancke Schippere, hervatte de Waal, welghetroost
 • Een Waal wil naar Bergen op Zoom, maar vraagt of de wind goed staat om naar Berg op Zolder te varen. De schipper aan
 • knecht
 • varen
 • Een Waal wil naar Bergen op Zoom, maar vraagt of de wind goed staat om naar Berg op Zolder te varen. De schipper aan wie hij dit vraagt, snapt het niet en zegt dat de wind van achteren komt.

sage uit 2008
 • ... besluit de schipper om zijn knecht, want hij werkte, hij eh... was eh... knecht op een bottertje, de hoofdfiguur. Eh... z'n
 • vertrouwelijke sfeer tussen de schipper en de knecht ontstaan en hij vertelt dus eh... wat er van z'n vrouw gezegd wordt. Zodra hij
 • , zijn knecht zitten. Het blijkt dat de visserman toch geen zelfmoord heeft gepleegd, maar dat hij door een ander schip is
 • knecht
 • varen
 • Een jonge visserman komt erachter dat zijn vrouw, telkens wanneer hij op zee is, overspel pleegt. Op een avond pleegt de man zelfmoord door overboord te stappen. Wanneer de schipper aan land een kroeg…

sage uit 1962
 • De Fransen probeerden smokkel tegen te gaan door soldaten op schepen mee te laten varen. Een schipper laat hen jenever
 • knecht
 • varen
 • De Fransen probeerden smokkel tegen te gaan door soldaten op schepen mee te laten varen. Een schipper laat hen jenever drinken, de soldaten raken dronken en letten niet meer op. De man kan zijn pijp…

sage uit 1980
 • de Langesloot om daar te overnachten. Zijn knecht raadde het hem af, maar ze hadden een zware dag achter de rug en de
 • knecht
 • varen
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

sage uit 1922
 • Er was eens een schipper, die een schuit had, maar er zelf nooit in sliep. Hij, noch zijn knecht. Eens kreeg hij een
 • nieuwen knecht en toen die 's morgens opstond, zag hij dat de schuit precies anders om lag, als hij hem den vorigen avond
 • Nieuwe knecht van schipper merkt dat de schuit 's morgens andersom ligt, gaat waken wat er 's nachts gebeurt. Met veel
 • lawaai vaart het schip weg en ligt na enige tijd weer stil. de knecht klimt naar boven en ziet een tak van een
 • knecht
 • varen
 • Nieuwe knecht van schipper merkt dat de schuit 's morgens andersom ligt, gaat waken wat er 's nachts gebeurt. Met veel lawaai vaart het schip weg en ligt na enige tijd weer stil. de knecht klimt naar…

sage uit 1903
 • nam om de schuit vast te leggen het baatte hem niet. Hij beval zijn knecht daarom 's nachts in het schip te waken. Precies
 • oogenblikken later lag het schip stil en hield het leven op. De knecht waagde het toen te gaan kijken en zag dat hij in een ander
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net
 • knecht, hij verdrinkt later.
 • knecht
 • varen
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net zo snel weer terug is. Hij neemt als bewijs sinaasappelen mee en kan nog net een…

sage uit 1970
 • boeier gebruik maakten. Om zekerheid te krijgen, besloot hij de wacht te houden en hij ging 's avonds met een knecht in het
 • vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in het schip zitten, horen ze boven hun hoofd lopen
 • rondgevaren. De eigenaar en zijn knecht vertellen het verhaal, maar niemand wil hen geloven. Een sinaasappel die ze in de Oost
 • knecht
 • varen
 • Een boeier ligt tweemaal met de steven naar de verkeerde kant, terwijl het schip de vorige avond op de gewone manier is vastgemaakt. De eigenaar houdt 's avonds met zijn knecht de wacht. Wanneer ze in…

sage uit 1970
 • SCHIP STUIT Op Marken lag een botter aan de wal en in die vissersschuit lag de knecht in de kooi. Om middernacht kwamen
 • er twee vrouwen aan boord. Ze gingen naar het voordek, naar de plecht, en de botter zeilde weg. Toen hoorde de knecht
 • geven weer naar huis te varen. Als dank aan de schipper poepen ze op de plecht. De knecht heeft alles gezien en springt uit
 • In een botter aan de wal ligt de knecht in zijn kooi te slapen. Om middernacht komen twee vrouwen aan boord die de
 • knecht
 • varen
 • In een botter aan de wal ligt de knecht in zijn kooi te slapen. Om middernacht komen twee vrouwen aan boord die de opdracht geven naar het buitenland te varen. De vrouwen gaan daar aan wal en komen…

sprookje uit 1800
 • knecht om heur te help'n, maor pas was dei d'r mit aan gang, of hai môs ook krekt as maaid. Hai raip vrouw en dei perbairde
 • mit 'nkanner. Maaid zee: "'k Wol om vief-en-twintig guld'n dat 't over en keers op was." "Ik om vieftig," zee knecht. "Ik
 • knecht
 • varen
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sage uit 1901
 • anderen nacht moest hij 's nachts van huis om te varen. Sinds eenigen tijd kreeg hij dan in die nachten last van benauwdheid
 • op het idee dat zijn vrouw wel eens de schuld kon hebben. En op diens raad ging onze maat dien nacht niet varen, maar
 • verdenken en de knecht besluit zich thuis eens te verschuilen. Dan ziet hij dat zijn vrouw een poppetje tevoorschijn haalt
 • knecht
 • varen
 • Een schippersknecht wordt als beurtschipper op nachtelijke vaartochten vaak benauwd en ziek. Men begint zijn vrouw te verdenken en de knecht besluit zich thuis eens te verschuilen. Dan ziet hij dat…

sage uit 1896
 • vastmaakten zoo 't behoort; hoe dit 's morgens veranderd kon zijn wisten zij niet. Maar de groote knecht dacht er het zijne van
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier
 • losgemaakt wordt. Het schip vaart razendsnel. Na een half uur wordt alles stil en de knecht besluit te onderzoeken waar hij is
 • knecht
 • varen
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier het fijne van weten en besluit een nacht op het schip door te brengen. Midden in…

sprookje uit 1804
 • de hond nu moet ik ook met varen toen zeide de schipper goed en zij staken in zee en toen zij in zee waren zeide de hond
 • nieuw schip. De hond gaat mee als de schipper weer gaat varen en zegt welke kant hij op moet. De hond kan ook het weer
 • voorspellen. De schipper denkt dat ze naar de hel varen, maar ze komen bij een land waar een kasteel staat dat van de vader van de
 • knecht
 • varen
 • Een schipper lijdt schipbreuk op zee en komt aan land. Hij ontmoet daar een zwarte hond, die hem geld geeft voor een nieuw schip. De hond gaat mee als de schipper weer gaat varen en zegt welke kant…

mop uit 1804
 • toen kwam er een boer aan jagen op de zeediek en toen vroeg hij of hij met hem varen mogte. neen zeide de boer ik zie dat
 • knecht
 • varen
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

personal narrative uit 1996
 • ook gebruikt om de mest van die winter naar het weiland te varen; de mest werd op de kant geschept, waarna de mest weer
 • knecht
 • varen
 • Met een koeboot werden de koeien eens per jaar naar het weiland gebracht en weer naar de boerderij terug vervoerd. Alle percelen weiland zijn klein, dus de koeien moesten ook vaak per koeboot naar een…
169.jpg