Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • knecht
 • ziel
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sage uit 1923
 • erop gesteld, dat men hem met rust liet en niet plaagde of kwelde. Daar kon hij allerminst tegen. Dat ondervond een knecht
 • ernaast heuvels en zandbergen. De knecht zag op een van die heuvels een man staan. Hij dacht, dat het een zijner kameraden was
 • knecht
 • ziel
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sprookje uit 1893
 • den verloopen stand der smederij maar dat hij den smid schatrijk zoude maken indien deze hem over zeven jaren zijn ziel
 • terugkomen ten einde de verkochte ziel op te eischen. Nu begon het lieve leventje van voren af aan doch weldra was ook het
 • zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid voor Sint Petrus en Onze Lieve Heer zonder
 • knecht
 • ziel
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • en tot in de ziel geroerd door het lijden van den ongelukkige, die hen was verschenen, spoedden zij zich den dijk over
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • knecht
 • ziel
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1980
 • De duivelsprent in Stiens In Stiens woonde lang geleden een boer, die zijn ziel aan de duivel had verkocht. Toen de hem
 • toegemeten tijd op een paar minuten na was verstreken, verscheen de boze bij hem in de kamer. Een knecht, die net wilde binnen
 • Een boer, die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, krijgt bezoek van een zwarte man. Zijn tijd is bijna verstreken
 • . De knecht stelt verschrikt de boerin op de hoogte. De boerin luistert aan de deur. De man zegt tegen de duivel dat hij
 • knecht
 • ziel
 • Een boer, die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, krijgt bezoek van een zwarte man. Zijn tijd is bijna verstreken. De knecht stelt verschrikt de boerin op de hoogte. De boerin luistert aan de…

sage uit 1963
 • overal heen. Hij was knecht bij die schipper. Op een keer hadden ze rijshout geladen, toen moesten ze door de sluis in
 • konden niet door de sluisdeuren. Wat moesten ze doen? Afladen was te veel werk. Nu werd gezegd dat de schipper z'n ziel aan
 • wordt gezegd dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, laat hem naar onderen gaan, waarna het schip met veel lawaai en
 • knecht
 • ziel
 • Voormalige schippersknecht vertelt hoe een te breed beladen schip toch de sluis kan passeren. De schipper, waarvan wordt gezegd dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, laat hem naar onderen…

sage uit 1954
 • . Opvallend somber. Knecht ontlokt hem het geheim. En lacht uitbundig. Hoe treuriger de schipper des te vrolijker de knecht
 • . Eindelijk afrekening. Keurig heer komt aanwandelen. Beiden ruiken zwavel, maar: kom binnen. Schipper zit in de put, knecht haalt
 • Schipper verkoopt zijn ziel aan de duivel. Als de duivel de schipper komt halen, steekt de schippersknecht een kaars
 • aan en zegt dat de schipper meegaat als de kaars is opgebrand. Voordat de kaars is opgebrand eet de knecht de kaars op, en
 • knecht
 • ziel
 • Schipper verkoopt zijn ziel aan de duivel. Als de duivel de schipper komt halen, steekt de schippersknecht een kaars aan en zegt dat de schipper meegaat als de kaars is opgebrand. Voordat de kaars is…

sage uit 1839
 • knecht dienen, en al wat je wenscht zal je hebben! »Tob" zeide Faust »daar heb ik lang naar uitgekeken; kom aan maar
 • knecht
 • ziel
 • Faust, die op Kasteel Waardenburg woonde, sloot een zevenjarig verbond met de duivel. De wensen van Faust waren zo buitensporig, dat de duivel het contract eerder wilde ontbinden, maar Faust weigerde.…

sage uit 1925
 • welke reden, zijn ziel aan de duivel verkocht en nadat hij dat had gedaan, was er niets meer onmogelijk voor hem. Zo was het
 • verrichtingen van Vaar-Köbke was ook doorgedrongen tot de pastoor van Spaubeek. Hij vond het jammer van Köbke en besloot diens ziel
 • Voerman heeft zijn ziel aan de duivel verkocht waardoor hij wonderen kan verrichten. De pastoor grijpt in en zorgt er
 • voor dat de voerman zijn ziel terugkrijgt.
 • knecht
 • ziel
 • Voerman heeft zijn ziel aan de duivel verkocht waardoor hij wonderen kan verrichten. De pastoor grijpt in en zorgt er voor dat de voerman zijn ziel terugkrijgt.

sage uit 1918
 • belooning, nietwaar, die ik altijd eisch." "Dus mijn ziel?" "Niet meer en niet minder--Wat doet het er welbeschouwd toe? Denk
 • handteekening. Doch nu moest zijn nieuwe knecht nog een naam hebben. Als hij hem te roepen had, kon hij toch niet zeggen: "Duivel
 • alles krijgt wat hij maar wil. In ruil voor zijn ziel kan Faustus dan zorgeloos leven. Aanspreken met Duivel of Satan geeft
 • naam. Faustus vraagt de meest uitzonderlijke zaken aan Joost die ze precies en snel uitvoert. Na vier jaar vraagt de knecht
 • knecht
 • ziel
 • Dokter Faustus doet zonder resultaat allerlei proeven. De Duivel stelt hem voor dat hij bij Faustus in dienst komt en alles krijgt wat hij maar wil. In ruil voor zijn ziel kan Faustus dan zorgeloos…