Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

146 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • knecht
 • vrouw
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1966
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes - de grapjas - heeft hen voor het lapje
 • knecht
 • vrouw
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sprookje uit 1966
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor
 • ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder verdere aandacht wordt ze begraven
 • knecht
 • vrouw
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder…

sprookje uit 1970
 • ongelooflijk dom. Hij had geen kinderen, maar wel een vrouw, een os en een ezel. Die boer dan had al zo vaak over de hogeschool
 • wist de student natuurlijk. De boer belde aan en vroeg aan de knecht of mijnheer de burgemeester thuis was. "Jawel," zei de
 • knecht
 • vrouw
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken. De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os…

mop uit 1888
 • De bekwame waarzegger Krekel en zijne vrouw hadden beiden éen zelfde gebrek: zij hielden van snoepen. De man lustte
 • broekzak, dat zijn hertje van vreugde popelde... Hij had eenen goeden prijs bekomen, en nam het besluit, zijne vrouw eens
 • naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een naburig kasteel de ring van de
 • man krijgt drie dagen de tijd de ring op het spoor te komen. Na de eerste dag heeft de man nog niets gevonden. Een knecht
 • knecht
 • vrouw
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

mop uit 1888
 • bij den Burgemeester het beste paerd bij nacht kunnen uit den stal halen. Hij moest, ten tweede, het hemd van de vrouw des
 • burgemeester was! Nu moest hij het hemd der burgemeesters-vrouw kunnen krijgen. Wat deed hij? 's Nachts ging hij op het kerkhof het
 • is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt het verkrijgen van het hemd van de vrouw
 • binnen en doet net alsof hij de burgemeester is. Hij neemt het hemd van de vrouw mee. Ook de derde opdracht lukt. Jan doet
 • knecht
 • vrouw
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sage uit 1889
 • bliksem getroffen, dood nevens hem neder. In zijn angst beloofde hij, Onze Lieve Vrouw op dezelfde plaats een kapel te bouwen
 • een der hellingen van den berg bevond. Doch zijn misdaad mocht hem niet baten: weinig tijd daarna bracht de vrouw des
 • zijn broer om aan geld te komen. Als hij namelijk een slot bezit mag hij met een zeker meisje trouwen. Maar de vrouw van
 • Onze Lieve Vrouw [Maria]
 • knecht
 • vrouw
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sprookje uit 1889
 • ook eenen knecht, die hem sedert vele jaren diende. Als de zoon genoeg geleerd was en voor goed te huis bleef, zegde de
 • heer tot zijnen knecht: "Pier, jongen, nu zal ik met mijnen zoon mijn werk wel kunnen gedaan krijgen. Gij moet u op een
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen
 • kan brengen. De knecht krijgt reisgeld en gaat bedroefd op pad. Hij komt een oud vrouwtje tegen die weet wat hij zoekt
 • knecht
 • vrouw
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • trap, en stillekens-stillekens naderde eene tweede gestalte, de vrouw van den herbergier, die, niet wetende, waar haar man
 • herbergier vast te zetten en vervolgens diens vrouw en kinderen, de knechten en de meiden en nog vele anderen. Met een lange
 • knecht
 • vrouw
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1804
 • het leek menschevlees toe. doe werde daar een vrouw binnen gebragt die zag er krekt uit als de geschilderde dood en die
 • wierde daar bij dat Tafeltje gezet. en die vrouw nam daar een klein beetje van en at dat op doe werde de vrouw weer
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze
 • krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt deze en pakt vlees waar het bloed nog
 • knecht
 • vrouw
 • Drie matrozen overleven een schipbreuk en komen hongerig bij een kasteel aan. De knecht brengt hen naar de heer. Ze krijgen echter niets te eten. Na een tijdje brengt de knecht een tafel binnen, dekt…

sprookje uit 1800
 • kwam, begunde Doemke weer te zing'n. Knecht har 't er ook nait op begreep'n en raip vrouw. Doar ging 't krekt zoo mit en
 • Keuteldoemke rouk onner zien gruinte rustig ien sloap. Annerdoags mör'ns kwam knecht om te vour'n. Hai kreeg 't bos gruinte op vörk
 • knecht
 • vrouw
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

mop uit 1901
 • 'ebigd had. Dat was natuurlijk een aardig gezicht. Nou kwam er een deftig heer an in een vigelant en die was met zijn vrouw
 • de heer. "Assieblieft", natuurlijk. "Nou dan mot je maar naar de kelder gaan." Nou was de heer ofesproken mit zijn knecht
 • , moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer afgeranseld worden. Op weg naar de kelder
 • ziet de jongen een gebraden ham in de keuken liggen. Hij verzint een list waardoor de knecht in de kelder moet blijven
 • knecht
 • vrouw
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil, moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer…

sprookje uit 1890
 • moest hij teekenen met zijn eigen bloed. Opgeruimd ging hij naar huis; toch sprak hij met zijn vrouw geen enkel woord over
 • deze ontmoeting. Na negen maanden bracht zijn vrouw inderdaad een knaapje ter wereld. Van nu af aan leefden zij zeer
 • zijn vrouw krijgt een zoon. Als hij bijna zeven jaar is, krijgt zij te horen wat er tussen haar man en de heer voorgevallen
 • hij de prinses als vrouw. Teruggekomen bij het paard, beveelt deze hem te onthoofden. Als hij dat doet wordt het een
 • knecht
 • vrouw
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sprookje uit 1970
 • over praote". Weure ze ien hüs gekòmme; de vrouw har koffie gezet; en zi'j harre gepraot. Toe har vader gezeid: "En hoe wòj
 • allenig mette vrouw. Toe zeit tén: "Potvedullemien dén hét toor wat bi'j zich!" "Wat tan?" zeite vrouw. "Een ezel dén kan geld
 • vrouw er flink van langs krijgen en snel de ezel en het tafeltje teruggeven, waarmee Klaas naar huis gaat.
 • knecht
 • vrouw
 • Een boer met drie zonen brengt de oudste naar een boer voor werk, maar deze betaalt geen loon, maar geeft na een jaar een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in…

sage uit 1968
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht
 • de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen wordt, is de appelvanger een vrouw
 • knecht
 • vrouw
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen…

sprookje uit 1968
 • vissersvrouw wilde graag een nieuw huis, daarna een auto en vervolgens personeel in huis. Alledrie kreeg de vrouw. Maar toen was ze
 • meer. De visser ging maar weer naar huis, waar hij zijn vrouw huilend in hun oude stulpje zag zitten.
 • knecht
 • vrouw
 • Een arme visser ving eens een goudvis. Hij mocht drie wensen doen als hij het dier terug in zee zou gooien. De vissersvrouw wilde graag een nieuw huis, daarna een auto en vervolgens personeel in huis.…

sage uit 1968
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren
 • bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de kooi. Toen de boer en zijn vrouw
 • knecht
 • vrouw
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de…

mop uit 1970
 • dén jong lope, lope, en dén mik atte weg kump. En dén boer nao huus toe en daor zeite tege de vrouw: "'t Is toch wat
 • een klein rütje ien de vödeur, e daor ston een lempke veur. Toe rammelte aan de deur; toe kömp taor zon olde vrouw aan
 • komt, waar een oude vrouw hem wijst op een wondersabel, dat er hangt, en dat hij alle rovers de kop laat afslaan. De
 • verloste vrouw geeft hem een zakje met erin gesneden stro, waaruit op het bevel: "Heraus!" soldaten komen, en een helm, die 7
 • knecht
 • vrouw
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1968
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • was, ging de knecht naar de boerin en zei dat hij die dag boer was. Hij spijkerde de kist dicht waarin hij haar minnaar
 • knecht
 • vrouw
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

sage uit 1968
 • nacht kwam ze helemaal onder het meel te zitten. De knecht kwam die ochtend in de stal en zag daar de nachtmerrie nog bezig
 • knecht
 • vrouw
 • Nachtmerries zijn vrouwen. Van zeven opeenvolgende dochters is de oudste of de jongste een nachtmerrie. Ze komen meestal door het sleutelgat een huis binnen. Men kan een nachtmerrie vangen. Het paard…

mop uit 1954
 • kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar zonden vroeg, zei de knecht dat ze dat
 • niet meer zou krijgen omdat er altijd te weinig spek en vlees in de pot zat. De vrouw beloofde dat te verbeteren waarop het
 • knecht
 • vrouw
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

sage uit 1951
 • ringvinger. De vrouw is een heks: samen met de andere heksenkatten had ze het op de malende knecht voorzien.
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en
 • knecht
 • vrouw
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en wacht af wat er gebeurt. Als er zes katten verschijnen, begint de knecht wild op…

sage uit 1966
 • knecht
 • vrouw
 • Twee vriendinnen gingen naar de kaartlegster. Tegen het ene meisje zei de waarzegster dat ze verkering zou krijgen met een paardenknecht, met bruine ogen. De ander zou een man krijgen die later een…

sage uit 1967
 • Een knecht zat laat op een avond aan de tafel. Opeens zag hij de gebochelde vrouw bij wie hij inwoonde, als een kat
 • knecht
 • vrouw
 • Een knecht zat laat op een avond aan de tafel. Opeens zag hij de gebochelde vrouw bij wie hij inwoonde, als een kat door het kattenluikje binnenkomen. En vervolgens zat ze zomaar in haar ware gedaante…

sage uit 1967
 • Een knecht ving eens een nachtmerrie, en hij trouwde met haar. Door gebroken glas was ze in het buitenhuis gekomen en
 • dat heeft de knecht toen meteen laten maken. Omdat nachtmerries altijd dezelfde weg terug moeten nemen als ze heen gekomen
 • knecht
 • vrouw
 • Een knecht ving eens een nachtmerrie, en hij trouwde met haar. Door gebroken glas was ze in het buitenhuis gekomen en dat heeft de knecht toen meteen laten maken. Omdat nachtmerries altijd dezelfde…