Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sage uit 1501
  • machtige koning Artuer geboren, de zoon van koning Uther Pendragon. Deze Artuer had Europa onder zijn heerschappij, zelfs
  • als tevoren. Daarna onderwierp Claudius hen. Koning Arthur, die heel Europa onder zijn heerschappij bracht, kon hen niet
  • koning
  • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1501
  • Rome en koning van Frankrijk, dewelke heette Lodovicus, des grooten Keizer Karels oudste zoon. Keizer Lodewijk "die
  • koning
  • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…