Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

39 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • knecht
 • vuur
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sage uit 1980
 • het weg te kwijnen. Het huilde soms aan een stuk door. De misère begon om vijf uur 's morgens als de knecht op de
 • boerderij kwam om te dorsen, en duurde tot zeven uur 's avonds als hij terugging naar huis. Het kind heette Fokke; de knecht
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw bezig aan het fornuis. Hij vertrouwt haar
 • knecht
 • vuur
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

sprookje uit 1970
 • SEPPE, DE DOMME KNECHT Meester Jan had een knecht die erg dom was, en die Seppe heette. Seppe was dom geboren en in de
 • het snaterebakkes.""Het snaterebakkes, meester," zei Seppe. "En dat Seppe?" "Dat is geloof ik het vuur, meester." "Het
 • Seppe, de domme knecht
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft
 • ontslag. Zo wordt een 'ladder' een 'hokkenentjok', een 'hond' een 'taterebakkes' en 'vuur' wordt 'glorie'. De volgende morgen
 • knecht
 • vuur
 • Een baas heeft een domme knecht die steeds niet kan onthouden welke boodschappen hij voor hem moet doen. De baas geeft hem daarom de opdracht om de verzonnen namen te onthouden die hij aan…

sprookje uit 1888
 • poort van het hof. "Ga zeggen aan uwen meester, dat ik drij beurzen met geld moet hebben!" Wat erge Nellis, dacht de knecht
 • , en vreet al de kiekens op!" De vossen lieten het geen twee keeren zeggen, en weg waren ze. Toen 's anderendaags de knecht
 • tevoorschijn komen en het vuur dooft. Het water stijgt. De geschrokken heer geeft snel het geld aan de haan. De haan geeft het geld
 • knecht
 • vuur
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sage uit 1888
 • gevonden huid in het vuur werpen. Op hetzelfde oogenblik stond de knecht vóor hem, en wilde zich met geweld in de vlammen
 • knecht bevel, om den bakoven te heeten. Als hij nu dacht, dat zijn knecht het huis van zijnen vriend bereikt had, liet hij de
 • , gooit hij de huid in het vuur. Dan staat de knecht plotseling voor hem. De knecht wil zich ook in de vlammen werpen. Als de
 • verdenkt een knecht. Hij stuurt de knecht er op uit. Op het moment dat de baas denkt dat de knecht aangekomen is op het adres
 • knecht
 • vuur
 • Een meisje hoedt koeien. Op een dag vindt ze in een holle boom een zwarte huid. Ze zegt het tegen haar baas. De baas verdenkt een knecht. Hij stuurt de knecht er op uit. Op het moment dat de baas…

sprookje uit 1889
 • , en stak het in 't vuur. Als het gloeiend was, legde hij het op het aambeeld, en sloeg er eens op met zijnen hamer, en het
 • over zijnen knecht, zond hij hem weg. Sint Eleu ging dus verder, en ontmoette den ruiter met het kreupele paard, en daar
 • de smid het ook maar veroorzaakt een bloedbad. De baas moet het paard betalen en zendt zijn knecht weg. De man gaat
 • knecht
 • vuur
 • Een man komt bij het huis van een smid die verkondigt de beste smid van het land te zijn. De man vraagt om werk en toont zijn kunnen door in twee slagen een hoefijzer te maken. Hij wint daarmee van de…

sage uit 1966
 • Een knecht treft zijn zus doodsbang aan, omdat ze knappende geluiden hoort. Hij wimpelt haar angst weg. Als hij een
 • week later thuiskomt van het werk, is de kachel brandend omgevallen op de vloer. Er zit ook hout in de kachel en de knecht
 • knecht
 • vuur
 • Een knecht treft zijn zus doodsbang aan, omdat ze knappende geluiden hoort. Hij wimpelt haar angst weg. Als hij een week later thuiskomt van het werk, is de kachel brandend omgevallen op de vloer. Er…

sprookje uit 1967
 • de knuppel of hij de hond wil slaan. De knuppel wil ook niet. Dan vraagt ze het vuur of hij de knuppel wil verbranden
 • . Het vuur weigert. Dan vraagt ze het water of die het vuur wil doven. Het water wil niet. Dan vraagt ze de os of hij het
 • knecht
 • vuur
 • Een mijnheer wil dat op zijn verjaardag de dienstboden en knechten een verhaal vertellen. Een oude vrouw vertelt dit verhaal: een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het…

mop uit 1979
 • Een bakker wil een knecht alleen aannemen als die precies zal praten als hij. De bakker gebruikt voor een heleboel
 • begrippen aparte woorden en omschrijvingen. Als de kat van de bakker kort daarop in brand vliegt, roept de knecht de bakker met
 • knecht
 • vuur
 • Een bakker wil een knecht alleen aannemen als die precies zal praten als hij. De bakker gebruikt voor een heleboel begrippen aparte woorden en omschrijvingen. Als de kat van de bakker kort daarop in…

sprookje uit 1978
 • stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de vrouwen zo grof van leden zijn en
 • door een knecht die hen gelijk vastbindt en een prop in de mond stopt. Als alle rovers gevangen zijn, haalt de politie de
 • knecht
 • vuur
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de…

mop uit 1979
 • papegaai ziet echter toch dat de meid aan het pannenkoeken bakken slaat. Als de meid zich bukt om de pan van het vuur te halen
 • knecht
 • vuur
 • Een boerenknecht en -meid besluiten het er eens goed van te nemen als de boer en de boerin van huis zijn. Omdat een papegaai altijd verklikt wat het personeel uitspookt, besluit de meid een schort…

sage uit 1920
 • een hooivork werd de band opgenomen en in 't vuur geworpen. Maar op 't zelfde ogenblik reed in volle galop de knecht te
 • De weerwolf Op de hoeve Bosscherhof woonde eertijds een knecht die een lederen riem bezat, welke de macht had, hem
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • knecht
 • vuur
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

sage uit 1923
 • erop gesteld, dat men hem met rust liet en niet plaagde of kwelde. Daar kon hij allerminst tegen. Dat ondervond een knecht
 • ernaast heuvels en zandbergen. De knecht zag op een van die heuvels een man staan. Hij dacht, dat het een zijner kameraden was
 • knecht
 • vuur
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1892
 • , door heksen in kattengedaante geplaagd, en wel zoo erg, dat hij noch zijn knecht nauwelijks in den molen durfden verblijven
 • ongewijde, in den molen, alsmede een ijzeren ketel met vuur, dewijl het winter was en zeer koud. Lang liep het niet aan, of er
 • Die verzauberte Mühle (Brauerei). Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt (wirft sie ins heisse Gebräu; haut ihr den
 • gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die tevoorschijn komt vraagt de man waar ze vandaan
 • komt en nodigt haar uit zich te warmen. Uiteindelijk zijn er 42 katten, die poot in poot rond het vuur dansen. De man slaat
 • knecht
 • vuur
 • Door heksen in kattengedaante geplaagde molenaar wordt geholpen door iemand die 's nachts met een ongewijde en een gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die…

sage uit 1962
 • knecht
 • vuur
 • Bij een brand die uit wraak is aangestoken brandt de helft van de stad af. De dader vlucht, maar wordt herkend, teruggebracht en opgehangen.

sage uit 1978
 • en hielden hem tegen. Ze hielden de knecht net zo lang in bedwang tot de riem geheel door het vuur verteerd was. Toen de
 • Een knecht van een boer uit Bladel had verkering met een meisje uit hetzelfde plaatsje. Toen ze eens een vrije dag
 • knecht vinden en verbranden. Dit gebeurt en de knecht is bevrijd van de betovering.
 • knecht
 • vuur
 • Een boerenknecht gaat een dagje op stap met zijn meisje. Op de terugweg voelt hij sterk de drang weerwolf te spelen en hij stuurt zijn meisje vast vooruit. Als weerwolf komt hij haar weer tegen, en ze…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • hem in dienst besteden.» - Hij ging heen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde voorwaarden. Hij hield het wel
 • knecht
 • vuur
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sage uit 1925
 • brieschten en bliezen vuur en de knecht moest loopen, wat hij loopen kon, om te probeeren zijn mand te grijpen. Kort bij den
 • DE KOETS VAN DEN DUIVEL. Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar het adellijk huis Beegden. Het werd
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden
 • stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit om mee te rijden. De knecht kon er niet
 • knecht
 • vuur
 • Een knecht van kasteel Horn ging met een mand wild naar huis Beegden. Een deftige koets, getrokken door zwarte paarden stopte bij hem en twee heren, waarvan er een een paardenbeen had, nodigde hem uit…

sage uit 1980
 • zit ie in de heg te loeren noar z'n knecht, die is an 't ploegen. Ie stopte z'n pijp, terwijl die achter de ploeg ging en
 • toen hij an 't eind was, sloeg ie vuur uit z'n tinteldoos. Toen zee ie: 'Vuur! Of ik gooi je weg!' Jan de Wijs kwam uit de
 • een knecht die aan het ploegen is. Het blijkt dat hij vuur in zijn pijp krijgt door het zeggen van een formule waardoor
 • knecht
 • vuur
 • Een boer controleert voortdurend zijn arbeiders om te zien of ze wel doorwerken en niet roken. Op een dag bespiedt hij een knecht die aan het ploegen is. Het blijkt dat hij vuur in zijn pijp krijgt…

sage uit 1925
 • ogenblik dat men de band in het vuur had gegooid, verscheen de knecht plotseling voor de 'ovensmoel' (de muil van de oven) en
 • De halsband Men had ontdekt dat zekere knecht te Oud-Valkenburg een ijzeren halsband bezat, waardoor hij het vermogen
 • Een zekere knecht te Oud-Valkenburg had een ijzeren halsband, waardoor hij het vermogen had zich in een weerwolf te
 • veranderen, als hij hem bij zich droeg. Toen men de halsband een keer probeerde te verbranden, verscheen de knecht plotseling en
 • knecht
 • vuur
 • Een zekere knecht te Oud-Valkenburg had een ijzeren halsband, waardoor hij het vermogen had zich in een weerwolf te veranderen, als hij hem bij zich droeg. Toen men de halsband een keer probeerde te…

sage uit 1965
 • gungen wuzzen ze niet. De neie knecht mos s nachts ook opblievn. Ie geet bie t vuur zitn en dee net of e sluup. En wat
 • . Nou had die boer een olle moer in huus en die kon heksn. Op een dag komp er een neie knecht; woarumme die andern dood
 • Neuer Knecht verwundet Hekse in Tiergestalt
 • Bij een boer, die ook een bierbrouwerij had, gaan alle knechten dood. De knechten moeten 's nachts bij het vuur waken
 • . De nieuwe knecht doet alsof hij slaapt, en ziet vier katten binnenkomen. Als een van de katten aan de anderen vraagt of
 • knecht
 • vuur
 • Bij een boer, die ook een bierbrouwerij had, gaan alle knechten dood. De knechten moeten 's nachts bij het vuur waken. De nieuwe knecht doet alsof hij slaapt, en ziet vier katten binnenkomen. Als een…

sage uit 1903
 • een kaars te branden zetten." Dat gebeurde. Eerst zat ie met den knecht stil bij 't vuur maar toen het 's avonds laat wier
 • mee te beginnen. Geen knecht kon ie houden, want òf ze kwamen verschrikt 's avonds uit den molen vliegen, òf ze bestierven
 • Die verzauberte Mühle. Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt. Die Müllerin ist verwundet.
 • een knecht 's avonds gaat waken. Na enige tijd horen ze gestommel, worden alle kaarsen die op de trap staan, uitgeblazen
 • knecht
 • vuur
 • Een molen wil niet draaien en knechten vertrekken na korte tijd. De molenaar roept de hulp in van een bedelaar, die met een knecht 's avonds gaat waken. Na enige tijd horen ze gestommel, worden alle…

sage uit 1980
 • zich. Toen Sipke de volgende keer kwam, maakte zij de verkering uit. De knecht kwam deze klap niet te boven. Hij liep
 • knecht
 • vuur
 • Een jonge dagloner maakt trouwplannen. Zijn liefje is echter niet erg enthousiast. Zij verbreekt de verkering. De jongeman sterft van verdriet. Het meisje trekt zich er niet veel van aan. Het meisje…

sage uit 1980
 • werd van binnen door laaiend vuur verteerd. Na verloop van tijd steeg die gloed hoger en hoger. Dan beklom Schinderhinke de
 • knecht wist zich met moeite op de kar staande te houden. Zo stormden ze het erf van de molen op, regelrecht naar het gapende
 • Een rover wordt na zijn dood nog meer gevreesd dan bij zijn leven. Zijn donkere gestalte wordt van binnen door vuur
 • knecht
 • vuur
 • Een rover wordt na zijn dood nog meer gevreesd dan bij zijn leven. Zijn donkere gestalte wordt van binnen door vuur verteerd. Op een nacht komt de gestalte zo snel van een berg naar beneden, dat het…

sage uit 1922
 • . Geen knecht kon hij houden; want, of ze kwamen verschrikt 's nachts uit den molen vliegen, of ze bestorven het, als ze er
 • kaars te branden zetten." Dat gebeurde. Eerst zaten ze samen stil bij 't vuur, maar toen het 's avonds later werd, hoorden
 • ook nog een plotseling optredende knecht, die deels met de molenaar lijkt samen te vallen.
 • aandeel knecht
 • knecht
 • Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die…