Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Word count group

53 resultaten voor ""

sprookje uit 1909
 • , ik vraoge of de könnink al op de beene is of zit e der nog in?" "Wat wou je dan met den koning ?" "Zîn dochter is zeek
 • blind zijn zullen weer kunnen zien. Bovendien hoort hij dat de dochter van de koning ziek is. De raven vertellen ook hoe zij
 • te genezen is. De man strijkt met de dauw langs zijn ogen en kan weer zien. Dan gaat hij naar het hof van de koning en
 • koning
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sprookje uit 1888
 • De koning en de koningin krijgen een wonderkindje: alles wat het kindje ooit wenst, zal in vervulling gaan. De kok van
 • de koning denkt profijt te kunnen hebben van die wonderkunst en hij ontvoert de jongen. Hij zorgt ervoor dat de koningin
 • koning
 • De koning en de koningin krijgen een wonderkindje: alles wat het kindje ooit wenst, zal in vervulling gaan. De kok van de koning denkt profijt te kunnen hebben van die wonderkunst en hij ontvoert de…

sprookje uit 2000
 • het goud en al het koper. Er voeren grote schepen de Nijl af met het goud en de koper van de koning, naar het noorden
 • Perzië en naar India. De rijkste mannen ter wereld waren de koningen van Napata, maar ook de ongelukkigste. Want elke koning
 • De koningen van Napata zijn heel rijk, maar worden steeds jong geofferd. Als nieuwe koning kiest Akaf als metgezel in
 • de koning geofferd moet worden. Farli Mas bezit echter de gave van het verhalen vertellen, en hij doet het hele hof alle
 • koning
 • De koningen van Napata zijn heel rijk, maar worden steeds jong geofferd. Als nieuwe koning kiest Akaf als metgezel in de dood zijn slaaf Farli Mas. Zijn zuster Sali wordt priesteres van het heilige…

legende uit 1601
 • koning
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

sage uit 1833
 • genoemd, en waarover Adel koning was. Een zeer slecht man, Agrammes 1), verwekte een oproer in het gelukkige land en in den
 • strijd die er volgde, werd koning Adel gedood en zijn drie zonen, Friso, Saxo en Bruno waren gedwongen het land te verlaten
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland
 • genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen, aan wie Friso ieder een gouw gaf, een van de 7
 • koning
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen,…

sage uit 1501
 • Rome en koning van Frankrijk, dewelke heette Lodovicus, des grooten Keizer Karels oudste zoon. Keizer Lodewijk "die
 • koning
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1692
 • Naamsverklarende Sagen. b. De Steden: Hulst. Onder hun koning Atilla, den geesel Gods, zijn de Hunnen in Europa
 • koning
 • Verklaring voor de naam Hulst en ook Vlaanderen.

sage uit 1969
 • koning
 • Het leger van Herodes is altijd aan het moorden en God is hier niet blij mee en wil hem laten merken dat God er ook noch is. Daarom laat hij bloed van onschuldigen op bonen vallen en sindsdien zitten…

sage uit 1510
 • koning
 • Proloog. Het 'evangelie vanden spinrocke' is wijd verbreid, maar wordt vaak in een spottende en vrouwonvriendelijke context aangehaald. De schrijver wil met het opschrijven van de in de evangeliën…

sage uit 1922
 • straf hun vader zwaar zou treffen. Eens verhaalden zijn krijgsknechten dat in Susterens abdij koning Swentibolts mantel
 • der trawanten, die hun heer groetten als koning... En onderwijl zaten de drie dochters biddend vergeving te vragen voor
 • koning
 • Het slot stort in, de drie dochters redden zich en stichten Annadaal, Marienthal en Helenadaal.

mop uit 1554
 • ook toen de man een oog verloor. Daarna trok hij naar Centraal-Azië en raakte bevriend met de koning. Het was daar de
 • gewoonte dat de koning na zijn dood begraven zou worden met zijn naasten, zodat hij niet alleen naar de hemel hoefde te gaan
 • koning
 • Een man was getrouwd met een zeer geduldige vrouw, die geloofde dat God alles voor je eigen bestwil deed. Dat gold dus ook toen de man een oog verloor. Daarna trok hij naar Centraal-Azië en raakte…

exempel uit 1970
 • andere kerker geworpen. Op een dag besluit de koning van het land dat alle gevangenen bij hem gebracht moeten worden. Hij
 • koning
 • Allegorische parabel van een wijze en een zotte broer die onderweg zijn. Zij kwamen bij een splitsing waar zij een lieflijke weg konden kiezen of een moeilijk begaanbare. De dwaze broer wilde de mooie…

exempel uit 1970
 • andere kerker geworpen. Op een dag besluit de koning van het land dat alle gevangenen bij hem gebracht moeten worden. Hij
 • koning
 • Allegorische parabel van een wijze en een zotte broer die onderweg zijn. Zij kwamen bij een splitsing waar zij een lieflijke weg konden kiezen of een moeilijk begaanbare. De dwaze broer wilde de mooie…

sage uit 1925
 • EEN GIFT VAN KONING SANDERBOUT. Te Born leefde op het kasteel te Grasbroek een koning, Sanderbout van Lotharingen, die
 • vernam het hof van de ingeving Gods en het voornemen van den koning en allen spoorden den koning aan, zijn voornemen gestand
 • Een gift van koning Sanderbout
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van
 • veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt een ruiter, en zoveel land als die binnen een
 • koning
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt…

sage uit 1968
 • meule ok 'ne koning in; zo noemde ze da; van hier tot bove toe. En d'r was vruuger ok 'n olieslaogerij bij, mee knuppels
 • koning
 • Op de molen "Nooit Gedacht" kwamen 's nachts de kabouters werken. De molen moest toen nog met de wind meedraaien en malen. Wanneer de volgende ochtend alles was gemalen, dan zeiden ze dat het de…

sprookje uit 1911
 • Der was er es een koning en die wou zijn zoon ers leeren wat of armoe was. Dat hij zeit: "Nou moet je armoedig gekleed
 • Koning laat zoon armoedig gekleed de wereld intrekken om te leren wat armoede is. Als de helft van zijn geld op is gaat
 • koning
 • Koning laat zoon armoedig gekleed de wereld intrekken om te leren wat armoede is. Als de helft van zijn geld op is gaat hij terug, maar verdwaalt en belt aan bij een huis. De meid waarschuwt hem dat…

sprookje uit 1911
 • koningszoon was, zond hij bericht aan den koning. Deze kwam met gevolg en reed naar het roovershol. De waard en waardin en de meid
 • werden gevangen genomen. De koning wilde ze dooden, maar de koningszoon vroeg genade voor de meid en trouwde later met haar
 • Aanvulling op het sprookje waarin een koning zijn zoon armoede wil laten leren door de wereld in te trekken en terug te
 • achterlating van zijn bezittingen, dat de meester bericht stuurt aan de koning die naar het rovershol trekt, waarna de waard en
 • koning
 • Aanvulling op het sprookje waarin een koning zijn zoon armoede wil laten leren door de wereld in te trekken en terug te keren als de helft van het geld op is. Bij terugkeer verdwaalt de prins in een…

sprookje uit 1894
 • reeds geschied." Maar nog is Griet niet tevreden. Ze wenscht koningin te worden en Jan koning. Jan gaat weer naar zee en op
 • koning
 • Een arme man, die met zijn vrouw onder een ijzeren pot woont, gaat water halen en vangt in zijn emmer een botje. Het botje vraagt de man hem weer los te laten, dan zal hij in ruil hiervoor drie wensen…

sage uit 1976
 • koning
 • Een grootvader is stervende. Hij bidt en hoort een inwendige stem zegggen dat hij nog tien jaar te leven heeft. Wanneer de tien jaar voorbij zijn krijgt opa een beroerte. Hij laat zijn kinderen bij…

sage uit 1933
 • No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht
 • volmaect van aller leden. Ook bezat hij den grootsten schat, die toen iemand ter wereld bezat. Dit vernam de edele koning
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe
 • . De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de reis. Tijdens de reis sterft de
 • koning
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

legende uit 2007
 • degene die 't sterkste is. Toen ging-die bij naar de koning en toen zag-tie ineens dat de koning - dan was-tie daar en toen
 • zag-tie ineens dat de koning niet de sterkste, want de keizer want de keizer was belangrijk, toen ging-die bij de keizer
 • Sint Christoffel wou werken voor degene die het sterkste was. Na eerste voor koning en keizer gewerkt te hebben ontdekt
 • koning
 • Sint Christoffel wou werken voor degene die het sterkste was. Na eerste voor koning en keizer gewerkt te hebben ontdekt hij dat God de machtigste is, en treedt in Zijn dienst. Hij moet mensen…

sage uit 1934
 • zoo mee dat er voor verscheidene geen plaats was. Wat stond de koning nu te doen? Wat moest hij beginnen met al die
 • de aard van die Indische koning; hij was geen barbaar. Hij peinsde op middelen om tot een oplossing te komen. Eindelijk
 • door de koning geloot wie er weg moesten. De broers reisden net zo lang tot ze in de landen kwamen waar Alexander de Groote
 • koning
 • De eerste bewoners van Friesland waren drie broers uit Indië: Friso, Saxo en Bruno. Doordat Indië te vol was werd er door de koning geloot wie er weg moesten. De broers reisden net zo lang tot ze in…

sage uit 1934
 • tot koning van 't Heilige Roomsche Rijk laat uitroepen. Maar nimmer rust zijn zwaard. Het komt bij Heusden neer op de
 • de oude stad Maastricht haar huwelijk met den jongen koning Otto van Brunswijk, die al tot keizer gekroond werd in 't
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze
 • koning
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

exempel uit 1479
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan
 • over hem. De ridder zoekt haar op en wordt een dienaar van de koning. Hij bouwt een huis vlak bij het kasteel en laat door
 • koning
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…

exempel uit 1479
 • koning
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…