Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Word count group

129 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • sage
 • koning
 • Een jager schiet op een kaboutertje, dat zich dodelijk gewond naar een heuvel weet te slepen. De jager gaat naar die heuvel toe en hoort de andere kabouters treurig zeggen dat hun aanvoerder dood is.…

sage uit 1978
 • sage
 • wel koning maken van alle dieren. De leeuw gaat akkoord, maar al gauw is hij het verbod om andere dieren op te eten weer
 • koning
 • De Schepper wil dat de dieren wegen gaan maken. Het paard maakt wegen met kuilen, en de koe maakt slingerpaden. Dan wordt de mol ontboden, maar deze verstopt zich. Voor straf zal de mol nooit van…

sage uit 1966
 • sage
 • De koning van de slangen kan fluiten. Als hij dat doet komen alle slangen tevoorschijn. Alde Sloffer schopte eens naar
 • koning
 • De koning van de slangen kan fluiten. Als hij dat doet komen alle slangen tevoorschijn. Alde Sloffer schopte eens naar een slang. De slang floot en toen Sloffer om zich heen keek waren er overal…

Trefwoorden: achtervolgen, fluiten, koning, slang


sage uit 1966
 • sage
 • koning
 • De verteller heeft eens een slang gezien met een gouden ring om en een kroontje op. Het is de koningsslang. Als je die kwaad doet, fluit hij, en dan valt er een leger slangen aan.

sage uit 1966
 • sage
 • koning
 • Een man slaat eens een slang dood, maar ziet niet dat het de slangenkoning is. Hij vlucht als een haas een huis binnen als er een hele menigte slangen op hem afkomen.

Trefwoorden: dood, koning, slang


sage uit 1968
 • sage
 • koning
 • Een slangenkoning draagt een kroontje op zijn kop. Als je op hem trapt, begint hij te piepen. Dan komt er een leger van slangen op je af en moet je zo snel mogelijk zien weg te komen.

sage uit 1968
 • sage
 • Als men op de koning van de adders trapt, dan komen er een heleboel slangen op je af.
 • koning
 • Als men op de koning van de adders trapt, dan komen er een heleboel slangen op je af.

Trefwoorden: adder, koning, slang, trappen


sage uit 1968
 • sage
 • Als je de koning van de adders doodslaat, dan begint hij te fluiten. Dan komen alle adders op je af.
 • koning
 • Als je de koning van de adders doodslaat, dan begint hij te fluiten. Dan komen alle adders op je af.

sage uit 1966
 • sage
 • Een man heeft in de bossen van Frankrijk wel eens een slang met een kroontje op gezien. Als je de koning van de slangen
 • koning
 • Een man heeft in de bossen van Frankrijk wel eens een slang met een kroontje op gezien. Als je de koning van de slangen doodmaakt, wordt je doodgebeten door tweehonderd slangen. Net zoals je wordt…

sage uit 1966
 • sage
 • yn 't kachot. De doar woarde op slot dien en doe sei Toon: "Nou ben ik vandaag Koning van Marken." (Hy hat der letter
 • de burgemeester het kachot in dreef. Hij deed de deur op slot, en zei: "Vandaag ben ik de koning van Marken."
 • koning
 • Toon werd in Marken eens gearresteerd door de politie, omdat hij ruzie had gemaakt. Met zijn dronken hoofd had hij het meisje van een ander een kusje gegeven. Maar Toon was zo sterk dat hij zich uit…

sage uit 1967
 • sage
 • aan de aardappels mag komen, want die zijn voor de koning bestemd. Aardappels zijn koninklijk voedsel en mogen daarom ook
 • alleen bij de koning op tafel komen. Ook staat er op het bord, hoe aardappels bereid moeten worden. De dominee laat er een
 • koning
 • In de tijd dat de aardappels hier nog niet bekend zijn, is er een vooruitstrevende dominee die wil dat men aardappelen zou eten en verbouwen. Zelf verbouwt hij een veld met aardappels. Maar de mensen…

sage uit 1969
 • sage
 • Zigeuners hebben een koning en een koningin.
 • koning
 • Zigeuners hebben een koning en een koningin.

Trefwoorden: koning, koningin, zigeuner


sage uit 1969
 • sage
 • koning
 • De slangenkoning is de baas van het veld. Hij heerst over alle slangen en draagt een kroontje op zijn kop. Als er gevaar is, fluit hij. Daar komen alle slangen op af, en dan vallen ze het gevaar…

sage uit 1969
 • sage
 • koning
 • Een slangenkoning draagt een kroontje op zijn kop. Als je op hem trapt, begint hij te fluiten. Dan komen alle andere slangen op je af. Het zijn hoepelslangen. Ze kunnen zich heel snel voortbewegen. Je…

sage uit 1969
 • sage
 • koning
 • Een slangenkoning kan fluiten. Een schapenhoeder zag eens al zijn schapen uit elkaar vliegen. In de ruimte die daardoor ontstond, zag de hoeder allemaal slangen. Een van de slangen had een geel…

sage uit 1969
 • sage
 • koning
 • Een slangenkoning heeft een gouden kroontje op zijn hoofd. Als je hem aanvalt, gaat hij fluiten. Dan komen er allemaal andere slangen aan, en die zullen je van kant maken. Een man wilde eens een slang…

sage uit 1564
 • sage
 • . Walacrius zegt van Vaernewyck. [De herinnering aan een Keltische volksplanting is tot sage geworden. Is Belus de Zonnegod die
 • koning
 • sage
 • Toen Walachrijn tot hertog werd gekozen, tyranniseerde hij het land en verjoeg de edelen, die zich te Blandin verzamelden. Uiteindelijk kwam het volk tegen hem in opstand en verdreef hem uit de stad.…

sage uit 1624
 • sage
 • Bato en Zalandus. Men verhaalt ook dat Ziringus of Zirik een zoon was van Lalalo, koning der Hunnen. Hij vond de
 • koning
 • Ziringus wordt ook wel voor de zoon van de Hunnenkoning Lalalo gehouden en voor de uitvinder van de zoutnering; verder zou hij Zierikzee gesticht hebben.

sage uit 1833
 • sage
 • genoemd, en waarover Adel koning was. Een zeer slecht man, Agrammes 1), verwekte een oproer in het gelukkige land en in den
 • strijd die er volgde, werd koning Adel gedood en zijn drie zonen, Friso, Saxo en Bruno waren gedwongen het land te verlaten
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland
 • genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen, aan wie Friso ieder een gouw gaf, een van de 7
 • koning
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen,…

sage uit 1501
 • sage
 • machtige koning Artuer geboren, de zoon van koning Uther Pendragon. Deze Artuer had Europa onder zijn heerschappij, zelfs
 • als tevoren. Daarna onderwierp Claudius hen. Koning Arthur, die heel Europa onder zijn heerschappij bracht, kon hen niet
 • koning
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1501
 • sage
 • Rome en koning van Frankrijk, dewelke heette Lodovicus, des grooten Keizer Karels oudste zoon. Keizer Lodewijk "die
 • koning
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1634
 • sage
 • geschreven stont: Jesus Nasarenus, Rex Judaeorum, dat is Jezus de Nazarener, Koning der Joden.
 • Nazarener, Koning der Joden.
 • Koning Willem
 • koning
 • In Koninck Willems tijden (-1256) is het beste hooijaar geweest , allertijden. Datzelfde jaar vielen er hagelstenen uit de lucht, waarop de Heer gekruist staat, waarbij geschreven staat Jesus…

sage uit 1692
 • sage
 • Naamsverklarende Sagen. b. De Steden: Hulst. Onder hun koning Atilla, den geesel Gods, zijn de Hunnen in Europa
 • koning
 • Verklaring voor de naam Hulst en ook Vlaanderen.

sage uit 1923
 • sage
 • Toen de Louisapolder bedijkt was kwam Koning Willem I, II of III eens om de schorren te bewonderen. Bij het
 • vaandelzwaaien liet een vaandrig de vaandel vlak voor de voeten van de koning neerkomen. Die vond dat zo mooi dat hij vroeg wat de
 • koning Willem
 • koning
 • Toen de Louisapolder bedijkt was kwam Koning Willem I, II of III eens om de schorren te bewonderen. Bij het vaandelzwaaien liet een vaandrig de vaandel vlak voor de voeten van de koning neerkomen. Die…

sage uit 1894
 • sage
 • Van den Markgrave Daar reed er een Markgrave al over den Rijn Die vrijde om heer Koning zijn Dochterken fijn. Hij
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven
 • koning
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…