Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

43 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • jonge zoon laat de man vrij en de koning wordt door een eed die hij heeft gezworen gedwongen om zijn zoon met de dood te
 • knecht
 • zoon
 • Een koning vangt een ijzeren man die op de bodem van een meer leeft en al het wild in het bos laat verdwijnen. Zijn jonge zoon laat de man vrij en de koning wordt door een eed die hij heeft gezworen…

mop uit 1973
 • knecht
 • zoon
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • het weg te kwijnen. Het huilde soms aan een stuk door. De misère begon om vijf uur 's morgens als de knecht op de
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • knecht
 • zoon
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

sprookje uit 1970
 • brengen van alle vijf?!" Zijn moeder haastte zich naar het paleis om vergiffenis voor haar zoon te vragen aan de koning, en de
 • stelde hem aan als zijn meest vertrouwde knecht. (Antwerpen)
 • beloning wordt de jongen de trouwste knecht van de koning.
 • knecht
 • zoon
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…

sage uit 1889
 • zijn broer krijgt een zoon. Dan vindt Geeraard de schat en bouwt er een slot mee. Hij mag met de jonkvrouw trouwen maar op
 • knecht
 • zoon
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sprookje uit 1889
 • ook eenen knecht, die hem sedert vele jaren diende. Als de zoon genoeg geleerd was en voor goed te huis bleef, zegde de
 • heer tot zijnen knecht: "Pier, jongen, nu zal ik met mijnen zoon mijn werk wel kunnen gedaan krijgen. Gij moet u op een
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen
 • blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen aan zijn zoon, als hij hem een hoepentoep
 • knecht
 • zoon
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • Zebedeus van 'nen derden zoon niet eensklaps den inval, om op zijne beurt de kans te beproeven, en naar de hand te dingen van
 • de herbergier al hun bezittingen en ze keren terug naar huis. Nu gaat de derde zoon, een lui en dom persoon, zijn geluk
 • knecht
 • zoon
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1890
 • zijn vrouw krijgt een zoon. Als hij bijna zeven jaar is, krijgt zij te horen wat er tussen haar man en de heer voorgevallen
 • knecht
 • zoon
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

mop uit 1971
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn, ziet het meisje een grote vogel vliegen. De
 • knecht
 • zoon
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

sage uit 1951
 • knecht
 • zoon
 • Een vrouw is alleen thuis; iedereen is verder op het land aan het werk. Er komt een hannekemaaier vragen om een dubbeltje spek. De vrouw is bang dat ze in de kelder zal worden opgesloten, en probeert…

sage uit 1966
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • vraagt of de aanstaande moeder zolang bij de knecht in het huisje mag wonen. De boerenzoon laat het al snel afweten en
 • knecht
 • zoon
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sprookje uit 1967
 • knecht
 • zoon
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1659
 • op de Tafel, en meester Ian seide tegen sijn wijf, siet wijf dat is al een: De knecht dit hoorende werde verschickt, en
 • Ian seyde, wijf dat isser al twee: De Knecht quam weder en seyde, hoe sullen wy het maken, hy seght dat ick de tweede ben
 • knecht
 • zoon
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval waar de verloren ring van de landvoogd is en dat de vrouw van de landvoogd zwanger…

mop uit 1659
 • Nabuyr Ians Knecht, Klaes, die gaf my gister avondt noch wel drie swenck, dat my een nieuw vlassen hembd voor de neers brack.
 • helemaal niet onervaren; de knecht van de buren kan het bevestigen.
 • knecht
 • zoon
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

sage uit 1969
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een
 • bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De meester van de jongen zag hoe de boer met zijn
 • knecht
 • zoon
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De…

mop uit 1969
 • Een boeredochter en een knecht zijn op het land aan het werk. Er komt een grote vogel voorbij vliegen en het meisje
 • vraagt aan de knecht wat voor vogel dat is. Hij antwoordt dat het een uiteletuit is, die alle mooie meisjes de ogen uitpikt
 • knecht
 • zoon
 • Een boeredochter en een knecht zijn op het land aan het werk. Er komt een grote vogel voorbij vliegen en het meisje vraagt aan de knecht wat voor vogel dat is. Hij antwoordt dat het een uiteletuit is,…

mop uit 1972
 • Een achterlijke boerenzoon wilde eens een aprilgrap uithalen. Hij zei tegen zijn moeder dat de knecht met de meid op
 • schoot in de stal zat. Zijn moeder zei dat dat niet kon. Toen zei de jongen dat het een grap was: het was niet de knecht maar
 • knecht
 • zoon
 • Een achterlijke boerenzoon wilde eens een aprilgrap uithalen. Hij zei tegen zijn moeder dat de knecht met de meid op schoot in de stal zat. Zijn moeder zei dat dat niet kon. Toen zei de jongen dat het…

mop uit 1972
 • Een jongen zei eens tegen zijn moeder dat de knecht en de meid met elkaar in de stal zaten te vrijen. Toen zijn moeder
 • knecht
 • zoon
 • Een jongen zei eens tegen zijn moeder dat de knecht en de meid met elkaar in de stal zaten te vrijen. Toen zijn moeder ernaartoe wilde gaan zei hij dat het een 1-aprilgrap was. Het was vader die met…

mop uit 1601
 • Van een Vader en een Zoon Goossen wou zijn Besje zoenen En zijn vaar kwam op het slag. Hoe zey hij, mijn moer te
 • zoenen? Wat de knecht beginnen mag? Bengel, wacht u zulks te denken Waarom, zey de jong gezel, Mag ik uwe moer niet zoenen
 • Van een Vader en een Zoon
 • uit Pans Fluytje, 200: Van een Vader en een Zoon
 • knecht
 • zoon
 • Op het verbod van zijn vader zijn grootmoeder te zoenen, reageert de jongen waarom hij zijn vaders moeder niet mag zoenen, als zijn vader wel de moeder van hem mag zoenen.

mop uit 1554
 • vensteren uut ende sach dat zijn viant daer was ende seyde tot sinen knecht: 'Coemt, wy willen ons oock oprusten.' Ende
 • die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter alleen met zijn zoon om te onderhandelen
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook
 • knecht
 • zoon
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1973
 • sloot lopen. De boer was verbaasd dat hij niet bang was. Op een keer zag de knecht een witte gedaante zitten die niet opzij
 • wilde. Uiteindelijk sloeg de knecht de gedaante op het hoofd met het bit van het paard. Het spook viel in het water en
 • knecht
 • zoon
 • Een boerenknecht moest altijd in het donker het paard naar het land brengen. Daarbij moest hij over een plank over een sloot lopen. De boer was verbaasd dat hij niet bang was. Op een keer zag de…

sprookje uit 1979
 • ondertussen zijn oudste zoon onder een der losse stenen in de galerij en zei hem, dat hij, als de naam van de Gouverneur werd
 • . 'Is het soms een officier?' - geen woord; 'de knecht?' - geen woord; een der schildwachten soms?' - geen woord; 'is het de
 • hoop in de zaal en plaatst zijn zoon achter een van de losse stenen. De gouverneur is ontsteld en wil een onderzoek. Spin
 • geen antwoord. Dan noemt hij de naam van de gouverneur en zijn zoon roept vanachter de stenen dat de gouverneur schuldig is
 • knecht
 • zoon
 • Heer Spin gaat naar het dorpshoofd en vraagt hem tijdens een gesprek: "Wat is pijnlijker: een wond of een leugen?" De gouverneur antwoordt dat een wond pijnlijker is, maar Spin is het hier niet mee…

sage uit 1923
 • geweldige krampen. Goede raad was duur, en dus moest de knecht met den zoon naar den veearts rijden, om een "paardemiddel" te
 • knecht
 • zoon
 • Een knaap wordt naar een toverkundige veearts gestuurd en krijgt van hem een drankje, maar laat tot 2x toe het flesje uit zijn handen glippen, zodat hij terugmoet; tenslotte komt hij ermee terug; de…

sage uit 1893
 • doortrekken, schoot die knecht hem van achteren een kogel door het lichaam. Ooms stortte ter aarde, waarna de knecht hem nog zoo
 • bediening en leefde nog zes of acht uren na den moordaanslag. Te Bergeik liet hij eene weduwe, éénen zoon en twee dochters na
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een
 • in handen van het gerecht en wordt veroordeeld. Een zoon van de vermoorde man trekt naar Frankrijk, komt in handen van de
 • knecht
 • zoon
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

sage uit 1962
 • knecht
 • zoon
 • De Fransen probeerden smokkel tegen te gaan door soldaten op schepen mee te laten varen. Een schipper laat hen jenever drinken, de soldaten raken dronken en letten niet meer op. De man kan zijn pijp…