Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de gaten.
 • knecht
 • zak
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

sage uit 1966
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die
 • knecht
 • zak
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.

mop uit 1966
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • knecht
 • zak
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 1888
 • : "Mijnheer pastoor, kruip stillekens in dezen zak. Wij gaan de groote reis beginnen! Ik zal u dragen...!" Stevig knoopte hij den
 • zak toe, maar, verre van den aanstaanden heilige te dragen, trok hij den pastoor met eene koord den torentrap op... Ja
 • sleept hij de pastoor in een zak naar de toren waar hij hem opsluit. De pastoor zit onder de blauwe plekken. Als de
 • burgemeester hoort wat de jongen met de pastoor heeft gedaan, laat hij hemvangen en in een zak stoppen om hem in de vaart te laten
 • knecht
 • zak
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sprookje uit 1970
 • dan doen?" "Ja", har dén boer gezeid, "dat zak ow zegge. Ik wil wel een knech hemme, mao den betaal ik altied met een
 • mien?" "Ja, dén is veur ow". "Dan mok mao gaon; en dan geet 't ollie mao goed. En dan zak tege vader vraoge oftat de bruur
 • de boer en deze krijgt na een jaar een zak met een knuppel, die de kastelein van hetzelfde café, waar ook hij overnacht
 • , wil omruilen, maar de jongen, door de boer gealarmeerd, waakt en zegt: "Knuppel uit de zak!", warop de kastelein en zijn
 • knecht
 • zak
 • Een boer met drie zonen brengt de oudste naar een boer voor werk, maar deze betaalt geen loon, maar geeft na een jaar een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in…

sage uit 1967
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de
 • manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De knecht besloot ook wat van het gezonde
 • knecht
 • zak
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

sage uit 1967
 • knecht
 • zak
 • Een boerenknecht moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zetten zijn kameraden allemaal zakken rogge voor zijn bed, zodat hij er niet uit kon komen. Toen ze de volgende dag de…

sage uit 1966
 • knecht
 • zak
 • Sterke Haerke moet met zakken sjouwen, maar dankzij zijn kracht blijkt het gemakkelijker voor hem om ze te gooien.

mop uit 1659
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor. Een Boer komende tot Leeuwaerden, in een Apoteeckers huys, alwaer de
 • Meester en de Vrouwe in de Kercke waren, sey hy tegens de knecht ick wilde wel geschooren wesen: De knecht antwoorde, men
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor.
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer
 • naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de knecht stemt uiteindelijk toe en strijkt hem
 • knecht
 • zak
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de…

sage uit 1969
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij
 • knecht
 • zak
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

mop uit 1979
 • aanbieden: 'De groeten van de boer en hier zijn meneer de pastoor zijn pruimen'. De knecht graait hierop in zijn zak en biedt de
 • de knecht en besluit de jongen wat fatsoen bij te brengen. De geestelijke zegt de jongen voor hoe hij de vruchten moet
 • knecht
 • zak
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

mop uit 1974
 • Knecht merkt dat een paard de wagen met bieten moeilijk kan trekken. Hij vult een zak met bieten, neemt die op de rug
 • knecht
 • zak
 • Knecht merkt dat een paard de wagen met bieten moeilijk kan trekken. Hij vult een zak met bieten, neemt die op de rug, staat er mee op de wagen en zegt dat het paard dit niet hoeft te trekken.

mop uit 1979
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en
 • een zwart paard en een zak vol apenoten. Als ergens een man de baas is, mag hij een paard uitzoeken; als ergens een vrouw
 • knecht
 • zak
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en een zwart paard en een zak vol apenoten. Als ergens een man de baas is, mag hij een…

mop uit 1979
 • scheppen zodat er niets in de zak komt. Als de boer de tranen in de ogen van de knecht ziet, krijgt hij medelijden en geeft hij
 • de knecht alsnog een zak boontjes én een groot stuk spek mee.
 • knecht
 • zak
 • Een boerenknecht die niet van boontjes houdt schept altijd met een omgekeerde lepel zijn boontjes op zodat de boontjes nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin…

sage uit 1930
 • Zit op wit mit Ze zatten 's middags te eten; boer en vraauw en kinder, knecht en maaid. Ze haren graauwaarten mit
 • spekvet, dat is 't alderbeste eten dat ter is. Mor de knecht was ter nait mit tevree; stak zien lepel der ieder bòd
 • Een boer zat met vrouw, knecht en meid te eten. Zij aten erwten met spekvet, maar de knecht was ontevreden. Hij stak
 • telkens zijn lepel ondersteboven in het eten. Jaren later was het een gure winter. De knecht was nu zelf boer en moest voor
 • knecht
 • zak
 • Een boer zat met vrouw, knecht en meid te eten. Zij aten erwten met spekvet, maar de knecht was ontevreden. Hij stak telkens zijn lepel ondersteboven in het eten. Jaren later was het een gure winter.…

sage uit 1922
 • . Geen knecht kon hij houden; want, of ze kwamen verschrikt 's nachts uit den molen vliegen, of ze bestorven het, als ze er
 • , zei de eene kat tegen de ander: "We mosten hem er even uitwippen." De knecht deed net of hij niets hoorde. Een poos later
 • ook nog een plotseling optredende knecht, die deels met de molenaar lijkt samen te vallen.
 • aandeel knecht
 • knecht
 • Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die…

sprookje uit 1974
 • boer - aan in de hoop wat eten te krijgen. De boer herinnert zich het voorval met de lepel. De boer laat de knecht een zak
 • Omdat een knecht van een boer geen grote erwten lust, houdt hij zijn lepel omgekeerd vast, zodat alle erwten eraf
 • knecht
 • zak
 • Omdat een knecht van een boer geen grote erwten lust, houdt hij zijn lepel omgekeerd vast, zodat alle erwten eraf rollen en hij niets binnen krijgt. Als de knecht later getrouwd is, klopt hij in…

sprookje uit 1881
 • : *(vraagde) "Vriend, vanwaar komt gij getreden?" "Van Parijs," sprak deze knecht, Daar het gaat nu alles slecht." "Komt gij van
 • een goede man, Die wel klompen maken kan." "Ja, ik ken hem wel terdegen," Sprak deez' fijn geslepen knecht, "Hij heeft op
 • knecht
 • zak
 • Een schoenmaker uit Parijs wordt door een weduwvrouw fout verstaan; zij denkt dat hij uit het paradijs komt. Wanneer zij naar haar overleden man vraagt zegt de schoenmaker hem te kennen. Als ze hoort…

mop uit 1881
 • appel uit zijn zak en bijt er een stuk uit. De knecht had nog een boterham bij zich en hapt daarin. Toen staat de prof. op
 • invliegen." Hij was nl. geen echte gedachtenlezer. Hij vroeg dus aan zijn knecht: "Durf jij morgen als die prof. komt hier te
 • Een professor wil een gedachtenlezer beproeven, maar deze stuurt zijn knecht in zijn plaats en deze antwoordt de
 • gebaren van de professor met tegengebaren tot de prof. het opgeeft en aan de ware gedachtenlezer uitlegt, dat de knecht al
 • knecht
 • zak
 • Een professor wil een gedachtenlezer beproeven, maar deze stuurt zijn knecht in zijn plaats en deze antwoordt de gebaren van de professor met tegengebaren tot de prof. het opgeeft en aan de ware…

mop uit 1881
 • wereld te koop is en de knecht merkte dat gauw genoeg. Hij kocht dus op een goeden dag een zak met moppen en vroeg haar of ze
 • Moppenmaker Een meid en een knecht dienden bij denzelfden boer. Die meid was nog niet op de hoogte van al wat er in de
 • Knecht zegt tegen onnozele meid van zijn ding: "Dit is de moppenmaker." En hij leert haar hoe ermee moppen (gebak) te
 • maken; telkens als er een klaar is, haalt hij een tevoren gekochte mop uit een zak en stopt die in haar mond. De meid is
 • knecht
 • zak
 • Knecht zegt tegen onnozele meid van zijn ding: "Dit is de moppenmaker." En hij leert haar hoe ermee moppen (gebak) te maken; telkens als er een klaar is, haalt hij een tevoren gekochte mop uit een zak…

sprookje uit 1800
 • aankwam om keuningsdochter en koamer mit geld te krieg'n, wol'n ze d'r niks van wait'n. Dou zee ik teeg'n mien knecht mit zak
 • zee teeg'n mien knecht mit zak: "Smiet nacht achter ons en dag veur ons," en dou kon'n wie vaailig verder raaiz'n, want
 • Een man gaat met 1200 gulden op reis, neemt onderweg een boomkapper, een schutter en een man met een zak op de rug mee
 • weg te schieten en zo wint de boomkapper, maar de prinses wil hem niet. Dan neemt de man met de zak de kamer met geld op
 • knecht
 • zak
 • Een man gaat met 1200 gulden op reis, neemt onderweg een boomkapper, een schutter en een man met een zak op de rug mee. Ze komen in een dorp waar een koningsdochter met een kamer vol geld te winnen…

sage uit 1966
 • was t echt. Knecht van de boer, woor zai ook dainde, gung mit de schubbe noar boovn en schepde rogge in de zak; door gong
 • begunde door wat van in n zak te schepn. Dou gung e mit de zakvol noar doale de ledder weer of. Grootmoe is dr kold van worn
 • later hoort ze na het overlijden van iemand uit de buurt hetzelfde geluid toen de knecht rogge in een zak deed. Dat was
 • Vrouw hoort 's nacht iemand naar de zolder gaan, daar koren in een zak scheppen, naar beneden gaan. Een paar weken
 • knecht
 • zak
 • Vrouw hoort 's nacht iemand naar de zolder gaan, daar koren in een zak scheppen, naar beneden gaan. Een paar weken later hoort ze na het overlijden van iemand uit de buurt hetzelfde geluid toen de…

sage uit 1963
 • D'r was een knecht uit Zijderveld, die ging in Leerdam naar de mart. In Leerdam hebbie de Rentmeestershoek, dat is een
 • beruchte spookhoek, tenminste in vroeger dage. En die knecht komt terug van de mart, langs de Rentmeestershoek met kar en paard
 • In Leerdam heb je de Rentmeestershoek en dat was een beruchte spookhoek. Een knecht kwam daar langs en toen kwam er een
 • knecht
 • zak
 • In Leerdam heb je de Rentmeestershoek en dat was een beruchte spookhoek. Een knecht kwam daar langs en toen kwam er een man naast zijn kar lopen. Hij kon niet van hem afkomen. Maar toen hij de bocht…

sprookje uit 1970
 • EZELTJE-SCHIJT-GELD, TAFELTJE-DEK-JE EN KNUPPEL-UIT-DE-ZAK Er was eens een molenaar, die drie zoons had. De oudste was
 • een knecht gebruiken. Als je wilt, kun je bij mij in dienst komen en als je flink je best doet, zul je loon naar werken
 • Ezeltje-schijt-geld, tafeltje-dek-je en knuppel-uit-de-zak
 • bij de molenaar. Hij krijgt een zak met een knuppel. De knuppel ranselt iedereen af, mits je roept 'knuppel-uit-de-zak' en
 • Knuppel uit de zak
 • knecht
 • zak
 • Een molenaar heeft drie zoons die hij ieder een jaar de wereld instuurt. De oudste zoon vertrekt eerst. Hij gaat werken bij een molenaar die hem beloont met een ezel. Als je het dier over zijn rug…
75.jpg