Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • knecht
 • verkopen
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

mop uit 1966
 • hem maar naar 't kamertje van Jan de knecht." Sa bidarre Jan yn syn eigen keammerke. Mefrou sei tsjin 'e faem: "Mei dizze
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • het kamertje van de knecht toe. De moeder en de dochter gaan ervan uit dat de doofstomme ook niets begrijpt en plagen hem
 • knecht
 • verkopen
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 1889
 • knecht
 • verkopen
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sage uit 1966
 • dat paard had gekocht. Deze zei van een man die op zijn knecht leek, alleen dan met een bochel. De boer kocht zijn eigen
 • knecht
 • verkopen
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

mop uit 1968
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met
 • knecht
 • verkopen
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

sage uit 1969
 • knecht
 • verkopen
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

mop uit 1979
 • knecht
 • verkopen
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

sage uit 1974
 • naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en zijn knecht.
 • knecht
 • verkopen
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en…

mop uit 1651
 • Pier Wouter. de duynmaeyer, souw plancken verkoopen en seyde tegens de heer van Brantwijcks knecht (dat een knoet was
 • ): 'Soo mijnheer iets van doen heeft, laet hij bijtijts koopen, soo kan hij de beste kiesen.' De knecht quam het over taeffel
 • Pier de duinmaaier kwam planken verkopen. Hij kwam bij de heer van Brantwijck en zei tegen diens dommige knecht dat
 • zijn meester snel moest kopen, want dan kon hij de beste kiezen. De knecht gaf aan zijn meester de volgende boodschap: "De
 • knecht
 • verkopen
 • Pier de duinmaaier kwam planken verkopen. Hij kwam bij de heer van Brantwijck en zei tegen diens dommige knecht dat zijn meester snel moest kopen, want dan kon hij de beste kiezen. De knecht gaf aan…

sprookje uit 1893
 • knecht
 • verkopen
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

mop uit 1651
 • winckelknecht. 'Wat verkoopt gij?', vraegde de boer weder. 'Eselskoppen', antwoorde de knecht. 'Soo moet gij groote aftreck hebben
 • boer wat ze precies verkopen. 'Ezelskoppen' zegt de knecht, waarop de boer opmerkt: 'Dan moeten jullie wel goed verkopen
 • knecht
 • verkopen
 • Een boer blijft in de stad lang staan kijken bij een zijdewinkel. Als de winkelknecht hem vraagt wat hij wil vraagt de boer wat ze precies verkopen. 'Ezelskoppen' zegt de knecht, waarop de boer…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • hem in dienst besteden.» - Hij ging heen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde voorwaarden. Hij hield het wel
 • knecht
 • verkopen
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1901
 • om een roggebroodje. De andere dag stuurde de heer een knecht nee zijn hois, dat ie deer en deer op voorname gracht most
 • knecht
 • verkopen
 • Door ziekte en daarna geen werk kunnen vinden vervalt een gezin tot armoede. Op een avond eist hij van een rijke heer geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles…

sprookje uit 1903
 • vreemd land in een gevelsteen gebeiteld konden wezen. "Dan zel ik meneer roepe," zei de lakei of knecht - nou dat doet er ook
 • knecht
 • verkopen
 • Kapitein koopt de hele handel op van een jonge joodse venter. Jaren later strandt zijn schip bij een vreemd land, waar ze aan land gaan. In de stad ontdekt hij op een voornaam huis een gevelsteen met…

mop uit 1915
 • Een pastoor had een huishoudster, een knecht, Jan geheeten, en een hond. Nu hoorde hij dat ergens in een klooster de
 • Pastoor heeft gehoord van een klooster waar een hond kan leren spreken. Hij stuurt zijn knecht er met de hond heen, die
 • de hond verkoopt en het geld opmaakt. De knecht moet na enige tijd informeren hoe ver de hond is. Hij vertelt dat de hond
 • knecht
 • verkopen
 • Pastoor heeft gehoord van een klooster waar een hond kan leren spreken. Hij stuurt zijn knecht er met de hond heen, die de hond verkoopt en het geld opmaakt. De knecht moet na enige tijd informeren…

sage uit 1967
 • Bie n boer dainden es n moal n grode knecht en n lutje knecht. Op n dag vuil et de grode knecht op, dat lutje aal man
 • jong, doe vermoagerst bie de dag; wat he-st; scheelt die wat?” “Dat kan ik die nich verteln”, zee Wilt. Grode knecht zee
 • Kleine knecht vermagert omdat hij 's nacht als paard wordt gebruikt. De grote knecht komt een avond waken om te
 • ontdkken wat er gebeurt. Om twaalf uur 's nachts verschijnt een witte gedaante die een toom in de mond van de kleine knecht te
 • knecht
 • verkopen
 • Kleine knecht vermagert omdat hij 's nacht als paard wordt gebruikt. De grote knecht komt een avond waken om te ontdkken wat er gebeurt. Om twaalf uur 's nachts verschijnt een witte gedaante die een…

sprookje uit 1881
 • Een mannetje bouwt zijn huis op het ijs en wil een vrouw, een knecht, een meid, een kind en een hennetje, waarna zijn
 • knecht
 • verkopen
 • Een mannetje bouwt zijn huis op het ijs en wil een vrouw, een knecht, een meid, een kind en een hennetje, waarna zijn huis gaat zinken en hij verdrinken..

mop uit 1969
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn
 • moeder op zijn plek slapen, en de boer vermoordde haar. Met het lichaam van zijn moeder ging de knecht naar de markt. Hij
 • knecht
 • verkopen
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn moeder op zijn plek slapen, en de boer vermoordde haar. Met het lichaam van zijn…

sage uit 1963
 • knecht
 • verkopen
 • Hannes Oegee (bijgenaamd Hannes de Lummel) kon toveren. Hij was in dienst bij schaapherder Jan van Buuren. Toen Hannes op een dag bij Jan om zijn salaris kwam vragen, wilde Jan het geld wel geven,…

sage uit 1963
 • overal heen. Hij was knecht bij die schipper. Op een keer hadden ze rijshout geladen, toen moesten ze door de sluis in
 • de duivel verkocht had. Hij zei tegen de knecht: "Ga gauw onderin. Want er gaat iets gebeuren en het is niet goed voor
 • knecht
 • verkopen
 • Voormalige schippersknecht vertelt hoe een te breed beladen schip toch de sluis kan passeren. De schipper, waarvan wordt gezegd dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, laat hem naar onderen…

sage uit 1954
 • . Opvallend somber. Knecht ontlokt hem het geheim. En lacht uitbundig. Hoe treuriger de schipper des te vrolijker de knecht
 • . Eindelijk afrekening. Keurig heer komt aanwandelen. Beiden ruiken zwavel, maar: kom binnen. Schipper zit in de put, knecht haalt
 • aan en zegt dat de schipper meegaat als de kaars is opgebrand. Voordat de kaars is opgebrand eet de knecht de kaars op, en
 • knecht
 • verkopen
 • Schipper verkoopt zijn ziel aan de duivel. Als de duivel de schipper komt halen, steekt de schippersknecht een kaars aan en zegt dat de schipper meegaat als de kaars is opgebrand. Voordat de kaars is…

sage uit 1839
 • knecht dienen, en al wat je wenscht zal je hebben! »Tob" zeide Faust »daar heb ik lang naar uitgekeken; kom aan maar
 • knecht
 • verkopen
 • Faust, die op Kasteel Waardenburg woonde, sloot een zevenjarig verbond met de duivel. De wensen van Faust waren zo buitensporig, dat de duivel het contract eerder wilde ontbinden, maar Faust weigerde.…

sage uit 1925
 • knecht
 • verkopen
 • Voerman heeft zijn ziel aan de duivel verkocht waardoor hij wonderen kan verrichten. De pastoor grijpt in en zorgt er voor dat de voerman zijn ziel terugkrijgt.