Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

80 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • knecht
 • water
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sage uit 1966
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die
 • plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.
 • knecht
 • water
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.

sprookje uit 1973
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • knecht
 • water
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

personal narrative uit 1998
 • verhaal." "Ja," zegt 'ie, "inderdaad, u hebt geen inkomen." M'n vader was bij ons in huis, tevens knecht, dus ik had geen
 • vreemde knecht nodig, deed het met eigen krachten. Mijn vrouw die ging 's morgens om vier uur d'r bed uit, mee de koeien
 • knecht
 • water
 • De verteller was een zogenaamde grote boer. Door de arbeiders werd aan aangekeken als een kapitalist, maar zeker in het begin had de boer alleen maar schulden en kon hij niets verdienen.

sage uit 1966
 • binnen, ze gaan op het eind van de baktrog zitten en willen hem er in gooien. De knecht is ze voor en gooit kokend water over
 • Een bakker heeft vaak een nieuwe knecht. De knechten komen altijd op een vreemde manier aan hun eind. Er komt een
 • knecht
 • water
 • Een bakker heeft vaak een nieuwe knecht. De knechten komen altijd op een vreemde manier aan hun eind. Er komt een nieuwe knecht, een sterke jonge kerel. Hij moet meteen 's nachts alleen bakken. De…

sage uit 1888
 • midden gekomen breekt het paerd in twee stukken, en de knecht valt in het water, terwijl Kludde, want hij was 't, op den
 • knecht bereed, begint me daar in eens te steigeren, en wip! daar springt het met hem over de beek. O wonder! Juist in het
 • paard te steigeren. Het paard breekt in tweeën. De knecht valt in het water en wordt toegelachen door het 'paard' dat geen
 • knecht
 • water
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze…

sprookje uit 1888
 • groot water, dat al even nieuwsgierig was. "Kom maar binnen, meneer Peeters!" riep de halve haan tot den plas. En: "kloek
 • , kloek, kloek, kloek!" kroop het water bij de andere logeergasten. Tingelingeling! 't Was de halve haan, die belde aan de
 • onder zijn veren te kruipen. Dan komt de haan twee vossen tegen. Ook zij kruipen onder zijn veren. En ook een water kruipt
 • tevoorschijn komen, die er snel met de paarden vandoor gaan. Dan wordt de haan in een hete oven geplaatst. De haan laat het water
 • knecht
 • water
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sprookje uit 1894
 • zusters hun cadeautjes aan de jongste afstaan. Bovendien moeten de twee voor straf een maand lang in de toren zitten op water
 • knecht
 • water
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1890
 • zag daar een fontein waarin gouden water vloeide. Als de duivel terugkwam, was hij nogmaals zeer vergramd, en hij zei tot
 • peerd. De jongen deed het. "Kijk nu weer om." Hij zag niets meer dan een groote uitgestrektheid kokend water, en vóor dit
 • en een degen. In de hof ziet hij een fontein met gouden water. In de stal vindt hij een leeuw en een paard. Het paard
 • knecht
 • water
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

mop uit 1968
 • beginnen moet vertellen hoeveel water er in het meer zit. Vervolgens moet de boer hem zeggen wat hij - Napoleon - op dat moment
 • de knecht de boer rusteloos heen en weer ziet lopen, vraagt hij wat er loos is. De knecht raadt de boer aan zich in een
 • knecht
 • water
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon…

sprookje uit 1968
 • knecht
 • water
 • Een arme visser ving eens een goudvis. Hij mocht drie wensen doen als hij het dier terug in zee zou gooien. De vissersvrouw wilde graag een nieuw huis, daarna een auto en vervolgens personeel in huis.…

mop uit 1970
 • heb ik in 't water geschopt." Toen zij er samen heen. Vent lag met hemd over de kop in 't water en was verlegen met zijn
 • Een knecht wilde een andere knecht een laten schrikken en wachtte hem met zijn hemd over zijn hoofd op een vonder op
 • . Toen de knecht thuis kwam, vroegen ze hem of hij onderweg niets raars had gezien. Hij had inderdaad op het vondertje iets
 • knecht
 • water
 • Een knecht wilde een andere knecht een laten schrikken en wachtte hem met zijn hemd over zijn hoofd op een vonder op. Toen de knecht thuis kwam, vroegen ze hem of hij onderweg niets raars had gezien.…

mop uit 1970
 • hekke deur nao die wei toe. Now moj goed ontholde. Daor is een water en dat kan 'k niet afmake; daor motte ze n ee ienkomme
 • ; now mot gi'j oppasse dat ze niet ien dat water komme". "Dat is goed", zei Jan. "Brood nem ie met en drinke, en dan
 • knecht
 • water
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1970
 • lekker". Hi'j geet met de been ien de graaf zitte. Daor was een grote graaf, had water ien gestaon. Sni'jt zich een sneej
 • zo ien 't water geflikkerd. En toe had e niks meer gehad as dat betje brood.
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een
 • kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" 's Avonds
 • knecht
 • water
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

mop uit 1968
 • verder om de kist in het water te gooien. Pas daarna vertelde de knecht hoe het zat. De boer was reuzeblij met zo'n goede
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • knecht
 • water
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

sage uit 1967
 • Nachtmerries komen over het water in een boterbak. Op een keer kwam een nachtmerrie over het meer aangevaren, en een
 • knecht hoorde hoe mooi ze zong. Hij verstopte haar vaartuigje en wachtte tot ze terugkwam. Toen hij het bootje teruggaf
 • knecht
 • water
 • Nachtmerries komen over het water in een boterbak. Op een keer kwam een nachtmerrie over het meer aangevaren, en een knecht hoorde hoe mooi ze zong. Hij verstopte haar vaartuigje en wachtte tot ze…

sage uit 1962
 • Een knecht was naar de meid geweest. Op de terugweg werd hij opeens door een onbekende in een meertje gezet. De
 • knecht
 • water
 • Een knecht was naar de meid geweest. Op de terugweg werd hij opeens door een onbekende in een meertje gezet. De volgende dag dreef zijn pet er nog in.

sage uit 1967
 • Een boerenmeid had de gewoonte om 's nachts het huis te schrobben en te boenen. Om het water uit de vaart te halen
 • , hield ze zich altijd aan een boom vast. De knecht wilde de meid die rare fratsen wel eens afleren, en zaagde op een avond in
 • knecht
 • water
 • Een boerenmeid had de gewoonte om 's nachts het huis te schrobben en te boenen. Om het water uit de vaart te halen, hield ze zich altijd aan een boom vast. De knecht wilde de meid die rare fratsen wel…

sage uit 1967
 • zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het water. Toen draaide de arbeider aardig bij.
 • knecht
 • water
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het…

sage uit 1967
 • Een knecht waarschuwt zijn makkers op het land snel voort te maken, omdat er een schip aan komt zeilen. Zijn makkers
 • verklaren hem voor gek, omdat er nergens water te zien is. Een jaar later komt het zeewater zo hoog, dat het schip daadwerkelijk
 • knecht
 • water
 • Een knecht waarschuwt zijn makkers op het land snel voort te maken, omdat er een schip aan komt zeilen. Zijn makkers verklaren hem voor gek, omdat er nergens water te zien is. Een jaar later komt het…

sage uit 1966
 • dat paard had gekocht. Deze zei van een man die op zijn knecht leek, alleen dan met een bochel. De boer kocht zijn eigen
 • knecht
 • water
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1967
 • opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer vertelde dat hij niet een spook, maar de
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet
 • knecht
 • water
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer…

sage uit 1970
 • Een schipper ziet 's nachts een witte gedaante onder water duiken. Later blijkt het een knecht geweest te zijn.
 • knecht
 • water
 • Een schipper ziet 's nachts een witte gedaante onder water duiken. Later blijkt het een knecht geweest te zijn.

sage uit 1967
 • rimpelen en verhindert hen het water over te steken door de hele tijd met hen mee te rennen. In doodsangst roept de knecht God
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • knecht
 • water
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sprookje uit 1967
 • . Het vuur weigert. Dan vraagt ze het water of die het vuur wil doven. Het water wil niet. Dan vraagt ze de os of hij het
 • water op wil drinken. De os wil ook al niet. Dan vraagt ze het vlas om de os vast te binden. Het vlas weigert. Dan vraagt ze
 • knecht
 • water
 • Een mijnheer wil dat op zijn verjaardag de dienstboden en knechten een verhaal vertellen. Een oude vrouw vertelt dit verhaal: een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het…