Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • uitmaken. Het meisje vraagt hem echter de volgende avond naar de schaapskooi te komen. De knecht stemt in. Als hij bij de
 • dat zij de witte gedaante niet geweest is. De knecht gelooft haar niet.
 • knecht
 • vliegen
 • Een boerenknecht heeft verkering met een boerenmeid. Omdat hij haar ervan verdenkt te kunnen toveren, wil hij het uitmaken. Het meisje vraagt hem echter de volgende avond naar de schaapskooi te komen.…

sage uit 1966
 • boerin weg zou gaan, zodat de jongste eens wat rust kon krijgen. Maar toen de boerin bij het bed stond, zei de knecht de
 • knecht
 • vliegen
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben je mager en zwak." De jongste boerenknecht antwoordde dat hij wel goed at, maar…

sprookje uit 1966
 • as syn knecht dat dy hie by him noch in moaije âlde dei. (meidield troch ús heit Tseard Veenstra, dy't it yn
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen
 • op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven vliegen met een stuk leer in één klap
 • knecht
 • vliegen
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sage uit 1970
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's
 • morgens ophaalde, waren ze altijd moe afgedraafd. Op een avond bleef de knecht in de bosjes op de loer liggen. Mannen kwamen
 • knecht
 • vliegen
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's morgens ophaalde, waren ze altijd moe afgedraafd. Op een avond bleef de knecht in de…

sage uit 1967
 • schop een heel eind door de lucht laten vliegen'. De boer zegt dat zijn woorden de knecht later zullen berouwen. Een tijdje
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • knecht
 • vliegen
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1968
 • knecht lag in de berm te luieren. Tegen etenstijd zag de boer de knecht uit een boekje lezen en er kwamen allemaal roeken
 • aangevlogen. Zij verspreidden in een ogenblik de mest. De boer had niet door dat de knecht de tekst weer achteruit las om de
 • knecht
 • vliegen
 • Een luie boerenknecht had een toverboek. Op een keer kwam de boer kijken hoe ver hij was met mest strooien. Maar de knecht lag in de berm te luieren. Tegen etenstijd zag de boer de knecht uit een…

mop uit 1969
 • Een meid en een knecht waren eens aan het melken. Ze spraken af, dat degene die het eerst klaar was, met de ander mocht
 • doen wat hij wilde. De meid won. Ze bond de knecht aan het hek vast, en ging voor hem staan met haar rokken omhoog. Ze zei
 • knecht
 • vliegen
 • Een meid en een knecht waren eens aan het melken. Ze spraken af, dat degene die het eerst klaar was, met de ander mocht doen wat hij wilde. De meid won. Ze bond de knecht aan het hek vast, en ging…

sage uit 1969
 • Een meid wil wel eens een knecht hebben, ook al is het de duivel en dezelfde avond staat een knecht voor haar deur
 • knecht
 • vliegen
 • Een meid wil wel eens een knecht hebben, ook al is het de duivel en dezelfde avond staat een knecht voor haar deur. Tijdens de afwas zegt haar moeder dat de man twee horrelvoeten heeft en dat…

sage uit 1969
 • Heksen-overval Zo kwaam d'r ok us vrouwenvolk um te slaope. De knecht, die hadde ze vruuger allemaol war, zin tege de
 • z'n haand, nie in d'r rok. Nou de knecht blif op. Mar om un uur of twee, drie kwaam die mens van de schooi afgekrope, mee
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom
 • een appel toe. De man ving die op met zijn handen en niet in de rok. De knecht bleef die nacht op. Om een uur of twee
 • knecht
 • vliegen
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom een appel toe. De man ving die op met zijn handen en niet in de rok. De knecht…

mop uit 1651
 • en brand. Zijn knecht komt hem te hulp, maar die vindt geen vleermuis. Ontstemd vraagt deze zich af waarom zijn meester
 • zo'n leven maakt. Hij zou met zijn geschreeuw de knecht een beroerte van schrik bezorgen en er is niets aan de hand. Marcus
 • knecht
 • vliegen
 • Marcus meent dat er een vleermuis door zijn kamer vliegt. Omdat hij doodsbang voor vleermuizen is, schreeuwt hij moord en brand. Zijn knecht komt hem te hulp, maar die vindt geen vleermuis. Ontstemd…

sage uit 1965
 • Zo was er ook een boer en die had een knecht en een meid. In dat huus was ook een old wief en die zol heksn kunnen. Op
 • een zundagmiddag waarn de boer en de vrouw uut en de meid was met de knecht in huus met dat olle mense. Za lag achterover
 • De knecht en de meid zitten met een slapende oude vrouw die een heks zou zijn, in de kamer. Na een tijdje vliegt een
 • knecht
 • vliegen
 • De knecht en de meid zitten met een slapende oude vrouw die een heks zou zijn, in de kamer. Na een tijdje vliegt een hommel binnen die steeds om de vrouw heen zoemt. Als de vrouw de zakdoek van haar…

sage uit 1980
 • de Langesloot om daar te overnachten. Zijn knecht raadde het hem af, maar ze hadden een zware dag achter de rug en de
 • knecht
 • vliegen
 • Drie voorbeelden van het spook. Hij wenkt een meisje dat klaar staat om met de roeiboot mensen over te zetten, loopt over het water op haar toe en achtervolgt haar. Van schrik sterft ze enkele dagen…

sage uit 1974
 • boer wil ook wel een paar toverkunsten leren, maar schrikt toch terug, wanneer hij op het punt staat te gaan vliegen.
 • knecht
 • vliegen
 • Imke is een goochelaar. Volgens sommigen is hij zelfs een tovenaar. Waar hij precies vandaan komt weet niemand. Hij heeft ook een zoon, Durk, die zijn vader is opgevolgd in de tovenaarskunst. Imke…

sage uit 1933
 • No. 196. 't Was elken zondag hetzelfde spul met Peer, den knecht van den "Valkenburg"; heel Ulvenhout sprak er schande
 • oe er niet meer in." "Jawel baas", had de knecht mokkend geantwoord, maar het ging hem weer door den kop. En 't was op
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met
 • knecht
 • vliegen
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met zijn makkers en hij dronk heel veel bier. De boer was het op een dag zat en zei…

sage uit 1962
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is
 • knecht
 • vliegen
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

sage uit 1896
 • varen, doch zond vooraf zijn knecht ter kooi. Toen nu het schip op iets hards stootte en de knecht riep: «Wat is dat?» riep
 • Een schipper die tovenaar is, besluit een luchtreis te maken, Zijn knecht stuurt hij naar zijn kooi. Als het schip 's
 • nachts iets raakt, vraagt de knecht wat er aan de hand is. De schipper antwoordt dat het de haan van de Oldeboornster toren
 • knecht
 • vliegen
 • Een schipper die tovenaar is, besluit een luchtreis te maken, Zijn knecht stuurt hij naar zijn kooi. Als het schip 's nachts iets raakt, vraagt de knecht wat er aan de hand is. De schipper antwoordt…

sage uit 1962
 • bezit gekomen van een toverboekje, waaruit hij gevaarlijke kunsten leerde. Als knecht kreeg hij hulp bij het werk middels
 • knecht
 • vliegen
 • Boerenknecht kan zijn werk snel verrichten door in een toverboekje te lezen.

sage uit 1962
 • scheermes, viel de betovering van hun af, en kwamen ze meestal in hun bloot aanschijn voor de verschrikte knecht te staan!
 • Oude heksen vliegen op een bezemsteel, jonge heksen rijden op een houten zeefrand. Jonge heksen dringen de slaapkamer
 • knecht
 • vliegen
 • Oude heksen vliegen op een bezemsteel, jonge heksen rijden op een houten zeefrand. Jonge heksen dringen de slaapkamer van knechts binnen door het sleutelgat. Bij verwonding valt de betovering van hen…

sage uit 1963
 • een boer als los arbeider. Maar die boer had ook een vaste knecht. Waar die vandaan kwam, dat wisten ze niet en dat wilde
 • gaat geld kosten. We moesten toch maar weer beginnen". Die knecht zei: "Hou je maar kalm hoor, dat komt wel in orde. Voor
 • knecht
 • vliegen
 • Een boerenknecht kon toveren.

sage uit 1954
 • , des nachts, naar Wijk te Duurstede (Wijk bij Duurstede) vloog, en door haar knecht, die het haar nadeed, ontdekt werd.
 • Knecht die haar nadoet ontdekt dat een toverheks 's nachts vliegt.
 • knecht
 • vliegen
 • Knecht die haar nadoet ontdekt dat een toverheks 's nachts vliegt.

sage uit 1962
 • de lucht vliegen. Op een dergelijke avond keek een der jongens vóór het naar bed gaan, door het venster, en zag het
 • de knecht de blinden dicht. Er volgde een zware slag op het venster. ’s Anderendaags bleek op het hout van de blinde een
 • Knecht fluit naar een vuurman die door de lucht vliegt. De vuurman vliegt op het raam af, maar de knecht kan de blinden
 • knecht
 • vliegen
 • Knecht fluit naar een vuurman die door de lucht vliegt. De vuurman vliegt op het raam af, maar de knecht kan de blinden nog sluiten. Van de zware slag staat de volgende dag op de blinden een…

sage uit 1975
 • en die stuurden de knecht d’rop af. De schaper die zei: ‘dan mos die bor zelf maar eens kommen.’ En de bor die kwam en
 • joarig, jongen, ga je mee naar Duitsland?’ Die knecht die dacht hoe mot ik daarna kommen? De schape zei: ‘Ga je die ma gauw
 • Een schapenherder doet een boer geloven, dat de schapen molshopen zijn. Hij gaat met een knecht op een blauwe schimmel
 • naar Duitsland, naar zijn moeder, die jarig is. Op de terugweg voelt de knecht een schok. De schapenherder legt later uit
 • knecht
 • vliegen
 • Een schapenherder doet een boer geloven, dat de schapen molshopen zijn. Hij gaat met een knecht op een blauwe schimmel naar Duitsland, naar zijn moeder, die jarig is. Op de terugweg voelt de knecht…
VODA_012_03.mp3

sage uit 1974
 • Een molenaar wordt bijna elke dag lastig gevallen door een vrouw. Als hij op advies van zijn knecht de ladder weghaalt
 • dingen 's nachts in de kamer van de molenaar. De knecht besluit om een paar nachten in die kamer te verblijven en ziet tot
 • knecht
 • vliegen
 • Een molenaar wordt bijna elke dag lastig gevallen door een vrouw. Als hij op advies van zijn knecht de ladder weghaalt zodat de vrouw niet naar boven kan klimmen is ze de volgende dag toch nog bij de…
Gijs de muldersknecht en de groene klauwen