Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sprookje uit 1886
 • naar de stad waar de koning woonde. Des konings eenige dochter was toen reeds een geruimen tijd zeer zwaarmoedig geweest
 • hebbende, zond voor een fooi iemand naar den koning om dezen te doen weten, dat hij, de knaap, in de stad was aangekomen met
 • prinses trouwen. Later zijn ze koning en koningin geworden.
 • koning
 • Een knecht vraagt voor een jaar werk een erwt. Na een verloren weddenschap om een haan, moet hij zo huilen dat hij toch de haan krijgt. Na een verloren weddenschap om een gouden bok, moet hij wederom…

sprookje uit 1896
 • nu zeî de hofbediende: «kom dan meê naar den koning, deze heeft thans juist behoefte aan zulk een held.» Hans was
 • terstond bereid en nu zeide de koning: «Drie reuzen houden sedert eenigen tijd verblijf in mijne bosschen en bedrijven van
 • beer met de geur van gebraden spek de stal in en slaat hem met een bijl. De beer geeft de geest. Een koning vraagt Hans om
 • trouwt met de koningsdochter en wordt later koning van het land.
 • koning
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sprookje uit 1896
 • heerschap: «Dan weet ik iets anders voor je. De koning van ons land is zeer om geld verlegen. Hij heeft laten bekend maken: wie
 • morgens ging Stoffel in gezelschap van het heerschap op reis naar de stad waar de koning woonde. Daar begaven ze zich naar het
 • betaald heeft, voorspelt zij hem de toekomst: hij zal trouwen met de dochter van de koning. In het bos treft Stoffel de
 • eigenaardige eigenschap heeft, het poept munten. De koning zit in grote geldnood zit en heeft de hand van zijn dochter beloofd aan
 • koning
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…