Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

142 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Een man schenkt aan de koning een verjaarsgedicht (in de hoop op een gulle beloning). De man krijgt van de koning een
 • verjaarsgedicht terug. Hierop schenkt de man aan de koning zijn hele beurs als beloning. Dit bevalt de koning zo goed, dat hij de man
 • Koning Christianus van Denemarken
 • koning
 • Een man schenkt aan de koning een verjaarsgedicht (in de hoop op een gulle beloning). De man krijgt van de koning een verjaarsgedicht terug. Hierop schenkt de man aan de koning zijn hele beurs als…

mop uit 1659
 • den Koning, de welck, dit siende, stracx voor een nieuwe mode nam, 't welck nu niet alleen in Vranckrijk, maer ook in
 • koning
 • Een danser krijgt een erectie tijdens een optreden voor de koninklijke familie. Om dat de volgende keer te verbergen, laat hij een heel wijde broek maken en dat wordt heel snel als de nieuwste mode…

mop uit 1659
 • Een koning houdt veel van toneel en bezoekt een klucht. Het is echter een parodie op hem en hij komt daar pas achter
 • Koning Hendrick de Groot
 • koning
 • Een koning houdt veel van toneel en bezoekt een klucht. Het is echter een parodie op hem en hij komt daar pas achter wanneer een geheim van hem in het toneelstuk uitgesproken wordt. Hij maakt…

mop uit 1659
 • koning
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.

mop uit 1659
 • . Peter, die hem vraegde waer hy van daen quaem, en wie hy was, hy seyde, ick ben de Koning van Zwolle; S. Peter antwoorde
 • koning
 • Een man droomde dat hij in de hemel kwam en dat hij heel erg moest poepen. Toen hij wakker werd, had hij zijn vrouw ondergepoept.

legende uit 1601
 • koning
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

sage uit 1624
 • Bato en Zalandus. Men verhaalt ook dat Ziringus of Zirik een zoon was van Lalalo, koning der Hunnen. Hij vond de
 • koning
 • Ziringus wordt ook wel voor de zoon van de Hunnenkoning Lalalo gehouden en voor de uitvinder van de zoutnering; verder zou hij Zierikzee gesticht hebben.

sage uit 1634
 • geschreven stont: Jesus Nasarenus, Rex Judaeorum, dat is Jezus de Nazarener, Koning der Joden.
 • Nazarener, Koning der Joden.
 • Koning Willem
 • koning
 • In Koninck Willems tijden (-1256) is het beste hooijaar geweest , allertijden. Datzelfde jaar vielen er hagelstenen uit de lucht, waarop de Heer gekruist staat, waarbij geschreven staat Jesus…

sage uit 1692
 • Naamsverklarende Sagen. b. De Steden: Hulst. Onder hun koning Atilla, den geesel Gods, zijn de Hunnen in Europa
 • koning
 • Verklaring voor de naam Hulst en ook Vlaanderen.

mop uit 1651
 • verwondert): 'Dat de koning soo gerustig slaept in sulcke gewichtige voorvallen komt ons en het gansche leger seer vreemt voor
 • koning
 • Alexander slaapt als een blok vlak voor de slag tegen Darius. Zijn verklaring: Darius heeft al zijn troepen samengetrokken, dus het wordt eenvoudig om de rest van zijn land te veroveren.

mop uit 1651
 • Monsieur Vantadour, ontrent Parijs koomende, gaf aen de cardinael wat jalousy. Derhalven gaf de koning ordre aen
 • Een heer had problemen met de kardinaal. Daarom kreeg een andere man de opdracht van de koning dat deze heer binnen 24
 • koning
 • Een heer had problemen met de kardinaal. Daarom kreeg een andere man de opdracht van de koning dat deze heer binnen 24 uur Parijs moest verlaten, en binnen 14 dagen het koninkrijk. De man brengt het…

mop uit 1651
 • koning
 • Iemand zei eens tegen Spronssen dat Musch zich aan de hogere hand van een lid van de Staten Generaal had begeven op straat. Spronssen vond dat niet zo vreemd, de Staten staan immers altijd een recht…

Trefwoorden: koning, kroon, politicus, politiek


mop uit 1651
 • der gecken, dorst ghij dat om geen 60.000 gulden doen. Koning Hendrick IV dee het wel om een Franse kroon.'
 • koning
 • Hans Poespas wilde niet met een rijk meisje trouwen omdat hij dan van religie zou moeten veranderen. Dat argument was echter niet goed genoeg, Henry IV heeft het immers ook gedaan in ruil voor de…

mop uit 1651
 • De stalmeester van de koning, Du Chan, verstoorde vaak de acteurs tijdens het spel op het podium. Zij durfden hem dit
 • koning
 • De stalmeester van de koning, Du Chan, verstoorde vaak de acteurs tijdens het spel op het podium. Zij durfden hem dit niet te verbieden. Daarom stuurde Gringalet hem, toen hij weer eens daar aanwezig…

mop uit 1651
 • Als Anna de Boullain, vrouwe van Hendrick VIII, koning van Engelandt, in den Thouwr wierdt gebragt om onthoofdt te
 • werden, seyde sij tot een van haer edelluyden: 'De koning toont sich seer constant in het bevorderen van mijn fortuyn, want
 • de koning erg zijn best deed om haar fortuin te bevorderen. Hij heeft haar tot marquise en koningin gemaakt, en nu er op
 • koning
 • Anna Boleyn werd naar de London Tower gebracht om onthoofd te worden. Ze zei tot een van haar edellieden, dat haar man de koning erg zijn best deed om haar fortuin te bevorderen. Hij heeft haar tot…

mop uit 1651
 • koning
 • Hendrick IV en Pedro de Toledo waren in discussie. Hendrick beweerde dat hij om negen uur in Madrid kon zijn, als hij om zes uur 's ochtends te paard zou vertrekken. 's Middags zou hij bovendien in…

mop uit 1651
 • Eenige Spangiaerds met Hollanders aen tafel sittende, brachten aen een staets capittijn de gesondheyt van den koning
 • vinger in de keel, en seyde al uytspuwende wat hij gedroncken hadde: 'Daer leyt dan oock de gesondheyt van de koning van
 • gezondheid van de Spaanse koning. Daar stemde de kapitein in toe. Deze wilde daarna drinken op het welvaren van de Staten der
 • gedronken had: daar lag de gezondheid van de koning van Spanje.
 • koning
 • Een paar Spanjaarden zaten aan tafel met Hollanders. De Spanjaarden wilden met een Hollandse kapitein drinken op de gezondheid van de Spaanse koning. Daar stemde de kapitein in toe. Deze wilde daarna…

mop uit 1651
 • gebragt etc., seyde Trajanus: 'lck heb noyt gehoort dat een koning oyt sijn successeur den hals gebroocken heeft.'
 • Men sprak over de jaloezie die een koning ertoe kon brengen om zijn opvolger om het leven te brengen. Trajanus zei toen
 • dat hij nog nooit gehoord had van een koning die zijn opvolger de hals gebroken had.
 • koning
 • Men sprak over de jaloezie die een koning ertoe kon brengen om zijn opvolger om het leven te brengen. Trajanus zei toen dat hij nog nooit gehoord had van een koning die zijn opvolger de hals gebroken…

mop uit 1651
 • steden. Eens met de eerstgenoemde vrolijck wesende, wierdt de gesondheyt van koning Philippus de 2de gestelt, daer een
 • weigerde dit echter, en sprak kwaad van de koning. Van Oldenbarneveldt waarschuwde hem dat de koning 'lange handen' had. Wat de
 • koning
 • Johan van Oldenbarneveldt dronk eens in een gezelschap op de gezondheid van Philippus II. Een burgemeester van Hoorn weigerde dit echter, en sprak kwaad van de koning. Van Oldenbarneveldt waarschuwde…

mop uit 1651
 • voor den koning, en dese maets moesten alle verschijnen. Als sij nu sagen dat de saeck noch ontkent noch beweert kost
 • werden, en sij daerover aengesproken wierden, seyde een van haer: 'Jae, heer koning, het is waer en wij souden noch al vrij
 • Een paar soldaten hadden zich negatief uitgelaten over koning Pyrrhus, waardoor zij voor moesten komen. Om er onderuit
 • koning
 • Een paar soldaten hadden zich negatief uitgelaten over koning Pyrrhus, waardoor zij voor moesten komen. Om er onderuit te komen gaven ze de schuld aan de wijn, waarmee ze konden wegkomen.

mop uit 1651
 • Soo als Louijs XIII, koning van Vranckrijck, nae dc kerek toe reedt, moest de koets in een naeuw straetje dichte hij de
 • om uyt dat gedrang te zijn. Theophile, die bij den koning sat, kreeg hem in de neus, en seyde: 'Sire, ick wil wedden dat
 • gezelschap was, zei tegen de koning dat Triblin vast de kerk voor een molen aanziet, omdat daar zoveel ezels bij elkaar zitten.
 • koning
 • Lodewijk XIII reed eens naar de kerk in een koets. In een nauwe straat moest hij lang stil blijven staan, omdat er een molenaar met een stel ezels langskwam. Henry Triblin ging uit het gedrang op de…

mop uit 1651
 • Francois I, koning van Vranckrijck, nam dickmaels vermaeck om onbekent te gaen. Eens dat hij op sulcken manier met den
 • gelogen.' Schelm,' seyde Bourbon daerop, 'ghij zijt een doodt man, het is de koning.' R. 'De duyvel voer hem weg, die het van
 • Koning Francois I van Frankrijk vond het leuk om incognito te gaan. Op een keer was hij met de kardinaal van Bourbon
 • onherkenbaar buiten Parijs. Ze kwamen toen een boer tegen die een paar nieuwe schoenen onder zijn arm droeg. De koning ried wat ze
 • koning
 • Koning Francois I van Frankrijk vond het leuk om incognito te gaan. Op een keer was hij met de kardinaal van Bourbon onherkenbaar buiten Parijs. Ze kwamen toen een boer tegen die een paar nieuwe…

mop uit 1651
 • De Mennisten-Quakers seggen altoos: 'Een koning, een prins etc. is niet meer als wij. Salomon seyt self dat hij
 • Volgens de Mennisten-Quakers is ieder mens gelijk. Een koning of prins is dus niet meer dan een ander. Caspar voerde
 • koning
 • Volgens de Mennisten-Quakers is ieder mens gelijk. Een koning of prins is dus niet meer dan een ander. Caspar voerde uit Luther het volgende als argument aan: het is net als met legpenningen. In een…

mop uit 1651
 • , doordien hij Sedan, daer hij heer van was, aen de koning overgaf. Daer op wierdt geseyt: 'Il a perdu ses dents pour guarder sa
 • Toen twee heren onthoofd werden, kwam de hertog van Bouillon juist vrij omdat hij Sedan aan de koning overgaf. Men zei
 • koning
 • Toen twee heren onthoofd werden, kwam de hertog van Bouillon juist vrij omdat hij Sedan aan de koning overgaf. Men zei daarop: "Hij heeft zijn tanden ['ses dents'- Sedan] verloren om zijn hoofd te…

mop uit 1651
 • koning
 • Een schilder bij de keizerlijke ambassadeur schreef altijd op een uiterst omslachtige en gewichtige manier zijn naam.