Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1918
 • Ferguut, Ridderroman uit den Fabelkring van de Ronde Tafel Personen voorkomende in de Ferguut. Koning Arthur
 • . Perchevael. Gawein, neef van Arthur. Genovere, vrouw van koning Arthur. Keye, tafelmeester aan het hof. Ferguut
 • Eens ging koning Arthur met zijn ridders op jacht. De boerenjongen Ferguut ziet het gezelschap en besluit ook een
 • ridder te worden. Bij het hof van de koning wordt hij bespot door de Ridder Keye, die hem de opdracht geeft pas terug te
 • Koning Arthur
 • koning
 • Eens ging koning Arthur met zijn ridders op jacht. De boerenjongen Ferguut ziet het gezelschap en besluit ook een ridder te worden. Bij het hof van de koning wordt hij bespot door de Ridder Keye, die…
pl27.jpg
pl28.jpg

sage uit 1918
 • geschiedenis van den ridder met den zwaan hooren. Koning Pyrion en koningin Matabrune hadden een zoon, met name Oriant, een
 • jongeling, die de jacht liefhad. Eens, dat hij een hert achtervolgde,--het was na zijn vader's dood en hij was koning van
 • Dit verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel draait het verhaal om koning Oriant. Oriant trouwt tegen de zin
 • van zijn moeder Matabrune met de simpele maar mooie Beatrijs. Als de koning ten strijde getrokken is, bevalt Beatrijs van
 • koning
 • Dit verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel draait het verhaal om koning Oriant. Oriant trouwt tegen de zin van zijn moeder Matabrune met de simpele maar mooie Beatrijs. Als de koning ten…
pl22.jpg

sage uit 1918
 • wereld dienden er onder Alexander den Groote drie broeders, Friso, Bruno en Saxo als oversten, die, nadat de koning was
 • werden bewaard, goed te behoeden. Vele jaren daarna echter deed een roovende koning uit Denemarken de kroon uit den tempel
 • zout water, kwam Stavo met raad en werd het probleem opgelost. Een ander verhaal vertelt over de sage van koning Radbout
 • Brittannië, waar ze in dienst van de koning traden. Ze dienden de koning geweldig en nog vele helden uit Friesland volgden de
 • koning
 • De sage vertelt over een aantal wonderlijke gebeurtenissen in Friesland. Het eerste stuk verhaalt over Friso, één van drie broers, die Friesland stichtte. Het vaandel dat hij en zijn broers hadden…
pl29.jpg

sage uit 1918
 • hij ging naar Engeland, waar in deze dagen koning Elderik regeerde, die een dochter had, Sophia geheeten, niet veel jonger
 • zou koning Elderik, zijn heer, zeggen, als men 't hem vertelde? Boudewijn besloot, om niet meer zijn stem te doen spreken
 • vluchtte Robert met zijn vrouw naar Brabant. Zijn zoon Boudewijn trok naar Engeland waar hij in dienst trad van koning Elderik
 • besluiten naar het land van Boudewijn te vluchten. Koning Elderik liet hen zoeken, maar zijn dochter bleef onvindbaar. Na vele
 • koning
 • Omstreeks het jaar 850 heerste heer Robert over het land van Heusden. Om aan de rovende Denen en de Noren te ontkomen vluchtte Robert met zijn vrouw naar Brabant. Zijn zoon Boudewijn trok naar…
plx31.jpg

legende uit 1919
 • Koning Radboud. Koning Radboud was een machtig koning, die langen tijd tegen den God der Christenen streed, maar de
 • God der Christenen had flinke soldaten, en een generaal, die Carolus Martellus heette. Koning Radboud kon zich wel in
 • Koning Radbout
 • Koning Radbout wordt gedwongen om zich te laten dopen door de bisschop Willebrord. Radbout weigert zich te laten dopen
 • koning
 • Koning Radbout wordt gedwongen om zich te laten dopen door de bisschop Willebrord. Radbout weigert zich te laten dopen omdat hij dan eenzaam in de hemel komt, omdat zijn voorouders die niet gedoopt…

sage uit 1919
 • burge- meester, en deze sprak het verlangen van zijn heer: „Laat binnen de troepen van uw wettige koning, Philips, of anders
 • zal het u kwaad vergaan!" „Hebben wij ooit onzen Koning trouw geweigerd?" zoo luidde het antwoord, „dat een bezetting van
 • koning
 • Op een dag zendt Alva de graaf van Bossu, om den Briel te veroveren. Bij de poort van Rotterdam aangekomen, roept hij de burgemeester op hem en zijn troepen binnen te laten. Echter het vroedschap van…
cohen3.jpg

sage uit 1919
 • De dood van Philips den Tweede. Philips de tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van
 • ?" dacht de koning. „Is ze een der wreedheden, die ik tegen het volk heb begaan? is ze mijn woordbreuk, omdat ik heb gezworen
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke
 • zijn rechterhand; ze zette zich op dezelfde plaats en haakte zich vast. "Wat zou deze luis betekenen?" dacht de koning. "Is
 • koning
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voorhoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

legende uit 1919
 • De heilige Amandus, Bisschop van Maastricht. In de dagen, dat Dagobert als koning van Austrasië heerschte, leefde er
 • een heilig man, Amandus gehee- ten, die met zorg zag, hoe de koning een leven van lichtzinnigheid minde; en deze verstiet
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit
 • Alewijn, die later bekend is geworden als de heilige Sint Bavo. Omdat de koning in zonde leefde, besluit Amandus op een dag
 • koning
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

legende uit 1919
 • zwaar bleef, al reikte hij ze aan honderden over. Maar toen hij bij den boozen koning Radbout kwam, lachte deze zóó, dat de
 • ." "Ga naar andere landen," zeide koning Radbout. Toen trok de heilige Bonifatius uit het land der Friezen weg. In die dagen
 • Bonifacius wordt door koning Radbout verdreven, komt na zijn dood terug, trekt na enige jaren verder om het christendom
 • koning
 • Bonifacius wordt door koning Radbout verdreven, komt na zijn dood terug, trekt na enige jaren verder om het christendom te prediken, en komt als oude man terug. Arm en hongerig vraagt hij bij een…
Bonifatius.jpg

sage uit 1919
 • vorst geen oogen had voor de overigen?” Zóó hoovaardig was ieder hunner. Gezamenlijk echter voelden ze angst, dat de koning
 • op, maar eindelijk werden sommige zoo sluw, om te vertellen, dat de koning Vijveren zeer had geprezen. Hij was — zoo
 • koning
 • Bewoners van een stad zijn zo trots op hun rijkdom dat ze geen armoede kunnen verdragen, en gaan zover dat ze menen dat God noch Duivel de stad ten val kan brengen. Op een nacht verzinkt de stad in de…