Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 2007
 • hof, wat meester Kees zeer geliefd maakte. Op een ongelukkige dag wordt het aapje ziek en sterft het. Terwijl knecht Kees
 • Waarom men IJsselsteiners ook wel Apenluiders noemt Rond 1300 leefde knecht Kees aan het hof van de heer van 't Slot
 • knecht
 • ziek
 • Over hoe de IJsselsteiners aan hun bijnaam Apenluiders komen.

sage uit 1968
 • us even sjen, boer." De boer sei: "Dû mast noait fan dy koeke ite." De boer gong hinne en stjûrde syn eigen knecht nei de
 • ) Hy mat komme." Doe hie dy frijer tsjin 'e knecht sein: "Ik kom net, mar jim matte har mar in mingel feare koemolke jaen
 • eten, omdat ze dan betoverd zou raken. Hij stuurde een van de knechten naar de zeeman met de boodschap dat zijn meisje ziek
 • was. De vrijer zei dat hij niet kwam, maar dat ze melk moest drinken. Toen de knecht terug kwam, vonden ze in de melkemmer
 • knecht
 • ziek
 • Een boerenmeid had verkering met een jongen op zee. Op een keer kreeg ze een koek van hem, die ze bewaarde in een koperen melkemmer die in de keuken hing. Op een dag zagen ze de melkemmer bewegen. De…

sage uit 1967
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de
 • manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De knecht besloot ook wat van het gezonde
 • knecht
 • ziek
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

sage uit 1954
 • Twee knechten gingen eens met twee zieke koeien naar Hinse Jehannes de Boer. Hij maakte ziek vee beter. Ze zeiden dat
 • ook het paard ziek was, wat niet waar was. Hinse gaf medicijnen mee, ook voor het paard. Toen ze het thuis open maakten
 • knecht
 • ziek
 • Twee knechten gingen eens met twee zieke koeien naar Hinse Jehannes de Boer. Hij maakte ziek vee beter. Ze zeiden dat ook het paard ziek was, wat niet waar was. Hinse gaf medicijnen mee, ook voor het…

sage uit 1970
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • knecht buiten zitten: hij heeft het kind betoverd.
 • knecht
 • ziek
 • Een betoverd kind wordt naar de duivelbanner gebracht. Hij raadt aan het huis helemaal dicht te maken en de kransen in de kussens te verbranden. De familie doet niet open als op de voor- en achterdeur…

sage uit 1951
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en
 • wacht af wat er gebeurt. Als er zes katten verschijnen, begint de knecht wild op de dieren in te slaan. Een van de katten
 • knecht
 • ziek
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en wacht af wat er gebeurt. Als er zes katten verschijnen, begint de knecht wild op…

sprookje uit 1966
 • knechten vragen omstebeurt 'Heb ik het?'. Als de jongste knecht aan de beurt is, roept het overleden meisje heel hard 'JA!!' en
 • knecht
 • ziek
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sage uit 1966
 • vraagt of de aanstaande moeder zolang bij de knecht in het huisje mag wonen. De boerenzoon laat het al snel afweten en
 • uiteindelijk trouwt de knecht met het meisje omdat hij veel voor haar is gaan voelen. Op een dag ziet de knecht temidden van een
 • knecht
 • ziek
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sage uit 1967
 • knecht, na al een tijdje bloed opgegeven te hebben. Knjillis meende dat het zijn schuld was, omdat hij de knecht een keer
 • knecht
 • ziek
 • Oude Bontsje Knjillis voorzag van alles. 's Nachts moest hij vaak zijn bed uit om lijkstoeten te zien. Op een keer wilde hij niet uit bed komen, maar toen kwam er een grote hond bij hem met gloeiende…

mop uit 1659
 • : Ordineerde haer yet 't welck in een Potjen gedaen wierd, seggende tegen de Apoteeckers knecht brenght dat potjen tot soo een Man
 • , en seght dat het voor sijn Vrouwe is, en dat sy dat te samen innemen sel. De Knecht ginck heen en dede gelijck hem
 • Een vrouw krijgt van de dokter een medicijn voorgeschreven. De dokter laat de knecht het potje met medicijn brengen met
 • knecht
 • ziek
 • Een vrouw krijgt van de dokter een medicijn voorgeschreven. De dokter laat de knecht het potje met medicijn brengen met de boodschap dat de vrouw het in zijn geheel moet innemen. De vrouw denkt dat ze…

mop uit 1973
 • De knecht van een zieke boer moest met zijn urine naar een kwakzalver. Die woonde zo ver weg dat de knecht moest
 • overnachten in een herberg. De knecht vraagt de kastelein het flesje op te bergen. Als de kastelein het op een plank wil zetten
 • knecht
 • ziek
 • De knecht van een zieke boer moest met zijn urine naar een kwakzalver. Die woonde zo ver weg dat de knecht moest overnachten in een herberg. De knecht vraagt de kastelein het flesje op te bergen. Als…

sage uit 1979
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht
 • al gauw dat een van de paarden kerngezond is. Hij geeft de knecht daarom twee flesjes met medicijnen mee en een potje met
 • knecht
 • ziek
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

sage uit 1970
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door
 • . Omdat de oudste knecht erg achteruit gaat, biedt de jongste knecht aan eens voor in de bedstee te gaan liggen. Het witte
 • knecht
 • ziek
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

sage uit 1971
 • niet getroud, toen kwam hij op een keer thuus. Hij had een knecht en zoas 't froeger was, zag hij geen locht meer branden
 • en hij steekt de lamp op. En toen ziet hij, de vrouwenbroek lag voor 't bed van de knecht. Hij docht: "Wat betekent dit
 • paardenpoot daar hing, verteld hij dat hij eens een ziek paard had gekocht. Zijn ouders waren net overleden, en hij was een
 • een tijdje kwam hij in het donker thuis, en zag hij haar vrouwenbroek voor het bed van de knecht liggen. Toen is hij niet
 • knecht
 • ziek
 • Een oude, ongetrouwde boer had in de schuur een paardenpoot in de hanenbalken hangen. Toen iemand eens vroeg waarom die paardenpoot daar hing, verteld hij dat hij eens een ziek paard had gekocht. Zijn…

mop uit 1554
 • welc eenen knecht hadde. Dese knecht vraechde hem eens: 'Heer, hoe weet gy toch altijt als ghi by die siecken coemt wat si
 • daer af geten hebben.' Ende naedat dese knecht self practiseerden, so sach hi daarna oock altijt oft hi niet by dbedde en
 • knecht
 • ziek
 • Een doktersleerling vroeg hoe zijn meester altijd kon zien wat zijn patiënten gegeten hadden. De dokter antwoordde, dat hij het kon zien aan de etensresten die bij de haard of het bed lagen. Toen de…

sage uit 1892
 • , door heksen in kattengedaante geplaagd, en wel zoo erg, dat hij noch zijn knecht nauwelijks in den molen durfden verblijven
 • . Zij lag des anderendaags ziek te bed met afgekapten vinger, en zoo wist men nu, dat zij de heks was, die in de gedaante
 • Die verzauberte Mühle (Brauerei). Neuer Knecht verwundet Hexe in Tiergestalt (wirft sie ins heisse Gebräu; haut ihr den
 • knecht
 • ziek
 • Door heksen in kattengedaante geplaagde molenaar wordt geholpen door iemand die 's nachts met een ongewijde en een gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die…

sprookje uit 1893
 • gekomen. Den volgenden morgen werd de smid wakker, zoo ziek als een hond en met een hoofd zoo zwaar als lood en met even veel
 • knecht
 • ziek
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

mop uit 1968
 • Een boerenknecht wil van boer veranderen. Hij legt uit waarom: telkens als er bij zijn baas een kalf of varken ziek
 • wordt en doodgaat, wordt het toch nog geslacht en opgegeten. Dat vindt de knecht prima, maar nu is de oude grootmoeder
 • knecht
 • ziek
 • Een boerenknecht wil van boer veranderen. Hij legt uit waarom: telkens als er bij zijn baas een kalf of varken ziek wordt en doodgaat, wordt het toch nog geslacht en opgegeten. Dat vindt de knecht…

mop uit 1651
 • Een heer reysde met sijn knecht door Vranckrijck, daer hem voor seer swaere hooftpijn een klisteer wiert geset. 'Och
 • ', riep de knecht, 'wij sijn in een geck lant, sij willen aen den aers genesen, dat aen 't hooft schort.'
 • knecht merkt op: 'We zijn in een vreemd land, ze willen de aars genezen als het hoofd ziek is.'
 • knecht
 • ziek
 • Een heer krijgt in Frankrijk anaal een geneesmiddel toegediend voor een heftige hoofdpijn waar hij onder lijdt. Zijn knecht merkt op: 'We zijn in een vreemd land, ze willen de aars genezen als het…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • modder en in het water. Zij, die ziek werden en de koorts kregen, stuurde hij zonder hulp weg en werden aan de barmhartigheid
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • knecht
 • ziek
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1901
 • . De volgende dag moet de knecht met spoed de dokter halen, want de vrouw heeft koliek gekregen en zal daar ook aan sterven.
 • knecht
 • ziek
 • Boerenknecht ziet 's avonds een vrouw in de boerderij zitten die klaaglijk zit te huilen. Hij roept de boerin en haar zoon, maar dan is de vrouw verdwenen. De tweede keer ziet de zoon haar ook, maar…

sprookje uit 1901
 • Vroeger was er in Amsterdam een timmerman, in die wier ziek, zestien weken lang. Op lest most alles verkocht worre. Toe
 • om een roggebroodje. De andere dag stuurde de heer een knecht nee zijn hois, dat ie deer en deer op voorname gracht most
 • knecht
 • ziek
 • Door ziekte en daarna geen werk kunnen vinden vervalt een gezin tot armoede. Op een avond eist hij van een rijke heer geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles…

sage uit 1903
 • knecht
 • ziek
 • Man verdenkt zijn vrouw hem te bekollen. Hij verbergt zich, en ziet dat zijn vrouw een poppetje uit een doos haalt. Ze steekt het poppetje op diverse plaatsen. Voordast ze in het hart kan steken…

sage uit 1903
 • , dat hij eenige dagen ziek werd. Zijn meisje bezocht hem geregeld en hij bemerkte niets bijzonders aan haar. Hij herstelde
 • moed noodig gehad; doch thuis gekomen werd hij ten tweede male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar
 • dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op een donkere avond ziet hij bij de
 • jongen wordt weer ziek, en bij een bezoek van het meisje bekent ze dat in haar slaap haar geest haar lichaam verlaat en
 • knecht
 • ziek
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1966
 • De grootvader van de verteller is knecht op een schip geweest. Op een dag wordt een kind betoverd. Grootvader moet naar
 • knecht
 • ziek
 • De grootvader van de verteller is knecht op een schip geweest. Op een dag wordt een kind betoverd. Grootvader moet naar de duivelbanner die aan hem een flesje meegeeft. Dit flesje moet een nacht in…