Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

17 resultaten voor ""

sprookje uit 1800
 • mör'ns kwam knecht om te vour'n. Hai kreeg 't bos gruinte op vörk mit Keuteldoemke d'r bie en gooide dat veur 'n kou. Dei
 • benouwd en dus (14) gain kou melk'n, dei zing'n kon. Zai raip knecht en dou dei kwam begunde Doemke weer te zing'n. Knecht har
 • een stuk braden, maar daarin zit Doemke, die hard schreeuwt, waarop de boer het vlees aan een schooier geeft en die weer
 • knecht
 • vlees
 • Kinderloos stel wenst kind, al was het zo groot als een duim, noemen hem Keuteldoemke. Tijdens de verhuizing valt hij van de wagen in zijn lucifersdoos, wordt gevonden door twee dieven en meegenomen…

sprookje uit 1804
 • toen ging hij na de schoorsteen en haalde daar een stuk vlees uit daar het bloed uitliep en hij lag het op dat Tafeltje en
 • krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt deze en pakt vlees waar het bloed nog
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze
 • knecht
 • vlees
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • knecht, die van z'n eigen nog al nieuwsgierig was wou weten, wat dat licht beduidde. Hij bemerkte eene opening, waardoor hij
 • er vlees in de kast is en dat de vrouw feest gehouden heeft met de pastoor. De vrouw krijgt een aframmeling en de knecht
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • knecht
 • vlees
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • knecht
 • vlees
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

mop uit 1954
 • kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar zonden vroeg, zei de knecht dat ze dat
 • niet meer zou krijgen omdat er altijd te weinig spek en vlees in de pot zat. De vrouw beloofde dat te verbeteren waarop het
 • knecht
 • vlees
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

mop uit 1967
 • wijn. Terwijl de knecht van de heer probeert de wijnstroom met zijn handen te stoppen, doet de brutale biggenhoeder zich in
 • de keuken tegoed aan een stuk vlees.
 • knecht
 • vlees
 • Een brutale biggenhoeder ergert een voornaam heer met bijdehand taalgebruik. Als de heer de brutale aap thuis uitnodigt om hem een lesje te leren, is de jongen hem steeds te slim af. De heer stuurt…

mop uit 1969
 • Een boer en zijn vrouw zouden op een keer bij hun familie langs gaan. Ze zeiden tegen de knecht en de meid dat zij maar
 • toevallig Sultan, en de meid en de knecht dachten dat de boerin had bedoeld dat ze het dier moesten slachten en opeten. Dus dat
 • knecht
 • vlees
 • Een boer en zijn vrouw zouden op een keer bij hun familie langs gaan. Ze zeiden tegen de knecht en de meid dat zij maar lekker zult (spek voor in de soep) moesten klaarmaken, en het er maar lekker van…

legende uit 1923
 • Hostie Legende. 't Was in het jaar 1374. Jan van Keulen, de knecht van een adellijke dame te Middelburg, moest op
 • vlees en hij kan het niet doorslikken. Als hij erin bijt, vallen 3 bloeddruppels op het communiekleed en de man wordt met
 • knecht
 • vlees
 • Een man gaat slechts voor de vorm biechten met pasen en als hij de communie ontvangt, verandert deze in zijn mond in vlees en hij kan het niet doorslikken. Als hij erin bijt, vallen 3 bloeddruppels op…

mop uit 1678
 • Wat zeit David? Een Pastoor van een Dorp, een knecht hebbende, die de oneedighste niet en was, seyde hy tegens hem
 • , alsoo hy de groote Misse moest gaen seggen, dat de knecht het middaghmael ondertusschen soude vaerdig maken; de knecht
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt
 • de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat David zei. De knecht denkt dat de pastoor
 • knecht
 • vlees
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat…

sage uit 1972
 • het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.
 • knecht
 • vlees
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.

Trefwoorden: boer, dier, kerst, knecht, koe, slachten, stal, vet, vlees, voelen


mop uit 1968
 • wordt en doodgaat, wordt het toch nog geslacht en opgegeten. Dat vindt de knecht prima, maar nu is de oude grootmoeder
 • knecht
 • vlees
 • Een boerenknecht wil van boer veranderen. Hij legt uit waarom: telkens als er bij zijn baas een kalf of varken ziek wordt en doodgaat, wordt het toch nog geslacht en opgegeten. Dat vindt de knecht…

mop uit 1651
 • Jurriaen en zijn knecht Claes waren bezig een os te kopen. Claes moest het beest ook voelen van Jurriaen en hij begon
 • het beest aan de knieen en dijbenen te voelen. Waarom voel je de os aan die delen, vraagt Jurriaen. De knecht antwoordt
 • knecht
 • vlees
 • Jurriaen en zijn knecht Claes waren bezig een os te kopen. Claes moest het beest ook voelen van Jurriaen en hij begon het beest aan de knieen en dijbenen te voelen. Waarom voel je de os aan die delen,…

mop uit 1901
 • heer ofesproken mit zijn knecht dat as de jongen in de kelder kwam, de knecht hem ouwerwis of zou ranselen. De jongen dus
 • krijgen. "Hé", docht de jongen, "die zou ik wel lusten." Mar hij liep deur. Toe-n-ie in de kelder kwam, zei de knecht: "Lust
 • niet ook liever een schelvis heeft, waarna hij zelf ook een schelvis krijgt.De heer heeft met zijn knecht afgesproken de
 • de knecht zien hoe hij twee likeuren uit een vat kan tappen door een tweede gat in het vat te maken. De knecht stopt
 • knecht
 • vlees
 • Een jongen loopt met wat biggen over straat. De kinderen van een rijke heer willen de biggen aaien, maar de jongen blijft ze opdrijven. De rijke heer wil de jongen terugpakken en nodigt hem uit voor…

sprookje uit 1800
 • knecht om heur te help'n, maor pas was dei d'r mit aan gang, of hai môs ook krekt as maaid. Hai raip vrouw en dei perbairde
 • mit 'nkanner. Maaid zee: "'k Wol om vief-en-twintig guld'n dat 't over en keers op was." "Ik om vieftig," zee knecht. "Ik
 • knecht
 • vlees
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sage uit 1969
 • schaap. Ook die aten ze op. Toen niet veel later de inwonende grootmoeder overleed, ging de knecht er snel vandoor. Hij was
 • knecht
 • vlees
 • Bij een arme boer stierf een varkentje. In plaats van het te begraven, aten ze het op. Niet veel later stierf er een schaap. Ook die aten ze op. Toen niet veel later de inwonende grootmoeder overleed,…

sprookje uit 1301
 • hond zijn ware aard zien en at het gerecht helemaal op. De knecht zag dit en strafte de hond met harde klappen. De hond
 • knecht
 • vlees
 • Een hond had een goede baas, die kok was bij een heer en goed voor het beest zorgde, hij nam hem overal mee naar toe. Op een dag had men de koksknecht opgedragen een klaargemaakt lekker en duur…

mop uit 1804
 • daar een poffert en een stuk braden vlees en drie vlessen wijn op de tafel en toen kwam de boer met zijn wagen thuis en doe
 • doe zeide de boer wat zeidt hij nu doe zeide hij dat agter op de schotelkamer een stuk braden vlees stondt. doe zeide de
 • knecht
 • vlees
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…