Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

64 resultaten voor ""

sprookje uit 1974
 • Een knecht moest de vrouw in een koets ergens heenbrengen. Maar hij komt lopend en alleen weer terug. Als de heer
 • het met zijn vrouw gaat. De knecht vertelt eerst nog hoe ze uit de koets is gehaald en naar een vrouw is gebracht, en
 • knecht
 • vertellen
 • Een knecht moest de vrouw in een koets ergens heenbrengen. Maar hij komt lopend en alleen weer terug. Als de heer vraagt wat er is gebeurd, dan verteld hij stukje bij beetje dat het paard gestruikeld…

sage uit 2007
 • Waarom men IJsselsteiners ook wel Apenluiders noemt Rond 1300 leefde knecht Kees aan het hof van de heer van 't Slot
 • hof, wat meester Kees zeer geliefd maakte. Op een ongelukkige dag wordt het aapje ziek en sterft het. Terwijl knecht Kees
 • knecht
 • vertellen
 • Over hoe de IJsselsteiners aan hun bijnaam Apenluiders komen.

mop uit 1968
 • beginnen moet vertellen hoeveel water er in het meer zit. Vervolgens moet de boer hem zeggen wat hij - Napoleon - op dat moment
 • de knecht de boer rusteloos heen en weer ziet lopen, vraagt hij wat er loos is. De knecht raadt de boer aan zich in een
 • knecht
 • vertellen
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon…

sprookje uit 1967
 • Een mijnheer wil dat op zijn verjaardag de dienstboden en knechten een verhaal vertellen. Een oude vrouw vertelt dit
 • knecht
 • vertellen
 • Een mijnheer wil dat op zijn verjaardag de dienstboden en knechten een verhaal vertellen. Een oude vrouw vertelt dit verhaal: een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het…

sprookje uit 1967
 • Er was eens een koning die heel erg van vertellen hield. Hij liet bekend maken dat degene die aan een stuk door
 • vertellen kon, met zijn dochter mocht trouwen. Verschillende vertellers kwamen er, maar hoe lang ze het ook volhielden, er kwam
 • knecht
 • vertellen
 • Er was eens een koning die heel erg van vertellen hield. Hij liet bekend maken dat degene die aan een stuk door vertellen kon, met zijn dochter mocht trouwen. Verschillende vertellers kwamen er, maar…

sprookje uit 1967
 • vertellen van een zeer leugenachtig verhaal, over een ezel met een gebroken rug die hij recht houdt door een lange stok van een
 • vertellen.
 • knecht
 • vertellen
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1977
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne
 • ' wc werkt omdat de boer alleen een emmer en stukken krant gewend is. Zijn knecht vertelt hem ondere andere dat hij door
 • knecht
 • vertellen
 • Een boer moet - als hij op een keer in de stad is - heel nodig poepen. Zijn knecht moet hem uitleggen hoe een 'moderne' wc werkt omdat de boer alleen een emmer en stukken krant gewend is. Zijn knecht…

mop uit 1977
 • Een boer gaat elke middag naar de bioscoop om dezelfde film te zien. Als zijn knecht hem daarop aanspreekt, vertelt de
 • knecht
 • vertellen
 • Een boer gaat elke middag naar de bioscoop om dezelfde film te zien. Als zijn knecht hem daarop aanspreekt, vertelt de boer over twee mooie vrouwen in de film die zich uitkleden om in de vijver te…

mop uit 1977
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem
 • onder andere over het gooien met granaten. Volgens de knecht is een granaat net zoiets als een sinaasappel, maar als je hem
 • knecht
 • vertellen
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem onder andere over het gooien met granaten. Volgens de knecht is een granaat net…

mop uit 1977
 • Een knecht raadt een meid die erg bang is voor onweer aan haar hoofd in een hooiopper te steken om het niet te kunnen
 • maar het was heel prettig. (In werkelijkheid heeft de knecht seks met haar gehad.)
 • knecht
 • vertellen
 • Een knecht raadt een meid die erg bang is voor onweer aan haar hoofd in een hooiopper te steken om het niet te kunnen zien weerlichten. Later vertelt de meid aan de vrouw dat het erg meeviel met het…

mop uit 1973
 • Een dom meisje gaat naar de markt met de knecht. Haar moeder vraagt haar op te passen voor de knecht, dat hij niets met
 • haar uithaalt, en vraagt of ze voor haar 6 tinnen lepels kunnen meebrengen. Als het meisje niet oplet, koopt de knecht de
 • knecht
 • vertellen
 • Een dom meisje gaat naar de markt met de knecht. Haar moeder vraagt haar op te passen voor de knecht, dat hij niets met haar uithaalt, en vraagt of ze voor haar 6 tinnen lepels kunnen meebrengen. Als…

sage uit 1590
 • vreemd kalf voor de deur aan een boom gebonden. 't Was heel vroeg in den morgen toen de knecht, die de paarden had gevoederd
 • knecht
 • vertellen
 • Op een boerderij gebeuren vreemde dingen: een kat trok de kleren van de stoel, de wieg slingerde heen en weer, de gordijnen schoven open en dicht en op een keer liep de wei vol met konijnen, zodat je…

sage uit 1969
 • Dominee de Cock van Ulrum is eens een keer 's nachts onderweg. Een knecht wil hem doden en verschuilt zich in de berm
 • . Als de dominee passeert, wordt hij aan weerszijden vergezeld door een jongen. De knecht wordt bang en ziet van zijn daad
 • knecht
 • vertellen
 • Dominee de Cock van Ulrum is eens een keer 's nachts onderweg. Een knecht wil hem doden en verschuilt zich in de berm. Als de dominee passeert, wordt hij aan weerszijden vergezeld door een jongen. De…

sage uit 1965
 • Nulens, heb ik daar iets wonderlijke meegemaakt. Peer vertelde me dat zijn knecht de vorige avond bij het melken een kat
 • knecht
 • vertellen
 • Heks wordt ontmaskerd doordat ze als kat tussen een deur geplet wordt.

sage uit 1892
 • , door heksen in kattengedaante geplaagd, en wel zoo erg, dat hij noch zijn knecht nauwelijks in den molen durfden verblijven
 • . 2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus
 • Die verzauberte Mühle (Brauerei). Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt (wirft sie ins heisse Gebräu; haut ihr den
 • knecht
 • vertellen
 • Door heksen in kattengedaante geplaagde molenaar wordt geholpen door iemand die 's nachts met een ongewijde en een gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die…

sprookje uit 1893
 • knecht
 • vertellen
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • . Opeens zate vier haan1 oan de pot, of ze'r oan gespijkerd ware. In d'rn angst riep 't wijf de knecht wakker: 'Zet de pispot
 • is op de plank'. De knecht vat 'm. 'Houvast', klinket doar bove en vast zat i, zoo vast of i er oan geklonke zat. Nou
 • op mijn papier vindt, heb ik een 71-jarige grijsaard hooren vertellen. Hij had het honderden malen als kind zijn vader
 • aan de soldaten, die in 30 en 31 en later hier ingekwartierd lagen, hooren vertellen. Zijn vader stond als een echte
 • vasthouden zegt hij houvast, waarop ze vastzitten. Achtereenvolgens komen de knecht en de meid, en onderweg naar het kasteel een
 • knecht
 • vertellen
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 1892
 • den knecht dezer boerderij, die toevallig laat huiswaarts keerde. Een der dwergen riep hem toe: 'Zeg, als ge thuis komt
 • , tegen Adriaan, dat Kyrië dood is.' Zoodra de knecht in huis gekomen was, vertelde hij wat hem werd toegeroepen en men hoorde
 • . De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken
 • knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat Kyrië dood is, hoort men een kabouterstem
 • knecht
 • vertellen
 • Kabouters halen graan van zolders, eten van brij voor vee, waarop een boer de brij met oude leren lappen mengt. Als de knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat…

sage uit 1883
 • dagen weten nog zoo goed te vertellen hoe vriendelijk, hoe dienstvaardig dat volkje was, maar - ge moest hen laten begaan
 • . Hij had 't vaak genoeg hooren vertellen van iemand, die de volgende ontmoeting had gehad. DIe Iemand ging van Oirschot, in
 • knecht
 • vertellen
 • Wie in een goed blaadje stond bij de kabouters kreeg vroeger alles van ze gedaan: dorsen, ploegen, zaaien, maaien, malen, bakken, karnen, botermaken. Men zegt dat ze verjaagd zijn door de fabrieken.…

sage uit 1962
 • bleef slapen. Op een zondagavond bracht de knecht zijn meisje, na een avondwandeling, terug naar de boerderij. Toen ze de
 • Ossaert" op haar schouders moeten meedragen. Ge moogt vast geloven, meneer dat de deugniet van een knecht daar voor "Ossaert
 • knecht
 • vertellen
 • Aantal verhalen over onverklaarbare gebeurtenissen die in Ossenisse verteld worden.

sage uit 1978
 • Een knecht van een boer uit Bladel had verkering met een meisje uit hetzelfde plaatsje. Toen ze eens een vrije dag
 • de avond keerden ze weer naar hun dorp terug. Maar onderweg kreeg de knecht plotseling de lust om voor weerwolf te spelen
 • knecht vinden en verbranden. Dit gebeurt en de knecht is bevrijd van de betovering.
 • knecht
 • vertellen
 • Een boerenknecht gaat een dagje op stap met zijn meisje. Op de terugweg voelt hij sterk de drang weerwolf te spelen en hij stuurt zijn meisje vast vooruit. Als weerwolf komt hij haar weer tegen, en ze…

sage uit 1967
 • af. Mar zo mee bidde en al da gistelukke is ze d'r toch nog vanaf gekomme. 'n Knecht zou 't us 'n kir afkijke. Hij ging
 • , ha ze zo 'n berrug knolle. Daor zaat ie dan, mar ie hee niks gezien. De knecht was totaol hillemaol weg, totaol van de
 • duivel afgeholpen. Een knecht heeft een keer geprobeerd te ontdekken hoe ze dat deed. De jongen heeft er echter niets van
 • knecht
 • vertellen
 • Een oom van mijn moeder had een meid in dienst. Zij was door de duivel bezeten. Het meisje had op een dag een boekje gekregen van een millitair. Daarmee kon ze toveren. Wanneer ze het boekje open op…

sage uit 1966
 • boovn in de meuln; maar ie maggen morgn niet veur zeuvn uur bie mie komen.” Dat gung aan. De nei-e knecht blift s nachts in
 • de meuln. En ja heur, om twaalf uur komp er n zwaarte katte aanstapn en giet bie hum zitn. Nou had de knecht een pot met
 • Die verzauberte Mühle. Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt. Die Nachbarin ist verwundet
 • Zeven knechten van een molenaar waren boven in de molen doodgegaan. Nieuwe knecht is niet bang, zegt de molenaar de
 • volgende morgen niet voor zeven uur te komen kijken. Knecht neemt een pan hete olie mee, waarmee hij de zwarte kat die om
 • knecht
 • vertellen
 • Zeven knechten van een molenaar waren boven in de molen doodgegaan. Nieuwe knecht is niet bang, zegt de molenaar de volgende morgen niet voor zeven uur te komen kijken. Knecht neemt een pan hete olie…

sage uit 1966
 • . “Ik was knecht bie de muller in Bunermond. Op een dag sturf de oale muller; toen dacht ik, dat is mis jong. Reken dr op
 • knecht
 • vertellen
 • Met de helm geboren man heeft meegemaakt dat zijn baas na zijn dood terugkomt en rond zijn huis zweeft. Hij verbrandt zijn hand als hij die naar de geest uitsteekt. Voortaan steekt hij een zakdoek uit…

sage uit 1965
 • dat e heksn kon. Wilm Snieders har vreselk last van dei keerl. Wilm was lutje knecht bie de boer en sluip mit grode knecht
 • nachtmerrie en was slim benauwd. Grode knecht zee toun: "Loat mie moar n keer veuraan lign". Dat gebeurt. s Nachts heurden ze wat
 • Boerenknecht heeft veel last van een man die kan heksen. Hij gaat 's nachts op de hals van de knecht zitten, waardoor
 • die een nachtmerrie krijgt. De andere knecht gaat op een nacht vooraan liggen, en met een mes in het rond zwaaien als het
 • knecht
 • vertellen
 • Boerenknecht heeft veel last van een man die kan heksen. Hij gaat 's nachts op de hals van de knecht zitten, waardoor die een nachtmerrie krijgt. De andere knecht gaat op een nacht vooraan liggen, en…