Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

18 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • DE OORLOG TUSSEN HET LOPEND EN VLIEGEND GEDIERTE Het gebeurde eens dat de leeuw, die koning is over al het lopend
 • gedierte, de piepkleine, naakte jongen (die nog geen verenkleed hadden) van het winterkoninkje, die koning is over al het
 • De koning van de vliegende dieren, het winterkoninkje, verklaart de oorlog aan de koning van de lopende dieren, de
 • koning
 • De koning van de vliegende dieren, het winterkoninkje, verklaart de oorlog aan de koning van de lopende dieren, de leeuw. Het winterkoninkje mobiliseert al wat vliegt, en de leeuw haalt alle lopende…

sprookje uit 1970
 • HET WONDERSCHIP Er was eens een koning die in een oorlog was verwikkeld. Daarom had hij graag een schip gehad dat zowel
 • woonde een timmerman en die bouwde zo'n schip. Daarna voer hij ermee, kris kras door land en water, om naar de koning te gaan
 • Een koning voert oorlog en wil graag een schip dat zowel over water als over land kan varen. Hij belooft veel geld aan
 • de man die zo'n schip bouwt. Een timmerman bouwt het schip en vaart ermee naar de koning. Onderweg neemt hij allerlei
 • koning
 • Een koning voert oorlog en wil graag een schip dat zowel over water als over land kan varen. Hij belooft veel geld aan de man die zo'n schip bouwt. Een timmerman bouwt het schip en vaart ermee naar de…

sprookje uit 1970
 • VOGEL VINUS Er was eens een koning die erg ziek was en die koning had drie zoons. "Ach," zei hij soms, "had ik vogel
 • kwam niet terug en nog altijd lag de oude koning ziek. De derde zoon was een dwaze jongen, van wie niemand dacht dat hij
 • Een koning is ziek en alleen een wondervogel kan hem genezen. De jongste zoon vertrekt om de vogel te halen, nadat zijn
 • van zijn zieke vader aan de koning van het kasteel. De koning belooft hem de vogel als hij eerst het snelste paard voor
 • koning
 • Een koning is ziek en alleen een wondervogel kan hem genezen. De jongste zoon vertrekt om de vogel te halen, nadat zijn broers al op weg gingen, maar niet terugkeerden. De jongen komt een vos tegen…

sage uit 1934
 • dese ghewelt; Moetic leven, het wort ghevelt' (Anno 1124) Ze kwamen uit Denemarken, uit Koning Magnus' rijk, en na
 • Koning Magnus
 • koning
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

sage uit 1922
 • straf hun vader zwaar zou treffen. Eens verhaalden zijn krijgsknechten dat in Susterens abdij koning Swentibolts mantel
 • der trawanten, die hun heer groetten als koning... En onderwijl zaten de drie dochters biddend vergeving te vragen voor
 • koning
 • Het slot stort in, de drie dochters redden zich en stichten Annadaal, Marienthal en Helenadaal.

sage uit 1925
 • toen zag men er nog niets anders dan wouden. Zijn jachtstoet was van hem weggedoold. De koning, op een moedig zwart paard
 • was koning geweest in dit land..
 • zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van Granus, de broer van Nero, die koning was
 • koning
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van…

sage uit 1925
 • "HUYN" VAN "EMMA'S RODE". Tudon, koning van de Hunnen, een Saksischen volksstam, kwam met talrijk gevolg naar Aken om
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem
 • koning
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem met grote feesten. Een mooie jongeman is daarna nog aan het hof gebleven en werd…

sage uit 1925
 • EEN GIFT VAN KONING SANDERBOUT. Te Born leefde op het kasteel te Grasbroek een koning, Sanderbout van Lotharingen, die
 • vernam het hof van de ingeving Gods en het voornemen van den koning en allen spoorden den koning aan, zijn voornemen gestand
 • Een gift van koning Sanderbout
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van
 • veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt een ruiter, en zoveel land als die binnen een
 • koning
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt…

sage uit 1925
 • DE KONING VAN SPANJE. Aan de Gulp onder Gulpen staat nog een boomgroep, waar het "de Koning van Spanje" heet. De
 • koning zou daar hebben gerust en zich er in zijn helm of in zijn zwaardschede een dronk uit de Gulp hebben laten brengen.
 • De koning van Spanje
 • Aan de Gulp onder Gulpen staat nog een boomgroep, die "de Koning van Spanje" heet. De koning zou daar hebben gerust en
 • koning
 • Aan de Gulp onder Gulpen staat nog een boomgroep, die "de Koning van Spanje" heet. De koning zou daar hebben gerust en met zijn helm of zwaardschede uit de Gulp hebben gedronken.

sage uit 1925
 • DE PEPINUSBRUG, Pepijn, de koning van de Franken, trok op zekeren dag met zijn reiswagen naar Sint-Pietersburg, om te
 • Omdat Pepijn, de koning van de Franken, een keer door naburige bewoners met zijn reiswagen uit het moeras werd geholpen
 • koning
 • Omdat Pepijn, de koning van de Franken, een keer door naburige bewoners met zijn reiswagen uit het moeras werd geholpen, schonk hij uit dank het Echterwald en liet hij een koperen brug bouwen over het…

sage uit 1925
 • DE ZETEL VAN KONING SANDERBOUT. Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de Noidans bewaard werd
 • , heette het, dat het de rijkszetel van koning Sanderbout is geweest.
 • Van stichtingen en oorsprongen: De zetel van koning Sanderbout
 • van koning Sanderbout is geweest.
 • koning
 • Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de Noidans bewaard werd, werd gezegd dat het de rijkszetel van koning Sanderbout is geweest.

sage uit 1925
 • trekken uit de schede en hem het hoofd afhouwen. Maar de koning, die ,,links te paard stijgt", zal te Mook vluchten over de
 • brug. Alsdan zal zijn ros een der hoefijzers verliezen. En als de smid het dier zal willen beslaan, zal de koning verder
 • raam kijken, waarop een soldaat hem het hoofd afhouwt. Maar de koning, die 'links te paard stijgt' zal naar Mook vluchten
 • over de brug en zijn ros zal een van zijn hoefijzers verliezen. En als de smid het moet beslaan, zal de koning verder
 • koning
 • De profetie van Johannes Leliendaal: Er zal een molen gebouwd worden tussen Heijen en Afferden. Als die geruime tijd draait met slechts twee wieken, zullen er grote drommen soldaten komen in Afferden.…

sage uit 1925
 • de reuzen, zou hun koning gaan trouwen. Volgens 's lands gebruik moest hij met zijn aanstaande koningin een eigen woning
 • , 't is een raaf", snauwde de koning, ,,werk maar voort!" Toen ze weer drie, zeven of tien jaar hadden gegraven, begon de
 • De koning der reuzen moet met zijn aanstaande koningin een reuzenkuil bouwen als woning. De verloofde mag niet praten
 • onder het werk, want daar houdt de koning niet van. Na zeven of tien jaar graven, begint de koningin toch te kletsen. En
 • koning
 • De koning der reuzen moet met zijn aanstaande koningin een reuzenkuil bouwen als woning. De verloofde mag niet praten onder het werk, want daar houdt de koning niet van. Na zeven of tien jaar graven,…

sage uit 1925
 • de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning van de
 • Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning
 • koning
 • Op warme dagen vertoont zich boven de Afferdsche heide de ,,Houwvrouw". Een onzichtbare vrouw die zich beweegt naar de Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning…

sage uit 1933
 • zijn een Israëliet. Doch een der soldaten zal het zwaard trekken uit de schede en hem het hoofd afhouwen. Maar de koning
 • de smid het dier zal willen beslaan, zal de koning verder moeten vluchten. "Wee U echter, Sonsbeek, Kervendonck en Goch
 • trekken bij Afferden. Een nieuwschierige jood die zijn hoofd uit het raam steekt wordt onthoofd door een soldaat. En de koning
 • koning
 • Profetie: Als de molen tussen Heijen en Afferden met slechts twee wieken draait, zal er een groot leger over de Maas trekken bij Afferden. Een nieuwschierige jood die zijn hoofd uit het raam steekt…

sage uit 1934
 • tot koning van 't Heilige Roomsche Rijk laat uitroepen. Maar nimmer rust zijn zwaard. Het komt bij Heusden neer op de
 • de oude stad Maastricht haar huwelijk met den jongen koning Otto van Brunswijk, die al tot keizer gekroond werd in 't
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze
 • koning
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sage uit 2005
 • vreselijke gericht meegemaakt. Lijkbleek drommen ze samen rond Santos hun koning. Santos zelf is totaal overstuur. Hij heeft zijn
 • koning
 • In het leen der Koppelen wordt veel vee geroofd. Op een nacht ontdekt kabouterkoning Santos, die met zijn onderdanen in de Koppelberg woont, wie de dief is als hij het werk van zijn onderdanen…
Saskia1.jpg

sprookje uit 1970
 • 210. DE VOGEL VENUS EN DE APPEL VAN GEZONDHEID De wonen ien een paleis is een koning. Hi'j had drie zoons, mao één
 • daorvan was arg dom. Ien een ander heel wied land wonen ok een koning; dén had den appel van gezondheid en de vogel Venus. Dén
 • Een koning is ziek en de oudste van zijn 3 zonen wil voor hem de appel van gezondheid en de vogel Venus halen, vertrekt
 • verstand pas na lang zaniken, wil 12 soldaten mee, is beleefd tegen het oude vrouwtje, dat hem adviseert, bij de koning in
 • koning
 • Een koning is ziek en de oudste van zijn 3 zonen wil voor hem de appel van gezondheid en de vogel Venus halen, vertrekt met veel geld, komt via een oud vrouwtje, dat hij onbeleefd afblaft, bij een…
244.jpg